- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Arkivalier der er lagt ind i Arkivets søge base.

Som noget nyt vil vi her på siden sætte de nyindkomne/nyregistrerede arkivalier,

Man kan selvfølgelig stadig søge under afsnittet arkivalier.

De opmærksomme læsere vil sikkert bemærke, at enkelte arkivalier vil optræde flere steder, det er ikke fordi arkivlederen er ør eller på anden måde skør, men fordi de kan komme ind under forskellige kattegorier.

26 10 2015

Bølling Sædding  kirke konf. 1960. B fra v. 1. Ejvind Johansen 2. Frank Otto Kirkegaard Ejlertsen 3. Jørgen Bjerg Madsen 4. Christian Lodahl
Bølling Sædding  kirke konf. 1960. B fra v. 5. Arne Haar Thomsen 6. Jens Jørgen Østergaard 7. Anders Husted Mastrup 5. Villy Fjord Olesen
Bølling Sædding  kirke konf. 1960. F. fra v. 1. Tove Annelise Jensen 2. Ella Kirstine Ladekjær 3. Marie Irene Bach 4. Kamma Skovgaard Hansen
Bølling Sædding  kirke konf. 1960. F. fra v. 5. Else Irene Nielsen 6. Kirstine Hansen 7. Karen Laura Astrup Kristensen.
Bølling Sædding  kirke konf. 1960. M. fra v. 1. Harry Egon Dyrholm 2. Knud Ingolf Pedersen 3.Christian Rønbjerg Gammelgaard
Bølling Sædding  kirke konf. 1960. M. fra v. 4. Pastor Siersbæk 5. Jens Nielsen 6. Svend Aage Hansen 7. Anders Preben Jensen
Finderup Andreas Kristian Karstensen  Andreas døde i 1919 og Bodil Marie m børn. Bag fra v. Kirsten Marie, Ejner Bernhardt, Jens Peder
Finderup Andreas Kristian Karstensen  Andreas døde i 1919 og Bodil Marie m. børn. For fra v. Hans Kristian Karstensen og Thora Karstensen
Finderup Bodil Marie Karstensen ”Mitte” med børnene bag fra v Hans Kristian Karstensen, Thora Karstensen, Jens Peter Karstensen
Finderup Bodil Marie Karstensen ”Mitte” med børnene For fra v Ejner Bernhardt Karstensen og Kirsten Marie Karstensen
Finderup Bodil Marie Karstensens bestyrer Poul Christensen ca 1920 i marken, Hans Kristian Karstensen og Jens Peter Karstensen samler sten.
Finderup Dorthea Nyboe og Jens Peder Karstensen viede i Borbjerg kirke 5. Nov. 1944
Finderup Dorthea Nyboe. g. Karstensen
Finderup Erna Lillebæk Nielsen datter af Jens Lunde Nielsen og Martha Ingrid. Erna døde som 13 årig den 22. februar 1950
Finderup Finderup skole i København 1960 2. bag fra v. 5. Johannes Dyrvig  6. Jens Lønborg  7. Hans Jørgen Søndergaard
Finderup Finderup skole i København 1960. 2. bag fra v. 1. Anna Kjærgaard 2. Bodil Marie Karstensen 3. Inger Stræde 4. Anne Marie Karstensen
Finderup Finderup skole i København 1960. 2. for fra v. 1.  Jens Nygaard Karstensen 2. Tove Askov Hansen 3. Bente Tang
Finderup Finderup skole i København 1960. 2. for fra v. 4 Anne Marie Skovby 5. Hanne Pedersen 6. Jenny Kamp Lauritsen 7. Kirsten Thomsen
Finderup Finderup skole i København 1960. 2. for fra v. 8. Ane Søndergaard 9. Grethe Iversen 10. Ejner Søndergaard.
Finderup Finderup skole i København 1960. bag fra v. Lærer Sønderby, Thea Karstensen  og en rejseleder.
Finderup Finderup skole i København 1960. For fra v. 1 Anton Jensen 2. Spangsberg Rahbæk 3. Holger ?????  4. Herluf ??????
Finderup Finderup skole i København 1960. For fra v. 5 Kristian Gath Nielsen 6. Svend Aage Pedersen 7. Kristen Pedersen 8, Jens Gaasdal
Finderup Finderup skole i København 1960.For fra v. 9. Ove Søndergaard 10. Jens Peder Thomsen.
Finderup Finderup skole i København foran indkvarteingen Strandvejen 93. 1960.
Finderup Fra v. Thora Karstensen og Kirsten Marie Karstensen
Finderup Georg H. Jensen (Gøjse) 2008 F i Finderup 15. 4. 1924  gift med Ester Fredenslund 9. 4. 1974. død 24. 12. 2010.
Finderup Georg H. Jensen (Gøjse) 2010 F i Finderup 15. 4. 1924  gift med Ester Fredenslund 9. 4. 1974. død 24. 12. 2010. med oldebarn
Finderup Hans Refstrup Pedersen søn af Julius og Ellen Pedersen. Hans døde af gigtfeber 14. 9. 1945. 13 år gammel
Finderup Jens Karstensen i midten
Finderup Jens Karstensens ejendom fra fra 1946 – 1962 ejendommen er nu nedrevet. Lå på Agertoften overfor kirkegården
Finderup Jens Karstensens hus som han byggede i 1958 Kirkevænget 2.
Finderup Jens Karstensens hus som han byggede i 1958 Kirkevænget 2.
Finderup Jens Peder Karstensen f. 28. 3. 1910 – d. 23. 7. 2000
Finderup Kirsten Marie Karstensen gift med Morten Peder Thomsen i spjald billedet fra 5. 11. 1944
Finderup Kirsten og Hans Chr. Dalgaard billedet er fra 1902 Faarborgvej 5
Finderup Konfirmationsbillede fra v. Bodil Marie Karstensen og Anne Marie Karstensen
Finderup Konfirmationsbillede Hanning
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1959 Bag f. v. 1 ?????  2. ?????? 3. Jens Nyboe Karstensen 4. ????? 5. Erik Nielsen
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1959 Bag f. v. 6. Svend Aage Pedersen 7. ????????
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1959 For f. v. 1. Mette Marie Kjær 2. Ester Mouridsen 3, Gudrun Jensen 4 Pastor Gejlsberg
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1959 For f. v. 5. Ellen Margrethe Kjærgaard 6. Karen Margrethe Voigt 7.Kirsten Graversen
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1959 midt 2 drenge  f. v. 1. Kristen Spangsberg 2. Kristian Pedersen
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1959 Midt f. v. 1. Bodil Karstensen 2. Erna Mølby 3. Jens Høghøj 4. Hans Jørgen Søndergaard
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1959 Midt f. v. 5. Jørgen Nielsen 6. Lynge Bro 7. Christian Madsen
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1959 Midt f. v. 8. Kirsten Dalgaard Thomsen 9. Mie Bollerup
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1966 Bag f. v. 1 Niels Vestergaard 2. Johan Nielsen 3 ????? 4 ??????? 5 Pastor Arnbjerg
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1966 Bag f. v. 6. Ole Nielsen 7. Hans Jørgen Mortensen 8 ???????
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1966 Fo  f. v. 1. Thora Stræde 2. Jette Jensen 3. Karen Karstensen
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1966 Fo  f. v. 4. Inger Thomsen 5. Ingrid Jensen 6. Inger Lise Madsen
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1967 Bag f. v.  1. Hardy Nielsen 2.Jørgen Damgaard 3. Johnny ?????? 4. Nis Faurby
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1967 Bag f. v.  5 . Finn Nielsen . 6. Gert Nisgaard 7.Bent Dyrvig 8. Hans Martin Thomsen
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1967 Bag f. v.  9 Leo ??????
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1967 For f. v. 1. Lisbet Kusk 2. Hans Pedersen 3. Grethe Pedersen 4. Karen Nyboe Karstensen
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1967 For f. v. 5.  Britta Vad 6. Tove Plaugborg 7. Kirstine Korsgaard 8. Olga Jacobsen
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1967 For f. v. 9. Kirsten Damgaard
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1967 Midt f. v. 1. Kirsten Margrethe Pedersen  2. Jens Lykke 3. Frits Nielsen 4. Jørgen ??????
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1967 Midt f. v. 5. Michael ?????? 6. Roland ???????? 7. Jens Ole Damgaard
Finderup Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1967 Midt f. v. 8. Else Mølby 9. Birte Christensen 10. Pastor Arnbjerg
Finderup Lærer Hans Tanghøj med ældste klasse i Finderup Skole 1919
Finderup Marie og Ejner Bernhardt Karstensen viet i Sdr. Lem kirke 1. 12. 1939
Finderup Minna og Hans Karstensen
Finderup Peder Kamp Lauridsen  Ca 1921  Født 20. 4. 1920 – 10. 9. 1971
Finderup Piger vinter 1960 B fra v. 1. Bodil Karstensen 2. Gudrun Jensen 3. Anna Kjærgaard 4. Ane Søndergaard
Finderup Piger vinter 1960 B fra v. 5. Kirsten Thomsen 6. Anne Marie Karstensen
Finderup Piger vinter 1960 Siddende bag fra v. 1. Jenny Kamp Lauridsen 2. Astrid Sørensen. 3. Bodil Marie Karstensen
