- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Arkivalier der er lagt ind i Arkivets søge base.

Som noget nyt vil vi her på siden sætte de nyindkomne/nyregistrerede arkivalier,

Man kan selvfølgelig stadig søge under afsnittet arkivalier.

De opmærksomme læsere vil sikkert bemærke, at enkelte arkivalier vil optræde flere steder, det er ikke fordi arkivlederen er ør eller på anden måde skør, men fordi de kan komme ind under forskellige kattegorier.

Klik på CTRL - F for at få søgefelt frem

Kopier fra Skjern Dagblad ældre aviser.

Alle sogne 1. Verdenskrig erklæret 1914 - 29.07
Alle sogne Annonce Ligbil til afbenyttelse P. Jørgensen Nygade 25 Ringkjøbing 1939 - 11 04
Alle sogne Annonce. Drik Skjern Hvidtøl 1914 - 21.09
Alle sogne Bekendtgørelse fra Ringkøbing amts Hagelskadeforsikring A. Stengaard Sædding 1901 - 31 03
Alle sogne brugte maskiner til salg i bla. a. Bølling og Hanning Hestegange og hakkelsesmaskiner 1915 - 06 10
Alle sogne Bølling Nørre herreds landboforening præmie for Biavl  H. Okholm Bøllinglide 1901 - 31 08
Alle sogne Bølling Nørre herreds landboforening præmie og rejseunderstøttelse 1901 - 08 10
Alle sogne Bølling Nørre herreds landboforening præmie og rejseunderstøttelse 1901 - 08 10
Alle sogne Bølling-Nr. Herreds Landbororening  Landbrugskursus J. M. Voigt 1914 - 01.11
Alle sogne Dagsvognbefordring Ringkøbing – Brejning kro og Holstebro Brejning kro. 1902 - 30 11
Alle sogne Dødsfald anm. Skifteretten Sidsel Andersdatter Finderup, Anders Lydersens søn Jens Peter Hestkjær 1901 - 12 04
Alle sogne Dødsfald Bølling Nr. Herred Bølling sogn gaardejer Jesper Che Nørgaard Bølling 74 Aar 1915 - 11 10
Alle sogne Dødsfald Bølling Nr. Herred Bølling sogn Kirsten Christensen 1915 - 09 12
Alle sogne Dødsfald Bølling Nr. Herred Hanning sogn Husmand Mads Nisgaard af Aarup 57 Aar. 1915 - 11 10
Alle sogne Dødsfald i Bølling Nr. Herred aug. Andrea Andersen Aarup og Mads Vendelbo Sædding 1915 - 08 09
Alle sogne Ejendomshandler Andr. Gravesen Bølling 1915 - 22 12
Alle sogne Ejendomshandler Tinglæste Bølling Nr Herred  Mads E, D. Andersen Finderup køber i Astrup 1915 - 22 11
Alle sogne Ejendomshandler Tinglæste Bølling Nr Herred  Mads Kamp Opstrup Hanning til Chr. Søndergaard 1915 - 22 11
Alle sogne Ejendomshandler Tinglæste Bølling Nr Herred  Mads Kamp Opstrup Hanning til Morten Jeppesen 1915 - 22 11
Alle sogne Ejendomshandler Tinglæste Bølling Nr Herred Jacob Cecilius Madsen af Skaarup 1915 - 14 09
Alle sogne Ejendomshandler Tinglæste Bølling Nr Herred Jacob Peder Nielsens enke Ane af Skaarup 1915 - 14 09
Alle sogne Ejendomshandler Tinglæste Bølling Nr Herred Knud Larsen Finderup 1915 - 13 11
Alle sogne Ejendomshandler Tinglæste Bølling Nr Herred Peder Kastbjer Bølling til Iver Th. Iversen 1915 - 22 11
Alle sogne Ejendomshandler Tingstens Bølling Nr Herred Jacob Cecilius Madsen af Skaarup 1915 - 13 11
Alle sogne Ejendomshdler I Bølling Nr. Herred. N. Ecmarch Rækker Møllegaard & Jens Christiansen af Hanning 1915 - 09 12
Alle sogne Festgaver fra Guldsmed N. Chr. Ormstrup Skjern 1915 - 12 04
Alle sogne Fødevare priser 1914 1914 - 03.09
Alle sogne Generalforsamling Bølling Nr. Herreds Landboforening. Formand Kr. Lodahl Bølling 1932 - 22 03
Alle sogne Generalforsamling Bølling Nr. Herreds Landboforening. Formand Kr. Lodahl Bølling 1932 - 22 03
Alle sogne Hanning m. fl. Sognes Mergelfosyning afholder generalforsamling i Sædding forsamlingshus 1915 - 29 03
Alle sogne Kapskydning i Ringkøbing Sydlige Kredse. Søren Nielsen - B. Jensen – N. Chr. Jensen alle Finderup 1901 - 10 07
Alle sogne Køreplan Skjern Videbæk banen 1932 - 29 01
Alle sogne Kåring af søer ved Hanning svineavlerforening 1901 - 03 04
Alle sogne Landpostbudenes Centralforening Husted i Sædding og Bøjle Sørensen Sædding 1932 - 31 05
Alle sogne Legater til Hedeopdyrkere Claus Lauridsen Hanning. 1932 - 16 03
Alle sogne Prædikantliste Søndag den 6. Januar 1901 - 05 01
Alle sogne Præmier for Ypperlig Dyrkning af Jordlod  Simon Pedersen Bølling – Johannes Frandsen Hanning 1902 - 21 10
Alle sogne Præmier for Ypperlig Dyrkning af Jordlod  Villads Jensen Bølling – Jens Klausen Landting – Anders Nielsen Skaarup 1902 - 21 10
Alle sogne Reklame Adler skrivemaskine Repræsentant  Alfred H. Laursen 1914 -
Alle sogne Reklame Bredtærsker maskine 1914 -
Alle sogne Reklame Festgaver. Guldsmed N. Chr. Ormstrup Skjern 1914 -
Alle sogne Reklame for "Kohaleholder" 1913 -
Alle sogne Reklame for ure 1915 - 27 04
Alle sogne Reklame Ford Automobiler 1915 - 20 10
Alle sogne Rutebil Videbæk – Skjern over Herborg, Sædding, Rækker Mølle, Aarup og Bøllong Mejeriby 1932 - 09 11
Alle sogne Skjern - Videbæk banen 1914 - 28.10
Alle sogne Skjern - Videbæk banen 1914 - 02.11
Alle sogne Skjern - Videbæk banen 1914 - 22.01
Alle sogne Skjern - Videbæk banen 1914 - 22.01
Alle sogne Skjern – Videbæk banen 1918 -
Alle sogne Skjern – Videbæk banen arbejdet er saa smaat i gang 1918 -
Alle sogne Skjern Videbæk banen 1915 - 23 11
Alle sogne Særtog til Skjern 1932 - 05 11
Alle sogne tinglæste ejendomshandler Andreas Graversen Bølling – Peder Graversen Sand Bølling 1915 - 29 11
Alle sogne Vejviser for Skjern 1915 - 04 09
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1915 - 18 12
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 05 10
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 05 10
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 08 10
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 10 10
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 14 10
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 20 10
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 24 10
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 26 10
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 26 11
Alle sogne Videbæk Skjern banen 1932 - 03 12
Bundsbæk C. R. Christensen og M Svendsen til Peder Christensen Ejendommen Bundsbæk Mølle 1901 - 10 10
Bundsbæk Tvangsauktion over Bundsbæk Mølle 1901 - 09 10
Bølling 2 – 8 uger gl. Kyllinger sælges Jens Hansen 1939 - 03 04
Bølling 4 Uger gl. Hanekyllinger sælges Jens Hansen 1939 - 03 04
Bølling Akrobat kørsel i Bølling Mejeriby, hvilket gik ud over ”Nørgaard” 1932 - 02 05
Bølling Andelsmejeri Licitation over Mælke og Kul kørsel Kulkørselen Fik Jeppe Jensen og Andr. Hansen 1939 -
Bølling Anders Chr. Faartoft til Jens Peder Nielsen 1902 - 30 11
Bølling Avlsdyrhandler Gdr. S. Vinge 1932 - 03 09
Bølling Bryllup Frk. Kirstine Bendtsen og Bestyrer Peder Jensen Gyldensten 1939 -
Bølling Bryllup i Bølling kirke frk Dagmar Andersen og Gdr. William Thuesen 1932 - 22 10    
Bølling Bryllup i Bølling kirke Frk. Agnes Knudsen og Johannes Damgaard Bølling 1932 - 12 02
Bølling Bryllup Kirstine Pedersen Rækker Mølle og Kristen Bertelsen Vind 1932 - 26 10
Bølling Bølling – Sædding kommune. Bestilling af kartofler 150 kg. Pr. medlem af husstanden. 1918 - 13 11
Bølling Bølling fattighus solgt for 21 kr. 1901 - 15 01
Bølling Bølling Foredragsforening 1901 - 13 04
Bølling Bølling foredragsforening m. Valgmenigheds præst Th. Helveg Vallekilde 1901 - 16 10
Bølling Bølling Kirkes Blytag fornyes 1932 - 18 10
Bølling Bølling Kirkes Blytag fornyes 1932 - 18 10
Bølling Børnegudstjeneste i anledning af 2 året for afholdelse af børnegudstjeneste i Bølling 1915 - 23 11
Bølling Cykelhandler Peder Christensen i Stavning har solgt sit Hus til Anders Madsen Bølling 1939 -
Bølling Dødsannonce Chr. Hindbo 1913 - 24.11
Bølling Dødsannonce Kirsten Kristensen død 24. 11. 1915 Frydenborg i Bølling 1915 - 29 11
Bølling Dødsannonce Kristiane Kristensen f. Jensen – Chr Holk 1915 - 19.07 
Bølling Dødsannonce Mads Rahbek – Johanne og Andr. Rahbek 1918 - 21 11
Bølling Dødsannonce Maren Mulbjerg Æsterby i Bølling 1914 - 30.04
Bølling Dødsfald anmeldt til Skifteretten Aftægtsenke Sørine Marie Hansdatter 97½ år 1901 - 14 09
Bølling Dødsfald anmeldt til Skifteretten Gaardejer Peder Christian Hansen, Bjerg i Bølling 1901 - 14 09
Bølling Dødsfald Engeline Eskildsen Marup 1932 - 26 07
Bølling Dødsfald Gdr P. Nygaard Skjern 1932 - 03 06
Bølling Dødsfald Gdr P. Nygaard Skjern 1932 - 03 06
Bølling Dødsfald Gdr P. Nygaard Skjern 1932 - 03 06
Bølling Dødsfald Hans Peder Nielsen Pedersborg i Bølling 1932 - 05 10
Bølling Dødsfald Husmand Niels Mortensen Dalgaard 1902 - 05 12
Bølling Dødsfald Kresten Mikkelsen lille Bøel i Bølling 1932 - 29 07
Bølling Ejendomshandel Kristen Nielsen i Aanum til Jeppe Jacobsen Bølling 1914 - 27.07
Bølling Ejendomshandel Peter Graversen har solgt sin gaard St. Kragmose til R. P. Frandsen 1915 - 08.07
Bølling Ejendomshandel Villiam Thuesen Bøllinglide 1932 - 29 09
Bølling Ejendomshandel. ”Petersborg” mageskiftet mellem Graakjær og Chr. Mikkelsen 1915 - 27 04
Bølling Ejendomshandler Jens Nedergaard fra Iver Thomsen Iversen – Markus Madsen fra Jens Rærup Eskildsen 1918 -
Bølling Ejndomshandel Hans Møller Nielsen til Christen Lodahl - Hans M. Nielsen til Hans Chr. Jensen 1915 - 04.08
Bølling En flink og paapasselig Karl kan faa plads Jens Nedergaard 1918 - 05 02
Bølling En Pige kan faa Plads J. Henrik Jensen. Damgaard Tlf. 11. 1939 - 01 04
Bølling Folk søges Møllersvend eller Pakhuskarl og nogle til at passe en gaard helst troende. Em. Villadsen 1939 - 30 03
Bølling Forlovelse Frk. Kamilla Hansen af Slumstrupgaard og Kommis Laurits Jørgensen Finderup Brugsforening 1932 - 03 09
Bølling Forretningssalg Dagmar Andersen Skjern til Frk. Signe Lunde Bølling 1932 - 07 05
Bølling Forsamlingshus Sygeplejeforeningens Generalforsamling 1918 -
Bølling Frederiksborg Hoppe sælges Chr. Konradsen 1939 - 29 03
Bølling Guldbryllup. Aftægtsmand Gravers Chr. Nielsen. Kaldet Chr. Østerby 1918 - 26 10
Bølling Gymnastik opvisning ledere Mads Agger – Frk. Krogsgaard 1939 - 23 03
Bølling Gård til salg Anders Chr. Andersen Gasdalgaard 1915 - 06 04
Bølling Hesteforsikring sælger en hest ved Missionshotellet i Skjern 1939 -
Bølling Hjertelig tak Jens Chr. Mulbjerg 1914 - 05.05
Bølling K. F. U. K. 25 Aars jubilæum 1939 -
Bølling Karl kan få plads paa Bøllinglide Mads Agger 1939 -
Bølling Korthorns køer og kalve sælges Simon Simonsen Tlf. 30. 1939 -
Bølling Korthornskøer købes Hans Damgaard Tlf. 26 1939 -
Bølling Kørselsuheld Gdr. N. Thomsen der var cyklende blev kørt ned af en bil 1932 - 03 05
Bølling Kørselsuheld Gaardejer A. Sejer Andersen uheld ved mejeriet i Faster 1915 - 14 09
Bølling Lærerindstilling Lærer B. Hahn Andersen 1932 - 02 03 
Bølling Maren Mulbjerg f. Hansen af Bølling. Dødsfald anm. for skifteretten 1914 - 15.05
Bølling Mejeri. Nogle tal om Indvejning og produktion 1902 - 12 06
