- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Billedarkiv.

I løbet af sommeren og vinteren 2009 - 2012 vil alle arkivets billeder blive  indtastet her, så man kan se hvad det er vi har. Samtidig vil vi indscanne samtlige billeder, så de er bevarede digitalt.

Bundsbæk  Bundsbæk Mølle  Møllebygning og gammel slåmaskine med heste.
Bølling  Kopi Jens Chr Muldbjerg og Hustru Maren f Hansen ejede "Poldergaard" 1885 - 1914
Bølling 3 jægere fra Bølling fra v.  Niels Dalgaard, Chr Nørgaard og Niels Nørgaard.
Bølling 5 x Kjeld fra v. Kjeld Toftgaard, Kjeld Hansen, Kjeld  Bundsgaard, Kjeld Damgaard og Kjeld Pedersen
Bølling Alter Bølling kirke
Bølling Ane Graversen (Ane Østergaard)
Bølling Bag f. v. Johannes Damgaard Eskildsen , Kjeld Bundsgaard, Georg Bundsgaard, Henriette Bundsgaard, Marie Toftgaard
Bølling Bag fra h. Søren Nørgaard Eskildsen, Eskild Nørgaard Eskildsen, Hans Damgaard Eskildsen.
Bølling Bag fra v. Johannes Nørgaard Eskildsen , Jens Rærup Eskildsen, Christian Dalgaard, Christian Nørgaard Eskildsen
Bølling Bagerst nr 4 fra v Chr Christensen Holk, Kaldet Chr. Holk Død 1923
Bølling Barnedaab: Elna Dalgaard m Else Marie Dalgaard Madsen og Mads Peder Madsen me. Jørgen
Bølling Barnedåb: fra h. Inga Dalgaard, Chr. Vig, Mads Peder Madsen med drengen Jørgen.
Bølling Barnedåb: fra v Margrethe Dalgaard, lærer Mads kristian Nielsen, Elna Dalgaard med Else Marie Dalgaard Madsen
Bølling Barnedåb: Lærer Mads Kristian Nielsen og Margrethe Dalgaard
Bølling Benzin stander hos købmand Hans Lunde Toftevej 7. T.l v. Aage Damgaard
Bølling Billede af Eskild Eskildsen Nørgaard af Bølling
Bølling Billede af Jens Andersen Nesgaard gift med Villadsine Margrethe Damgaard Hansen af Bølling.
Bølling Billede af Jens Andersen Nesgaard og Villadsine Margrethe Damgaard Hansen af Bølling.
Bølling Billede af Johannes Eskildsen Nørgaard af Bølling
Bølling Boelvej 2 "Ladekjær"
Bølling Borris Landbrugsskole  Mads Agger
Bølling Bølling by luftfoto
Bølling Bølling by: Bølling mejer i, Dalgaard.
Bølling Bølling by: Fælleshuset, Toftevej, Bølling skole, Kildevej, Lisenborgvej
Bølling Bølling by.
Bølling Bølling Central mast med storkerede
Bølling Bølling gl. Skole 1890 Lærer Bendtsen og hustru i vinduet. f. nr 2 fra v. Mette Katrine Hindbo og en lille bror Chr. Hindbo
Bølling Bølling kirke
Bølling Bølling kirke
Bølling Bølling Kirkegaard Anders Peder Christoffersen (Pastor Christoffersen) gravsted. I baggrund med gitter Poul Jessens grav
Bølling Bølling Kirkegaard Thomasine Jensen (Sine Jensen) l. Kragmose - Ida Andrsen  Usa.  ca. 1911
Bølling Bølling mejeri
Bølling Bølling Mejeri 75 års jubilæum 1886 - 1961
Bølling Bølling Missionshus - Friskole. Kildevej
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012.
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012.
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012.
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012.
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. Hyggehjørnet
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. Hyggehjørnet
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. Indgang
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. Indgang
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. Installation
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. Køkkenet
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. sal
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. sal
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. sal
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. sal
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. sal
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. sal
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. sokkel til flagstang der viser hvornår huset blev bygget. 12. 10. 1967
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. Toilet
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. Toilet
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. Toilet
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. Ungdomsafdelingen i kælderen
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. Ungdomsafdelingen i kælderen
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. Ungdomsafdelingen i kælderen
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. Ungdomsafdelingen i kælderen
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. Ungdomsafdelingen i kælderen
Bølling Bølling missionshus nedlægges 2012. Ungdomsafdelingen i kælderen
Bølling Bølling Mølle bag til venster Inga Dalgaard
Bølling Bølling set fra syd-vest ca. 1905 - 1910
Bølling Bølling skole - Transformatortårn
Bølling Bølling. Kis og Laurids Andersen Bølling Smedie og Maskinforretning
Bølling Bøllingkirke inde før 1905
Bølling Bøllingsangkor ca. 1920. b. fra v. 1 Chr. Hindbo 2. Poul Pedersen (Smedesvend) 3. Chr Nørgaard
Bølling Bøllingsangkor ca. 1920. b. fra v. 4. Anton Vig 5 Laurids Andersen (Smedemester) 6. Niels Vig.