Finderup Piger vinter 1960 Siddende forrest fra v. 1. Grethe Iversen 2. Hanne Pedersen
Finderup Piger vinter 1960 Siddende midt fra v. 1. Ingrid Kjærgaard 2. Anne Marie Skovby
Finderup Skolebillede ???????????????????????
Finderup Skolen set fra øst ca 1940
Finderup Skolen, kirken og Jens Karstensens  ejendom bag kirken.
Finderup Ukendt
Finderup Ukendt bagside
Hanning Folkeansere Hanning Forsamlingshus
Hanning Konfirmationsbillede Finderup
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1959 Bag f. v. 1 ?????  2. ?????? 3. Jens Nyboe Karstensen 4. ????? 5. Erik Nielsen
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1959 Bag f. v. 6. Svend Aage Pedersen 7. ????????
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1959 For f. v. 1. Mette Marie Kjær 2. Ester Mouridsen 3, Gudrun Jensen 4 Pastor Gejlsberg
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1959 For f. v. 5. Ellen Margrethe Kjærgaard 6. Karen Margrethe Voigt 7.Kirsten Graversen
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1959 midt 2 drenge  f. v. 1. Kristen Spangsberg  2. Kristian Pedersen
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1959 Midt f. v. 1. Bodil Karstensen 2. Erna Mølby 3. Jens Høghøj 4. Hans Jørgen Søndergaard
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1959 Midt f. v. 5. Jørgen Nielsen 6. Lynge Bro 7. Christian Madsen
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1959 Midt f. v. 8. Kirsten Dalgaard Thomsen 9. Mie Bollerup
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1966 Bag f. v. 1 Niels Vestergaard 2. Johan Nielsen 3 ????? 4 ??????? 5 Pastor Arnbjerg
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1966 Bag f. v. 6. Ole Nielsen 7. Hans Jørgen Mortensen 8 ???????
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1966 Fo  f. v. 1. Thora Stræde 2. Jette Jensen 3. Karen Karstensen
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1966 Fo  f. v. 4. Inger Thomsen 5. Ingrid Jensen 6. Inger Lise Madsen
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1967 Bag f. v.  1. Hardy Nielsen 2.Jørgen Damgaard 3. Johnny ?????? 4. Nis Faurby
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1967 Bag f. v.  5 . Finn Nielsen . 6. Gert Nisgaard 7.Bent Dyrvig 8. Hans Martin Thomsen
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1967 Bag f. v.  9 Leo ??????
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1967 For f. v. 1. Lisbet Kusk 2. Hans Pedersen 3. Grethe Pedersen 4. Karen Nyboe Karstensen
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1967 For f. v. 5.  Britta Vad 6. Tove Plaugborg 7. Kirstine Korsgaard 8. Olga Jacobsen
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1967 For f. v. 9. Kirsten Damgaard
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1967 Midt f. v. 1. Kirsten Margrethe Pedersen  2. Jens Lykke 3. Frits Nielsen 4. Jørgen ??????
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1967 Midt f. v. 5. Michael ?????? 6. Roland ???????? 7. Jens Ole Damgaard
Hanning Konfirmationsbillede Hanning Finderup 1967 Midt f. v. 8. Else Mølby 9. Birte Christensen 10. Pastor Arnbjerg
Sædding 28. 1. 1959  Fra v. Frank Ejlertsen, Ib Ejlertsen, Jenny Ejlertsen, Maren Kirkegård 90 års fødselsdag.
Sædding 28. 1. 1959 Asta Bak i Forsamlingshusets køkken
Sædding 28. 1. 1959 Fra v.  Kamma Jensen, Ruth Clausager, Ukendt, Anna Schmidt gift Pedersen
Sædding 28. 1. 1959 Fra v.  Ukendt,  Jens Kirkegaard, Anders Stengaard Clausager.
Sædding 28. 1. 1959 Fra v.  Ukendt, Verner Clemmensen, Hans Madsen
Sædding 28. 1. 1959 Fra v. Knud, Aage, Jenny Skov Jensen Hans, Thorvald Skov Jensen Børnene er Jennys.
Sædding 28. 1. 1959 Fra v. Maren Bendtsen, Mia Madsen, Ajna Villsen
Sædding 28. 1. 1959 Fra v. Maren Stengaard, Marie Jørgensen, Anna Gammelgaard, Nanna Gammeljord, Emilie husbest. Hos Jens Kirkegaard
Sædding 28. 1. 1959 Fra v. Thorvald Skov Jensen, Vagn Chritensen, Niels Barde Kirkegaard
Sædding 28. 1. 1959 Fra v. Ukendt, Elna Nexø, Anna Østergaard
Sædding 28. 1. 1959 I sort Kjole Solvej Pedersen (Købmandskone)
Sædding 28. 1. 1959 Inga Jensen i forsamlingshusets køkken
Sædding 28. 1. 1959 Inga Jensens datter i forsamlingshusets køkken
Sædding 28. 1. 1959 Opvartere i Forsamlingshuset. Fra v. Jens Vendelo, Elly Vendelbo, Ukendt, Johanne Vendelbo, Peter Vendelbo
Sædding Anders Faurby Stengaard 90 År 2003
Sædding Anders Stengaard med Gudrun  og Maren Stengaard med Johanne Ca. 1955
Sædding Dilletant fra v. Gunnar Kjær Jensen,  ??? Marie Bak og Jeppe Kirkegaard
Sædding Dilletant Ingelise Sørensen og Tage Nielsen.
Sædding Dilletant Jeppe Kirkegaard sminkes af mejeribestyrer Rasmussen
Sædding Fra v. Johanne Stengaard Mogens (Et barnebarn) Esther Faurby Stengaard (Svigerdatter gift m. Anders Faurby Stengaard)
Sædding Fra v. Johanne Stengaard og Esther Faurby Stengaard sommeren 1948
Sædding Fra v. Lars Faurby Stengaard, Esther Faurby Stengaard og Marie Faurby Stengaard
Sædding Gymnastik billede
Sædding Gymnastik billede
Sædding Gymnastik billede
Sædding Gymnastik billede
Sædding Johanne Stengaard
Sædding Karoline og Anders Stengaard
Sædding Kesse Skov med sin VW ved Sæddingvej 22
Sædding Kesse Skov på arbejde
Sædding Kristian Stengaard
Sædding Kristian Stengaard ca 1948
Sædding Marie og Lars Faurby Stengaard
Sædding Stengaard familien 1913. B. fra v. 1. Karl Stengaard 2 Maren Stengaard 3. Anton Stengaard 4 Anders Stengaard
Sædding Stengaard familien 1913. B. fra v. 5. Karen Marie Stengaard 6. Katrine Stengaard 7 Niels Fauerby Stengaard 8 Kristian Stengaard
Sædding Stengaard familien 1913. F. fra v. 1  Lars Fauerby Steengaard med  Kirsten 2. Marie Fauerby Stengaard  med Anders.
Sædding Stengaard familien 1913. F. fra v. 3 Anders Stengaard 4. Karolin Stengaard 5. Johanne Stengaard med Karoline
Sædding Sædding  kirke konf. 1960. B fra v. 1. Ejvind Johansen 2. Frank Otto Kirkegaard Ejlertsen 3. Jørgen Bjerg Madsen 4. Christian Lodahl
Sædding Sædding  kirke konf. 1960. B fra v. 5. Arne Haar Thomsen 6. Jens Jørgen Østergaard 7. Anders Husted Mastrup 5. Villy Fjord Olesen
Sædding Sædding  kirke konf. 1960. F. fra v. 1. Tove Annelise Jensen 2. Ella Kirstine Ladekjær 3. Marie Irene Bach 4. Kamma Skovgaard Hansen
Sædding Sædding  kirke konf. 1960. F. fra v. 5. Else Irene Nielsen 6. Kirstine Hansen 7. Karen Laura Astrup Kristensen.
Sædding Sædding  kirke konf. 1960. M. fra v. 1. Harry Egon Dyrholm 2. Knud Ingolf Pedersen 3.Christian Rønbjerg Gammelgaard
Sædding Sædding  kirke konf. 1960. M. fra v. 4. Pastor Siersbæk 5. Jens Nielsen 6. Svend Aage Hansen 7. Anders Preben Jensen
Sædding Sædding skole i København  2. Bag fra v. 1 Gunnar Kristensen 2. Cecilie Bach. 3. Ellen Fyrstenborg Christensen 4. Laura Mastrup.
Sædding Sædding skole i København 3 bag fra v. 1. Poul Villadsen 2. Frede Pedersen 3. Marie Bach. 4. Kamma Skovgaard
Sædding Sædding skole i København 3 bag fra v. 5. Edith Bilbjerg 6. Signe Nielsen 7. Grethe Holm Nielsen
Sædding Sædding skole i København 4 bag fra 8. Inger Marianne Pedersen
Sædding Sædding skole i København 4 bag fra v. 1 ?????????????? 2. Else Irene Nielsen 3. Lissi Langbo 4. Birgit Smedegaard Olesen
Sædding Sædding skole i København 4 bag fra v. 5. Tove Annelise Jensen 6. Grethe Høj Vestergaard 7 Sonja Alice Jensen
Sædding Sædding skole i København bag fra v. 1. Lærer Jensen 2 Lærer ???????? 3. Amalie Jensen
Sædding Sædding skole i København f. fra v. 1. Jørgen Pedersen 2. Kresten Peder Madsen 3. Harry Egon Dyrholm 4. Frank Ejlertsen
Sædding Sædding skole i København f. fra v. 5. Poul Frede Madsen 6. Christian Gammelgaard 7. Anders Husted Mastrup
Sædding Sædding skole i København f. fra v. 8. Jens Jørgen Østergaard 9. Gotfed Madsen 10 Anders Preben Jensen.
Sædding Sædding skole i København foran indkvarteringen Strandvejen 93