Bølling Missionshus  Missionær Villesen taler om Sudanmissionen 1939 -
Bølling Missionshus Indremissionær Ottosen taler og Indremissionær Anders Madsen Filskov 1939 -
Bølling Missionshus Pastor Mejdahl taler om Arabermissionen 1939 -
Bølling Møllerlærling søges Konrad Fromberg Bølling Mølle 1901 - 02 08
Bølling Overretsdom i tyendesag Jensine Jacobsen og fader Jens Jacobsen - Jens Chr. Muldbjerg 1914 - 23.05
Bølling Overretsdom i tyendesag Jensine Jacobsen og fader Jens Jacobsen - Jens Chr. Muldbjerg 1914 - 23.05
Bølling Pige kan faa plads hos Charles Thuesen 1939 -
Bølling Paa grund af sygdom kan en flink Karl og en god pige faa plads hos Niels Vig. 1939 -
Bølling S. Bølling Mølle. Em. Villadsen 1918 - 26 10
Bølling Salg af Gaard i Bølling Mads Holk 1914 - 17.02
Bølling Skøde fra Niels Clausager og Søren Larsen i Sædding til Niels Peder Nielsen 1914 - 17.01
Bølling Sognefoged Jesper Nørgaards enke Kirsten Nørgaard fylder 80 Aar. 22 April 1932 - 18 04
Bølling Sparket af en hest Gaardejer Peder Chr. Hansen i Bjerg bølling 1901 - 10 09
Bølling Strikkemaskine der kan strikke hvad som helst er til salg hos Jens Chr. Jensen lille Boel 1918 - 05 03
Bølling Stævningsmænd i Bølling Købmand J. C. Larsen og Gaardejer Niels Vig 1915 - 24 09
Bølling Sølvbryllup hos Mads Olesen og Hustru i Bølling 1915 - 26 04
Bølling Tabt Broche Chr. Smed 1918 - 22 02
Bølling Tak  ved Sølvbryllup Kirsten og Mads Olesen 1915 - 27 04
Bølling Tak for opmærksomhed ved Guldbryllup Sidsel og Kjeld Pedersen Bølling 1915 - 06 10
Bølling Tak. Lille Holk Kjerstine og Niels C. Mortensen 1918 - 07 02
Bølling Tilbud paa 300,000 Klyner A. Damgaard 1918 - 15 02 
Bølling Tinglyste ejendomshandler Chr. Olesen til Møller Konrad Fromberg 1901 - 21 04
Bølling Tinglyste ejendomshandler Jens Jensen Nedergaard til smed Peter Jensen 1901 - 21 04
Bølling Tinglæste ejendomshandler Mette Iversen til Johannes Knudsen på en gård i Østerby i Bølling 1901 - 19 06
Bølling Tinglæste ejendomshandler Niels Iversen til Mette Iversen en ejendom i Østerby i Bølling 1901 - 09 06
Bølling Tinglæste ejendomshandler Villads Miltersen til Mads Peder Jensen på en gård i Bølling 1901 - 23 08
Bølling To Korth. Kælvekvier til salg i Damgaard Jens Henrik Jensen 1939 -
Bølling Ulykken i Bølling Peder Chr. Hansen døde 1901 - 13 09
Bølling Ung pige kan faa plads Bodil Agger Bøllinglide 1918 -
Bølling Ung pige kan faa plads P. B. Mulbjerg 1918 - 05 03
Bølling Ung pige søges Bølling Præstegaard 1939 - 05 04
Bølling Venstreforening Generalforsamling   Hans Bendtsen – Hans Hindbo – J. Østergaard – J. Jacobsen – A. Damgaard 1918 -
Bølling Venstreforening Generalforsamling   Mads B. Madsen - H. Lunde – Chr. Smed Christensen – P. Hansen Jensen 1918 -
Bølling Venstreforening, mødet fik et udmærket Forløb 1939 - 17 03
Bølling Venstreforeningen møde i Forsamlingshuset Lærer Lovmand Mikkelsen og Alfred Spaabæk Ørnhøj taler 1939 -
Bølling Venstreforeningen møde i Forsamlingshuset Lærer Lovmand Mikkelsen og Alfred Spaabæk Ørnhøj taler 1939 -
Bølling Yngre Karl kan få plads paa Holk. Jens Holk 1939 - 25 02
Bølling Aadum og Bølling mejerier blandt den bedste trejedel ved Smørudstilleing 1902 - 25 09
Bølling - Sædding Sygeplejeforeningens ordinære generalforsamling 1914 - 27.02
Bølling – Sædding Bekendtgørelse fra Bølling Sædding sogneråd valg af Valgmand hos Thomas Sørensen 1915 - 06 05
Bølling – Sædding Bølling- Sædding Sogneraad har valgt Ole Pedersen til formand og Smed P. Jensen til kasserer 1901 - 15 01
Bølling – Sædding Ernæringskort uddeles og afleveres Flyttebevis 1918 - 31 10
Bølling – Sædding Kommune de kommunale Valglister 1918 -
Bølling – Sædding Kommune Ernæringskort 1918 - 22 02
Bølling – Sædding Kommuneligning for 1901. 1901 - 15 01
Bølling – Sædding Kommuneligning for 1901. 1901 - 15 01
Bølling – Sædding Licitation af arbejdet ved Anlæggelse af vej Fra Sædding kirke til Solvang 1918 - 07 03
Bølling – Sædding Licitation over kørsel af Klyne fra Borris til til Bølling skole  og kørsel af grus til kommunens veje 1918 - 07 03
Bølling – Sædding Petroleums mærker Bølling – Sædding kommune 1918 - 31 10
Bølling – Sædding Sogneraad ang. Forskole ved Slumstrup. Sædding Afholdshotel. Sv. Stensig 1939 - 25 02
Bølling – Sædding Sygekasse Generalforsamling 1918 -
Bølling – Sædding Sygekasse Generalforsamling H. Lunde – N. P. Andersen – And. E. Christensen – Skrædder Larsen Hindkjær 1918 -
Bølling – Sædding Sygekassee Generalforsamling 1918 -
Bølling – Sædding Sygeplejeforeningen Markus Gammeljord N. P. Nielsen 1918 -
Bølling Sædding Den Udrakte Haand  -  Den udstrakte Haand 1914 - 21.04
Bølling Sædding Hjælpeforeningen "Den udstrakte haand" 1914 - 08.04
Bølling Sædding Licitation  for Bølling Sædding kommune 1915 - 01.03
Bølling Sædding Sygeplejeforeningen har holdt sin ordinære generalforsamling 1915 - 27.02
Bølling Sædding Valgmandsvalget  Th. Sørensen og B. Clausager 1914 - 01.07
Dejbjerg 22 Børn   Præmie for flest børn tilfaldt mand i Dejbjerg 1901 - 04 08
Dejbjerg Fangekolonien i Dejbjerg 1914 - 29.07
Dejbjerg Hanning Kommune Folketingsvalglisten 1918 - 19 02
Dejbjerg Hanning Kommunens Skatteligning 1902 - 24 12
Dejbjerg Hanning Sognerådet har genvalgt Niels Pedersen i Skaarup til formand 1915 - 06 04
Finderup 15 tomme kvier købes til fedning E. Juu-Hansen Tlf 2. 1939 -
Finderup Andelspenge. Lokalkredsen af Jord, Arbejde og Kapital i Finderup 1932 - 16 04
Finderup Anders Chr. Christensen Finderup Mølle 1902 - 30 11
Finderup Auktionsskøde til Johannes Andreasen paa en Ejendom i Øster Finderup 1901 - 21 04
Finderup Besætningssalg hos Niels Husted Hanning E. Juul-Hansen Tlf. 2. 1939 -
Finderup Brugsforening Flink pge 14 – 16 år Kan faa plad Tlf. 10. 1939 - 17 03
Finderup Brugsforening Juletilbud Emil Østergaard 1918 -
Finderup Bryllup Frk. Kristiane Toft Rørkjær og Adolf Pedersen Finderup 1932 - 18 11
Finderup Bryllup Skærtorsdag Frk. Kristine Reinholt Og Chr. Gammelgaard Sædding 1939 - 03 04
Finderup Bryllup Skærtorsdag Frk. Kristine Reinholt Og Chr. Gammelgaard Sædding 1939 - 03 04
Finderup Dødsannonce Ellen Husted 1918 -
Finderup Dødsannonce Geert Forældre Marie Johansen og Valdemar Hansen 1918 - 19 10
Finderup Dødsannonce Jens Husted 69 Aar gl. 1914 - 10.12
Finderup Dødsannonce Mads Madsen af Hestkjær 1915 - 21.07
Finderup Dødsannonce Vor kære gamle Moder hensov i Gaar (Karen Johanne Jensen) 1913 - 17.10
Finderup Dødsfald Ane Katrine Laursen 1932 - 19 10
Finderup Dødsfald anmeldt ved Skifteretten arbejdsmandJens Nielsens Hustru Johanne Marie Jensen i Hestkjær 1901 - 19 05
Finderup Ejendom til salg Jens Dalgaard Finderup pr Skjern 1915 - 03.08
Finderup Ejendomshandel Chr. Kamp Lauridsen har solgt sin gaard til H. E. Pedersen – Terkel Terkelsen – R. Grove Jensen 1918 -
Finderup Ejendomshandel Jan Aaes Finderup til Chr. Pedersen Velling. 1914 - 22.09
Finderup Ejendomshandel Knud Larsen Finderup til Peder Kastberg af Bølling 1915 - 27 09
Finderup Ejendomshandel Købmand Mads C. P. Andersen til Finderup Brugsforening 1915 - 07.07
Finderup Ejendomshandler Johannes Andrease til Niels Peder Hansen Olsen Finderup 1902 - 16 11
Finderup En god Avlstyr til salg Opstallet hos R. C. Mortensen.  Peder Østergaard Finderup pr. Skjern 1918 - 11 11
Finderup En pige kan få plads Martinus Jensen Mosgaard. 1918 -
Finderup Fem kælvekvier til salg Jens Lillebæk Finderup Tlf 17. 1939 -
Finderup Finderup Actiemølle 1915 - 15 12
Finderup Finderup Andelsmejeri Tilbud paa Kørsel 1915 - 24.07
Finderup Finderup Elektricitetsværk ekstra generalforsamling i Gymnastikhuset 1918 - 07 11
Finderup Finderup Mejeri Halvaarlig Generalforsamling J. M. Voigt 1918 - 07 11
Finderup Flink Karl kan få plads Chr. Mortensen 1939 -
Finderup Fynske Kælvekøer til salg eller bytte E. Juul- Hansen Tlf 2. 1939 -
Finderup Generalforsamling Finderup mejeri 1932 - 18 05
Finderup Gymnastikforeningen afholder kurvefest med Bal.  Kjærs Orkester 1939 -
Finderup Gaard til salg Chr. Kamp Lauridsen 1918 -
Finderup Gaardhandel Jens Nygaard Finderup til Spangsberg Sørensen af Herborg 1913 - 03.11
Finderup Hanning Sædding Foredrags forening, oplæsning i Finderup Gymnastikhus 1915 - 04 09
Finderup Hoppe til salg Jens Kamp Lauridsen 1939 -
Finderup Husmand Jens Larsens Enke Kirsten Larsen f. Knudsen Finderup. Dødsfald anm.  skifteretten 1914 - 15.05
Finderup Husmandsforening generalforsamling Alfred Jensen – Iver Iversen – Poul Kristensen – Julius Pedersen 1939 -
Finderup Højtydende reagenter Kælvekøer og kalve sælges E. Juul Hansen Tlf. 2. 1939 -
Finderup Indvielse af Finderup Gymnastikhus 1913 - 10.09
Finderup Jagt aflyses Jens Nygaard 1902 - 23 09
Finderup Jens Dalgaard Finderup har solgt sin Ejendom til Chr. Petersen i Brejning. 1915 - 13.08
Finderup Jord til salg Jørgen Rahbæk Tlf. 11y 1939 - 08 04
Finderup Kaffemærker Finderup Brugsforening. Emil Østergaard 1918 - 30 10
Finderup King Edward kartofler købes Chr. Nielsen Tlf. 12. 1939 - 25 02
Finderup Kogekone Dorthea Pedersen Annonce. 1914 - 15.01
Finderup Ledigt Lærerembede som førstelærer i Finderup skole 1915 - 02 10
Finderup Lærerindstilling Jens Kirk Dalgaard i Finderup til ledig stilling ved skolen i Æksbøl 1932 - 18 07
Finderup Mads Sørensen Hestkjær til Jakob Valdemar Johansen 1915 - 14.08
Finderup Mejeri Licitation Anmodning fra Elektricitetsværket 1918 -
Finderup Mejeri Licitation over Mælke og Smørkørsel Levering af Brændsel afholdes i Gymnastikhuset 1918 -
Finderup Missionsuge 1918 -
Finderup Mund og Klovsyge hos Fru Dorthea Graakjærs 1932 - 20 08
Finderup Møde i Luthersk Missionsforening i Finderup 1901 - 31 03
Finderup Niels Peder Nielsen i Finderup har købt Leergaarden i Dover 1913 - 22.09
Finderup Rugeæg Hv. Italienere til salg ca. 800 Niels Esbensen Tlf 14 1939 -
Finderup Røde kælvekøer og kvier til salg hos Jens Lillebæk Tlf 17. 1939 -
Finderup Røde kælvekøer og kvier til salg Jens Lillebæk Tlf. 17. 1939 -
Finderup Sølvbryllup Hans Søndergaard og Hustru Finderup 1932 - 04 08
Finderup Sølvbryllup Opmærksomhed fravedes på grund af sygdom Andrea og Kristen Madsen 1915 - 17 03
Finderup Tak for opmærksomhed ved Sølvbryllup Ellen og Anton Nielsen, Engvang Finderup 1915 - 06 04
Finderup Tak for udvist opmærksomhed ved vort sølvbryllup Kristine og Morten Chr. Jensen Finderup 1918 - 20 11
Finderup Tinglyste Skøder Vognm Chr. Nielsen til B. Nielsen V. Finderup 1939 - 03 04
Finderup Tinglæste ejendomshandler Jens Nielsen til Martinus Hansen på en parcel i Finderup 1901 - 05 10
Finderup Tinglæste ejendomshandler Mads Madsen til Anders Lydersen paa et sted i Finderup 1901 - 26 05