Bølling Bøllingsangkor ca. 1920. F. fra v. 1. Lærer Anders Chr. Pedersen, 2. Ida Søndergaard, 3 Jenny Gammelgaard
Bølling Bøllingsangkor ca. 1920. f. fra v. 11. Pouline Andersen 12. Karen Sudergaard
Bølling Bøllingsangkor ca. 1920. F. fra v. 4. Jenny Dalgaard 5. Anna Dahl. 6. Anna Vig 7. Marianne Christensen Sædding
Bølling Bøllingsangkor ca. 1920. F. fra v. 8 ????? 9. Kirstine graversen 10. Marie Dalgaard
Bølling Bøllingsangkor ca. 1920. Navneliste
Bølling Børnene er Kirstine og Niels Chr. Mortensens:  Niels, Aage, Alma og Laurids. ca 1921
Bølling Christian Johannes Georg Cilian Nørgaard Eskildsen (Christian Nørgaard)
Bølling Christiane Damgaard 90 år - 1957
Bølling Christiane og Hans Damgaard m. børn bagest f. v. Kjeld og Hans. forest f. v. Johannes, Ejner og Eline
Bølling Dagmar og Karl Astrup Knudsen med sønnerne Henry og Egon ca 1932
Bølling Damslund. Muligvis bygning af bro
Bølling Det årlige sommemøde i Bølling præstegårds have med deltagelse fra Bølling og Sædding sogne.
Bølling Edna Andersen og Kathrine Andersen  (Tinna Andersen)
Bølling Eline Damgaard
Bølling Eline damgaard Eskildsen og Christiane Damgaard Eskildsen
Bølling Else Buchs Fødselsdag 25. 6. 1927 m. gæster Østerbyvej 14 b. fra v. 1. Mary Pedersen Kaldet Mary Sudergaard St. Sudergaard
Bølling Else Buchs Fødselsdag 25. 6. 1927 m. gæster Østerbyvej 14 b. fra v. 2.  Ingeborg Simonsen Østerbygaard 3. Marie Andreasen
Bølling Else Buchs Fødselsdag 25. 6. 1927 m. gæster Østerbyvej 14 b. fra v. 4. Niels Peder Andersen  Bjerg (Kaldet Peder Bjerg)
Bølling Else Buchs Fødselsdag 25. 6. 1927 m. gæster Østerbyvej 14 b. fra v. 5. Kirstine Andersen gift med N. P. Andersen (Peder Bjerg)
Bølling Else Buchs Fødselsdag 25. 6. 1927 m. gæster Østerbyvej 14 f .fra v. 1. Kathrine Madsen Li. Sudergaard
Bølling Else Buchs Fødselsdag 25. 6. 1927 m. gæster Østerbyvej 14 f .fra v. 2 Kirstine Nielsen 3. Karen Østergaard Ny. Boel
Bølling Else Buchs Fødselsdag 25. 6. 1927 m. gæster Østerbyvej 14 f .fra v. 4 Mariane Christensen (Mariane o' æ' Hi – Østerby Hede)
Bølling Else Buchs Fødselsdag 25. 6. 1927 m. gæster Østerbyvej 14 m. fra v.  1. Maren Kirstine Nielsen Østerby 2. Elsee Buch
Bølling Else Buchs Fødselsdag 25. 6. 1927 m. gæster Østerbyvej 14 m. fra v.  3 og 4 Henny og Holger Nørgaard Andersen fra Bjerg
Bølling Else Buchs Fødselsdag 25. 6. 1927 m. gæster Østerbyvej 14 m. fra v.  5 Kirstine Christensen Kaldet ”Stinne Østerby”
Bølling Else Buchs Fødselsdag 25. 6. 1927 m. gæster Østerbyvej 14 m. fra v.  6. Mette Buch Østerby. Datter af Laust og Else Buch
Bølling Else Damgaard
Bølling Else Karlsen Stauning, gift med Hans Damgaard Eskildsen fra Bølling
Bølling Else og Hans Damgaard (Skjern Birk)
Bølling Erna Korsholm - Grethe Olsen
Bølling Erna og Elna Dalgaard
Bølling f.v. Marie Sofie Engeline Hansen (Line Nørgaard) - Kirstine Rærup - Mette Rærup
Bølling f.v.Else Marie Eskildsen (Else Dalgaard) - Hanne Marie Eskildsen (Hanne Holm) - Ane Kirstine Mathilde Nørgaard Eskildsen
Bølling Fam. Hans Lunde ca 1917 st. f.v. Signe, Hans, Johanne Sidd. f.v.Johanne Lunde m. sønnen Svend, Mads, Holger og Niels
Bølling Fanemærke Bølling 10. 8. 63
Bølling Fanemærke Fiskbæk Drenge 1. 8. 64
Bølling Fanemærke Lønborg 29. 8. 64
Bølling Fanemærke Sædding
Bølling Fiskæk 1966 Brejning 1967 Bølling 1968
Bølling Folkedansere i Bølling forsamlingshus 1991. fra v 1. Kresten Jensen Bø. 2. Jens Jensen Bø. 3. Jens Pedersen Bø. 4. ????