Billeder arkiveret 4. 8. 2015

Finderup bag. fra v. Chr. Kamp, Kirstine Kamp, Jens Kamp - For. Fra v. Laurids Kamp, Peder Kamp, Sigrid Kamp   ca. 1924
Finderup Bryllupsbillede Ester Dagny Nielesen og Jørgen Peder Kamp Lauridsen V. 27. 4. 1946 Ørsted kirke Fyn. Kjole af engelsk faldskærm
Finderup Else Marie Kirstine og Christen Lauridsen kaldet Christen Kamp.  Østergaard Herborgvej 28
Finderup Fra v. Esther Lauridsen Kamp, Jenny Kamp, Else Kamp og Peder Lauridsen Kamp  Ca. 1960  Østergaard Herborgvej 28
Finderup Fra v. Jenny Kamp (gift Ejlertsen), Kirstine Kamp og Else Kamp
Finderup Jul i Østergaard Herborgvej 28 Fra v. Kirstine Kamp, Else (Næsten Skjult), Jenny Kamp (med ryg til) Peder Kamp og Ester Kamp.
Finderup Konfirmationsbillede Laurids Kamp Lauridsen 1930
Finderup Konfirmationsbillede Peder Kamp Lauridsen 1934
Finderup Legitimationskort Peder Kamp Lauridsen
Finderup Østergaard Herborgvej 28
Finderup Østergaard Herborgvej 28  ca. 1923. Udhusene brændte i  1926
Finderup Østergaard Herborgvej 28 ca. 1986
Finderup Østergaard Herborgvej 28 Gårdsplads
Finderup Østergaard Herborgvej 28 Gårdsplads
Finderup Østergaard Herborgvej 28. i Baggrunden i gårdspladsen ses et kartoffelkogeri.
Skjern Befrielsen 1945.
Skjern Befrielsen 1945.
Skjern Befrielsen 1945. Begravelse af Polske flygtninge efter bombardement mellem Skjern og Dejbjerg
Skjern Befrielsen 1945. Begravelse af Polske flygtninge efter bombardement mellem Skjern og Dejbjerg
Skjern Befrielsen 1945. Begravelse af Polske flygtninge efter bombardement mellem Skjern og Dejbjerg
Skjern Befrielsen 1945. Englænderne kommer
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmper ved A. Chr. Hansens lastbil fra Bølling
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere ved Skjern politistation
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere ved Skjern politistation
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere ved Skjern politistation
Skjern Befrielsen 1945. Frihedskæmpere ved Skjern politistation
Skjern Befrielsen 1945. Grafitti
Skjern Befrielsen 1945. Jens Clausager og Tysk Desertør
Skjern Befrielsen 1945. Pigtrådsafspærring ved missionshotellet
Skjern Befrielsen 1945. Polske flygtninge på flygtningetog Skjern banegård
Skjern Befrielsen 1945. Polske flygtninge på flygtningetog Skjern banegård
Skjern Befrielsen 1945. Polske flygtninge på flygtningetog Skjern banegård
Skjern Befrielsen 1945. Polske flygtninge sårede og døde bæres væk fra flygtningetoget efter bombardement mellem Skjern og Dejbjerg
Skjern Befrielsen 1945. Polske flygtninge sårede og døde bæres væk fra flygtningetoget efter bombardement mellem Skjern og Dejbjerg
Skjern Befrielsen 1945. Polske flygtninge sårede og døde bæres væk fra flygtningetoget efter bombardement mellem Skjern og Dejbjerg
Skjern Befrielsen 1945. Tyskerne drager hjem
Skjern Befrielsen 1945. Tyskerne drager hjem
Skjern Befrielsen 1945. Tyskerne drager hjem
Skjern Befrielsen 1945. Tyskerne drager hjem
Skjern Befrielsen 1945. Tyskerne drager hjem
Skjern Befrielsen 1945. Tyskerne drager hjem
Skjern Befrielsen 1945. Ved Grønlunds hotel Bredgade
Skjern Befrielsen 1945. Ved Skjern Politistation
Skjern Befrielsen 1945. Ved Skjern Politistation
Skjern Befrielsen 1945. Ved Skjern Politistation
Skjern Befrielsen 1945. Ved Skjern Politistation
Skjern Befrielsen 1945. Ved Skjern Politistation
Skjern Befrielsen 1945. Ved Skjern Politistation
Skjern Befrielsen 1945. Ved Skjern Politistation.
Skjern Befrielsen 1945. Ved Skjern Politistation. Bevogtning af tysk militærbil
Skjern Befrielsen 1945. Ved Skjern Politistation. Bevogtning af tysk militærbil
Skjern Befrielsen 1945. Ved Skjern Politistation. Bevogtning af tysk militærbil. Anders Vestergaard Sædding
Sædding Bryllupsbillede Jenny Petrea Skov Jensen og Vagn Christensen Viede i Sædding kirke 22. 1. 1949
Sædding Bryllupsbillede Karl Ib Ejlertsen og Jenny Jensen Kirkegaard Viede i Sædding kirke 2. 1. 1940
Sædding Bryllupsbillede Ketty og Jeppe Kirkegaard 1952
Sædding Fra v.  7 Margrethe Toft Christensen 8 Chr. Toft Christensen fra Hanning Tyrestation 22. 1. 1949
Sædding Fra v. 1 Maren Kirkegaard, 2 Kesse Skov, 3 Janne Skov, 4 Thorvald Skov, Brudeparret 5 Jenny Skov, 6 Vagn Christensen 22. 1. 1949
Sædding Fra v. Ellen Jørgensen, Birgitte Jørgensen og Folmer Jørgensen Fra Sæddingvej 20. Fotograferet i haven Sæddingvej 22
Sædding Fra v. Ellen Jørgensen, Frank Ejlertsen og Birgitte Jørgensen Fotograferet i Haven Sæddingvej 22
Sædding Fra v. Jenny Eilertsen, Maren Kirkegaard (Nygaard) og Janne Skov (Marianne)   Mor og 2 døtre
Sædding Fra v. Karl Ib Ejlertsen og Anders Jensen
Sædding Guldbryllup Karl Ib Ejlertsen og Jenny Ejlertsen 2. 1. 1965
Sædding Janne Skov og Thorvald Skov Jensen med barnebarnet Aage
Sædding Kaffe i haven Sæddingvej 22 fra v. Thorvald Skov, Jenny Skov, Kr. Nygaard (Kirkegaard) Maren Kirkegaard Janne Skov og Kesse.
Sædding Karl Ib Ejlertsen soldat i Sønderborg før 1940
Sædding Maren Kirkegaard (Maren Nygaard)
Sædding Maren Kirkegaard (Maren Nygaard) 90 års fødselsdag 28. 1. 1959
Sædding Maren Kirkegaard (Nygaard) og Frank Ejlertsen ca. 1947.   Sæddingvej 22
Sædding Maren og Kristian Kirkegaard (Nygaard)  med børnebørn Jenny Skov Jensen og Kesse Skov (Kristian Kirkegaard Skov Jensen)
Sædding Renovering af Sædding kirke Sept 2002
Sædding Sæddingvej 20
Sædding Sæddingvej 22
Sædding Sæddingvej 22 efter 1954.
Sædding Sæddingvej 22 efter 1954.
Sædding Sæddingvej 22 før 1954
Sædding Vinterbillede Nygaard Sæddingvej 22
Sædding Vinterbillede Sæddingvej 20

Arkivalier arkiverede 4. 8. 2015

Bølling. 2 billeder af købmandsbutikken kildevej 1. ca 1912  og 1923 . samt storkerede v. Centralen.   Digitale
Bølling. Mappe angående Bølling Friskole div. Udtalelser og avisudklip
Finderup. 39 Billeder fra Hanning og Finderup, Sæddingvej 22 og Herborgvej 28. Digitaliserede
Finderup. 39 Billeder fra Hanning og Finderup, Sæddingvej 22 og Herborgvej 28. Digitaliserede
Flere Sogne. 4 aviser (Ringk. Dagblad) angående Folketingsvalget 18. Juni 2015
Flere Sogne. Bølling-Nørre herreds landboforening ”De hundrede år 1856 – 1956”
Hanning. Billede Hanning skoleudflugt til København 1956 m navneliste (Kopi)
Hanning. Gunder Pedersdatter salg af Lærkenborg til Jens Jensen Heede 1. 1. 1810 Afskrift
Hanning. Jens Jensen Heede gæld til Gunder Pedersdatter
Hanning. Konfirmationsbillede Hanning kirke 1970 m navneliste Digital
Hanning. Kopier Aftægtskontrakt Anders Nielsen og Ane Kirstine Madsdatter i Lervad 1803 og arv til børn
Hanning. Luftfoto Kongsholm Station 1961 Digital
Hanning. Mageskifte 1801 mellem Niels Møller Rækkergaard til Søren Mortensen Rækker Mølle Kopi
Hanning. Postkort Kongsholm station før 1950 for og bagside Digitale
Hanning. Skolebillede Hanning 1969 m Navne liste Digital
Hanning. Slægtsoptegnelse Ane Lauridsdatter Lervad
Skjern. 55 billeder digitaliserede fra befrielsen 1945, modstandsfolk og flygtningetog
Sædding. 3 Luftfotos af Hostedhøj 8 1949 – 1962 – 2010  Digitale
Sædding. 3 regnskabshæfter Jens Mortensen ”Nørholm” 1931 – 1932 Sæddingvej 26
Sædding. 39 Billeder fra Hanning og Finderup, Sæddingvej 22 og Herborgvej 28. Digitaliserede
Sædding. 39 Billeder fra Hanning og Finderup, Sæddingvej 22 og Herborgvej 28. Digitaliserede
Sædding. 4 billeder fra Stensæde (Kopier) Anders Stengaard Clausager og Mette Raskesen bryllupsbillede
Sædding. 49 billeder af Lyngvejen 2 og familien Jens Svenstrup og venner Digitale
Sædding. Årsregnskaber Luthersk Missionsforening 1936

 

