- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
Raekkermoelle.dk / Velkommen
27-10-2019 13:00  Søndagsaktivitet

Søndagsaktiviteterneer et samarbejde mellem:DGI-Vestjylland,

Ringkøbing-Skjern Museum, Kultur, Natur & Fritid og Sundhedscenter Vest i Ringkøbing-Skjern kommune.DGI-Vestjylland er repræsenteret ved Lillian Thunbo Mikkelsen.
Alle turene starter kl. 13.00 og slutter ca. kl. 15.00. - den sidste søndag i måneden. Aktivitetssted:se program
Arrangement starter:27-10-2019 13:00
Arrangement Slutter:27-10-2019 15:00
Sidst opdateret: 17-11-2019
Kalender
19-11-2019 19:00
Åbent på Lokalhistorisk arkiv
-----------------------------------

22-11-2019 09:30
Minihøjskoledag i Rk. Mølle
-----------------------------------

24-11-2019 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

28-11-2019 18:00
Far bager småkager
-----------------------------------

01-12-2019 13:30
Juletræstænding
-----------------------------------

01-12-2019 16:00
Juletræstænding i Bølling
Opslagstavlen
Design: MediaConnect