Bølling Folkedansere i Bølling forsamlingshus 1991. fra v 5. Esther Pedersen bø. 6. Karen Sørensen Skjern. 7 Hans Sørensen Skjern
Bølling For f. v. Niels Peter Andersen (Peter Bjerg),Kirstine Andersen,Else Dalgaard, Hanne Holm, Christian Holm.
Bølling For. fra v. uk pige, Gerda Bundsgaard, Kjeld Pedersen, Kjeld Toftgaard, Sidsel Pedersen, Sine Bundsgaard, Kjeld Hansen
Bølling Fra v. Andreas Hansen Bølling, Mads Chr. Høghøj Hanning, Johannes Bloch Bølling
Bølling fra v. Chr. Kongensholm, Nørlund. Dinna Kongensholm hendes søster Lilly Jørgensen og aage Jørgensen , Canada
Bølling Fra v. Karen Pedersen (Karen Sudergaard). Mourids Pedersen (Mourids Sudergaard) Ida Pedersen (Ida Sudergaard)
Bølling Fra v. Mie Bloch Bølling. Ingrid og Mads Chr Høghøj Hanning Johannes Bloch Bølling
Bølling Frederikshavn 1964 Haderup 1965 Egtved 1966 Bølling 1967
Bølling Gadebillede Bølling
Bølling Gravskrift over Jeppe Jepsen Hvirvelgaard død 11. sept 1866
Bølling Gymnastik 1942 – 43. b.fra v. 1. Aagaard Clausen 2. P. Bernhard Jensen 3. Henry D. Jensen 4. Laurids Kragmose Jensen
Bølling Gymnastik 1942 – 43. b.fra v. 11. Hans Konradsen 12. Niels Kirkegaard
Bølling Gymnastik 1942 – 43. b.fra v. 5. ?? Kongsholm 6. Boje Rind 7. Sigvald Jensen 8. Kristian Kastby Jensen
Bølling Gymnastik 1942 – 43. b.fra v. 9. Kristian Damgaard Jensen 10. Hans Holger Bendtsen
Bølling Gymnastik 1942 – 43. f.fra v. 1. Marianne Kongensholm 2. Agnethe Bendsen 3. Vera Jensen 4. Herdis Jensen 
Bølling Gymnastik 1942 – 43. f.fra v. 5. Margrethe Bendtsen 6 Johanne Bendsen. 7. Helene Kirkegaard 8. Ellen Jensen
Bølling Gymnastik 1942 – 43. f.fra v. 9. Lis Bendsen 10 + 11 + 12 Ukendte 13. ??? Clausen
Bølling Gymnastik 1942 – 43. m.fra v. 1. Andreas Kirkegaard 2. Morten Bendtsen 3. Maren Jensen 4. Astrid Jensen
Bølling Gymnastik 1942 – 43. m.fra v. 12. Frode Damgaard 13. Lederen Osvald Jakobsen.
Bølling Gymnastik 1942 – 43. m.fra v. 5. Johanne Damgaard Jensen 6. Gerda Jensen 7. Karl Pedersen 8. Jens Pedersen
Bølling Gymnastik 1942 – 43. m.fra v. 9. Peder Pedersen 10. E. Jørgensen 11. Bendt Bendsen
Bølling Hans Damgaard
Bølling Hans Damgaard Eskildsen og Christiane Damgaard Eskildsen, Centralen i Bølling Toftevej 4.
Bølling Hans Holger Bendtsen født 1920. Søn af Maren og Hans Bendtsen i Thorbo
Bølling Hans Lunde stående til højre den anden person kendes ikke.
Bølling Helga Hindkjær f 1916 datter af Mejeribestyrer Karl Hindkjær
Bølling Helga Hindkjær f 1916 datter af Mejeribestyrer Karl Hindkjær
Bølling Heste på marken syd for Bertelsbo i baggrunden St. Sudergaard
Bølling Holger lunde og Niels Lunde
Bølling Hvirvelgaard  fra v. 4 Karen Margrethe Skovgaard  5. Metha Thøstesen Hanning
Bølling Håndbold herrer ???? Bag fra v. 1 Hans Hindbo 2 Ejner Nielsen (maler) 3. Christian Simonsen 4. Chr Hindbo
Bølling Håndbold herrer ???? Bag fra v. 5. Korsholm Pagaard 6. Ove Falkensgaard 7. Benedikt Hindbo 8 Tage Nielsen
Bølling Håndbold herrer ???? For  fra v.  1  ????? 2. Ernst Eriksen.