Bølling Bryllupsbillede Thora og Frederik Nexø
Bølling Elna Nexø og Aksel Jørgensen bryllupsbillede de bosatte sig i Ejby på Fyn
Bølling Jens Holm Nexø aflæsning Bølling Mejeri
Bølling Jens Holm Nexø første personbil ved Nygaardhus ca. 1950
Bølling Jens Holm Nexø med forældrene Johanne og Carl Chr. Nexø
Bølling Jens Holm Nexø og Frederik Holm Nexø ved deres Barndomshjem Nygaardhus Hvirvelgaardsvej 2 Bølling
Bølling Jens Holm Nexø's barndomshjem Nygaardhus Hvirvelgaardsvej 2 Bølling
Bølling Karl Kristian Nexø med børnebørnene Karl Nexø og Hanna Nexø
Bølling Købmandsbutikken kildevej 1 ca 1912
Bølling Købmandsbutikken kildevej 1 ca 1923
Bølling Luftfoto Nygaardhus Hvirvelgaardsvej 2 Bølling
Bølling Storkerede v Bølling central
Bølling Thora og Frederik Holm Nexø. Frederik overtog fødehjemmet Nygaardhus Hvirvelgaardsvej 2 Bølling
Bølling Ungdom samlet ved Nygaardhus Hvirvelgaardsvej 2 ca. 1950
Hanning Elly Henriksen f 17. december 1916
Hanning Konfirmation Hanning 1970 Bag fra v.  5. Niels Kirk 6. Ole Tang
Hanning Konfirmation Hanning 1970 Bag fra v. 1. Bent Larsen 2. Ole Graversen 3. Aage Høj  4. Flemming Rasmussen
Hanning Konfirmation Hanning 1970 for fra v. 1. Esther Mathiasen 2. Edith Jensen 3. Jill Ismalia Enoch
Hanning Konfirmation Hanning 1970 for fra v. 4. Inge Lise Nielsen 5 Hans Arnbjerg
Hanning Luftfoto af Kongsholm station 1961
Hanning Luftfoto Kongsholm station før 1950 Postkort
Hanning Luftfoto Kongsholm station før 1950 Postkort bagside af billede 864
Hanning Skolebillede 1969 2. b fra v.  11. Bjarne Thomsen 12. Henning Østergaard 13. Ellen Tang 14. (Lene Poulsens datter)
Hanning Skolebillede 1969 2. b fra v.  6. Bent Larsen 7. Ole Graversen 8. ????? ????? 9. ????? ????? 10. Milter Lodahl
Hanning Skolebillede 1969 2. b fra v. 1. Karsten Jensen 2. Peder Falk 3. Mads Chr. Jensen 4. Orla Jensen 5. (Bettys lillebror)
Hanning Skolebillede 1969 2. b fra v. 15. ????? ????? 16. Birgit Rasmussen 17. (Bettys Lillesøster)  18. Birgit Jacobsen
Hanning Skolebillede 1969 2. b fra v. 19. Hanne Rasmussen 20. Lærer Graversen
Hanning Skolebillede 1969 2. f fra v.  21. ??????? ???????? 22. ??????? ?????????
Hanning Skolebillede 1969 2. f fra v. 1. Niels Peter Trelleborg 2. Ejvind Nielsen 3. John Mortensen 4. Per Damgaard
Hanning Skolebillede 1969 2. f fra v. 13. ????? ??????? 14. ?????? ?????? 15. ??????? ???????? 16 ?????? ???????
Hanning Skolebillede 1969 2. f fra v. 17. Niels Søndergaard 18. Harald Didriksen 19. ?????? ?????? 20. ??????? ???????
Hanning Skolebillede 1969 2. f fra v. 5. Poul Erik Nisgaard 6. ????? ??????? 7. (Johs Bollerups Datter) 8. Annie Jensen
Hanning Skolebillede 1969 2. f fra v. 9. Birgit Jensen 10. Solveig Rasmussen 11. ????? ????? 12 ?????? ?????
Hanning Skolebillede 1969 b. fra v.  11. Lisbeth Østergaard 12. Randi Høj 13. Elsebeth Kirkegaard 14. Inger Søndergaard
Hanning Skolebillede 1969 b. fra v. 1. Flemming Rasmussen 2. Aage Høj 3. Niels Kirk 4. Jill Ismalia Enoch 5. Ingerlise Nielsen
Hanning Skolebillede 1969 b. fra v. 15. Anne mette Damgaard 16. Jens Laurids Dalgaard 17. Bent Sørensen.
Hanning Skolebillede 1969 b. fra v. 18. Henrik Didriksen 19. ???? ????
Hanning Skolebillede 1969 b. fra v. 6. Edith Jensen 7. Esther Mathiasen 8. Jette Høj 9. ???? Vad 10. Lisbeth Damgaard
Hanning Skolebillede 1969 f fra v.  1. Anne Rigmor Pedersen 2. ?????? ?????? 3. ?????? ?????? 4. ?????? ???????
Hanning Skolebillede 1969 f fra v.  13. ?????? ????????? 14. ???????? Didriksen 15. ??????? ??????? 16. ???????  ??????
Hanning Skolebillede 1969 f fra v.  17. ???????? ????????? 18. ??????????? ??????? 19. Fra Missionær i afrika
Hanning Skolebillede 1969 f fra v.  20. Margit Sørensen 21. Astrid Borup.
Hanning Skolebillede 1969 f fra v.  5. (Edith Larsens Datter) 6. Birgit F. Hansen 7 ( fra Lærkenborg) 8. (datter Tyrestation Søndergaard)
Hanning Skolebillede 1969 f fra v. 9. ??????? ?????? 10. Karin Østergaard 11. ??????? ??????? 12. (Fra Missionær i Afrika)
Rækker Mølle Agnes og Kristian Pedersen bryllupsbillede
Rækker Mølle Anna Jensen (Anna sypige) Maria Jørgensen
Rækker Mølle Anny Nexø
Rækker Mølle Bag fra v. 1 Elna Nexøs søster Minna, 2 Johanne Willumsen, 3 Jens Madsen 4, Emmy Bisgaard, 5 Martha Ulriksen
Rækker Mølle Bag fra v. 6 Hans Ulriksen – Forrest fra v. 1 Minnas mand Elvin 2. Tage Nielsen fra Lykeby.
Rækker Mølle Barber Kristian Engholm og kone Karen Engholm
Rækker Mølle Bryllupsbillede Elna og Jens Holm Nexø 4. Januar 1943
Rækker Mølle Chr. Thimes Christiansens slagterbutik Åglimt 10
Rækker Mølle Elna Nexø
Rækker Mølle Elna Nexø
Rækker Mølle Elna Nexø, Hanna Nexø og Anna Nexø
Rækker Mølle Elna og Jens Holm Nexø ved Lastbil
Rækker Mølle Familien Nexø fra v. Elna, Anny, Hanna og Jens Holm Nexø
Rækker Mølle Familien Nexø fra v. Elna, Anny, Hanna og Jens Holm Nexø
Rækker Mølle Fra v. Anders Barde Kirkegaard, Niels Barde Kirkegaard og Jens Barde Kirkegaard
Rækker Mølle Fra v. Anna Kristiansen (Slagter), Mette Bilberg (Vaskeri), Dagny ???? (Mejerist) og Agnes Nielsen Cykelhandler
Rækker Mølle Fra v. Anna Sand Østergaard, Sinne Pedersen, Elna Nexø og Dinna Steffensen
Rækker Mølle Fra v. Anna Sand Østergaard, Sinne Pedersen, Janne Skov og Imma Pedersen
Rækker Mølle Fra v. Anny Nexø og Hanna Nexø
Rækker Mølle Fra v. Dagny Andersen (Trikotagehandler) Karen Engholm (Karen barber)
Rækker Mølle Fra v. Elna Nexø, Hanna Nexø og Anny Nexø
Rækker Mølle Fra v. Hanna Nexø og Anny Nexø
Rækker Mølle Fra v. Hanna Nexø, Birgit Smedegaard og Anny Nexø
Rækker Mølle Fra v. Inger Lydersen, Maria Lydersen, Frederik Lydersen og Henny Lydersen
Rækker Mølle Fra v. Johanne Vendelbo, Anders Jensen og Jens Holm Nexø
Rækker Mølle Fra v. Kristian Andersen (Kesse), Karen Andersen, Agnes Nielsen (Træhandler) og Signe Jakobsen
Rækker Mølle Fra v. Maria Jørgensen, Mary Jensen og Maria Medum
Rækker Mølle Hanna Nexø
Rækker Mølle Hanna Nexø og Anny Nexø på lastbil
Rækker Mølle Hjemlig hygge fra v. Hanna Nexø og Anny Nexø med strikketøj
Rækker Mølle Jens Holm Nexø
Rækker Mølle Jens Holm Nexø
Rækker Mølle Jens Holm Nexø m. lastbil
Rækker Mølle Jens Holm Nexø med sin lastbil i baggrunden Elna Nexø
Rækker Mølle Jens Holm Nexø med sneplov
Rækker Mølle Jens Holm Nexø med sneplov
Rækker Mølle Jens Holm Nexø's første lastbil 1946 ved hjemmet Søvejen 17 Rækker  Mølle
Rækker Mølle Jens Holm Nexø's første lastbil 1946 ved hjemmet Søvejen 17 Rækker  Mølle Chauføren hedder Erik ????
Rækker Mølle Jens Holm Nexø's lastbil
Rækker Mølle Jens Holm Nexø's Vauxhall
Rækker Mølle Jens Holm Nexø's vognpark
Rækker Mølle Købmand Christian Andersen og Anna Sigrid Svenstrup uden for Aaglimt 19
Rækker Mølle Købmand Christian Andersen Aaglimt 19
Rækker Mølle Købmand Christian Andersen Aaglimt 19
Rækker Mølle Margrethe og Agnes Aaglimt
Rækker Mølle Ved foderstofforretningen Dreas (Andreas Pedersen) er chauffør
Skjern Anna Sigrid Husted (f. Svenstrup)  Dronningens nål for hendes store arbejde i Røde Kors 16. April 1987
Sædding 3 søstre fra v. Johanne, Hansine Jacobine Svenstrup og Marie ca. 1963
Sædding Aksel Clausager f. 26. Januar 1918 i Stensæde. Stensædevej 1.
Sædding Aksel Clausager f. 26. Januar 1918 i Stensæde. Stensædevej 1.
Sædding Anbefaling til Anna Sigrid Svenstrup fra Bendt Chr. Bendtsen Sædding 10/3 1943
Sædding Anbefaling til Anna Sigrid Svenstrup fra Marie Kristensen Houen Tarm 9/3 1943
Sædding Anna Gammeljord Nielsen f. 10. Juli 1917 i Gammeljord
Sædding Anna Sigrid Svenstrup (g. Husted) 29. 1. 1915 – død 12. 11. 2001
Sædding Anna Sigrid Svenstrup Lyngvejen 2
Sædding Anna Sigrid Svenstrup Lyngvejen 2 ca. 1935.
Sædding Brev fra Anna Gammeljord Nielsen til Hansine Jakobine Svendsen ang. Annas mor Jenssine Nielsens Brandsår  1974 side 1
Sædding Brev fra Anna Gammeljord Nielsen til Hansine Jakobine Svendsen ang. Annas mor Jenssine Nielsens Brandsår  1974 side 2
Sædding Bryllupsbillede Anna Sigrid Svenstrup og Svend Aage Husted Viede i Sædding kirke 28 September 1943
Sædding Ellen Kragmose Gammelgaard f. 9 december 1914 i Søndergaard Sæddingvej 6
Sædding Fra v. Anna Sigrid Svenstrup, Svend Børge Svenstrup, Hansine Jacobine, 2 ukendte mænd forrest Kristian Verner Svenstrup 1937
Sædding Fra v. Svend Børge Svenstrup, Hansine Jacobine, Jens Svenstrup og Kristian Verner Svenstrup Stedet ukendt.
Sædding Gymnastikhold 1937
Sædding Gymnastikhold 1938
Sædding Hansine Jakobine Svenstrup og Jens Svenstrup sølvbryllups telegram 16. maj 1936 side 1
Sædding Hansine Jakobine Svenstrup og Jens Svenstrup sølvbryllups telegram 16. maj 1936 side 2
Sædding Hansine Jakobine Svenstrup og Jens Svenstrup sølvbryllups telegram 16. maj 1936 side 3
Sædding Hansine Jakobine Svenstrup og Jens Svenstrup sølvbryllups telegram 16. maj 1936 side 4
Sædding Hansine Jakobine Svenstrup og Jens Svenstrup sølvbryllups telegram 16. maj 1936 side 5
Sædding Jenny Svendsen (Jenny Petrea Kristine Svendsen) f. i Nygaard Sæddingvej 17. f. 22. december 1925
Sædding Johanne og Kristian Verner Svenstrup Bryllupsbillede
Sædding Johanne og Kristian Verner Svenstrup, Niels Kjærgaard Svenstrup, Anna Sigrid Svenstrup og Svend Børge Svenstrup
Sædding Luftfoto Hostedhøj 8 – 1949
Sædding Luftfoto Hostedhøj 8 – 1962
Sædding Luftfoto Hostedhøj 8 – 2010
Sædding Lyngvejen 2
Sædding Lyngvejen 2 Anna Sigrid Svenstrup og Svend Børge Svendstrup
Sædding Lyngvejen 2 Luftfoto 1962  Digital
Sædding Mads Clausager f. 26. Januar 1918 i Stensæde. Stensædevej 1. død 27. november 1999
Sædding Maren Clausager (Maja) f.22 juli 1918. I Kjærgaard Kærgaardsvej 2. Død i Rækker Mølle 2. Januar 1995
Sædding Niels Kjærgaard Svenstrup Lyngvejen 2 f. 17. 8. 1913
Sædding Niels Kjærgaard Svenstrup Soldaterbillede
Sædding Peder Clausager f. 29. oktober 1919 i Kjærgaard Kærgaardsvej 2. død i Havnelev 2. Maj. 1974
Sædding Siddende Ellen Kragmose Gammelgaard som flyttede til København Stående Fru Østby som sandsynligvis ejede butikken
Sædding Siddende forrest Jens Svenstrup Lyngvejen 2
Sædding Soldaterbillede bagerst Jens Svenstrup Lyngvejen 2
Sædding Stengaard lille skole blev etableret på grund af pladsmangel i skolen i 1919  Billede fra 1922
Sædding Svend Børge Svenstrup Lyngvejen 2
Sædding Svend Børge Svenstrup Lyngvejen 2 f. 26. 8. 1917
Sædding Svend Børge Svenstrup Soldaterbillede 26. 8. 1917 - ???
Sædding Sædding gymnastik forening ca 1930 b nr 1 fra h. Niels Kjærgaard Svenstrup f nr 1 fra h. Anna Sigrid Svenstrup
Sædding Sædding skole b. 4 fra v.Kristian Verner Svenstrup nr 6 Niels Kjærgaard Svenstrup. 2 rk. Nr 5 fra v. Anna Sigrid Svenstrup
Sædding Ukendt Chauffør hos J. O. Pedersen
Sædding Vielsesattest Jens Svenstrup og Hansine Jakobine Kærgaard viede i Hjerm vestre kirke 16. maj 1911