Finderup Tinglæste ejendomshandler Søren Chr. Andersen til Kristen Bunk Søren Andersen Ø Finderup 1901 - 27 11
Finderup Tømrer, Svend eller Forbundter  kan faa arbejde Morten Jensen 1902 - 16 03
Finderup Venstreforening Folketingsmand Jens Sønderup taler 1939 -
Finderup Venstreforening Generalforsamling. Jens Bjerg – Fr. Jespersen – Forst. Voigt – And. Dalgaard – Lars Fauerby 1918 - 08 02
Finderup Hanning Bispevisitas 1913 - 06.09
Finderup Hanning Bispevisitas 1913 - 06.09
flere sogne Domsmandssag i Retten i Skjern Domsmændene Kirsten Johanne Thuesen og And. Elkjær Christensen 1939 -
Hanning 4 mand søges til dræningsarbejde Mølgaard  Dræningsmester Anton Rahbek 1918 -
Hanning Adkomst for Kirstine Marie Jørgens på en ejendom i Løvstrup 1901 - 21 04
Hanning Afdød Veteran fra 1864 Ole Svendsgaards jordefærd 1914 - 09.03
Hanning Arvinger efter Peder Christensens Dødsbo maa henvende sig til Chr. Nilesen Hanninggaard 1902 - 08 10
Hanning Belønning for redningsarbejder ved branden i Kongensholm Aksel Jensen og Henrik Reisholt Hnning 1932 - 15 10
Hanning Bestilling på hegnspæle og brænde Løvstrup og Løvstrupgaards plantage Chr. Nielsen 1914 - 03.02
Hanning Bestyrer søges Agnes Dideriksen Kongsholm 1939 -
Hanning Bortsalg af afdøde gartner Johan Christensens hus. Morten Noe af Skræpsgaard 1914 - 27.05
Hanning Bortsalg af Besætning og avl Ole Thuesen og Søren Grønborg 1913 - 27.10
Hanning Branddirektør Clausager til Chr. Brosbøl af Hanning en ejendom i Skjern. 1901 - 11 10
Hanning Bryllup Frk Karen Jacobsen ”Lille Gadegaard” og Gdr. Alfred Nielsen Højvang Brejning 1932 - 10 09
Hanning Bryllup Frk. Anna Pedersen Hanning og Gdr. Niels Kristensen Sdr. Bork. 1932 - 26 09
Hanning Bryllup Frk. Sørence Opstrup og Georg Hansen Nr. Omme 1932 - 21 11
Hanning Bryllup Hans Nielsen Hanninggaard og Margrethe Sørensen af Rahbæk i Skjern 1902 - 27 04
Hanning Christen Sørensen af Aarup i Hanning. Dødsfald anm. for skifteretten 1914 - 15.05
Hanning Delingsfører møde i Hanning gymnastikforening Grete Bach 1956 -
Hanning Dødsannonce Chr. Sørensen Kjær Aarup i Hanning 1914 - 17.04
Hanning Dødsannonce Christiane Christensen 1914 - 05.12
Hanning Dødsannonce Else Olsen Skaarup 94½ Aar gl. 1914 - 08.12
Hanning Dødsannonce Gartner John Christensen Veteran fra 1864 1914 - 22.05
Hanning Dødsannonce Ingeborg Sørensen 1915 - 12.02
Hanning Dødsannonce Kirsten Thuesen  Landting i Hanning 1915 - 16.01
Hanning Dødsannonce Kirstine Olsen Skaarup 1914 - 07.11
Hanning Dødsannonce Mads Nisgaard død i aarup 13 Sept. 1915 1915 - 14 09
Hanning Dødsannonce Maren Christensen (Svensgaard) f Pedersen død 22 april 1915 Skårup 80 år gl. 1915 - 24 04
Hanning Dødsannonce Ole Christensen (Svendsgaard) Skaarup i Hanning 1914 - 04.03
Hanning Dødsannonce Peder Nielsen Langtind 77 Aar 1913 - 11.10
Hanning Dødsannonce Simonia Petrea Sørensen 14 02 1991 1991
Hanning Dødsfald anmeldt til Skifteretten Svend Andersens Hustru Kirsten Christensen Skaarup i Hanning 1901 - 14 09
Hanning Dødsfald Inger Tylvad Hanning 1932 - 23 05
Hanning Dødsfald. Jacob Peder Nielsen af Skaarup i Hanning 1915 - 07.07
Hanning Ejendom til salg P. Bach 1918 - 11 03
Hanning Ejendomshandel Chr. Brosbøl i Lykkeby til Chr. Kloster 1901 - 09 10
Hanning Ejendomshandel Chr. Sørensens Enke Mariane af Aarup til Sønnen Søren Peter Sørensen 1915 - 14. 08
Hanning Ejendomshandel Hidtilværende Sognefoged Jens Henrik Nielsen har af Mads Pedersen købt dennes Gaard 1902 - 12 10
Hanning Ejendomshandel N. Vendelbo – J. P. Jensen – Kirstine Husted – N. H. Kruse 1939 -
Hanning Ejendomshandler Jens Henrik Nielsen til Christen Spangsberg Sørensen, en gaard i Gl. Hanning 1902 - 16 11
Hanning En karl kan faa plads Thomas Lunde Tlf. 9. 1939 - 21 03
Hanning En vædder med sort hoved er bortløben Morten Noe Tlf. 21. 1918 -
Hanning Ernæringskort uddeles og afleveres Flyttebevis Jens Landting – Ole Landting – J. Chr. Ølgaard 1918 -
Hanning Farlig Kreatursygdom hos Mads Nielsen Stokholm, Skaarup i Hanning (miltbrand) 1901 - 05 10
Hanning Festlig sammenkomst for at fejre Pastor Fønss- Jørgensen og Hustrus Bryllup 1915 - 16.07
Hanning Flink karl kan få plads Martin Bording Tlf 35 1939 -
Hanning Flink ung Karl kan faa plads Niels Mulbjerg Skaarup 1939 -
Hanning Forlovelse Gdr. Niels Christensen s. Bork og Frk. Anna Pedersen Hanning 1932 - 29 07
Hanning Forsamlingshusets 25 års jubilæum. Pastor Føns Jørgensen, Balslev, Spangsberg Sørensen, Mads Andersen 1918 - 17 10
Hanning Fødselsdag Dorthea Dalgaard 85 Aar. 1932 - 03 10
Hanning Gdr. Mads Kamps enkes ejendom i Hanning 1932 - 15 08
Hanning Gdr. Peter Iversen gamle Hanning har solgt sin gaard til Knud Agerbo Lem. 1914 - 26.05
Hanning Generalforsamling i Hanning sogns sygekasse 1915 - 03.02
Hanning Generalforsamling i Hanning Sogns Sygeplejeforening 1915 - 04.02
Hanning Generalforsamling i Venstreforeningen 1939 -
Hanning God Korthornstyr til salg 350 kg. Andr. Buckholt Kongsholm. Har Kalvekastning 1939 -
Hanning Grunlovsdagen i Mads Andersen plantage i Skaarup 1915 - 29 05
Hanning Gaard til salg Peder Iversen Gl. Hanning 1914 - 28.03
Hanning Hanning Foredragsforening 1901 - 14 09
Hanning Hanning Foredragsforening m Pastor Th. Helveg 1901 - 16 10
Hanning Hanning og Omegns Svineavlsforening 1901 - 12 10
Hanning Hanning skyttekreds Mesterskabsskydning 1913 - 23.11
Hanning Hanning Svineavlerforening indkøb af Orne 1914 - 28.07
Hanning Hanning Svineavlerforening. Ornen flyttes fra Hans Olsen til Jens Chr. Husted Skaarup 1913 - 29.10
Hanning Hestehandler Svend Kongsholm – Chr. Nielsen – E. Juul-Hansen 1939 - 03 04
Hanning Husbestyrerinde kan faa plads Kr. Jacobsen Landting  Højgaard Tlf. Rækker Mølle 50u 1939 -
Hanning Ikke Miltbrand hos Mads Nielsen Stokholm Skaarup i Hanning (Billede kommer senere) 1901 - 06 10
Hanning Jobannonce Hans Nielsen Hanninggaard 1914 - 05.09
Hanning Jordrystelse i Vestjyllan 1913 - 30.07
Hanning K. F. U. M. holder møde i Missionshuset 1918 -
Hanning Karl kan faa plads Hanninggaard – Hans Nielsen 1918 - 05 03
Hanning Karl kan faa to halve pladser. Hos Harald Thomsen eller Niels Mulbjerg Skaarup 1939 -
Hanning Kvægavlerforening Generalforsamling 1918 -
Hanning Licitation Sogneraadet 1915 - 06.03
Hanning Lærer P. Borup svar fra Hans Bendtsen Borris 1914 - 14. 03
Hanning Mergelarbejdet i Hanning 1914 - 11.05
Hanning Møde aflyses på grund af sygdom 1918 -
Hanning National Kristelig møde i Hanning Præstegaards have 1913 - 04.07
Hanning Nekrolog Simonia Sørensen 1991
Hanning Overfald på en pige nord for Hanning Hedegaard. Gerningsmanden en karl fra Bølling 1914 - 02.06
Hanning P. Iversen gl. Hanning køber P. Iversens enkes gaard 2Lille Søgaard" Holmsland 1914 - 28.05
Hanning Præmiehingsten ”Langkjær den 2.” til bedækning Hanninggaard Chr. Nielsen 1901 - 26 04
Hanning Præsteindsættelse Pastor Johannes Søe 1932 - 18 11
Hanning Rekord jordbær hos Gartner Mortensen Kongsholm 1932 - 06 07
Hanning Skøde fra Peder Christensen til Mads Kamp Opstrup paa en gaard i Skaarup 1901 - 21 04
Hanning Skøde fra Svend Andersen til Anton Jørgensen paa en Ejendom i Skaaup 1901 - 21 04
Hanning Svend Andersens Enkes ejendom i Skaarup er nedbrændt 1914 - 09.06
Hanning Svineavlsforening Orne til Bedækning hos Peder Danielsen 1918 -
Hanning Sygekasse Generalforsamling Jesper Graakjær – Chr. Madsen – Anton Jensen – Peder Knudsen – Sophus Jensen 1918 - 20 02
Hanning Sygeplejeforening generalforsamling  - Fønss- Jørgensen – Hans Lunde – Borup 1918 - 01 03
Hanning Sygeplejeforening og samt valg af repræsentant til Esbjerg Svineslagteri og Kreatur og Eksportforeningen 1918 - 21 02
Hanning Sølvbryllup Gdr Jens Høghøj og Hustru Hanning Sølvbryllup 27 April 1932 - 20 04
Hanning Sølvbryllup Gdr. Jens Kudsk og Hustru 1932 - 13 12
Hanning Sølvbryllup Købmand Hans Lunde og Hustru Hanning 1932 - 17 10
Hanning Sølvbryllup Niels Pedersen  og Hustru af Hedelund i Hanning 1915 - 13 03
Hanning Sølvbryllup Niels Pedersen  og Hustru af Hedelund i Hanning 1915 - 13.03
Hanning Sølvbryllupsfest Peder Knudsen og Hustru Bakken Hanning 1915 - 25 11
Hanning Sølvbryllupsfest Peder Knudsen og Hustru Bakken Hanning 1915 - 29 11
Hanning Sølvbælte fundet under pløjning på Landting. Indgraveret ”Maren Knudsdatter – 1608” 1902 - 31 05
Hanning Tak for udvist Deltagelse Hansine Nisgaard Aarup i Hanning 1915 - 23 09
Hanning Teologisk Embeds eksamen Johannes Jensen Søe 1932 - 09 06
Hanning Tinglæste ejendomshandler Chr Knudgaard Nielsen til Niels Nielsen Gl. Hanning 1901 - 27 11
Hanning Tinglæste ejendomshandler Jeppe Christensen til Chr. Søndergaard Christensen på gården ”Pig” 1901 - 14 09
Hanning Tvangsauktion Jens Lauridsens enkes gaard 1902 - 27 05
Hanning Tvangsauktionen over Gadgaardhus 1902 - 07 06
Hanning Ulykkeserstatning Anton M. Mathiesen 1914 - 09.07
Hanning Ung pige søges til arbejde og undervisning af børn på Løvstrupgaard Marie Voigt 1914 - 20.02
Hanning Uvejr Broen over kirkegaards bæk fuldstændig bortskyllet 1915 - 06.08
Hanning Uvejr Jens Andersens butik, Nancy Esmark og Smed Clausen under vand 1915 - 05.08
Hanning Venstre ungdom møde 1918 -
Hanning Venstreforening Generalforsamling Mads Andersen  - P. Borup – R. Tylvad – Spangsberg Sørensen – Niels Tylvad 1918 -
Hanning Venstreforening Taler Landstingsmand Bækgaard 1939 -
Hanning Venstreforenings Generalforsamling Johs. Kirk, Chr. Sørensen, Chr Andersen, N. Mulbjerg og H. Lunde 1939 -
Hanning Vort Smør kom i den bedste tredjedel ved Smørudstillengen 1902 - 09 10
Hanning – Sædding Andelsmejeri Licitation over Mælke – Smør og Kulkørsel 1939 -
Hanning Dejbjerg Grundlisteudvalget Jens Høghøj – Mads Plaugborg – Johs Kirk – Villads Jacobsen 1939 -
Hanning Dejbjerg Kommune Fremskaffelse af Tørv – Ernæringskort 1918 - 23 02
Hanning Dejbjerg Kommune-Deling A. Tylvad – M. Chr. Jacobsen – Kjær Nielsen – Mads Pilgaard 1939 -
Hanning Dejbjerg Lærerbolig ved Rabjerg skole 1901 - 26 04
Hanning Dejbjerg Skal Dejbjerg- Hanning deles? 1939 -
Hanning Dejbjerg Sogneraad møde Jeppe Kongensholm – Laurs Sandager – Anton Andersen – Jens Kirk – Johs. Pedersen 1939 - 25 02
Hanning Dejbjerg Sogneraad møde Lærerinde Frk. Astrid Borup må blive ansat ved Hanning skole. 1939 - 25 02
Hanning Dejbjerg Tilbud på arbejdet ved tilbygning til Rabjerg skole Dejbjerg Hanning Sogneråd 1901 - 16 06
Hanning Dejbjerg Valgmandsvalget Jens Landting og Mads Andersen 1914 - 30.06
Hanning Finderup Bispevisitas 1913 - 06.09
Hanning Finderup Bispevisitas 1913 - 06.09
Hanning Finderup Foredragsforening møde i Finderup Gymnastikhus 1918 - 21 02
Hanning Finderup Politiske møder i Hanning Landstingsmand Bækgaard. I Finderup folketingsmand Jens Søndergaard 1939 -