Bølling Håndbold herrer ???? midt fra v. 1. Karl Thomsen 2. Jens Falk Jeppesen 3. Aksel Larsen 4 Hans Thomsen 5 ???
Bølling Jens Jessen Medd. Medalje for deltagelse i krigen 1848 – 1850  Krigsministeriet 1876
Bølling Jens Nielsen Dalgaard Købmand i Bølling og Hustru Mariane Nielsen. Jens Dalgaard døde i 1895
Bølling Jens Villadsen født 1918 på Bølling mølle søn af Dorthea og Emanuel Villadsen
Bølling Jensine Abildtrup Pedersen f. 1885 i St. Sudergaard d. 1921 i Søndergaard. Gift m. Eske Graversen i Søndergaard
Bølling Johanne Lunde
Bølling Johanne og Søren Nørgaard (bosat i Esbjerg) med børn Harald, Richardt, Helga og Elna (Bella) ca 1912
Bølling Johannes Nørgaard
Bølling Johannes Nørgaard Eskildsen født 1872 i Nørlund. Søn af Line og Houle Eskildsen . Lærer i i Sørbymagle.
Bølling Jysk KFUM mesterskaber Herre Junior fra 1958 Forbundsmestre
Bølling Jørgen Kundgaard Grene f. 1873 i Bække, Ane Marie Jacobsen f 1878 i Faster  sønnen Niels. de boede 1909 1910 i Fælleshuset
Bølling Karen Margrethe og Claus Johnsen Bølling mejeri
Bølling Karl Astrup Knudsen Skomager i Bølling , boede i fælleshuset Toftevej 5 1921 - 1934
Bølling Katrine (Tinna) Andersen f 1909 dat. af Lairits Andersen Smed gift lærer Rasmussen i Holstebro, død 1936 begrav. i Bølling
Bølling Kildevej 1 Købmandsbutikken
Bølling Kildevej 1, 3, 5, 7 i baggrunden mejeriet
Bølling Kildevej 33 fra h. Kirstine Rærup, Line Eskildsen bagved Kristiane Damgaard.
Bølling Kildevej 33 fra v. Søren Nørgaard, Hans Damgaard Eskildsen, Mette Rærup, bagved Jens Rærup
Bølling Kildevej 33 Jens Madsens hus
Bølling Kildevej 7 under opførelse.
Bølling Kirkegårdsdige sættes om ca 1990 fra v. Jens Holk og Jens Jensen, Flask
Bølling Kjeld Damgaard Eskildsen. DKW motorcykel
Bølling Konfirmation i Bølling kirke 10. 4. 1927. B. fra v. 1. Søren Christian Marius Christensen, Høj 2 Johannes Sørensen Rk. Mølle
Bølling Konfirmation i Bølling kirke 10. 4. 1927. B. fra v. 3 Henry Sørensen Rk. Mølle 4. Pastor Christoffersen
Bølling Konfirmation i Bølling kirke 10. 4. 1927. B. fra v. 5 Jens Kirkegaard Thomsen Kirkegaard Sædding
Bølling Konfirmation i Bølling kirke 10. 4. 1927. B. fra v. 6. Anders Vestergaard Andersen Sædding 7.Peder Vendelbo Sædding
Bølling Konfirmation i Bølling kirke 10. 4. 1927. F. fra v. 1, Gyptha Mildred Lauridsen Frydenborg 2. Anna Magdalene Bendtsen
Bølling Konfirmation i Bølling kirke 10. 4. 1927. F. fra v. 3. Dorthea Kristensen 4. Ane Kirstine Christensen
Bølling Konfirmation i Bølling kirke 10. 4. 1927. F. fra v. 5. Margrethe Dalgaard 6. Elly Kirkegaard Sædding
Bølling Konfirmation i Bølling kirke 10. 4. 1927. F. fra v. 7. Johanne Kirsine Madsen
Bølling Konfirmation i Bølling kirke 10. 4. 1927. F. fra v. 8 Sara Signe Kristensen fra Bording tjente i st. Kastbjerg
Bølling Konfirmations billede Bølling kirke 18. 4. 1943 Personer se billede 855
Bølling Konfirmationsbillede Bølling kirke Kopi fra bogen ”Ud går du nu på livets vej”
Bølling Kopi  Anders Chr. Christensen Boel f. 1874
Bølling Kopi af Billede .Badepiger. Pigen længst til v. Christence Vig bølling. (Søby 1904)
Bølling Kopi af billede Niels Laurids Lauridsen Vigs begravelse i Bølling 1933.