 

Nyindkomne billeder

Bølling Anders Søndergaard Nielsen tjente i Bøllinglide, død i 1919 af den Spanske syge. Portræt
Hanning Hanning skole udflugt til København 1956 B fra v. 1 Lærer chr. Graversen 2. Anders Graversen 3. Peter Bach 4. Anker Petersen
Hanning Hanning skole udflugt til København 1956 B fra v. 5. Holger Graversen 6. Oluf Søe 7. Jens Nelsen 8. Vilhelm Hundebøl
Hanning Hanning skole udflugt til København 1956 B fra v. 9. Frede Mouridsen 10. ?? 11. Kristian Vad Kongsholm 12. Astrid Borup Lærerinde
Hanning Hanning skole udflugt til København 1956 F fra v. 1. Hanne Holm 2. Grethe Bollerup 3. Anny Vendelbo 4. Ingeborg Østergaard
Hanning Hanning skole udflugt til København 1956 F fra v. 12. Birgit Nielsen 13. Astrid Jacobsen 14. Birthe Marie Andersen
Hanning Hanning skole udflugt til København 1956 F fra v. 15. Inger Jacobsen 16. Anna Kirstine Dalgaard 17. Rundviser
Hanning Hanning skole udflugt til København 1956 F fra v. 5. Nanny Sofie Bach 6. Olga Marie Andersen 7. Ruth Møly 8. Inger Jensen
Hanning Hanning skole udflugt til København 1956 F fra v. 9. Lis Kjeldsen 10. Anna Krista Andersen 11. Else Lunde Nielsen
Hanning Hanning skole udflugt til København 1956 M fra v. 1. Anny Nexø 2. Solvej Tang. 3. Birthe Mouridsen 4. Harald Søe
Hanning Hanning skole udflugt til København 1956 M fra v. 5. Ove Søndergaard 6. Ernst Eevoldsen 7. Mogens Bach 8 Poul Grevsen
Hanning Hanning skole udflugt til København 1956 M fra v. 9. Lars Grønfeldt Nielsen 10. Jørgen Nielsen 11. Niels Erik Mathisen 12. Jette ????
Hanning Hanning skole udflugt til København 1956 Navneliste
Rækker Mølle Hanning sædding Andelsmejeri luftfoto
Sædding Anders Stengaard Clausager  portræt
Sædding Annelise og Mads Holk Jensen m børn bag fra v. Lene, Christen og Holger f. fra v. Åge. Jens og Svend
Sædding Bryllupsbillede Anders Stengaard Clausager og Mette Raskesen viet i Lunde kirke 26. 3. 1915
Sædding Chresten (Stentoft) Jensen og Magdalene Marie m. børn fra v. Mads Holk, Niels, og Kirsten ved Madses konfirmation 7. 4. 1946
Sædding Chresten Jensen Stentoft
Sædding Gymnastik  billede ???
Sædding Gymnastik  billede ???
Sædding Gymnastik  billede ???
Sædding Gymnastik  billede ???
Sædding Gymnastik  billede ???
Sædding Gymnastik  billede ???
Sædding Gymnastik  billede ???
Sædding Gymnastik  billede ???
Sædding Gymnastik  billede ???
Sædding Gymnastik  billede ???
Sædding Gymnastik  billede ???
Sædding Håndboldspillere B. fra v. 1 Jens Bilberg 2. Peder Egon 3. ???? 4. Svend Olsen 5. Lærer Jensen
Sædding Håndboldspillere M fra v. 1. Niels Jensen 2. Jens Nørgaard Pedersen 3. Peder Bjerregaard Pedersen Forrest Laurits Gammeljord
Sædding Mette Clausager f. Raskesen 50 års fødselsdag i haven ved Stensæde 29 August 1944
Sædding Opvartere ved Margrete og Chr. Sørensen sølvbryllup 28. 9. 1956 b. fra v. 1 Niels Jensen 2. Jens Nielsen 3. Niels Arne Nielsen
Sædding Opvartere ved Margrete og Chr. Sørensen sølvbryllup 28. 9. 1956 b. fra v. 4. Laurids Gammeljord 5. Jeppe Kirkegaard
Sædding Opvartere ved Margrete og Chr. Sørensen sølvbryllup 28. 9. 1956 f. fra v. 1. Kristine Stesig 2. Annelise Olsen 3. Hanne Nielsen
Sædding Opvartere ved Margrete og Chr. Sørensen sølvbryllup 28. 9. 1956 f. fra v. 4. Anne Nielsn 5. Nnna Gammeljord 6 Ketty Kirkegaard
Sædding Stensæde. Stensædevej 1.
Sædding Stentoft Solvangvej 3