Hanning Finderup Smukke Gaver til Brudeparret Fønss-Jørgensen og Hustru 1915 - 16.07
Hanning Finderup Usmagelig reklame Valgplakater på kirkedørene i Hanning og Finderup 1914 - 29.06
Hanning Sædding Andelskasse Generalforsamling M. Gammelgaard – Magnus Nielsen – Andr. Svendsen – Niels Chr Svendsen Sædding 1939 -
Hanning Sædding Andelskasse Generalforsamling Martin Bording – J. Johnsen – Johs. Nisgaard Chr. Jacobsen Hanning 1939 -
Hanning Sædding Andelsmejeri Licitation over Mælke og Smør kørsel samt levering af 1600 Traver Fyrrekvas fra Løvstrup 1918 -
Hanning Sædding Andelsmejeriets halvårlige Generalforsamling. 1914 - 02.11
Hanning Sædding Foredragsforeningen. Foredrag i Hanning Forsamlingshus 1914 - 09.09
Hanning Sædding Generalforsamling i Hanning Sædding Andelsmejeri 1932 - 18 05
Hanning Sædding Hanning Sædding Foredrags forening, oplæsning i Finderup Gymnastikhus 1915 - 04 09
Hanning Sædding Hanning Sædding Mejeri Udbetaling, Skyllevand og tomme tønder sælges 1915 - 10 09
Hanning-Sædding Halvaarlig Generalforsamling Hanning Sædding Andelsmejeri. 1913 - 04.11
Hanning-Sædding Ordinær generalforsamling Hanning-Sædding Mejeri. J. Mosgaard Finderup 1913 - 29.10
Løvstrup Plantage salg af Brænde og Hegnspæle  J. R. Voigt Tlf. 37a 1918 -
Rækker Mølle Annonce Julelukning i Rækker Mølle 1913 - 24.12
Rækker Mølle Auktion i Smed Niels Chr. Clausens Konkursbo 1915 - 01.03
Rækker Mølle Begravelse Sædding kirke Ole Sørensen 1932 - 16 02
Rækker Mølle Dygtig Syerske søges P. Krogh Rækker Mølle 1914 - 02.02
Rækker Mølle Dødsannonce Ane Marie Jensen 1914 - 06.01
Rækker Mølle Dødsannonce Marie Knudsen  - Mads Knudsen 1918 - 27 02
Rækker Mølle Dødsfald Svend Andersens Hustru 24 August 1901 1901 - 27 08
Rækker Mølle Ejendomshandel Købmand Jens Andersen Rækker Møller et hus i Skjern til Maler Fr. Jensen 1901 - 28 06
Rækker Mølle En flink pige kan faa plads Rækker Mølles Telefoncentral 1939 -
Rækker Mølle Flink Pige kan få plads Rækker Mølle Telefoncentral 1939 -
Rækker Mølle Franskvadskeri hos Benned Jensens Enke. Sanne Nielsen 1913 - 25.10
Rækker Mølle Husbestyrerinde søges Træhandler L. Martin Andersen 1914 - 27.02
Rækker Mølle Ildebrand hos Smedemester Christensen Rækker Mølle 1932 - 29 06
Rækker Mølle Lokale Gødningsforening Generalforsamling Chr. Sørensen – Magnus Nielsen 1939 -
Rækker Mølle Motorløb Videbæk og Omegns Motorklub Orienteringsløb 2 pr. Kaalund Rækker Mølle 1932 - 31 05
Rækker Mølle Møllersvend kan få plads Rk. Mølle Korn og Foderstof S. Madsen Tlf. 12. 1939 -
Rækker Mølle Ny telefoncentral hos Skomager A. Andersen 1913 - 07.11
Rækker Mølle Politiretten En Smedesvend fra Rækker Mølle 1915 - 29 10
Rækker Mølle Rækker Aktiemølle. Medlemmer ag Gødningsforeningen 1918 -
Rækker Mølle Rækker Mølle og omegns Elektricitetsværk. Bestyrer A. Nielsen 1918 - 07 10
Rækker Mølle Smed Niels Christian Aas Klausen Konkursbehandling 1915 - 06.02
Rækker Mølle Smedesvend kan straks få plads hos Smed Th. Skov Rækker Mølle Tlf. 2. 1939 -
Rækker Mølle Tak for deltagelse ved min hustrus sygdom og jordefærd Mads Knudsen 1918 - 08 03
Rækker Mølle Tak for udvist opmærksomhed Sophus Jensen Rækker Aktiemølle 1914 - 15.01
Rækker Mølle Tvangsauktion Smedemester Niels Kristian Klausen 1915 - 17.02
Rækker Mølle Uvejr Jens Andersens butik, Nancy Esmark og Smed Clausen under vand 1915 - 05.08
Rækker Mølle Hanning Kirkegaard Spangsberg Sørensen Tlf 24 (Maskinmalkning) 1939 -
Rækker Mølle Hjertelig tak Dorthea og Peder Høgsberg 1918 -
Rækker Mølle Reparation af Rækker Aktiemølle 1914 - 03.07
Skjern Ildebrand i Møbel og Roeskærerfabrikken Herborg i Skjern 1913 - 19.09
Sædding Aflysning af sølvbryllup Jensine og L. Lauridsen Mølgaard på grund af epidemi (Den spanske syge) 1918 - 08 11
Sædding Andenkarl søges Thomas Sørensen 1918 - 31 10
Sædding Begravelse Sædding kirke Anders Andersen Skjern 1932 - 24 02
Sædding Brandassuranceforening A. B. Clausager 1902 - 24 05
Sædding Bryllup Skærtorsdag Frk. Dinna Andersen og Frode Thomasen 1939 - 03 04
Sædding Den overdrevne tørst 1914 - 13.05
Sædding Dødsannonce Cecilie. Kirsten og Chr. Thuesen Bach og lille Svend 1939 -
Sædding Dødsannonce Jens Jakobsen – Mariane og Jens Kr. Andersen 1918 - 05 02
Sædding Dødsannonce Karl M. Jensen Død på Rigshospitalet. 1914 - 13.11
Sædding Dødsannonce Knud Jensen Madsen død 21 April 1915 – Mads P. Madsen 1915 - 23 04
Sædding Dødsannonce Morten Fyrstenborg død d. 25 Maj 1915 90 år gl. 1915 - 26 03
Sædding Dødsannonce Nielsine Lauridsen  død 13 April 1915 82 år gl. Poul Lauridsen 1915 - 14 04
Sædding Dødsannonce Pouline Mathilde Matzen N. Matzen 1902 - 22 05
Sædding Dødsfald anm. Skifteretten Gdr. Chr. Astrups Christensens tvillinge sønner Fyrstenborg 1901 - 18 12
Sædding Dødsfald anm. Skifteretten Gdr.ejer Peder Pedersens enke Karen Pedersdatter 87 år af Stensig 1901 - 26 11
Sædding Dødsfald anmeldt ved Skifteretten Bøge Hansens hustru Else Kirstine Andersen Stensig i Sædding 1901 - 19 05
Sædding Dødsfald anmeldt ved Skifteretten Søren Sørensens Søn Jeppe Holm Stensig i Sædding 1901 - 19 05
Sædding Dødsfald Cecilie Bach Sædding 1932 - 06 08
Sædding Dødsfald Knud Jensen Madsens Hustru Martha Elisabet Jensen 1902 - 23 10
Sædding Dødsfald Prop. Matzens Hustru Pouline Mathoilde f. Glibsted ramt af et hjerteslag 1902 - 21 05
Sædding Ejendomshandel P. Jespersen sin Gaard Grønne til Senius Jensen 1932 - 24 10
Sædding Ejendomshandel Svend Falner Pedersen købt af Jens Jensen Slumstrup mark 1932 - 15 03
Sædding Ejendomshandel Thomas P. Sørensen  Slumstrup til Hans Mortensen Bølling 1915 - 05.06
Sædding En karl helst yngre kan faa plads hos Niels Nielsen Gammeljord. Elektrisk Lys og Kraft er indlagt 1918 -
Sædding En kælveko eller kvie til salg Jens Korsholm 1939 -
Sædding Flink og dygtig karl kan faa plads. Fri for malkning Chr. Sørensen Stensig Tlf. 17 1939 -
Sædding Fodboldkamp mellem Brejning og Sædding. Brejning sejrede med 4 - 0 1913 - 08.07
Sædding Fodboldkamp mellem Brejning og Sædding. Sædding sejrede med 1 - 0 1913 - 21.10
Sædding Fordringer i Dødsboet efter Tjenestekarl Carl Marinus Jensen af Sædding 1915 - 25.08
Sædding Forkarl Kan faa plads Søren Sørensen Stensig 1918 - 12 02
Sædding Forlovelse Frk. Jenny Kirkegaard Sædding og Ib Ejlersen Faster. 1939 - 11 04
Sædding Forsamlingshus Tillidsmandsvalg til Mergelforeningen 1918 - 13 03
Sædding Funden død. Thomas Godt Slumstrup. 1902 - 19 12
Sædding Fællesmøde i Missionsforening 1918 -
Sædding Gave på 18.000 kr. til Sædding Kirke Kr. Stengaard 1939 -
Sædding Gave på 18.000 kr. til Sædding Kirke Kr. Stengaard 1939 -
Sædding Generalforsamlinger Hesteforsikringen – Sygeplejeforeningen – Hedebruget – Venstrevælgerforeningen 1918 -
Sædding Gymnastikforening Opvisning Kaffebord. Kjærs Orkester medvirker 1939 - 17 03
Sædding Gaard til salg Kristian Lundgaard 1918 - 13 03
Sædding Hingsten ”Aldrup Staal” til bedækning hos R. Dahl slumstrup 1915 - 20 05
Sædding Hjertelig tak  Mariane og Jens Kr. Andersen 1918 - 15 02 
Sædding Husmandspræmier. Ane Marie Jensen 30 kr til Ajlekumme 1914 - 19.08
Sædding Karl som vil køre en Mælketur kan faa plads hos Emborg Jensen Slumstrup 1939 -
Sædding Karl Søges Carl Christensen Stensig 1939 -
Sædding Korth. Kælveko til salg Lille Kirkegaard Sædding Tlf 5. 1939 -
Sædding Korthorns Kælveko til salg Lars Gammeljord 1939 - 08 04
Sædding Korthornstyr til salg Jens Barde Kirkegaard Stensig 1913 - 30.10
Sædding Kvie, Kalv og ko til salg Jens Meldgaard 1939 -
Sædding Licitation over vejarbejde m. m. hos Thomas Sørensen Slumstrup 1914 - 14.02
Sædding Lærer M. K. Pedersens 25 Aars jubilæum 1914 - 06.01
Sædding Lærer M. K. Pedersens 25 Aars jubilæum 1914 - 06.01
Sædding Lærer M. K. Pedersens 25 Aars jubilæum 1914 - 06.01
Sædding Møde i Luthersk Missionsforening hos Søren Andersen i Sædding 1901 - 31 03
Sædding Ny brandfoged Jacob Stensig Svendsen i Sædding Sogns Søndre Distrikt 1901 - 09 07
Sædding Politiretten Tjenestekarl fra Sædding 1915 - 15 11
Sædding Skøde fra N. Christensen Troldhede til B. Stensig Søndergaard i Sædding 1914 - 17.01
Sædding Slumstrup solgt 1918 - 08 02
Sædding Slumstrupgård solgt 1914 - 11.06
Sædding Slumstrupgaard solgt A. Andersen Fousing til Proprietær Dahl Juellingsholm 1914 - 12.09
Sædding Slumstrupgaard solgt A. Andersen Fousing til Proprietær Dahl Juellingsholm 1914 - 12.09
Sædding Slumstrupgård tilhørende proprietær Niels Matzen brændt 1914 - 09.06
Sædding Sogns Hesteforsikring 1939 - 03 04
Sædding Stor kålrabi hos Husmand Anders Thomsen på 25 Pd 1901 - 15 11
Sædding Sædding Gymnastik Forening 1915 - 11 11
Sædding Sædding Ungdomsforenings ordinære generalforsamling 1914 - 04.11
Sædding Sædekorn og Spise og Læggekartofler Sælges Niels Thorsen Tlf. 38 Herborg kan benyttes 1939 - 31 03
Sædding Sølvbryllup hos Proprietær R. Dahl og Hustru Slumstrup 1915 - 08 10
Sædding Sølvbryllup invitation Maren og Jeppe Jensen 1939 - 28 03
Sædding Sølvbryllup Jeppe Jensen og Hustru 5. 4. 1939 1939 - 28 03
Sædding Sølvbryllup Lars Gammeljord og Hustru Sædding 1932 - 19 03
Sædding Sølvbryllup. Tak for opmærksomhed Johanne og Hans Peder Nielsen 1915 - 16 04
Sædding Tak for deltagelse ved Cecillies død og begravelse Kirsten og Chr. Bach 1939 -
Sædding Tak for udvist imødekommenhed Mette Jensen 1914 - 24.11
Sædding Tak. Maren og Jeppe Jensen 1939 - 11 04
Sædding Tinglæste ejendomshandler Jens Ole Jensen til Lars Gammeljord Sædding 1914 - 02.04
Sædding Tinglæste ejendomshandler Knud Jensen Madsen sædding til Chr. Bertelsen Sædding 1914 - 02.04
Sædding Tinglæste ejendomshandler Knud Jensen Madsen Sædding til Søren Vestergaard Andersen 1914 - 02.04
Sædding Tromlefører fundet død Thorvald Jensen 1956 -
Sædding Ung pige kan faa plads Georg Lauridsen 1939 - 08 04
Sædding Ungdomsforening billeder fra en rejse i Kina 1918 - 21 02
Sædding Ungdomsforening Fælleslæsning 1939 -
Sædding Ungdomsforening Fælleslæsning Fastelavnsmandag med kaffebord Brød og Sukker medbringes 1918 - 07 02
Sædding Ungdomsforenings Generalforsamling 1913 - 04.11
Sædding Vinterlærerinde søges 1915 - 31.07
Sædding Vinterlærerinde søges Bølling Sædding Sogneråd Ole Pedersen 1901 - 05 10
Sædding Vort Smør kom i den bedste tredjedel ved Smørudstillengen 1902 - 09 10
Sædding Yngre Karl kan få plads hos Svend Falkner Pedersen Tlf. 26 Astrup 1939 -
Sædding Bortkommen Faar hos Thomas Sørensen 1915 - 01.03
Sædding Forlovede Frk. Sigrid Krogh Ølstrup og Grd. Johs. Bendtsen Sædding 1932 - 03 04
Sædding Kirsten Nørgaard Graversens Datter Marie Amalie Dødsfald anm.  Skifteretten 1914 - 02.03
Nyregistrerede billeder