Bølling Kopi af billede Niels Laurids Lauridsen Vigs begravelse i Bølling 1933. Kisten bæres til kirken
Bølling Kopi af bryllupspillede Christine Marie Nielsen Østerby bøl. Peder Christiansen Aarup Hanning 26. 2. 1916 Bølling kirke
Bølling Kopi af Gasdalgaard ca 1910
Bølling Kopi Anders Chr. Christensen siddende og Chr. Iver Christensen St. Boel
Bølling Kopi Ane Kirstine Mikkelsen f i Stauning 1882 gift m. Chr. Ladekjær i Sønderby Bølling
Bølling Kopi børnene er fra venstre christian, Sigfred og Harry. Billedet er fra ca 1914.
Bølling Kopi Chr. Iver Christensen Boel f. 1869
Bølling Kopi Chr. Nielsen Dalgaard f. 1859 i Dalgaard
Bølling Kopi Dorthea Vinge f 1891 i Søndergaard i Bølling
Bølling Kopi Else Marie Eskildsen f 1866 i Nørgaard (Nørlund)
Bølling Kopi Jens Jensen f 1861i L. Kragmose og Mette Axelsen f 1881 i Bøllinglide med børn
Bølling Kopi Jens Rærup Eskildsen f 1862 i Nørgaard (Nørlund)
Bølling Kopi Johanne Bendtsen f 1871 i L. Sudergaard datter af Morten Bendtsen, død i Bølling 1917
Bølling Kopi Johanne Bendtsen f 1874 i Bølling skole datter af degnen Niels Bendtsen
Bølling Kopi Kirsten Svendsen Høj f. 1870 i Høj
Bølling Kopi Laurids Jensen f. 1892 i l. Kragmose Emigrerede ca 1900 til Amerika
Bølling Kopi Maren Jensen f i L. Kragmose 1870 med børn Marie Kirstine, Hans og Christen Johannes.
Bølling Kopi Marie Mikkelsen f 1887 i Stauning  gift med Peder Hansen Jensen i l. Kragmose Bølling
Bølling Kopi Niels Svendsen Høj f i Høj 1868. Blev Sodavandsfabrikant i Skjern senere Bestyrer Højskolehjemmet
Bølling Kopi Otto Vilhjelm Ladekjær f. 1882 i Sønderby i Bølling Murer og Cafeejer i Bølling
Bølling Kopi Peder Jensen f 1863 i l. Kragmose
Bølling Kopi Snedker Hans C. Toft f 1861 i Rosbjerg Bølling og Hustru Maren f. i Hanning. m. børn
Bølling Kopi. børn efter alder Dorthea f 1887, Chr. f 1889, Maren f 1891 og Johanne f 1894 I Rosbjerg
Bølling Kopi. Jens Jensen Ladekjær født i Bølling 1869
Bølling Kopi. Johanne Bendtsen og Hans Lunde Købmand i Bølling 1895 - 1943
Bølling Kyhe ca 1938  Personerne er muligvis Laura og Johannes Kyhe (Knudsen)
Bølling Købmandsforretningen Toftevej 7 i døren Hanne og Hans Lunde børn fra v. Johanne, Niels, Signe og Holger
Bølling Lille hus nedrevet. lå lidt syd for "Bjerget" Lisenborgvej 25. (Se Bøllingbogen side238)
Bølling Line Eskildsen med Børn og Svigerbørn ca 1910 - 1920 se navneliste 116a
Bølling Line Eskildsen med datteren Kirstine
Bølling Lærer A Rasmussen Holmgaard og frue , Første lærer ved bølling friskole 1901 - 1903
Bølling Magdalene Pedersen dødsannonce og nekrolog 30. juli 1983. Kopi af avisudklip
Bølling Mariane Sofie Andersen  f. 1854 i Gammel Sogn  datter af Anders Jensen i St. Sudergaard.
Bølling Marie Skaaning ???
Bølling Marie Sofie Engeline Hansen (Line Nørgaard) - Kildevej 33
Bølling Marie Sofie Engeline Hansen født i Nr. Bork1842 Død i Marup1933. Gift med Houle Eskildsen, Nørlund
Bølling Mette Kirstine Christensen Husbestyrerinde i Poldergaard
Bølling midt f, v. Knud Toftgaard, Kjeld Damgaard Eskildsen, Kirstine Toftgaard, Cecilie Toftgaard, Eline Damgaard Eskildsen
Bølling midt f. h.  Ejner Damgaard Eskildsen, Hans Damgaard Eskildsen
Bølling midt f. h. Christiane Damgaard Eskildsen, Andrea Nørgaard Eskildsen, Johanne Nørgaard Eskildsen
Bølling midt f. v. Mariane Nørgaard Eskildsen, Mette Rærup Eskildsen, Marie Sofie Engeline f. Hansen (Line Eskildsen)
Bølling Momme Pedersen Købmand i Bølling 1943 - 1947 Toftevej 7
Bølling Navneliste og beskrivelse. billede 115
Bølling Navneliste og beskrivelse. billede 116
Bølling Niels Bendtsen Pedersen f. 1948 Søn af Magdalene og Jens Pedersen.