Billeder 16. 12. 2014

Bølling Fanemærke Bølling 10. 8. 63
Bølling Fanemærke Fiskbæk Drenge 1. 8. 64
Bølling Fanemærke Lønborg 29. 8. 64
Bølling Fanemærke Sædding
Bølling Fiskæk 1966 Brejning 1967 Bølling 1968
Bølling Frederikshavn 1964 Haderup 1965 Egtved 1966 Bølling 1967
Bølling Håndbold herrer ???? Bag fra v. 1 Hans Hindbo 2 Ejner Nielsen (maler) 3. Christian Simonsen 4. Chr Hindbo
Bølling Håndbold herrer ???? Bag fra v. 5. Korsholm Pagaard 6. Ove Falkensgaard 7. Benedikt Hindbo 8 Tage Nielsen
Bølling Håndbold herrer ???? For  fra v.  1  ????? 2. Ernst Eriksen.
Bølling Håndbold herrer ???? midt fra v. 1. Karl Thomsen 2. Jens Falk Jeppesen 3. Aksel Larsen 4 Hans Thomsen 5 ???
Bølling Jens Nielsen Dalgaard Købmand i Bølling og Hustru Mariane Nielsen. Jens Dalgaard døde i 1895
Bølling Jysk KFUM mesterskaber Herre Junior fra 1958 Forbundsmestre
Bølling Konfirmations billede Bølling kirke 18. 4. 1943 Personer se billede 855
Bølling Konfirmationsbillede Bølling kirke Kopi fra bogen ”Ud går du nu på livets vej”
Bølling Niels Dalsgaard med Nielsine Christensen og deres første barn Villads Damgaard Nielsen født i 1889
Bølling Pokal  Bølling 8. 8. 54 . H. A.
Bølling Pokal  Bølling 8. 8. 54. P - B.
Bølling Pokal  Bølling KFUM & K 1951 Herrer
Bølling Pokal  S. G. 1967 H. B.
Bølling Pokal  Skjern KFUM & K s Idræt 1951
Bølling Pokal 25 Aars Jubilæum Bølling KFUM & K Dame B
Bølling Pokal 26. kreds 1969 S. !. D.
Bølling Pokal A. Række Bølling KFUM 27. 8. 50.
Bølling Pokal A. Række Bølling KFUM 27. 8. 50.
Bølling Pokal A. Række Bølling KFUM 27. 8. 50.  Bagside
Bølling Pokal A. Række Bølling KFUM 27. 8. 50. Bagside
Bølling Pokal Astrup Kfum & K idræt 1956
Bølling Pokal Bredstrup 18. 7. 54 H. Jun.
Bølling Pokal Bredstrup 19. 7. 53 Herre B.
Bølling Pokal Bredstrup 19. 7. 53 Herrer M.
Bølling Pokal Brejning KFUM & Ks Idræt 22. 9. 57 D. J.
Bølling Pokal Brejning KFUM & Ks Idræt 22. 9. 57 H.J.2
Bølling Pokal Bølling 1958 Junior H
Bølling Pokal Bølling 1959 Dame B
Bølling Pokal Bølling 1959 Dame M
Bølling Pokal Bølling 1959 Kfum & K Idræt 1956
Bølling Pokal Bølling 1960 H. J.
Bølling Pokal Bølling 1966 Drenge
Bølling Pokal Bølling 1968 H. J.
Bølling Pokal Bølling 20. 9. 1953 Drenge A.
Bølling Pokal Bølling 20. 9. 1953 Herrer Junior
Bølling Pokal Bølling 20. 9. 1953 Piger A.
Bølling Pokal Bølling 20.9. 1953 Damer M.
Bølling Pokal Bølling 22. 7. 1962 H. J.
Bølling Pokal Bølling 8. . 54 Dr. B.
Bølling Pokal Bølling 8. 8. 54 H.Junior
Bølling Pokal Bølling 8. 8. 54. Dr. A.
Bølling Pokal Bølling Gymnf. 2 Karle 26. 8. 1045
Bølling Pokal Bølling H. J. 1961
Bølling Pokal Bølling K. F.U.M. & Ks idræt 1. 9. 57 D. M.
Bølling Pokal Bølling K. F.U.M. & Ks idræt 1. 9. 57 H. B.
Bølling Pokal Bølling K. F.U.M. Idrætsafdeling 18. 8. 1946
Bølling Pokal Bølling K.F.U.M. & K. Idræt 1956
Bølling Pokal Bølling K.F.U.M. Idrætsafd. 27. 7. 1947 I Hold Karle
Bølling Pokal Bølling Kfum & K  s Idræt 1. 9. 57 D. B.
Bølling Pokal Bølling Kfum & K  s Idræt H. J.
Bølling Pokal Bølling Kfum & K Idræt 1955 2'Drenge
Bølling Pokal Bølling Kfum & K Idræt 1956
Bølling Pokal Bølling KFUM & K Idræt 26. Kreds Kredsmesterskab 1966 s. 2.D.
Bølling Pokal Bølling Kfum & K s idræt 1. 9. 57. D. J.
Bølling Pokal Bølling KFUM & K. 13. 7. 1958
Bølling Pokal Bølling M & K 1966 D. S.3
Bølling Pokal Bølling M & K 1966 H. J.
Bølling Pokal D. B. Fiskbæk 1959
Bølling Pokal D. B. Vinding 17. 6. 62
Bølling Pokal Erriysø 5. 9. 48 1. Hold
Bølling Pokal Fiskbæk 15. 9. 1963 Piger
Bølling Pokal Fiskbæk 2. 9. 61. Drenge 1
Bølling Pokal Fiskbæk H. Jun 21. 7. 62
Bølling Pokal Forbundsmester 1969 H. Y.
Bølling Pokal Hanning 1963 H. J.
Bølling Pokal Hanning K.F.U.M.&K 1957
Bølling Pokal Hemmet 17- 6.1961 Piger 1
Bølling Pokal Højmark Hallen 1967
Bølling Pokal Haandbold Vestjysk Mesterskab 1 Herrehold
Bølling Pokal Jydsk Mester K.F.U.M. 1952
Bølling Pokal k.F.U.M. & K 26. kreds Cup 1955 Senior Damer Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. & K 26. kreds Cup 1957 D. Seiorer Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. & K 26. kreds Cup 1958 Dame J.
Bølling Pokal K.F.U.M. & K 26. kreds Haandboldturnering 1955 Junior Herrer Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. & K 26. kreds Kredsmesterskab 1960
Bølling Pokal K.F.U.M. & K idræt 26. kreds Cup 1961 Herre Junior
Bølling Pokal K.F.U.M. & K idræt 26. kreds Kredsvinder 1964 Dr. A.
Bølling Pokal K.F.U.M. & K idræt 26. Kreds Mesterrække Herrer 1950
Bølling Pokal K.F.U.M. & K Idræt Bølling 1953 Junior Herrer
Bølling Pokal K.F.U.M. & K idæt 26. kreds Cup 1966 H. J.
Bølling POKAL k.F.U.M. & K jYDSK Mesterskab Haandbold 1950 1. Herrer
Bølling Pokal K.F.U.M. & K Jydsk Mesterskab Haandbold 1950 2. Herrer
Bølling Pokal K.F.U.M. & K s 26. Kreds Cup 1957 D. Junior Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. & K s Idræt Vestjyske mesterskaber 1954 m. Herrer
Bølling Pokal K.F.U.M. & K Skjernkredsen 1952 Mesterrække Herrer
Bølling Pokal K.F.U.M. & K. Idræt 26. Kreds 1968 H.Y.
Bølling Pokal K.F.U.M. & K. Idræt 26. Kreds Kredsmesterskab 1966 H. J.
Bølling Pokal K.F.U.M. & Ks 26. Kreds Kredsmesterskab D. J. Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. & Ks idræt 26. Kreds 1954 B. Damer
Bølling Pokal K.F.U.M. & Ks idræt 26. Kreds 1954 B. Herrer
Bølling Pokal K.F.U.M. & Ks Idræt 26. Kreds H. J. 1961
Bølling Pokal K.F.U.M. & Ks Idræt 26. Kreds Kredsvinder 1951 Mstr. Herrer Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. 6 K.F.U.K. CUP – 74  H. J.
Bølling Pokal K.F.U.M. 6 K.F.U.K. CUP – 74  H.B.
Bølling Pokal K.F.U.M. 6 K.F.U.K. Skjernkredsen CUP – 1977 MI. PI.
Bølling Pokal K.F.U.M. Haandboldturnering II hold vinder 1945 Skjern -  vinder 1946 Bølling – Vinder 1947 Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. S Håndboldsturnering 1. hold. Vinder 1943 Bølling – Vinder 1944  Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. S Håndboldsturnering 2. hold. Vinder 1943 Bølling – Vinder 1944  Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. S Håndboldsturnering I hold Vinder 1945 – Hanning – Vinder 1946 Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. S Håndboldsturnering Juniores Vinder 1943 Astrup – Vinder 1944 Bølling – Vinder 1944 Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M.s haandboldturnering i 26. kreds 1. Hold vinder 1948 Bølling  Vinder 1949 Bølling
Bølling Pokal KFUM & K 26. Kreds 1967 H. J.
Bølling Pokal KFUM & K 26. Kreds 1967 H. Y.
Bølling Pokal KFUM & K 26. Kreds Cup 1955 Junior Herrer Bølling
Bølling Pokal KFUM & K Idræt Bølling 1955 1' Drenge
Bølling Pokal KfUM & K s Idræt26. Kreds 1954 Mester Herrer
Bølling Pokal Kfum & Ks idræt 26. kreds 1954 Mester Damer
Bølling Pokal KFUMs haandboldturnering i 26. kreds 2. hold Vinder 1948 Lundenæs – Vinder 1949 Skjern – Vinder 1950 Bølling
Bølling Pokal L – H 30. l. 1957 Dame Junior
Bølling Pokal Lundenæs Haandboldforening 17. 7. 1955 Herrer – Mester
Bølling Pokal M & K Skjern 22. 4. 56 D. J. 1
Bølling Pokal M & K Skjern 22. 7. 56 D. J. 2
Bølling Pokal Mesterrække Bølling KFUM 27. 8. 50
Bølling Pokal Midt H. Y.
Bølling Pokal Sjern KFUM & K 1966 D. B.
Bølling Pokal Skjern 1947 K.F.U.M. Idræt I herrer
Bølling Pokal Skjern KFUM & K  Cup 1953 Herrer
Bølling Pokal Skjern KFUM & K 1966 Dr. Puslinge
Bølling Pokal Skjern KFUM & K Idræt 9. 7. 67  H. J.
Bølling Pokal Sædding 1963 H. A.
Bølling Pokal Sædding 1963 Piger
Bølling Pokal Sædding 1964
Bølling Pokal Sædding KFUM & K 25. 6. 60 H. J.
Bølling Pokal Sædding Kfum &K Idræt 25. 6. 60 H. B.
Bølling Pokal Sædding- Astrup KFUM & K 30. 7. 68 H. J.
Bølling Pokal Vestjysk Håndboldmesterskab 1. Hold 1947 Øster Hjerm 1948 Bølling 1949 Ikast 1950 Bølling
Bølling Pokal Vestjysk Håndboldmesterskab 1. Hold 1951 Ikast 1952 Bølling 1953 Lundenæs 1954 Bølling
Bølling Pokal Vestjysk Mester 1952
Bølling Pokal Vestjysk Mesterskab 1950
Bølling Pokal Vestjysk Mesterskab Lemvig 1950
Bølling Pokal Videbbæk Kfum & Ks idræt 22. 9. 68 H. A.
Bølling Pokal Videbbæk Kfum & Ks idræt 22. 9. 68 H. B.
Bølling Pokal Videbbæk Kfum & Ks idræt H. B. 30. 8. 64
Bølling Pokal Vorgod 1963 H. A.
Bølling Pokal Vstjysk K.F.U.M. Haandboldmesterskab 1947 2. Hold
Bølling Pokla Bølling 1958 Junior D.
Bølling Struer 1955. Bystrup 1956 Nr. Nissum 1957 Varde 1958 Skjern 1959 Ølby 1956 Fredericia 1961 Ørum 1962 Hanning 1963
Finderup Alma Helene og Jens Chr. Lauridsen med deres først fødte søn Jens Villy 1927.  Jens Chr. Lauritsen var tømrer i Finderup
Finderup Ane Christiane Lauridsen gift Bendtsen