Bølling Bølling friskoles elever ca 1930 Kildevej 69 det gl. missionshus som fra 1901 – 1943 husede IM friskole
Bølling Bølling friskoles elever ca 1930 Kildevej 69 det gl. missionshus som fra 1901 – 1943 husede IM friskole
Bølling Konfirmand billede bag fra v 1 Svend Aage Meldgaard Christiansen Mejeribye 2 Peder Puglund Nielsen Nyland på Sæddinghede 
Bølling Konfirmand billede bag fra v 3 Anders Christensen Boel, Slumstrup mark 4 Svend Aksel Nielsen St. Kragmose 5 Jens Mortensen l. Bjergbo
Bølling Konfirmand billede for fra v 1 Martha Kirstine Andersen Nørlund Sædding 2 Ingrid Kirstine Jakobsen Rækker Mølle 3 Grethe Nielsen Højvang Sædding Hede
Bølling Konfirmand billede for fra v 4 Grethe Nedergaard Rosbjerg 5 Johanne Marie Vendelbo . Damgaard Sædding
Bølling Konfirmand billede midt fra v 1 Maria Nielsen Sædding 2 Jytta Jensen Sædding 3 Anna Louise JensenSædding 4 Pastor Siersbæk
Bølling Pastor Thorkild Johannes Andersen præst i Bølling Sædding 1896 – 1910.
Bølling Skatteliste 1928 – 1929,
Bølling Skatteliste 1928 – 1929,
Bølling Skatteliste 1929 – 1930.
Bølling Skatteliste 1929 – 1930.
Bølling Skolebillede 1949  2 Bag fra v 1 Lærer Martha Nielsen 2 Kirsten Holk Nielsen 3 Ingrid Hansen 4 Tinna Andersen 5 Bodil Aunsholt 6 Grethe Nedergaard 
Bølling Skolebillede 1949  2 Bag fra v 7 Birgit Bjerg Madsen 8 Rigmor Bendtsen 9 Ruth Nedergaard 10 Aase Hansen 11 Birgit Nedergaard 12 Lærer Aunsholt
Bølling Skolebillede 1949  2 For fra v  6 Knud Villumsen 7 Laaurids Holk Lauridsen 8 Frode Agger 9 Christian Ladekjær 10 Tage Hansen 11 Mads Peder Madsen
Bølling Skolebillede 1949  2 For fra v 1 Jens Østergaard Jespersen 2 Knud Erik Aunsholt 3 Jens Jørgen Aunsholt 4 Henning Simonsen 5 Kurt Dalgaard 
Bølling Skolebillede 1949  Bag fra v 1 Erik ???? 2 Poul Axel Aunsholt  3 Oskar Hansen 4 Henning Vinge 5 Bent Baltersen 6 Niels Aage Aunsholt 7 Kurt Pagaard
Bølling Skolebillede 1949  Bag fra v 8 Svend Nielsen 9 Erik Villumsen 10 Villiam Johansen 11 Laurids Bjerg 12 Gunner Johansen
Bølling Skolebillede 1949  For fra v 1 Lillian Flinker 2 Else Marie Villumsen 3. Elin Eriksen 4 Anne Lise Johansen 5 Marie Lauridsen 6 Else Aunsholt 7 Lone Siersbæk
Bølling Skolebillede Bølling Friskole 1912 – 13
Finderup 4 generationer - Mette Kathrine Klemmensen f. Sørensen d. 1934 i Faster - Søren Peder Klemmensen d 1930 i Finderup – Kristina død 1952 i Tarm siddermed Gunner
Finderup Akietegning Finderup forsamlingshus  15. 10. 1947. side 1
Finderup Akietegning Finderup forsamlingshus  15. 10. 1947. side 2
Finderup Bag fra v. 1, Maren Klemmensen 1890 – 1949 Skjern 2. Hans Peder Klemmensen 1902 – 1963 Finderup 3  Hansine Klemmensenf 1893 ???? Skjern
Finderup Bag fra v. 1. Marius Kristian Klemmensen 2. Hans Peder Klemmensen  3. Jens Kristian Klemmensen 
Finderup Bag fra v. 4 Else Marie Klemmensen 1898 – 1919 Finderup 5. Jens Christian Klemmensen 1895 – 1963 Finderup
Finderup Besøg hos Jens Peter Karstensen og Dorthea Karstensen Film
Finderup Bryllup Kirsten Sønderby og Niels Krarup i Finderup kirke 15. 10. 1950 Film
Finderup Bryllup Aase Elise Sønderby og Bent Blaaberg Persson i Finderup kirke 15. 10. 1950 Film
Finderup Bryllupsbillede Marie f. Knudsen og Marius Klemmensen bosat Sønder Vium hvor de også døde.
Finderup For fra v.  4. Kristine Kathrine Klemmensen 1888 – 1952 Tarm
Finderup For fra V. 1 Kristine Kathrine Klemmensen 2.  Maren Klemmensen 3. Hansine Klemmensen 4. Anne Husted 5. Olga Amalie Klemmensen
Finderup For fra v. 1. Olga Amalie  Klemmensen1907 - ? 2. Anna Marie Klemmensen 1900 - ? 3 Marius Kristian Klemmensen 1905 – 1999 Sdr. Vium
Finderup Fra v. ukendt, Marius Kristian Klemmensen d. 1988, Karen Marie Klemmensen d. 1999, Olga Amalie Sørensen 1907 – 1989 og Peder Agerfeldt Sørensen 1904  - 1984
Finderup Haldrupgaard Vester Finderupvej 4 Kristine Klemmensen født Hansen fødehjem
Finderup Immigrationspapirer Marius Kristian Klemmensn 1929
Finderup Immigrationspapirer Marius Kristian Klemmensn 1931
Finderup Johanne Christensen1. 1. 1897 -13. 7. 1977
Finderup Kirstine Christensen 15. 2. 1887 – 28. 3. 1970
Finderup Konfirmand billede Hanning Kirke 30. 9. 1934 Bag fra v 1. Metha Johanne Knudsen 2. Ellads Kirsten Margrethe Gaasdal 3. Kirsten Marie Mortensen 
Finderup Konfirmand billede Hanning Kirke 30. 9. 1934 Bag fra v 4. Ketty Miltersen 5 Elly Christiansen 6. Alma Gregersen Kruse 7 Klara Lydersen
Finderup Konfirmand billede Hanning Kirke 30. 9. 1934 For fra v 1. Niels Richard Juul Nielsen 2. Andreas Pedersen 3. Pastor Lars Jensen 
Finderup Konfirmand billede Hanning Kirke 30. 9. 1934 For fra v 4. Søren Peder Sørensen 5. Anders Landting
Finderup Konfirmation i Finderup kirke 1938 Bage fra v. 1 Ellen Husted V. Vinderup 2. Erna Pedersen Lykkeby Hanning 3 Johanne Jensen Hanning
Finderup Konfirmation i Finderup kirke 1938 Bage fra v. 5 Pastor Pahus 6 Anna Rindum Skårup 7 Sofia Christensen Ø. Finderup 8. Agnes Mortensen Ø Finderup
Finderup Konfirmation i Finderup kirke 1938 for fra v. 1 Svend Gammelmark Hanning 2. Aksel Jensen v. Finderup 3 Sigfred Pedersen V. Finderup
Finderup Konfirmation i Finderup kirke 1938 midt fra v.  4 Thomas Larsen Løvstrup 5. Viktor Mortensen Ø. Finderup 6. Peder Henriksen Hanning
Finderup Konfirmation i Finderup kirke 1938 midt fra v. 1 Sigurd Christensen (Toft) Hanning 2 Georg Jensen (Gøjse) Ø. Finderup 3 Børge Mortensen Finderup
Finderup Konfirmationsbillede 1919 Yderst til Højre Marius Kristian Klemmensen De øvrige drenge er Laurids Jansen Dalgaard og Niels Jensen. Pastor Føns Jørgensen.
Finderup Maren Klemmensen f. 1. 8. 1890 og Anna Marie Klemmensen f.  27. 5. 1900 
Finderup Marianne Klemmensen gift med Peder Christensen bosat i Sorø
Finderup Marius Kristian Klemmensen født 16. juni 1905. død 17. 7. 1999 i Sønder  Vium
Finderup Marius Kristian Klemmensen født 16. juni 1905. død 17. 7. 1999 i Sønder  Vium
Finderup Pasfoto Marius Klemmensen
Finderup Pensionist Foreningen på besøg hos Løgum Kloster Lys v. Bodil Marie Karstensen Film
Finderup Skatteliste 1928 – 1929,
Finderup Skatteliste 1929 – 1930.
Finderup Skolebillede 1942 – 43. 2 bag fra v 1 Gunnar Kristensen 2 Egon Smith Knudsen 3 Karl Erik Jensen 4 Ukendt  5 Svend Iversen 6 Richard Jensen 
Finderup Skolebillede 1942 – 43. 2. bag fra v.  7 Bent Pedersen 8 Helga Pilgaard 9 Peder Nørgaard Pedersen 10 Peder Lunde 11 Nielsine Sønderby 12 Niels Sønderby
Finderup Skolebillede 1942 – 43. Bag fra v 6 Johannes Jensen 7 Arne Lauritsen 8 Niels Peder Kjær Nielsen 9. Ukendt 10 Vagn Nielsen 11 Ukendt 12 Ukendt
Finderup Skolebillede 1942 – 43. Bag fra v. 1 Lærer Jensen 2. Dorthea Nyboe (Karstensen) 3 Leo Jacobsen 4 Villy Nørgaard Nielsen 5. Karl Erik Kristensen 
Finderup Skolebillede 1942 – 43. For fra v. 1 Jens Agerbo 2 Egon Madsen 3 Inger Kristensen 4 Edith Korsgaard 5 Ella Nielsen 6 Karen Marie Pedersen 7 Lis Jespersen
Finderup Skolebillede 1942 – 43. For fra v. 8 Kaja Damgaard 9 Frida Jensen 10 Grethe Pedersen 11 Karin Kristensen 11 Janne Pedersen 12 Gerda Nielsen 13 Anne Grethe Sørensen
Finderup Skolebillede 1942 – 43. Midt fra v. 1 Jens Husted 2 Egon Nielsen 3 Hans B. Pedersen 4 Johannes Kold Jensen 5 Eigild Husted 6 Erik Møller 7 Viggo Kusk
Finderup Skolebillede 1942 – 43. Midt fra v. 8 Christian Korsgaard 9 Frederik Graakjær 10 Edvard Christensen  11 Tage Lauridsen
Finderup Skolebillede 1942 – 43.2. For fra v. 1 Dinne Møller 2 Marie Korsgaard 3. Inger Marie Madsen 4 Petra Kristensen 5 Marie Agerbo 6 Ethel Sørensen 7 Else Korsgaard
Finderup Skolebillede 1942 – 43.2. For fra v. 8 Marie Jensen 9 Tove Kjær 10 Sine Lauridsen 11 Ruth Korsgaard Kristensen 12 Lis Sønderby
Finderup Skolebillede 1948 2. bag fra v 1 Bjarne Jensen 2 Frits Nielsen 3 Villy Nielsen 4 Hans Laursen 5 Ejner Nielsen 6 Peder Stræde 7 Kurt Christensen
Finderup Skolebillede 1948 2. bag fra v 14 Johannes Jensen 15 Henning Christensen 16 Peder Kjær Jensen
Finderup Skolebillede 1948 2. bag fra v 8 Svend Madsen 9 Thomas Stræde 10 Jens Agerbo 11 Jacob Christensen 12 Finn Jacobsen 13 Gert Damgaard
Finderup Skolebillede 1948 2. for fra v 16 Ruth Christensen 17 Birthe Borum 18 Bente Rahbæk
Finderup Skolebillede 1948 2. for fra v 3 Jens Nyboe Karstensen 4 Anna Grethe Pedersen  5 Sita Nielsen 6 Elin Sørensen 7 Ketty Lunde 8 Kaja Damgaard
Finderup Skolebillede 1948 2. for fra v 9 Fru Sønderby 10 Lis Sønderby 11 Lærer Sønderby 12 Anna Sofie Nielsen 13 Eva Agerbo 14 Anna Pedersen 15 Edith Vestergard
Finderup Skolebillede 1948 2. for fra v fru Karstensens tvillinger Bodil Marie og Anne Marie på skødet af 1 Marthe tjente hos 2 Dorthea Karstensen
Finderup Skolebillede 1948 bag fra v 1 Gunnar Christensen 2 Karl Henry Kristensen 3 Vagn Nielsen 4 Egon Knudsen 5 Hans Chr. Lodahl Pedersen 6 Jacob Agerbo
Finderup Skolebillede 1948 bag fra v 13 Holger Pilgaard 14 Kaj Pedersen
Finderup Skolebillede 1948 bag fra v 7 Niels Peder Kjær 8 Henning Korsgaard 9 Egon Madsen 10 Knud Peder Knudsen 11 Villy Pedersen 12 Henning Skovby Nielsen
Finderup Skolebillede 1948 for fra v 1 Knud Stræde 2 Johannes Kirk 3 Kaj Nielsen 4 Holger Madsen 5 Knud Møller 6 Svend Nielsen 7 Aage Korsgaard Kristensen
Finderup Skolebillede 1948 for fra v 14 Inger Pedersen 15 Kathe Karstensen
Finderup Skolebillede 1948 for fra v 8 Vagn Nielsen 10  Ejvind Stræde 11 Bent Nielsen 12 Birthe Christensen 13 Anna Else Lønborg 
Finderup Skolebillede 1948 midt fra v 1 Aase Mygind Pedersen 2 Karen Christensen 3 Lis Jespersen 4 Ella Nielsen 5 Petra Pedersen 6 Anne Margrethe Sørensen
Finderup Skolebillede 1948 midt fra v 13 Martha Lodahl Pedersen 14 Anne Grethe Madsen 15 Karen Knudsen 16 Vinterlærer Hunsdal
Finderup Skolebillede 1948 midt fra v 7 Aase Sørensen 8 Edith Korsgaard Christensen 9 Karen Marie Pedersen 10 Inger Christensen 11 Grethe Pedersen 12 Frida Jensen
Finderup Skolebillede Finderup Skole 1927 – 1928
Finderup Skolebillede Finderup Skole Ukendt år
Flere sogne Skatteliste 1928 – 1929,
Flere sogne Skatteliste 1929 – 1930.
Hanning Ane Marie Pedersen bag 3 fra v. datter af Anna Dorthea og Niels Pedersen født Clausagervej 8. Født 28. 10. 1890 gift 26. 5. 1916  med Johannes Jensen fra Foersum
Hanning Ane Marie Pedersen til venstre datter af Anna Dorthea og Niels Pedersen født Clausagervej 8. Født 28. 10. 1890 gift 26. 5. 1916  med Johannes Jensen fra Foersum
Hanning Avisudklip Ella og Mads Andersen inviterer til Fest i Hanning Forsamlingshus 1993
Hanning Fra v Hans Gadegaard 1905 – 1976 Karen (Kanna) Gadegaard 1903 – 1977 Martin Gadegaard 1907 – 1971 Maja Gadegaard 1901 - ??? Signe Gadegaard 1914 - ???
Hanning Gymnaster KFUM og K 1952 – 53 Bag fra v. 1 Anders Landting 2. Jens Haunstrup Rindom 3 Aksel ????? 4 Lars Mikkelsen 5. Kristian Poulsen
Hanning Gymnaster KFUM og K 1952 – 53 Bag fra v. 6 Johannes Vingborg 7. Peder Larsen 8. Kristian Landting
Hanning Gymnaster KFUM og K 1952 – 53 For fra v. 1 Astrid Pedersen 2. Kamma Danielsen 3. Vera Husted 4 ??? Poulsen 5 Ukendt 6 Ukendt 
Hanning Gymnaster KFUM og K 1952 – 53 For fra v. 7 ?????? Nielsen 8 Jenny Madsen
Hanning Gymnaster KFUM og K 1952 – 53 Midt fra v. 1 Anna Dejgaard Thomsen 2 Ukendt 3 Ukendt 4 Kristian Holm 5 Mads Kjær 6 Jens Axel Damgaard 7 Niels Bollerup
Hanning Gymnaster KFUM og K 1952 – 53 Midt fra v. 8 Kaj Reinholt 9 Henning Nielsen 10 Bent Rindom 11 Jørgen Amby 12 Jens Oluf Nielsen 13 Hans Dideriksen
Hanning Hanning gamle skole bygget 1858 Nedlagt som skole i 1911 Nu nedrevet
Hanning Konfirmand billede Hanning Kirke 30. 9. 1934 Bag fra v 1. Metha Johanne Knudsen 2. Ellads Kirsten Margrethe Gaasdal 3. Kirsten Marie Mortensen 
