- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
Raekkermoelle.dk / Velkommen
25-08-2019 13:00  Søndagsaktivitet

Søndagsaktiviteterneer et samarbejde mellem:DGI-Vestjylland,

Ringkøbing-Skjern Museum, Kultur, Natur & Fritid og Sundhedscenter Vest i Ringkøbing-Skjern kommune.DGI-Vestjylland er repræsenteret ved Lillian Thunbo Mikkelsen.
Alle turene starter kl. 13.00 og slutter ca. kl. 15.00. - den sidste søndag i måneden. Aktivitetssted:se program
Arrangement starter:25-08-2019 13:00
Arrangement Slutter:25-08-2019 15:00
Sidst opdateret: 18-08-2019
Kalender
22-08-2019 16:45
Info om konfirmandforberedelse
-----------------------------------

25-08-2019 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2019 14:00
Søndagskaffe
-----------------------------------

15-09-2019 19:00
Hjortebrøl
-----------------------------------

29-09-2019 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

05-10-2019 10:00
Jagt
Opslagstavlen
Design: MediaConnect