Bølling Niels Dalgaard siddende, Med cykel Anders Mortensen (Huset Toftevej Fælleshuset)
Bølling Niels Dalsgaard med Nielsine Christensen og deres første barn Villads Damgaard Nielsen født i 1889
Bølling Oskar Hansen Søn af Anna og Andreas Hansen Baunehøj 2
Bølling Parti fra Bølling, postkort
Bølling Partier fra Bølling: Bølling by,  Møllen, kirken, Kildevej 1, Kildevej.
Bølling Pastor Anders Peder Christoffersen  (Bølling - Sædding 1910 - 1935)
Bølling Pastor Andersen læser op i forsamlingshuset, Gunvor Villadsen, Ester Villadsen, Chr Nielsen, Viktor Tang
Bølling Pastor Andersen læser op i forsamlingshuset, Johanne Pedersen, Linne Krogsgaard, August Jespersen, John Bloch
Bølling Pastor Andersen læser op i forsamlingshuset, Johs Larsen, Korsholm Pagaard, Signe Larsen.
Bølling Pastor Andersen læser op i forsamlingshuset, Maja Jespersen, Peder B. Jensen, David Andersen, N. P. Pedersen
Bølling Pastor Brandt og Frue
Bølling Pastor Brandt. Karl Gunnar Brandt  Præst   i Bølling Sædding 1890 – 1896.
Bølling Petrine og I. C. Larsen Købmand i Bølling og senere ejere af den gl. Præstegaaard
Bølling Pigen til Højre Kirstine Rærup
Bølling Pokal  Bølling 8. 8. 54 . H. A.
Bølling Pokal  Bølling 8. 8. 54. P - B.
Bølling Pokal  Bølling KFUM & K 1951 Herrer
Bølling Pokal  S. G. 1967 H. B.
Bølling Pokal  Skjern KFUM & K s Idræt 1951
Bølling Pokal 25 Aars Jubilæum Bølling KFUM & K Dame B
Bølling Pokal 26. kreds 1969 S. !. D.
Bølling Pokal A. Række Bølling KFUM 27. 8. 50.
Bølling Pokal A. Række Bølling KFUM 27. 8. 50.
Bølling Pokal A. Række Bølling KFUM 27. 8. 50.  Bagside
Bølling Pokal A. Række Bølling KFUM 27. 8. 50. Bagside
Bølling Pokal Astrup Kfum & K idræt 1956
Bølling Pokal Bredstrup 18. 7. 54 H. Jun.
Bølling Pokal Bredstrup 19. 7. 53 Herre B.
Bølling Pokal Bredstrup 19. 7. 53 Herrer M.
Bølling Pokal Brejning KFUM & Ks Idræt 22. 9. 57 D. J.
Bølling Pokal Brejning KFUM & Ks Idræt 22. 9. 57 H.J.2
Bølling Pokal Bølling 1958 Junior H
Bølling Pokal Bølling 1959 Dame B
Bølling Pokal Bølling 1959 Dame M
Bølling Pokal Bølling 1959 Kfum & K Idræt 1956
Bølling Pokal Bølling 1960 H. J.
Bølling Pokal Bølling 1966 Drenge
Bølling Pokal Bølling 1968 H. J.
Bølling Pokal Bølling 20. 9. 1953 Drenge A.
Bølling Pokal Bølling 20. 9. 1953 Herrer Junior
Bølling Pokal Bølling 20. 9. 1953 Piger A.
Bølling Pokal Bølling 20.9. 1953 Damer M.
Bølling Pokal Bølling 22. 7. 1962 H. J.
Bølling Pokal Bølling 8. . 54 Dr. B.
Bølling Pokal Bølling 8. 8. 54 H.Junior
Bølling Pokal Bølling 8. 8. 54. Dr. A.
Bølling Pokal Bølling Gymnf. 2 Karle 26. 8. 1045
Bølling Pokal Bølling H. J. 1961
Bølling Pokal Bølling K. F.U.M. & Ks idræt 1. 9. 57 D. M.
Bølling Pokal Bølling K. F.U.M. & Ks idræt 1. 9. 57 H. B.
Bølling Pokal Bølling K. F.U.M. Idrætsafdeling 18. 8. 1946
Bølling Pokal Bølling K.F.U.M. & K. Idræt 1956
Bølling Pokal Bølling K.F.U.M. Idrætsafd. 27. 7. 1947 I Hold Karle
Bølling Pokal Bølling Kfum & K  s Idræt 1. 9. 57 D. B.
Bølling Pokal Bølling Kfum & K  s Idræt H. J.
Bølling Pokal Bølling Kfum & K Idræt 1955 2'Drenge
Bølling Pokal Bølling Kfum & K Idræt 1956
Bølling Pokal Bølling KFUM & K Idræt 26. Kreds Kredsmesterskab 1966 s. 2.D.