Hanning Konfirmand billede Hanning Kirke 30. 9. 1934 Bag fra v 4. Ketty Miltersen 5 Elly Christiansen 6. Alma Gregersen Kruse 7 Klara Lydersen
Hanning Konfirmand billede Hanning Kirke 30. 9. 1934 For fra v 1. Niels Richard Juul Nielsen 2. Andreas Pedersen 3. Pastor Lars Jensen 
Hanning Konfirmand billede Hanning Kirke 30. 9. 1934 For fra v 4. Søren Peder Sørensen 5. Anders Landting
Hanning Konfirmation i Finderup kirke 1938 Bage fra v. 1 Ellen Husted V. Vinderup 2. Erna Pedersen Lykkeby Hanning 3 Johanne Jensen Hanning
Hanning Konfirmation i Finderup kirke 1938 Bage fra v. 5 Pastor Pahus 6 Anna Rindum Skårup 7 Sofia Christensen Ø. Finderup 8. Agnes Mortensen Ø Finderup
Hanning Konfirmation i Finderup kirke 1938 for fra v. 1 Svend Gammelmark Hanning 2. Aksel Jensen v. Finderup 3 Sigfred Pedersen V. Finderup
Hanning Konfirmation i Finderup kirke 1938 midt fra v.  4 Thomas Larsen Løvstrup 5. Viktor Mortensen Ø. Finderup 6. Peder Henriksen Hanning
Hanning Konfirmation i Finderup kirke 1938 midt fra v. 1 Sigurd Christensen (Toft) Hanning 2 Georg Jensen (Gøjse) Ø. Finderup 3 Børge Mortensen Finderup
Hanning Nekrolog over Pastor Lars Jensen Hanning død 1935
Hanning Niels Kruses ejendom Skaarupvej 12
Hanning Sang ved Bryllup i Høghøj 11. 4. 1929 Mary Kristine Høghøj og Alfred Iversen gift i Hanning kirke  del 1
Hanning Sang ved Bryllup i Høghøj 11. 4. 1929 Mary Kristine Høghøj og Alfred Iversen gift i Hanning kirke  del 2
Hanning Skatteliste 1928 – 1929,
Hanning Skatteliste 1928 – 1929,
Hanning Skatteliste 1929 – 1930.
Hanning Skatteliste 1929 – 1930.
Hanning Skolebillede Hanning 1934 2. bag fra v 1  Christian Lydersen 2 Tage Nielsen 3 Thomas Kirk 4 Otto Bjerg 5 Niels Pedersen 6. Aksel Gaasdal 7 Ernst Jacobsen
Hanning Skolebillede Hanning 1934 2. bag fra v 12 Christian Bjerg 13 Harry Enevoldsen 14 Ukendt 15 Peder Henriksen
Hanning Skolebillede Hanning 1934 2. bag fra v 8 Knud Henriksen 9 Sigurd Christensen (Toft) 10 Jørgen Dejgaard Thomsen 11 Svend Gammelmark
Hanning Skolebillede Hanning 1934 2. for fra v 1 Agneta Larsen 2 Molly Gaasdal 3 Stinne Olsen 4 Dagny Nisgaard 5 Ester Jensen 6 Mary Pedersen 7 Marie Jensen
Hanning Skolebillede Hanning 1934 2. for fra v 15 Grethe Gammelmark 16 Ingeborg Dejgaard Thomsen 17 Astrid Damgaard 18 Kaja Madsen 19 Kirsten Olesen
Hanning Skolebillede Hanning 1934 2. for fra v 8 Ester Pedersen 9 Anna Madsen 10 Minna Bjerg 11 Stinna Nielsen 12 Grethe Jensen 13 Stinne Kruse 14 Ella Gaasdal
Hanning Skolebillede Hanning 1934 3. bag fra v 1 Else Stræde (Tjenestepige på skolen) 2 Klara Lydersen 3 Lis Jacobsen 4 Jenny Bjerg 5 Julie Christiansen 6 Dagny Jensen
Hanning Skolebillede Hanning 1934 3. bag fra v 13 Metha Knudsen 14 Maren Margrethe Sørensen 15 Nina Mortensen 16 Signe Kruse 17 Lærer Sigrid Borup
Hanning Skolebillede Hanning 1934 3. bag fra v 7 Alma Kruse 8 Elly Christiansen 9 Alma Hansen 10 Ketty Miltersen 11 Kirsten Mortensen 12 Kirsten Gaasdal 
Hanning Skolebillede Hanning 1934 3. for fra v 1 Karen Margrethe Johnsen 2 Mary Mortensen 3 Lilly Jensen 4 Ester Nielsen (Ester Træhandler) 5 Marie Gaasdal
Hanning Skolebillede Hanning 1934 3. for fra v 13 Agnes Hansen 14 Marie Bording 15 Hilda Pedersen 16 Nielsine Landting 17 Laura Bording
Hanning Skolebillede Hanning 1934 3. for fra v 6 Grethe Christensen 7 Erna Pedersen 8 Astrid Borup 9 Peder Borup 10 Bodil Borup 11 Lisbeth Lunde 12 Anna Rindom
Hanning Skolebillede Hanning 1934 bag fra v 1 Anders Landting 2 Kristian Damgaard 3 Ukendt 4 Kristian Nielsen 5 Knud Nisgaard 6 Peder Bjerg 7 Vagn Christensen (Toft)
Hanning Skolebillede Hanning 1934 bag fra v 12 Aksel Richardt (Plejebarn hos Martin Bording) 13 Poul (Tjente i Skrebsgaard) 14 Henry Poulsen
Hanning Skolebillede Hanning 1934 bag fra v 8 Søren Peder Sørensen 9 Hans Gaasdal 10 Andreas Pedersen 11 Johannes Bollerup
Hanning Skolebillede Hanning 1934 for fra v 1 Kristian Kristiansen 2 Kruse Enevoldsen 3 Ukendt 4 Anders Damgaard 5 Viggo Lauridsen 6 Mads Nisgaard
Hanning Skolebillede Hanning 1934 for fra v 12 Henry Enevoldsen 13 Hans Lauridsen 14 Henry Hansen
Hanning Skolebillede Hanning 1934 for fra v 7 Hans Aage Gaasdal 8 Theodor Jensen 9 Peder Christiansen 10 Johannes Sørensen 11 Jens Lurids Pedersen
Hanning Skolebillede Hanning 1948 2 bag fra v  8 Jens Oluf Voigt 9 Kristian Pedersen 10 Peder Christiansen 11 Jens Oluf Nielsen 12 Hans Aage Enevoldsen
Hanning Skolebillede Hanning 1948 2 bag fra v 1 Svend Madsen 2 Ernst Andersen 3 Ejgild Madsen 4 Kaj Kongsholm 5 Leif Bendtsen 6 Harry Hansen 7 Arne Pedersen
Hanning Skolebillede Hanning 1948 2 bag fra v 13 Bent Rindom 14 Johannes Dejgaard Thomsen
Hanning Skolebillede Hanning 1948 2. for fra v 1 Ingeborg Green 2 Agnethe Nielsen 3 Dinna Graversen 4 Ingrid Madsen 5 Inger Andersen 6 Nanna Søndergaard 
Hanning Skolebillede Hanning 1948 2. for fra v 7 Karen Marie Graversen 8 Karen Christiansen 9 Inger Bach 10 Karen Jacobsen 
Hanning Skolebillede Hanning 1948 3. for fra v 1 Spangsberg Østergaard 2 Mads Østergaard 3 Børge Pertou Jensen 4 Niels Bollerup 5 Gunnar Nielsen 
Hanning Skolebillede Hanning 1948 3. for fra v 11 Jørn Rindom 12 Ole Jacobsen 13 Else Graversen 14 Ole Graversen
Hanning Skolebillede Hanning 1948 3. for fra v 6 Niels Chr. Christiansen 7 Lærer Astrid Borup 8 Kaj Madsen 9 Frede Hansen 10 Vagn Nielsen 
Hanning Skolebillede Hanning 1948 bag fra v 1 Kristian Holm 2 Jens Axel Damgaard 3 Viggo Enevoldsen 4 Anders Vind 5 Carl Voigt 6 Henry Madsen 7 Gravers Graversen
Hanning Skolebillede Hanning 1948 bag fra v 8 Vagn Pedersen 9. Thyge Jacobsen 10 Ukendt 11 Mads Kjær Nielsen
Hanning Skolebillede Hanning 1948 for fra v 1 Lis Nielsen 2 Ester Madsen 3 Grethe Madsen 4 Grethe Graversen 5 Agnes Dejgaard Thomsen 6 Svend Erik Graversen
Hanning Skolebillede Hanning 1948 midt fra v 1 Barbro Kjær  Nielsen 2 Lærer Asta Nielsen 3 Else Kjeldsen 4 Ukendt 5 Magda Christiansen 6 Grethe Bach
Hanning Skolebillede Hanning 1948 midt fra v 13 Jenny Madsen 14 Ukendt 15 Janne Nielsen
Hanning Skolebillede Hanning 1948 midt fra v 7 Abelone Nielsen 8 Inga Nielsen 9 Astrid Petersen 10 Ukendt  11 Sigrid Nielsen 12 Vera Husted
Hanning Skolebillede Hanning 1952 2 bag fra v. 1 Johannes Kjær Nielsen 2 Bent Jakobsen 3 Bent Søndergaard Christiansen 4 Jens Ole Ostesen  5 Peter Back 
Hanning Skolebillede Hanning 1952 2 bag fra v. 12 Bjarne Søe 13 Lasse Nielsen 14 Hans Madsen 15 Ove Poulsen 16 Frede Mouridsen
Hanning Skolebillede Hanning 1952 2 bag fra v. 6 Børge Nielsen 7 Laurids Bollerup 8 Spangsberg Østergaard 9 Preben Bro 10 Eigild Enevoldsen  11 Oluf Søe
Hanning Skolebillede Hanning 1952 2 for  fra v. 1 Hanne Holm 2 Lisbeth Madsen 3 Ingerborg Østergaard 4 Nancy Bak 5 Inge Jensen 6 Ruth Mølby 7 Kirsten Mølby
Hanning Skolebillede Hanning 1952 2 for  fra v. 14 Lis Kjeldsen 15 Grethe Bollerup 16 Anny Neksø 17 Birthe Marie Andersen 18 Aase Førgaard Andersen
Hanning Skolebillede Hanning 1952 2 for  fra v. 19 Anna Krista Andersen 20 Anna Kirstine Dalgaard
Hanning Skolebillede Hanning 1952 2 for  fra v. 8 Olga Marie Andersen 9 Else Nielsen 10 Astrid Jakobsen 11 Birthe Mouridsen 12 Birgit Nielsen 13 Agnes Jensen
Hanning Skolebillede Hanning 1952 bag fra v. 1 Kaj Madsen 2 Halfdan Hundebøl 3 Niels Bollerup 4 Jørgen Rindom 5 Mads Østergaard 6 Find Jensen 7 Egon Bro
Hanning Skolebillede Hanning 1952 bag fra v. 8 Frede Hansen 9 Ole Jakobsen 10 Ole Mouridsen 11 Vagn Nielsen 12 Børge Pertou 13 Gunnar Nielsen 14 Niels Chr. Christiansen
Hanning Skolebillede Hanning 1952 for  fra v. 1 Anker Pedersen 2 Axel Gejlsberg 3 Ukendt 4 Kristian Vad 5 Mogens Back  6 Ove S. Christiansen 7 John Kaasgaard
Hanning Skolebillede Hanning 1952 for  fra v. 14 Jørgen Nielsen 15 Niels Erik Mathiasen 16 Anders Graversen
Hanning Skolebillede Hanning 1952 for  fra v. 8 Ole Graversen 9 Holger Graversen 10 Vilhelm Hundebøl 11 Ernst Enevoldsen 12 Jens Nielsen 13 Harald Søe
Hanning Skolebillede Hanning 1952 midt fra v. 1 Lærer Else ???? 2 Astrid Borup Lærer 3 Grethe Madsen 4 Inge Jakobseb 5 Mary Hansen 6 Agnes Dejgaard
Hanning Skolebillede Hanning 1952 midt fra v. 13 Dinne Graversen 14 Grethe Nielsen 15 Ester Madsen 16 Grethe Graversen 17 Joan Hundebøl 18 Jette 19 Chr. Graversen
Hanning Skolebillede Hanning 1952 midt fra v. 7 Inge Lydersen 8 Ebba Kasgaard 9 Lis Vind 10 Ingrid Mouridsen 11 Karen Jakobsen 12 Emmy Bisgaard
Hanning Skolebillede Hanning ca 1970. Nederst fra V. Lisbeth Damgaard Jensen, Tove Vad, Randi Høghøj, Elsebeth kirkegaard Sørensen, Birthe Thøstesen, Graversen
Hanning Skolebillede Hanning ca 1970. Øverst fra v. Jens Laurids Dalgaard, Henrik Didriksen, Hans Kirk, Bent Sørensen, Lisbeth Østergaard, Anne Mette Damgaard
Hanning Skolebillede Hanning skole 1916
Hanning Skolebillede Hanning Skole ukendt år
Hanning Skolebillede Hanning Skole ukendt år
Hanning Skolebillede Hanning Skole ukendt år
Hanning Skolebillede Hanning Skole ukendt år
Hanning Skolebillede Hanning Skole ukendt år men før 1911
Hanning Hanning Dilettant ukendt år og personer
Hanning Hanning Dilettant ukendt år og personer
Hanning Hanning sangforening 1917 Bag Fra v. 1  Søren Rahbech ( Maufakturhandler i Rækker Mølle) 2 Jacob Jacobsen 3 Anders Gahner 4 Chr Hindhede 
Hanning Hanning sangforening 1917 Bag Fra v. 5 Aksel Larsen (Løvstrupgård Mejeribestyrer Finderup) 6 Ole Jacobsen 7 Sofus Jensen (Møllebestyrer) 
Hanning Hanning Sangforening 1917 Forrest fra v 1 Anne Madsen (Mejeriet) 2 Helene Jørgensen (Sypige i Rækker Mølle) 3 Lærer Borup 4 Bodil Borup 5 Astrid Borup
Hanning Hanning Sangforening 1917 Midt fra v 1 Mie Borup 2 Ingeborg Borup 3 Thora Gahner 4 Marie Andersen Skaarup 5 Mette Bach
Hanning Hanning Sangforening Ukendt årstal Uden huer Lærer Borup og Bodil Borup
Rækker Mølle Fra Højre Laurids Bilbjerg og Søren Jensen Pedersen (Søren Smed) får sig en hyggesnak
Rækker Mølle Agnes og henry Nielsen Cykelhandler Åglimt 17    1975
Rækker Mølle Ellen og Eigil Winther Bøgebakken 1      1975
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977.  Optog fra Bølling Sædding ad Tylvadvej
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977.  Optog fra Bølling Sædding på Åglimt
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977.  Optog fra Hanning på Tylvadvej
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Fjordblæserne
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Gang i Tombola og boderne
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Gang i Tombola og boderne
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Gang i Tombola og boderne
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Gymnasterne
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Herre gymnastik Ledet af H. P. Rasmussen
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Herre gymnastik Ledet af H. P. Rasmussen
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Herre gymnastik Ledet af H. P. Rasmussen
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Herre gymnastik Ledet af H. P. Rasmussen
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Indmarch på stadion
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Indmarch på stadion
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Indmarch på stadion
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Indmarch på stadion
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Indmarch på stadion
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Indmarch på stadion
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Indmarch på stadion
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Klargøring
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Klargøring