Finderup Ane Christiane Laursen  (Gift med Jens Korsholm Bendtsen Sæddinghedevej 3 Sædding) 25. 5. 1890 – 23. 7. 1945
Finderup Ane Dusine Lauridsen  (Sine Lauridsen)
Finderup Ane Dusine Lauridsen Konfirmeret i Hanning kirke 8. 4. 1945 (Sine Lauridsen)
Finderup Bryllupsbillede Stinne og Peder Lauridsen Finderup viede i Bøvling kirke 10. 7. 1957
Finderup Ellen og Julius Pedersens børn i Finderup fra v. Grethe, ukendt, Anna, Hanne og Karl
Hanning Bryllupsbillede Tove og Kristen Pedersen Hanning  ???
Hanning Medegaard Aarupvej 6 Hann. ca 1925. Bag fra V. 1 Laurids Christiansen (1875 – 1951) 2 . Jensine Født Jensen (1876 - 1951)
Hanning Medegaard Aarupvej 6 Hanning ca 1925. Bag fra v. 2 og 3 Uk.. 4 Viggo Emil Christiansen 5 Jeppe Søndergaard Christiansen
Hanning Medegaard Aarupvej 6 Hanning ca 1925. For  fra V. 1 Uk. 2. Karen Villie Christiansen 3. Christian Andry Christiansen
Hanning Medegaard Aarupvej 6 Hanning ca 1925. For fra V. 4 Petra Augusta Christiansen 5. Sigrid Oline Christiansen.
Rækker Mølle Inga og Jørgen Jensens børn på kælk uf for Anton Andersens købmandsbutik Aaglimt 19
Rækker Mølle Leder af børnehaven Lærkereden Hanne Damgaard Markussen. Uddeling af isvafler
Rækker Mølle Medarbejdere i Lærkereden 1994. b fra v. Gitte Siig, Inger Møller, Birgit Thorø, Susanne Mogensen
Rækker Mølle Medarbejdere i Lærkereden 1994. f fra v. Pia Fredsted Jeppesen, Tove Bach, Lis Lis Juvonen
Rækker Mølle Pokal K.F.U.M. & K. Idræt 26. Kreds Cup 1970 H. B.
Rækker Mølle Pokal K.F.U.M. & K. Idræt 26. Kreds Kredsmester 1971/72 S. I. D.
Rækker Mølle Pokal K.F.U.M. & K. Idræt 26. Kreds Kredsvinder 1970 S. 2. H.
Rækker Mølle Pokal K.F.U.M. & K. Idræt 26. Kreds Kredsvinder 1972 Dr.
Rækker Mølle Pokal K.F.U.M. & K.F.U.K.  Idræt Kredsmester 1974/75 S. I. D.
Rækker Mølle Pokal K.F.U.M. 6 K.F.U.K. CUP – 73 H. J.
Rækker Mølle Pokal Ølsted 1971
Rækker Mølle Souschef i børnehaven Lærkereden Pia Fredstedt Jeppesen 1995
Sædding 4 generationer Bendt Bendtsen med datteren Anette, Hans Jensen og Mourids Mouridsen Opsund
Sædding 4 generationer Maren Mouridsen Opsund, Mary Jensen, Jytta Bendtsen med datteren Anette
Sædding Afdansningsbal i Sædding forsamlingshus. I lyserød kjole Hanne Bendtsen
Sædding Ajlen køres ud hos Jens Korsholm Bendtsen Sæddinghedevej 3 Ved Pumpen Jens Peder Bendtsen
Sædding Andrea Bilberg med sin første fødte 1889
Sædding Ane Kristiane Korsholm Bendtsen f. Sæddinghedevej 3
Sædding Anette Bendtsen besøger sin Bedstemor Mary Jensen f. Mouridsen på Tingager
Sædding Anette Bendtsen skolebillede 1967
Sædding Anna Mette Bendtsen f Sæddinghedevej 3
Sædding Bager Jensens børn fra v. Lissi, Sonja Tove, Poul Erik og liggende Lillian
Sædding Bagerier Søvejen 16
Sædding Bendt Bendtsen
Sædding Bendt Bendtsen og datteren Hanne
Sædding Bryllupsbilled Mary Bendtsen og Johan Bonde
Sædding Bryllupsbillede  Ane Christiane og Jens Korsholms Bryllup 21. Juni 1926 Viede i Finderup kirke
Sædding Bryllupsbillede Ingrid Jacobsen og Bent Østergaard
Sædding Bryllupsbillede Jenny Petrea Bendtsen og Christian Bork viede i Sædding kirke 25. 10 1949 Han er fra Hammelev sogn
Sædding Bryllupsbillede Jytta Jensen og Bendt Christian Bendtsen viede i Sædding kirke 19. Januar 1955
Sædding Christian Nørremark og en skærsliber sommeren 1956
Sædding Dyb koncentration i køkkenet Asta Bach og Mary Jensen
Sædding Dyssevænget 21
Sædding Fanemærke  Sædding Gymnastik forening 1. 6. 1952
Sædding Fanemærke  V. G. F. 10. 8. 58
Sædding Fanemærke 19 – S. G. - 07 A. Herrer 12. 8. 51
Sædding Fanemærke 19 – S. G. - 07 B. Damer 12. 8. 51
Sædding Fanemærke 19 – S. G. - 07 B. Herrer 12. 8. 51
Sædding Fanemærke B. G. 5. Juni 1953
Sædding Fanemærke Bølling Gymnastikforening 11. 9. 49
Sædding Fanemærke Bølling Gymnastikforening 11. 9. 49
Sædding Fanemærke Bølling Gymnastikforening 19. 9. 1948
Sædding Fanemærke F. G. 21. 6. 1958
Sædding Fanemærke H – G 11. 7. 59 D. M.
Sædding Fanemærke H. B. 1954
Sædding Fanemærke H. B. 2. 7. 1950
Sædding Fanemærke H. G. 1954
Sædding Fanemærke H. G. 1954
Sædding Fanemærke H. G. 1954
Sædding Fanemærke H. I. F. 40 År 9. 8. 64
Sædding Fanemærke H. I. F. 40 År 9. 8. 64
Sædding Fanemærke Hanning G 12. 7. 58
Sædding Fanemærke Hanning G 12. 7. 58
Sædding Fanemærke Haandbold H. B. 9. 9. 62
Sædding Fanemærke Haandbold Hanning 21. 6. 1953
Sædding Fanemærke Haandbold Hanning 21. 6. 1953
Sædding Fanemærke Haandbold Herborg 14. 8. 49
Sædding Fanemærke Haandbold Lyhne 26. 7. 64
Sædding Fanemærke Håndbold Lyhne 26. 7. 64
Sædding Fanemærke Håndbold Lyhne 26. 7. 64
Sædding Fanemærke N. N. G. 28. 8. 55
Sædding Fanemærke N. V. I. F. 20. 8. 61
Sædding Fanemærke S. G. 1907  - 15. 6. 1952
Sædding Fanemærke S. G. 1907 – 27. 8. 61
Sædding Fanemærke S. G. 1907 – 31/7. 49 Mester
Sædding Fanemærke S. G. 1907 A. Karle 26. 6. 55
Sædding Fanemærke S. V. B. 23. 7. 1961
Sædding Fanemærke Sdr.Vium Gymnastikforening 10. 7. 49
Sædding Fanemærke Sdr.Vium Gymnastikforening 10. 7. 49
Sædding Fanemærke Sdr.Vium Gymnastikforening 10. 7. 49
Sædding Fanemærke Sædding 21. 7. 62
Sædding Fanemærke Sædding Gymnastikforening 13/8 1950 Junior
Sædding Fanemærke Sædding KFUM & Ks idræt 1958 Herre J.
Sædding Fanemærke Udsat af H. B. 24. 8. 1952.
Sædding Fanemærke Udsat af H. B. 24. 8. 1952.
Sædding Fanemærke Udsat af Hanning Bkl. 22. 6. 52.
Sædding Fanemærke Vostrup 27. 6. 64
Sædding Fanemærke Vostrup 27. 6. 64
Sædding Fanemærke Vostrup 27. 6. 64
Sædding Fra H 1 Mads Clausager 2. Thorvald Andersen 3. Jens Jensen
Sædding Fra v Agnes Barde, Ingeborg Stensig, Jacob Stensig, Chresten Jensen
Sædding Fra v Jytta Bendtsen – Tove Bendtsen – Ingrid Østergaard i Sandkasse
Sædding Fra v Knud Jensen , Axel Faartoft.  Ajna Villsen, Niels Barde
Sædding Fra V Tove Jensen og Jytta Jensen   Begge gift Bendtsen
Sædding Fra v Ukendt, Elna Nexø, Kirstine Olsen, Signe Pedersen
Sædding Fra v. (Vive Husholder os Bøjle Mortensen) Erik Henriksen Hanning, Ukendt.
Sædding Fra v. A. B. Clausager, Vikyor Mastrup, Laura Mastrup og Johanne vendelbo
Sædding Fra v. Andreas Pedersen fra Lykkeby Hanning,  Egon Andersen, Harald Pedersen, Andreas Svendsen
Sædding Fra v. Anne Nørgaard, Ukendt, Magda Syentoft, (Kristian kousgaards mor
Sædding Fra v. Asta Bach, Mary Jensen, Janne skov. Køkkenpersonalet fylder tarteletter
Sædding Fra v. Bolette Christensen, Anna Esmarch Dinne Søgaard, Anne Sypige Hanning
Sædding Fra v. Ejner Stampe, Bendt Bendtsen og Frede Olsen
Sædding Fra v. Hans Søren Jensen (Hans Pot) og Mary Mathilde Jensen en ukendt og Kristian Gammelgaard
Sædding Fra v. Hilda Svendsen og Marie Medum
Sædding Fra v. Jens Olsen (Barber) Christian Pedersen, Gunnar Kousgaard
Sædding Fra v. Jørgen Jensen, ukendt, Magnus Møller, Johannes Esmarch, A. B. Clausager
Sædding fra v. Kaj Christensen og Aage Hundesen på venstre traktor
Sædding Fra v. Kirsten Bach, Erna Bach, Thora ??? , Christian Pedersen Hanning
Sædding Fra v. Kirsten Vinge Thomsen (Kiss Thomsen), Alma Kirkegaard, Maren Bendtsen, Kirstine Jensen og Jens Jensen
Sædding Fra v. Kirstine Nielsen Signe Pedersen resten ukendte
Sædding Fra v. Købmand Arne Pedersen og hustru Solveig Kommis Hansen og forrest Jørgen Pedersen Søvejen 3
Sædding Fra v. Lilly og Marius Mortensen
Sædding Fra v. Maren ????? og Mary Jensen f. Mouritsen
Sædding Fra v. Maren Bendtsen, Kirstine Jensen, Jens Jensen og Lilly Mortensen (F Pedersen)
Sædding Fra v. Maren Mouridsen, Jens Peder Bendts n, Tove Bendtsen Søvbrudeparret Mary og Hans Jensen viede 15. 5. 1935
Sædding fra v. Maren Søndergaard Bendtsen, Nielsine Bendtsen og Johanne Olga Bendtsen Måske Marens konfirmation 7. 4. 1918
Sædding Fra v. Marie Pedersen  Alma Kirkegaard og Mary Jensen. Marie Pedersen Gift med Medum Pedersen, Hun var post i Rk. Mølle
Sædding Fra v. Niels Nielsen Murer Finderup og Hustru Ane Kirstine Niels Nielsen, Ukendt Inga Møller f. Esmarch
Sædding Fra v. Nielsine Bendtsen, Jens Korsholm Bendtsen og Mary Bendtsen
Sædding Fra v. Thora Thorsen resten ukendte.
Sædding Fra v. Thorvald Skov (Smed Skov) og 2 ukendte
Sædding Fra v. Tove Jensen gift Bendtsen og Jytte Jensen gift Bendtsen i badet.
Sædding Fra v. Tove Jensen og Jytta Jensen begge gift Bendtsen.
Sædding Fra v. Tove og Kristian Pedersen fra Hanning, Bendt Bendtsen, Anders Andersen (Skomager) Jens Peder Jensen (Bager)
Sædding Fra v. Tylvad  Tylvad  Martin Jensen Astrup Tømmerhandel
Sædding Fra v. Aase Pedersen, Ingid Jacobsen (Østergaard) Jytte Sørensen og Jytta Jensen (Bendtsen)
Sædding Frihedskæmpere
Sædding Frihedskæmpere