Bølling Pokal Bølling Kfum & K s idræt 1. 9. 57. D. J.
Bølling Pokal Bølling KFUM & K. 13. 7. 1958
Bølling Pokal Bølling M & K 1966 D. S.3
Bølling Pokal Bølling M & K 1966 H. J.
Bølling Pokal D. B. Fiskbæk 1959
Bølling Pokal D. B. Vinding 17. 6. 62
Bølling Pokal Erriysø 5. 9. 48 1. Hold
Bølling Pokal Fiskbæk 15. 9. 1963 Piger
Bølling Pokal Fiskbæk 2. 9. 61. Drenge 1
Bølling Pokal Fiskbæk H. Jun 21. 7. 62
Bølling Pokal Forbundsmester 1969 H. Y.
Bølling Pokal Hanning 1963 H. J.
Bølling Pokal Hanning K.F.U.M.&K 1957
Bølling Pokal Hemmet 17- 6.1961 Piger 1
Bølling Pokal Højmark Hallen 1967
Bølling Pokal Haandbold Vestjysk Mesterskab 1 Herrehold
Bølling Pokal Jydsk Mester K.F.U.M. 1952
Bølling Pokal k.F.U.M. & K 26. kreds Cup 1955 Senior Damer Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. & K 26. kreds Cup 1957 D. Seiorer Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. & K 26. kreds Cup 1958 Dame J.
Bølling Pokal K.F.U.M. & K 26. kreds Haandboldturnering 1955 Junior Herrer Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. & K 26. kreds Kredsmesterskab 1960
Bølling Pokal K.F.U.M. & K idræt 26. kreds Cup 1961 Herre Junior
Bølling Pokal K.F.U.M. & K idræt 26. kreds Kredsvinder 1964 Dr. A.
Bølling Pokal K.F.U.M. & K idræt 26. Kreds Mesterrække Herrer 1950
Bølling Pokal K.F.U.M. & K Idræt Bølling 1953 Junior Herrer
Bølling Pokal K.F.U.M. & K idæt 26. kreds Cup 1966 H. J.
Bølling POKAL k.F.U.M. & K jYDSK Mesterskab Haandbold 1950 1. Herrer
Bølling Pokal K.F.U.M. & K Jydsk Mesterskab Haandbold 1950 2. Herrer
Bølling Pokal K.F.U.M. & K s 26. Kreds Cup 1957 D. Junior Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. & K s Idræt Vestjyske mesterskaber 1954 m. Herrer
Bølling Pokal K.F.U.M. & K Skjernkredsen 1952 Mesterrække Herrer
Bølling Pokal K.F.U.M. & K. Idræt 26. Kreds 1968 H.Y.
Bølling Pokal K.F.U.M. & K. Idræt 26. Kreds Kredsmesterskab 1966 H. J.
Bølling Pokal K.F.U.M. & Ks 26. Kreds Kredsmesterskab D. J. Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. & Ks idræt 26. Kreds 1954 B. Damer
Bølling Pokal K.F.U.M. & Ks idræt 26. Kreds 1954 B. Herrer
Bølling Pokal K.F.U.M. & Ks Idræt 26. Kreds H. J. 1961
Bølling Pokal K.F.U.M. & Ks Idræt 26. Kreds Kredsvinder 1951 Mstr. Herrer Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. 6 K.F.U.K. CUP – 74  H. J.
Bølling Pokal K.F.U.M. 6 K.F.U.K. CUP – 74  H.B.
Bølling Pokal K.F.U.M. 6 K.F.U.K. Skjernkredsen CUP – 1977 MI. PI.
Bølling Pokal K.F.U.M. Haandboldturnering II hold vinder 1945 Skjern -  vinder 1946 Bølling – Vinder 1947 Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. S Håndboldsturnering 1. hold. Vinder 1943 Bølling – Vinder 1944  Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. S Håndboldsturnering 2. hold. Vinder 1943 Bølling – Vinder 1944  Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. S Håndboldsturnering I hold Vinder 1945 – Hanning – Vinder 1946 Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M. S Håndboldsturnering Juniores Vinder 1943 Astrup – Vinder 1944 Bølling – Vinder 1944 Bølling
Bølling Pokal K.F.U.M.s haandboldturnering i 26. kreds 1. Hold vinder 1948 Bølling  Vinder 1949 Bølling
Bølling Pokal KFUM & K 26. Kreds 1967 H. J.
Bølling Pokal KFUM & K 26. Kreds 1967 H. Y.