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Klargøring
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Klargøring
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Klargøring Flaghejsning
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Klargøring Flaghejsning
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Klargøring Niels Tylvad.
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Klargøring til højre Hans Lodahl
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Optog  fra Hanning
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Optog  fra Hanning
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Optog  fra Hanning
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Optog fra Bølling Sædding Fra Dyssevænget
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Optog fra Bølling Sædding Fra Dyssevænget
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Optog fra Finderup på Tylvadvej
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Optog fra Finderup på Tylvadvej
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Optog fra Finderup på Tylvadvej
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Optog fra Finderup ved Tylvadgård  Bente Birkmose ser på
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Optog fra Hanning Fjordblæserne i spidsen
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Sækkeløb
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Sækkeløb
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Sækkeløb
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Sækkeløb
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Tovtrækning
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Tovtrækning
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Tovtrækning
Rækker Mølle Folkefest i Rækker Mølle til fordel for hallen. 1977. Tovtrækning
Rækker Mølle Forurening af Mølledammen Søren Pedersen
Rækker Mølle Forurening af Mølledammen Søren Pedersen og Hans Dalgaard.
Rækker Mølle Fra v. Hans Tylvad .  Bendt Bendtsen og Inger Dalgaard 2001
Rækker Mølle Fra v. K. Frederik Henning Åglimt 15 – Dagny Hansen Åglimt 17   1975
Rækker Mølle Fra V. Ukendt – Janne Skov. Marianne Skov Jensen gift med Thorvald Skov Jensen 1975
Rækker Mølle Fra venstre Smed Skov (Thorvald Skov Jensen) Søvejen 14 Erna Pedersen Åglimt  1975
Rækker Mølle Glade piger i Imma og Søren Pedersens have i baggrunden ses Margrethe Søndergaards Manufaktue og Trikotage butik 
Rækker Mølle Hans Tylvad og Imma godt oppe at køre med Bendt Bendtsen 2001
Rækker Mølle Husholdningsforeningen strikker på Tingager fra v. Lone Poulsen, Astrid Birkmose, Betty Kjær- Jensen og Imma Pedersen. Tøjet gåt til Terre des Hommes.
Rækker Mølle I baggrunden Kristian Andersens købmandsbutik
Rækker Mølle Imma (anna Rigmor) og Søren smeds (Søren Jensen Pedersen)Sølvbryllupsfest i Hanning Forsamlingshus 12. 4. 1975
Rækker Mølle Inger Dalgaard får køretur af Bendt Bendtsen 2001 i anledning af hendes 50 års dag. Fra v Chr. Lauridsen, Inger, Bendt, Niels Nielsen ”Niels Major”
Rækker Mølle Inger og Hans Dalgaard Foderstofuddeler   1975
Rækker Mølle Ingrid og Bent Østergaard købmand i Rækker Mølle
Rækker Mølle Ingrid og Svend Olse  Lyngvejen 6 Sædding    1975
Rækker Mølle Karen Andersen Åglimt 19 og Karlo Hansen Åglimt 14    1975
Rækker Mølle Klargøring af hallens gulv før indvielse 1978.
Rækker Mølle Klargøring af hallens gulv før indvielse 1978.
Rækker Mølle Klargøring af hallens gulv før indvielse 1978.
Rækker Mølle Klargøring af hallens gulv før indvielse 1978.
Rækker Mølle Klargøring af hallens gulv før indvielse 1978.
Rækker Mølle Klargøring af hallens gulv før indvielse 1978.
Rækker Mølle Købmand (Kesse Andersen) Karen og Kristian Andersen Åglimt 19   1975
Rækker Mølle Købmandsbutikken 07. 01. 2009. Merko v. Ida Søndergaard Kaffemøllen
Rækker Mølle Købmandsbutikken 10. 11. 2008. Merko v. Ida Søndergaard så har Ida julepyntet
Rækker Mølle Købmandsbutikken 11. 11. 2008. Merko v. Ida Søndergaard
Rækker Mølle Købmandsbutikken 11. 11. 2008. Merko v. Ida Søndergaard
Rækker Mølle Købmandsbutikken 11. 11. 2008. Merko v. Ida Søndergaard
Rækker Mølle Købmandsbutikken 11. 11. 2009. Merko v. Ida Søndergaard
Rækker Mølle Købmandsbutikken 11. 11. 2009. Merko v. Ida Søndergaard
Rækker Mølle Købmandsbutikken 13. 01. 2009. Merko v. Ida Søndergaard Så er der kunder
Rækker Mølle Købmandsbutikken 13. 01. 2009. Spar v. Ida Søndergaard Det nye skilt kommer op
Rækker Mølle Købmandsbutikken 13. 01. 2009. Spar v. Ida Søndergaard Ny disk og varer på hylderne
Rækker Mølle Købmandsbutikken 13. 01. 2009. Spar v. Ida Søndergaard Ny disk og varer på hylderne
Rækker Mølle Købmandsbutikken 13. 01. 2009. Spar v. Ida Søndergaard Nyt skilt
Rækker Mølle Købmandsbutikken 2009. Merko v. Ida Søndergaard Butikken renoveres
Rækker Mølle Købmandsbutikken 2009. Merko v. Ida Søndergaard Butikken renoveres
Rækker Mølle Købmandsbutikken 2009. Merko v. Ida Søndergaard Butikken renoveres
Rækker Mølle Købmandsbutikken 2009. Merko v. Ida Søndergaard Butikken renoveres Ida i arbejdstøjet
Rækker Mølle Købmandsbutikken 2009. Merko v. Ida Søndergaard Butikken renoveres og der kommer igen nogle varer på hylderne
Rækker Mølle Købmandsbutikken 2009. Merko v. Ida Søndergaard Butikken renoveres og der kommer igen nogle varer på hylderne
Rækker Mølle Købmandsbutikken 2009. Spar v. Ida Søndergaard
Rækker Mølle Købmandsbutikken 2009. Spar v. Ida Søndergaard
Rækker Mølle Købmandsbutikken 2009. Spar v. Ida Søndergaard indvielse
Rækker Mølle Købmandsbutikken 2009. Spar v. Ida Søndergaard indvielse
Rækker Mølle Købmandsbutikken 2009. Spar v. Ida Søndergaard indvielse
Rækker Mølle Købmandsbutikken 2009. Spar v. Ida Søndergaard indvielse
Rækker Mølle Købmandsbutikken 2009. Spar v. Ida Søndergaard indvielse
Rækker Mølle Købmandsbutikken 2009. Spar v. Ida Søndergaard indvielse Dagens høst
Rækker Mølle Købmandsbutikken 2009. Spar v. Ida Søndergaard Ny facade
Rækker Mølle Købmandsbutikken 2009. Spar v. Ida Søndergaard Ny facade og indvielse
Rækker Mølle Købmandsbutikken 2009. Spar v. Ida Søndergaard. Ida på kontoret
Rækker Mølle Købmandsbutikken med den gamle facade. På vej over gaden ses den gamle købmand Bent Østergaard
Rækker Mølle Købmandsbutikken Spar v. Ida Søndergaard Frugt og grønt
Rækker Mølle Købmandsbutikken Spar v. Ida Søndergaard Gaveartikler
Rækker Mølle Købmandsbutikken Spar v. Ida Søndergaard Nyt skilt. Idas opfordring til at handle lokalt
Rækker Mølle Kørerlærer Henry Poulsen og Else   1975 Boede i lejlighed oven på Åglimt 17
Rækker Mølle Landsby idyl, tegning.  Nils Groes.
Rækker Mølle Møllegården 1999
Rækker Mølle Nørkleklubben bag fra v. Søren Pedersen – Ketty Langbo – Ingrid Olsen – Kristian Skov – Kristine Stensig – Andreas Kirkegaard
Rækker Mølle Nørkleklubben for fra v. Kirstine Pedersen – Christen Langbo – Ukendt – Imma Pedersen
Rækker Mølle Nørkleklubben fra v. Christen Langbo og Søren J. Pedersen (Søren Smed)
Rækker Mølle Nørkleklubben fra v. Ingrid Olsen – Kristine Stensig – Ketty Langbo -  Andreas Kirkegaard
Rækker Mølle Nørkleklubben Imma (anna Rigmor Pedersen) laver smykker af Kokosnød
Rækker Mølle Postkort Partier fra Rækker Mølle
Rækker Mølle Postkort Partier fra Rækker Mølle bagside Frk. Clausager i Brejninge
Rækker Mølle Ringriddere ud for Åglimt 14 Forrest med fanen er Jeppe Kirkegaard
Rækker Mølle Rækker Mølle sø set fra Købmandsbutikken Vinteren 2008 – 2009.
Rækker Mølle Rækker Mølle sø set fra Købmandsbutikken Vinteren 2008 – 2009.
Rækker Mølle Rækker Mølle sø set fra Købmandsbutikken Vinteren 2008 – 2009.
Rækker Mølle Rækker Mølle sø set fra Købmandsbutikken Vinteren 2008 – 2009.
Rækker Mølle Rækker Mølle sø set fra Købmandsbutikken Vinteren 2008 – 2009.
Rækker Mølle Rækker Mølle sø set fra Købmandsbutikken Vinteren 2008 – 2009.
Rækker Mølle Sang til indvielsesfesten af Rækker Mølle Hallen 25 – 26 November 1978
Rækker Mølle Sankt Hans bål på Møllesøen
Rækker Mølle Sigurd Jensen og Søren Jensen Pedersen (Søren Smed) foran værkstedet.
Rækker Mølle Svaner i Søen
Rækker Mølle Svaner i Søen Fra venstre Søvejen 5 -  14 – 12 - 10
Rækker Mølle Sølvbryllupsbillede Anna Rigmor (Imma) og Søren Jensen Pedersen gift i Hee kirke 12. 4. 1950
Rækker Mølle Søren Smed (Søren Jensen Pedersen) Æresmedlem af Dans Smedemesterforening.
Rækker Mølle Søren Smed (Søren Pedersen) føreste bil parkeret ved genforeningsstenen i Hanning Ford 29    nr plade Ø 14. 671
Rækker Mølle Søren Smed (Søren Pedersen) På rotur på søen Fra Venstre Lene Pedersen, Birthe Rindum, Mette , Helle og Søren Pedersen ved årerne
Rækker Mølle Tækning og renovering af Møllegården 1998 Film
Rækker Mølle Ungdomsbillede Søren Jensen Pedersen (Søren Smed) Født i Tranum 10. 1. 1923 – død i Rækker Mølle 29. 6. 1996
Rækker Mølle Vinterbillede Rækker Mølle 1978
Rækker Mølle Årets Skulderklap til Chr. Lauridsen 1998 Film
Sædding Anders Bjergbo Clausager Folketingsmand  - f. 9. 1. 1845 – d. 17. 10. 1926
Sædding Avisudklip Nanna og Laurids Gammeljord Inviterer til Fest i Sædding forsamlingshus
Sædding Avisudklip Søren Villsen inviterer til fest i Sædding forsamlingshus 1993
Sædding Gymnastikbillede 1955 – 56 2 Bag fra v. 1 Anders Nielsen 2 Inger Møller Jensen 3 Else Gammelgaard 4 Hans Olsen 5 Jens Kristensen 6 Svend Aage Olsen
Sædding Gymnastikbillede 1955 – 56 2 Bag fra v. 7 Elna Kamp 8 Kristine Stensig
Sædding Gymnastikbillede 1955 – 56 2 For fra v. 1 Dinna Graversen 2 Ukendt 3 Elna Andersen 5 Tove Falkner 6 Aase Gammelgaard 7 Ingerlise Holm Nielsen 8 ukendt
Sædding Gymnastikbillede 1955 – 56 Bag fra v. 1 Ukendt 2 Mads Vendelbo 3 Niels Stentoft 4 Svend Kristensen (Spjald) 5 Bent Kristensen (Spjald) 
Sædding Gymnastikbillede 1955 – 56 Bag fra v. 6 Gunnar Sørensen 7 Svend Nielsen
Sædding Gymnastikbillede 1955 – 56 For fra v. 1 Asta Nielsen 2 Kristine Pedersen 3 Karen Marie Madsen 4 Hanne Vendelbo
Sædding Indvielse af Søren Kirkegårds Mindestue og Indvielse af Mindesten Film
Sædding Jens Kirkegaard Thomsens gaår Kirkegaard Clausagervej 1 1948
Sædding Jeppe Christensen Fyrstenborg erindringer.
Sædding Johanne og Michael Kirkegaard Pedersen - Michael lærer i Sædding Skole Johanne 21. 4. 1862 – 17. 12. 1940 Michael 8. 2. 1863 – 1. 5. 1939
Sædding Konfirmand billede bag fra v 1 Svend Aage Meldgaard Christiansen Mejeribye 2 Peder Puglund Nielsen Nyland på Sæddinghede 
Sædding Konfirmand billede bag fra v 3 Anders Christensen Boel, Slumstrup mark 4 Svend Aksel Nielsen St. Kragmose 5 Jens Mortensen l. Bjergbo
Sædding Konfirmand billede for fra v 1 Martha Kirstine Andersen Nørlund Sædding 2 Ingrid Kirstine Jakobsen Rækker Mølle 3 Grethe Nielsen Højvang Sædding Hede
Sædding Konfirmand billede for fra v 4 Grethe Nedergaard Rosbjerg 5 Johanne Marie Vendelbo . Damgaard Sædding
Sædding Konfirmand billede midt fra v 1 Maria Nielsen Sædding 2 Jytta Jensen Sædding 3 Anna Louise JensenSædding 4 Pastor Siersbæk
Sædding Pastor Thorkild Johannes Andersen præst i Bølling Sædding 1896 – 1910.
Sædding Rækkergaard og søen set fra Søvejen  9. 4. 1969
Sædding Rækkergaard og søen set fra Søvejen Bemærk Benzin stander til Højre i billedet  6. 4. 1969
Sædding Skatteliste 1928 – 1929,
Sædding Skatteliste 1928 – 1929,
Sædding Skatteliste 1929 – 1930.
Sædding Skatteliste 1929 – 1930.
Sædding Skolebillede Sædding skole 1924 eller 25
Sædding Skolebillede Sædding Skole ukendt år
Sædding Skolebillede Sædding skole ukendt årstal
Sædding Sædding. Lidt om Søren Kirkegaard fortalt af Anders Stengaard og Jens Kristian Holmgaard Film
Sædding Sæddingvej 17
Sædding Viggo Villadsens gamle gård Sønder Stensig ca 1960