Sædding Frokost i det grønne Fra v. med ryggen til Hans Jensen, Mary Jensen og Hanne Kousgaard
Sædding Gymnastik billede
Sædding Gymnastik billede
Sædding Gymnastik billede
Sædding Gymnastik billede
Sædding Gymnastik billede
Sædding Gymnastik billede
Sædding Gymnastikhold
Sædding Gymnastikhold
Sædding Gymnastikhold
Sædding Gymnastikhold
Sædding Hans Korsholm Bendtsen f. Sæddinghedevej 3
Sædding Janne Mastrup i Forsamlingshusets køkken
Sædding Jens Korsholm Bendtsen og Ane Christiane Sæddinghedevej 3
Sædding Jens Korsholm Bendtsen og Ane Christianes Sølvbryllup Sæddinghedevej 3 Viede i Finderup kirke 21. 6. 1916
Sædding Jens Korsholm Bendtsen og Ane Christianes Sølvbryllup Sæddinghedevej 3 Viede i Finderup kirke 21. 6. 1916
Sædding Jens Korsholm Bendtsen omgivet af Fætre og Kusiner bag fra v. 1 Maren Bendtsen, 2. Alfred Bendtsen 3. Nielsines mand
Sædding Jens Korsholm Bendtsen omgivet af Fætre og Kusiner bag fra v. 4. Nielsine Bendtsen 5. Johanne Bendtsen midt fra v ukendt
Sædding Jens Korsholm Bendtsen omgivet af fætre og kusiner m. fra h. Peder Vendelbo For fra v. Uk.  Jens Korsholm og Bendt Bendtsen
Sædding Jens Korsholm Bendtsen Sæddinghedevej 3
Sædding Jens Peder Bilberg Solvang Solvangvej 4 på trehjulet cykel
Sædding Jytta Bendtsen med datteren Hanne
Sædding Jytta Jensen brud 19. januar 1955 gift med Bebdt Bendtsen
Sædding Kirkegaads mindesten ved Sædding kirke (Her Lå Søren Kirkegaards slægtshjem)
Sædding Konfirmations billede Bølling kirke 18. 4. 1943 Personer se billede 855
Sædding Konfirmations Ingrid Kirstine Jakobsen (Gift Østergaard) konf. I Sædding kirke 16. April 1950
Sædding Konfirmationsbillede Anna Louise Jensen Sædding stationsby. Konf. I Sædding kirke 16. April 1950
Sædding Konfirmationsbillede Bølling kirke Kopi fra bogen ”Ud går du nu på livets vej”
Sædding Konfirmationsbillede Johanne Olga Bendtsen Søndergaard Mark  konf. I Sædding kirke 5. Oktober 1924
Sædding Konfirmationsbillede Jytta Jensen gift Bendtsen konf. i Sædding kirke 16. April 1950
Sædding Konfirmationsbillede Sigfred Bach Konfirmeret i Bølling kirke 12. April 1953
Sædding Konfirmationsbillede Tove Jense 30. Marts 1952 Sædding kirke
Sædding Konirmationsbillede fra v. Tove Bendtsen f. Jensen og Lilly Mortensen f. Pedersen konf i Sædding kirke 30 marts 1952
Sædding Kristian Bendtsen nr 1. fra venstre i Brunkulslejerne i Nr. Vium 1948 Resten er ukendte.
Sædding Kristiane Laursen gift med Jens Korsholm Bendtsen Sæddinghedevej 3
Sædding Købmand Arne Pedersen og Solveig, pige i Huset Jytta Jensen og siddende på trappen en søn Jøregn Pedersen
Sædding Lilian Bager Jensens datter
Sædding Lilly Pedersen f. 9. 10. 1937   Gift med Marius Mortensen
Sædding Lissie Bager Jensens ældste datter
Sædding Margit Købmand Pedersens datter
Sædding Mary Helene Korsholm Bendtsen f. Sæddinghedevej 3
Sædding Mary Mathilde Jensen (Mouridsen ) og Hans Søren Jensen Sølvbryllup 16. 5. 1960 fra v. Tove, Mary. Hans og Jytta
Sædding Mary Mathilde Jensen (Mouridsen ) og Hans Søren Jensen Sølvbryllup 16. 5. 1960 Viede i Brejning kirke
Sædding Mary og Hans Jensen sølvbryllup 1960
Sædding Mary og Hans Jensen sølvbryllup 1960
Sædding Murersjak fra v. Hans Jensen (Hans Pot)  ukendt, Christian Pedersen Hanning
Sædding Nielsine Korsholm Bendtsen og Arne Knudsen viede i Sædding kirke 26. marts 1943
Sædding Nielsine Korsholms bryllup men Arne Knudsen Sædding kirke 26. 3. 1943 Arne er født i Øsby Haderslev amt
Sædding Peder Hvid Jørgensen 80 årig gymnast avisudklip 1987
Sædding Peder Hvid Jørgensen 81 Årig gymnast avisudklip
Sædding Peder hvid Jørgensen med et barnebarn
Sædding Personale Sædding forsam.hus fra v 5. Jens Rabæk 6, Ketty Kirkegaard På trappen Martha Ulriksen Ruth og Mas Clausager
Sædding Personale Sædding forsamlingshus fra v 1. Kirstine 2. Petra Pedersen 3. Ketty Langbo 4 siddende Hans Ulriksen
Sædding Pokal 19 – SG – 07 M. Herre 14. 6. 59
Sædding Pokal Borris G. & U. 20. 5. 67
Sædding Pokal Borris G. & U. 25. 5. 68
Sædding Pokal Borris Gymnastikforening 18. 7. 65
Sædding Pokal Bølling 20. 3. 1953 Drenge B.
Sædding Pokal F. G. 30. 8. 59  H. A.
Sædding Pokal F. G. 30. 8. 59 D. A.
Sædding Pokal Faster 30. 6. 63
Sædding Pokal Fiskbæk 25. 8. 63
Sædding Pokal Fiskbæk 25. 8. 63
Sædding Pokal H. B. 16.7.61
Sædding Pokal H. B. 5. 8. 67.
Sædding Pokal H. G.  A. Herrer 1961
Sædding Pokal H. G. 8. 8. 64
Sædding Pokal H. G. U. 20. 8. 66
Sædding Pokal H. I. F. 1960
Sædding Pokal H.G.U. 20. 8. 66
Sædding Pokal Herborg Idrætsforening
Sædding Pokal Haandbold i Staby 12. 7. 1959
Sædding Pokal L. G. F.   6. 7. 58.
Sædding Pokal N.V.I.F. 20. 8. 61
Sædding Pokal S. G. I. 4. /. 65
Sædding Pokal S. G. Pokalstævne 3. 6. 1968 H. C.
Sædding Pokal Spjald G. I. F.  - D. B. 6. 8. 67
Sædding Pokal Spjald G. I. F.  - H. A. 6. 8. 67
Sædding Pokal Stauning G. F. 1. 7. 67
Sædding Pokal Sædding 1963 drenge
Sædding Pokal Sædding 1963 H. B.
Sædding Pokal Sædding 1964
Sædding Pokal Sædding 1964
Sædding Pokal Sædding 1964
Sædding Pokal Sædding 21. 7. 62
Sædding Pokal Sædding 21. 7. 62
Sædding Pokal Sædding 21. 7. 62
Sædding Pokal Sædding 21. 7. 62
Sædding Pokal Sædding B Damer
Sædding Pokal Sædding B. Herrer
Sædding Pokal Sædding Drenge
Sædding Pokal Sædding G. & U. 15. 6. 68
Sædding Pokal Sædding G. & U. 15. 6. 68
Sædding Pokal Sædding G. F. 25. 7. 65
Sædding Pokal Sædding Kfum & K Idræt 1955 B. Damer
Sædding Pokal Sædding KFUM & Ks idræt 1953 B Herrer
Sædding Pokal Sædding KFUM & Ks idræt 1953 Junior Damer
Sædding Pokal Sædding M &Ks jubilæum20. 6.65 H. B.
Sædding Pokal T. G. F. 14. 6. 64
Sædding Pokal udsat af N. Mathiasen H. G.  29. 7. 51
Sædding Ringridning
Sædding Ringridning
Sædding Ringridning, rytterne samlet ved Sædding afholdshotel
Sædding Rækker Mølle set fa søsiden
Sædding Sædding Guldkonfirmation 18. 4. 1993.
Sædding Sædding Guldkonfirmation 18. 4. 1993.
Sædding Sædding skole
Sædding Sædding skole på udflugt til København 1950 Jytta Jensen står som nr 9 fra v. i pigerækken
Sædding Sæddinghedevej 3
Sædding Sæddinghedevej 3 B. fra v. Jens Korholm Bendtsen, Ane Christiane, Nielsine Korsholm bendtsen og Arne Knudsen
Sædding Sæddinghedevej 3 B. fra v. Jens Korholm Bendtsen, Ane Christiane, Nielsine Korsholm Bendtsen og Arne Knudsen
Sædding Sæddinghedevej 3 f. fra v. 1. Christian Bendtsen 2. Bendt Bendtsen 3. Jenny Bendtsen 4. Anna Bendtsen
Sædding Sæddinghedevej 3 f. fra v. 5. Mary Bendtsen 6. Jens Peder Bendtsen Resten Arne Knudsens Familie
Sædding Sæddinghedevej 3 Fam. Bendtsen i roerne fra v. Jens Frisk Jensen, Jens Peder, Tove, Mary Helena Bendtsen
Sædding Sæddinghedevej 3 fra v. Ane Kristiane, Hans Korsholm. Jens Peder Bendtsen og Mary Helene
Sædding Sæddinghedevej 3 Jens Peder Bendtsen i uniform
Sædding Sæddinghedevej 3.
Sædding Sæddinghedevej 3.  f. fra v. 2 Mary kristine Bendtsen 3. Jens Peder Bendtsen 4. Kristian Bendtsen 5. Bendt Bendtsen
Sædding Sæddinghedevej 3. B. i døren Jens Korsholm og Ane Christiane Bendtsen f. fra v. 1. Nielsine Korsholm Bendtsen
Sædding Sæddinghedevej 3. f. fra v. 6 Anna Bendtsen 7. Jenny Bendtsen.
Sædding Sæddinghedevej 3. Mary Kristine Bendtsens konfirmation 20. 4. 1941 Bølling kirke.
Sædding Sæddinghedevej 3. Stor pige ukendt fra v. Nielsine Bendtsen, Christian Bendtsn og Anne Bendtsen
Sædding Søskende født på Sædinghedevej 3. fra v. Nielsine, Jens Peder, Anna, Kristian, Jenny, Bendt og Mary Bendtsen
Sædding Søvejen 10
Sædding Søvejen 17 ca 1960
Sædding Søvejen 28 Rækker Mølle
Sædding Til Højre Jens Korsholm Bendtsen og Ane Christiane Bendtsen f. Lauridsen de andre ukendte
Sædding Tove Jensen (gift Bendtsen)  Afslapning
Sædding Tove Jensen gift Med Jens Peder Bendtsen 6. 7. 1957 til venstre Toves søster Jytta Bendtsen
Sædding Tørvegravning personer ukendte
 

Sidst opdateret: 26-10-2015
Kalender
16-02-2016 19:00
Lokalhistorisk arkiv har åbent
-----------------------------------

19-02-2016 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

23-02-2016 18:00
Generalforsamling
-----------------------------------

23-02-2016 18:00
Sædding Forsamlingshus Generalforsamling
-----------------------------------

23-02-2016 19:00
Familie og Samfund
-----------------------------------

24-02-2016 19:00
Rækker Mølle Borgerforening Generalforsamling
Opslagstavlen
Elscooter
-----------------------------------

Elscooter
-----------------------------------

Killinger gives væk
-----------------------------------

Hus på landet udlejes
-----------------------------------

Træpiller
Design: MediaConnect