- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Årsmøde 2015

Tirsdag den 19. maj indbød Lokalhistorisk arkiv til årsmøde på Rækker Møllegaarden. 25 deltog i arrangementet. Årsmødet indledtes med sangen: ”Jeg elsker de grønne lunde”. Herefter bød formanden for arkivet, Jens Axel Damgaard velkommen og aflagde beretning for det forgangne år.

Han fortalte at arkivet i 2014 havde fået opfyldt et stort ønske – nemlig at få arkivet flyttet til nye lokaliteter. Man havde været glad for at holde til i kælderen på Tingager, men mug og fugt var begyndt at angribe de mange arkivalier, så da skoleleder Torben Friis kunne tilbyde arkivet et lokale på Rækker Mølle Skolen var man ikke sen til at takke ”Ja”. Jens Axel fortalte, at man var blevet meget godt modtaget på skolen. Der var blevet udarbejdet en lejekontrakt, som bl.a. indebærer, at arkivet sidder huslejefrit. Man har også fået adgang til internet og kan frit benytte skolens kopimaskine. Arkivets arkivalier er tilgængelig for søgning på nettet, hvilket efter Jens Axels mening har medført flere besøg og henvendelser til arkivet. Jens Aksel benyttede også beretningen til at rette en tak til alle medarbejdere på arkivet. Der blev taget afsked med nogle og budt velkommen til nye. Edith Larsen, der har deltaget i arkivarbejdet i 17 år og de senere år været arkivets kasserer, havde valgt at stoppe. Hun fik en stor tak for de mange års trofasthed.
Jens Axel sluttede sin beretning af med også at takke de mange brugere af arkivet.

Efter formandens beretning aflagde arkivleder, Erik Fogh Rasmussen beretning. Erik benyttede også lejligheden til at takke Edith Larsen for en lang tjeneste for arkivet og kunne fortælle at arkivet havde modtaget mange nye arkivalier. Erik fortalte også at arkivet var på Facebook og at 94 fulgte arkivet. Blandt de nye arkivalier var skolebilleder, som man arbejdede på at få sat navne på. Erik omtale også, at man havde fået indscannet en del billeder fra private fotoalbums og derved modtaget værdifuldt materiale om gårde og personer. Han opfordrede folk til at indlevere fotoalbums til scanning. Erik omtalte også to vellykkede arrangementer, som arkivet havde stået for – en eftermiddag i ældreboligerne i Sædding med 25. deltagere, og et arrangement i torsdagsklubben på Tingager. Endelig kunne Erik fortælle, at der var indledt et samarbejde med Skolen omkring en emneuge om lokalhistorie.

Edith Larsen aflagde regnskab for arkivet og bankbeholdningen og kassebeholdningen var i det forgangne år blevet forøget (11.292 kr/551 kr). Ivar Kristoffersen aflagde regnskab for støtteforeningen og måtte for 2. år i træk meddele et underskud på regnskabet. Kassebeholdningen var på 14.544.

Efter at beretninger og regnskaber var godkendt var arkivet vært ved et kaffebord, som Møllegaard stod for.
Efter kaffen fortalte og viste pastor emeritus, Jens Kristian Holmgaard billeder fra tiden som sognepræst i firkløveret. Han fortalte om de lokalhistoriske bogudgivelser han har deltaget i – ligesom etableringen af Søren Kierkegaard mindestuen fik en omtale.

Mødet sluttede kl. 21.30.
JH

Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse.

Sidst opdateret: 20-05-2015
Kalender
01-12-2023 20:00
Håndbold 2 div damer
-----------------------------------

02-12-2023 14:00
Håndbold 3 div
-----------------------------------

02-12-2023 15:45
Håndbold 2 div herrer
-----------------------------------

02-12-2023 17:15
Håndbold 1. div.
-----------------------------------

03-12-2023 12:00
Juletræstænding i Bølling
-----------------------------------

07-12-2023 10:00
Café & hygge
Design: MediaConnect