 

Ny registrerede arkivalier såsom protokoller, udklip diverse papirer og meget andet godt.

Bølling Laurids Andersen og David Andersen Næringsbevis som Smed 1962 og Kursus bevis som Beslagsmed 1904
Bølling. 2 digitale billeder Bølling friskoles elever ca 1930 Kildevej 69 det gl. missionshus som fra 1901 – 1943 husede IM friskole
Bølling. 2 digitale billeder skolebilleder ca. 1958
Bølling. 5 digitale billeder forskellige personer fra Bølling
Bølling. Bryllupstelegrammer Kathrine Methea Christensen Hindbo og Jens Falk Thøstesen viede i Bølling kirke 3. April 1917
Bølling. Bølling skole ca 1949
Bølling. Erstatning ved ekspropriation ved anlæggelse af Skjern – Videbæk banen 1914.
Bølling. Laurids Andersen 35 års jubilæum som vurderingsmand
Bølling. Sognekort med Bølling kirke og Pastor Kristoffersen
Finderup. 2 protokoller m. forskelligt Finderup Forsamlingshus 1987 – 1998
Finderup. 5. billeder vedr familien Klemmensen
Finderup. 7 billeder Familien Klemmensen Rishøj 3 og Finderup gamle skole
Finderup. 9 billeder Familien Klemmensen i Finderup Rishøjvej 3 Haldrup gaard V. Finderupvej 4
Finderup. Aktietegning Finderup forsamlingshus 15. 10. 1947
Finderup. Besøg hos Jens Peter Karstensen og Dorthea Karstensen Film
Finderup. Bogen ”Da landet lå øde” skrevet af 1. lærer Niels Jensen Finderup skole lærer fra 1979 – 1971 senere i Rækker Mølle Skolen
Finderup. Bryllup Kirsten Sønderby og Niels Krarup i Finderup kirke 15. 10. 1950 Film
Finderup. Bryllup Aase Elise Sønderby og Bent Blaaberg Persson i Finderup kirke 15. 10. 1950 Film
Finderup. Forhandlingsprotokol Finderup forsamlingshus 1951 – 2001
Finderup. Forskellige papirer vedr. D.M.S. Kvindekreds i Finderup og regnskabsbog 1981 – 2006. Kvindekreds ophørt 2006.
Finderup. Forskellige papirer vedr. D.M.S. Kvindekreds i Finderup og regnskabsbog 1981 – 2006. Kvindekreds ophørt 2006.
Finderup. Forskelligt vedr. Finderup Forsamlingshus 1949 – 1951. bla. a. Aktietegninger og Skøde
Finderup. Forskelligt vedr. Finderup Forsamlingshus 1960 – 1970 bla. a. Regnskaber
Finderup. Forskelligt vedr. Finderup Forsamlingshus 1970 – 2000 bla. a. Regnskaber
Finderup. Pensionist Foreningen på besøg hos Løgum Kloster Lys v. Bodil Marie Karstensen Film
Finderup. Protokol Finderup aktivitets gruppe 1985 – 1996
Finderup. Vedtægter Finderup Elektricitetsværk 23. 3. 2016
Finderup. Vidnesbyrd for Dorthea Nyboe fra Odense Forskole Seminarium 27. 10. 1938 Dorthea Karstensen.
Flere sogne. 2 bøger ”Rakkerne i Dejbjerg området” og ”1 Skjern drengs erindringer”
Flere sogne. 2 bøger ”Rakkerne i Dejbjerg området” og ”1 Skjern drengs erindringer”
Flere sogne. 3 Svinekort 1934 – 1960
Flere sogne. Avisudklip 1993
Flere sogne. Geodætisk kort 1942 mål 1 – 20.000 over Hanning, Finderup og Sædding
Flere sogne. Hæfte Pensionist i Skjern Kommune 1987
Flere sogne. Journal/Protokol for Lokalhistorisk Arkiv 1992 – 2016
Flere sogne. Kommunalvalg 2013 aviser
Flere sogne. Kommunalvalg 2017 aviser
Flere sogne. Lidt lokalhistorie og andet. Udgivet af eleverne fra 7. klasserne på Rækker Mølle Skolen 1974
Flere sogne. Lokalhistorisk arkivs logo tegnet af Anna lauridsen Hanning 2008
Flere sogne. Lokalrute 8 Seværdighederne i Rk. Mølle – Finderup – Hanning – Bølling og Sædding
Flere sogne. Matrikkelkort Slumstrup Hovedgaard - Finderup med husnumre – Kort over Finderup, Hanning og Sædding
Flere sogne. Skattelister 1928 – 1930 Digitalicerede 
Flere sogne. Skjern Dagblad dækker Folketingsvalg 1947 – 1950 – 1953
Hanning. 10 billeder Personale og beboere Tingager og forskelligt.1990 – 2004
Hanning. 11 billeder vedr. tømrer og købmand Hans Lunde og Familie
Hanning. 13 billeder af personale og beboere på Tingager 1987 og 1997
Hanning. 14 Billeder Personale og beboere 1998 og 1999
Hanning. 15 billeder Personale og beboere 1985 – 1992
Hanning. 17 Billeder Personale og beboere 1999 – 2003
Hanning. 2 skolebilleder Hanning skole Hanning skole i København 1939
Hanning. 3 Billeder Kruses ejendom Skaarupvej 12. og Anne Marie Pedersen født Clausagervej 8
Hanning. 3 protokoller Venstre i Hanning 1916 – 1998
Hanning. 91 billeder og dokumenter til indscanning omh. Familierne Pedersen/Vendelbo i Sædding og Jensen/Andersen i Hanning
Hanning. Avisudklip Dødsannoncer og Nekrologer  mest fra Hanning området
Hanning. Avisudklip. Jyske Vestkysten 1978. Da Morten Kusk kom til Hanning for at arbejde på Videbæk – Skjern banen
Hanning. Avisudklip. Jyske Vestkysten 1978. Da Morten Kusk kom til Hanning for at arbejde på Videbæk – Skjern banen
Hanning. Begravelsstale over Ingeborg Tang Sørensen begravet 4. 5. 1950 Christian Spangsberg Sørensens Hustru Hanning kirkegaard
Hanning. Bog Løvstrup plantage 1873 – 1973
Hanning. Dagbog ført af Anne Nielsen i Hanning Hedegaard 1951 – 1971
Hanning. Dom over Mads Knudsen i Hanning for voldtægt mod Mette Cathrine Poulsen fra Holstebro 16. Juni 1880
Hanning. Forskelligt vedr. Hanning forsamlingshus 1988 – 2011 bla.a. Årsregnskaber 2008 – 2011 + HJV tegning over huset
Hanning. Forskelligt vedr. Hanning forsamlingshus 1988 – 2011 bla.a. Årsregnskaber 2008 – 2011 + HJV tegning over huset
Hanning. Forstærkningspas Søren Sørensen 10 November 1894 
Hanning. Gymnastik billede Vinteren 1963 – 1964
Hanning. Halvårsregnskaber Hanning – Sædding mejeri 1930 – 1962.
Hanning. Hanning kirke indsamlingsbog 1963 – 1986
Hanning. Jens Klausen kludesamlerpas 1881
Hanning. Nekrolog over Pastor Lars Jensen Hanning død 1935
Hanning. Niels Nielsen Skindbjerg af Hanninggaard til Møller Jeppe Andersen 15. juni 1867.
Hanning. Niels Nielsen Skindbjerg af Hanninggaard til Møller Jeppe Andersen 15. juni 1867. udskrift af Skøde og panteprotokol
Hanning. Næringsbevis som smed i Hanning Alfred Birkmose Hanningvej 4 1958
Hanning. Protokol 1854 – 2009 Kirketiende – Kirkeejere – kirkesyn – kirkens regnskab og meget andet
Hanning. Sang ved Bryllup i Høghøj 11. 4. 1929 Mary Kristine Høghøj og Alfred Iversen gift i Hanning kirke  del 2
Rækker Mølle: Fra købmand til kurbad oplæg til byfornyelse i Rækker Mølle 2014
Rækker Mølle. 2 billeder Ringrider optog gennem byen
Rækker Mølle. 36 billeder ang. Imma (Anna Rigmor) og Søren Smed (Søren Jensen Pedersen)
Rækker Mølle. 39 billeder Købmandsbutikken, renovering og indvielse 2008 – 2009
Rækker Mølle. 5 flykort over Rækker Mølle og dele af Sædding 1992
Rækker Mølle. Borgerforening 2 Mellemregningsbøger
Rækker Mølle. Borgerforening Forhandlingsprotkol 1970 – 1996
Rækker Mølle. Borgerforening forskellige papirer.
Rækker Mølle. Borgerforening Kassebog 1976 – 1996
Rækker Mølle. Borgerforening Mellemregningsbog ”Julens Glæde”
Rækker Mølle. Borgerforening Regnskaber og referater 1978 >>>>>
Rækker Mølle. Borgerforening vedtægter Rækker Mølle Borgerforening 1921
Rækker Mølle. Byggeskik udarbejdet af Per Lunde Lauridsen om husene i Rækker Mølle
Rækker Mølle. Lidt forskelligt fra Sædding og Rækker Mølle
Rækker Mølle. Lidt forskelligt fra Sædding og Rækker Mølle
Rækker Mølle. Love for Rækker Mølle og omegns el værk 1953 og 1963
Rækker Mølle. Møllegård, Købmand Andersen Møllen og Mejeriet. År 1900 avisudklip
Rækker Mølle. Naturgas Midt – Nord. Kort over Fordelingslinie Videbæk – Skjern – Egvad. Erstatning til Knud Jensen
Rækker Mølle. Panteobligation Møller Jens Andersen 16 Juni 1879
Rækker mølle. Sager  og tegninger vedr. bygning af lagerhal, broetablering og å regulering 1980
Rækker Mølle. Sager og projektmapper ang. oprensning af Mølledammen 1987 – 1989
Rækker mølle. Sager og Tegninger vedr. Bygning af tårnsilo 1963
Rækker Mølle. Skøde Møller Jeppe Holm til sønnen Jeppe Andersen Møllen i Rækker Mølle. 11. December 1865.
Rækker Mølle. Skøde Møller Jeppe Holm til sønnen Jeppe Andersen Møllen i Rækker Mølle. 11. December 1865. Udskrift af panteprotokol
Rækker Mølle. Tækning og renovering af Møllegården 1998 Film
Rækker Mølle. Årets Skulderklap til Chr. Lauridsen 1998 Film
Skjern. Huslejekontrakt Margrethe Andersen bortlejer til Krestine Andersen Nygade 7 Skjern 1. juni 1934. årlig leje 240 kr.
Sædding.  5 billeder af Sæddinghedevej 1 1980 – 2012
Sædding.  8 billeder  af kongebesøget i Clausager 1928 Christian X på fisketur 
Sædding. 10 billeder Inger og Sørensen og familie
Sædding. 2 Skolebilleder 1951 og 1957 med navnelister
Sædding. 2 stk Dåbsattester Jens Chr. Sørensen 17. 7. 1907
Sædding. 2. regnskabsbøger Lars Kirkegaard ca. 1920 1 Læder tegnebog.
Sædding. 4 billeder ang. Familien Gammeljor ca. 1934
Sædding. 4 Kontrabøger Hanning – Sædding mejeri Søren Sørensen 1892 - 1897
Sædding. 9 billeder Clausagervej 2 og Familien Clausager
Sædding. 9 billeder Familien Clausager 
Sædding. 9 billeder Margrethe og Chr. Sørensen familiebilleder Stensigvej 8
Sædding. 91 billeder og dokumenter til indscanning omh. Familierne Pedersen/Vendelbo i Sædding og Jensen/Andersen i Hanning
Sædding. Afregningsbog – Skyttebog Søren Sørensen 8. Batalion 3. Kompagni. 1885
Sædding. Aftægtskontrakt Anders Bjerreboe Jensen til Jens Andersen Bjerreboe Clausagervej 2.  3. November 1872
Sædding. Aftægtskontrakt Hans Peter Mouridsen til Madsine Thomsen. Stensig, stensigvej 14.  25. 10. 1904
Sædding. Aftægtskontrakt Laurids Tang Christensen til Maren Thomasdatter 1881
Sædding. Ane Cathrinne Clausagers død og jordefærd 15 september 1957  kopi
Sædding. Ansøgning om lærerembedet Sædding skole 1924 stilet til Michael Kirkegaard Pedersen
Sædding. Begravelsestale over Thuesine Jørgine Sørensen f. 19. 9. 1894 -d. 31. 8. 1894 datter af Inger og Søren Sørensen Stensigvej 8
Sædding. Brandforsikringspolice Jens Chr Sørensen
Sædding. Chr. Sørensen afregning fra Hanning – Sædding mejeri 1956
Sædding. Christen Andersen til Christen Strandby 22. Januar 1883
Sædding. Deklaration fra Peder Pedersen Stensigvej 4. af 6. juli 1869
Sædding. Dødsattest Inger Sørensen født Andersen død 7. November 1951
Sædding. Dødsattest Søren Sørensen død 14. Januar 1953
Sædding. Dødsboet efter Søren Sørensen og Inger Sørensen udskrift af Skiftebogen 23. oktober 1953
Sædding. Dåbsattest Anders Bjergbo Clausager Sørensen født 2. November 1911
Sædding. Dåbsattest Ane Katrine Åes Jensen født i Klausager 15 September 1875
Sædding. Erstatning ved ekspropriation ved anlæggelse af Skjern – Videbæk banen 1914.
Sædding. Forskellige dokumenter 1890 - 1915 fra Lars Kirkegaard f.13. 2. 1877 – d. 2. 6. 1938
Sædding. Gengangeren Søren Kirkegaard/Anders Stengaard.  Søren Kirkegaard Tro og Trods, om levebrødspræsterne
Sædding. Gengangeren Søren Kirkegaard/Anders Stengaard.  Søren Kirkegaard Tro og Trods, om levebrødspræsterne
Sædding. Gældsovertagelsesobligation Jens Chr. Sørensen 10. 6. 1927 Stensigvej 8
Sædding. Indtegningsbevis til Lægdsrullen Anders Bjergbo Clausager
Sædding. Indvielse af Søren Kirkegårds Mindestue og Indvielse af Mindesten Film
Sædding. Inge og Søren Sørensens Diamantbryllup 1950. Familiebillede med navneliste.
Sædding. Jens Chr. Sørensen Låneopgørelse 16. August 1944 Stensigvej 8
Sædding. Jens Chr. Sørensens regnskabsbog 1931 – 1951
Sædding. Jeppe Christensen Fyrstenborg erindringer 
Sædding. Kontrabog Søren Kirkegaard – Købmand Arne M. Pedersen Tlf. 11. 1952 – 1954
Sædding. Kontrabog Søren Sørensen Stensigvej 8    1894 – 1905
Sædding. Kontrabog Søren Sørensen Stensigvej 8  Esbjerg svineslagteri 1930 – 1931
Sædding. Legitimationskort Jens Chr. Sørensen
Sædding. Legitimationskort Jens Chr. Sørensen til Indkøb af afgiftsfri benzin (blå benzin) hos købmand Arne M Pedersen 8. februar 1956
Sædding. Legitimationskort Martha Margrethe Sørensen
Sædding. Lidt forskellige kopier om A. B. Clausager og venstre i Skjernkredsen
Sædding. Lidt forskellige kopier om A. B. Clausager og venstre i Skjernkredsen
Sædding. Lidt forskelligt ang. landbruget
Sædding. Lidt om Søren Kirkegaard fortalt af Anders Stengaard og Jens Kristian Holmgaard Film
Sædding. Mageskifteskøde Christen Andersen til Jeppe Christensen af Søndergaard i Sædding 26. september 1885
Sædding. Maskinsynsbog Søren Sørensen Stensigvej 8.  1914 – 1965
Sædding. Mødebefaling Søren Sørensen 1985 i Viborg 39. Bataljon.
Sædding. Navneændring Anders Bjergbo Jensen til Anders Bjergbo Clausager 29. Juli 1905
Sædding. Navneændring Anders Bjergbo Jensen til Anders Bjergbo Clausager 8. August 1905.
Sædding. Navneændring Anders Stengaard Jensen til Anders Stengaard Clausager 8. August 1905.
Sædding. Navneændring Inger Marie Jensen til Inger Marie Clausager 8. August 1905.
Sædding. Navneændring Jens Clausager Jensen til Jens Clausager 8. August 1905.
Sædding. Navneændring Mads Clausager Jensen til Mads Clausager 8. August 1905.
Sædding. Navneændring Mads Jensen til Mads Clausager 8. August 1905.
Sædding. Navneændring Peder Halskov Jensen til Peder Halskov Clausager 8. August 1905.
Sædding. Obligation Jens Chr. Sørensen 3. 2. 1938 Stensigvej 8.
Sædding. Pantebrev Anders Bjergbo Clausager til Søren Ogelvig Clausager. Clausagervej 2.  9. 9. 1946
Sædding. Pantebrev Jens Chr. Sørensen 21. December 1948 Stensigvej 8
Sædding. Pantebrev Søren Sørensen 11. juni 1927 Stensigvej 8
Sædding. Panteobligation Søren Sørensen – Jeppe Christensen 18 juni 1892 Stensigvej 8
Sædding. Papir vedr. Bodeling efter Søren Ogelvig Sørensen død.
Sædding. Papirer vedr. Skolesyn Sædding Efterskole
Sædding. Passierschein 9. 9. 1943 Martha Sørensen Stensigvej 8
Sædding. Regninger til Forsamlingshuset fra forskellige lokale leverandører 1976 – 1988 
Sædding. Regnskaber for Hanning – Sædding Andelskasse 1948 – 1957 – 1961
Sædding. Sang ved A. B. Clausagers 75 års fødselsdag 9. Januar 1920
Sædding. Skudsmaalsbog for Jeppe Christen Søndergaard 14. april 1852
Sædding. Skøde Anders Bjergbo Jensen til Søren Sørensen Gården Clausager Clausagervej 2. 25. april 1905
Sædding. Skøde Jens Andersen Bjerreboe til Anders Jensen Bjerrebo Clausagervej 2.  3. februar 1872
Sædding. Skøde Jeppe Christensen – Søren Sørensen 15. 6. 1927 Stensigvej 8
Sædding. Skøde Markus Jensen Gammelgaard til Søren Sørensen 10. November 1931 
Sædding. Skøde Peder Chr. Pedersen – Anders Mouridsen – Søren Lauridsen Stokholm 1833 – 1857
Sædding. Skøde Søren Ogelvig Clausager til Anders Bjergbo Clausager Clausagervej 2.  9. November 1946
Sædding. Slutseddel Jens Chr. Sørensen og Dansk Alfa-Laval 28. oktober 1936  Stensigvej 8
Sædding. Søren Clausagers død og jordefærd 4. April 1947 Kopi
Sædding. Søren clausagers tale ved Kong Chr. X besøg i Clausager 1928
Sædding. Søren Clausagers tale ved Kong Chr. X besøg i Clausager 1928 Kopi
Sædding. Søren Sørensen omkostninger ved handel med sønnen Jens Chr. Sørensen og med Markus J. Gammelgaard 
Sædding. Tjenesteudygigtighedspas Anders Bjergbo Clausager 26. Maj 1931
Sædding. Udskrift fra Bølling Sædding Kirkebog begravelses attest over Karen Pedersdatter af Stensig15. Januar 1902
Sædding. Udskrift fra Bølling Sædding Kirkebog begravelses attest over Peder Pedersen af Stensig15. Januar 1902
Sædding. Vestjyden og Filosoffen  Anders Stengaard fortæller om Søren Kirkegaard  Film

 

Avisudklip 1992 >>>>

Her er ikke noget nyt

 

Sidst opdateret: 10-01-2019
Kalender
13-11-2019 18:00
Stegt flæsk
-----------------------------------

15-11-2019 20:20
Håndbold
-----------------------------------

16-11-2019 11:00
Rejsegilde
-----------------------------------

22-11-2019 09:30
Minihøjskoledag i Rk. Mølle
-----------------------------------

24-11-2019 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

28-11-2019 18:00
Far bager småkager
Opslagstavlen
Design: MediaConnect