Bølling Pokal KFUM & K 26. Kreds Cup 1955 Junior Herrer Bølling
Bølling Pokal KFUM & K Idræt Bølling 1955 1' Drenge
Bølling Pokal KfUM & K s Idræt26. Kreds 1954 Mester Herrer
Bølling Pokal Kfum & Ks idræt 26. kreds 1954 Mester Damer
Bølling Pokal KFUMs haandboldturnering i 26. kreds 2. hold Vinder 1948 Lundenæs – Vinder 1949 Skjern – Vinder 1950 Bølling
Bølling Pokal L – H 30. l. 1957 Dame Junior
Bølling Pokal Lundenæs Haandboldforening 17. 7. 1955 Herrer – Mester
Bølling Pokal M & K Skjern 22. 4. 56 D. J. 1
Bølling Pokal M & K Skjern 22. 7. 56 D. J. 2
Bølling Pokal Mesterrække Bølling KFUM 27. 8. 50
Bølling Pokal Midt H. Y.
Bølling Pokal Sjern KFUM & K 1966 D. B.
Bølling Pokal Skjern 1947 K.F.U.M. Idræt I herrer
Bølling Pokal Skjern KFUM & K  Cup 1953 Herrer
Bølling Pokal Skjern KFUM & K 1966 Dr. Puslinge
Bølling Pokal Skjern KFUM & K Idræt 9. 7. 67  H. J.
Bølling Pokal Sædding 1963 H. A.
Bølling Pokal Sædding 1963 Piger
Bølling Pokal Sædding 1964
Bølling Pokal Sædding KFUM & K 25. 6. 60 H. J.
Bølling Pokal Sædding Kfum &K Idræt 25. 6. 60 H. B.
Bølling Pokal Sædding- Astrup KFUM & K 30. 7. 68 H. J.
Bølling Pokal Vestjysk Håndboldmesterskab 1. Hold 1947 Øster Hjerm 1948 Bølling 1949 Ikast 1950 Bølling
Bølling Pokal Vestjysk Håndboldmesterskab 1. Hold 1951 Ikast 1952 Bølling 1953 Lundenæs 1954 Bølling
Bølling Pokal Vestjysk Mester 1952
Bølling Pokal Vestjysk Mesterskab 1950
Bølling Pokal Vestjysk Mesterskab Lemvig 1950
Bølling Pokal Videbbæk Kfum & Ks idræt 22. 9. 68 H. A.
Bølling Pokal Videbbæk Kfum & Ks idræt 22. 9. 68 H. B.
Bølling Pokal Videbbæk Kfum & Ks idræt H. B. 30. 8. 64
Bølling Pokal Vorgod 1963 H. A.
Bølling Pokal Vstjysk K.F.U.M. Haandboldmesterskab 1947 2. Hold
Bølling Pokla Bølling 1958 Junior D.
Bølling Poldergaard fr.v. Kirstine Olesen, Kirstine Christensen, 2 karle,  Peder Madsen Mulbjerg
Bølling Præsteparret Ellen og Peder christoffersen (Bølling - Sædding 1910 - 1935)
Bølling Sidsel (Poulsen) og Kjeld Pedersens guldbryllup 1915 sammen med børnebørnene se navneliste 115 a
Bølling Signe, Johanne, Niels og Holger Lunde
Bølling Skolebillede 1930 2.b. fra v. 5. Sinne Mortensen 6. Elna Bendtsen 7. Elna Mortensen 8. Viggo Bendtsen.
Bølling Skolebillede 1930 2.b. fra v.1. Morten Bendtsen 2. Laurits Jensen 3. Henry Damgaard Jensen 4. Jens Chr. Jensen
Bølling Skolebillede 1930 3.b. fra v. 1. Eva Knudsen 2. Astrid Jensen. 3. Helene Kirkegaard 4. Anne Marie Christensen
Bølling Skolebillede 1930 3.b. fra v. 5. Maren Jensen 6. Hanna Clausen 7. Ester Mortensen
Bølling Skolebillede 1930 b. fra v.1. Ole Christensen 2. Peder Jensen 3. Kristian Damgaard Jensen 4. Bendt Bendtsen
Bølling Skolebillede 1930 f. fra v. 1. Sine Christensen 2. Lis Bendtsen 3. Johanne Damgaard Jensen 4. Edith Jensen
Bølling Skolebillede 1930 f. fra v. 5. Ejer Jepsen 6. Hans Thuesen 7. Karen Krogsgaard.
Bølling Smed Laurids Andersen og David Andersen arbejder foran værkstedet
Bølling Smed Laurids Andersen, Pouline Andersen - Mejeribestyrer Claus Johnsen og Anna Johnsen
Bølling Sognefogeder i Bølling-Nørre Herred bagerst nr 4 fra v. J. K. Dalgaard
Bølling St. Kastbjerg 1914 Fra v. Sine , Sigrid , Thora , Ellen , Peder alle Jacobsen, Simon Jensen
Bølling St. Kastbjerg 1914 til hest Jacob Jacobsen og Jens Jacobsen
Bølling Stine og Bøje Graversen boede Baunehøj 2 c
Bølling Stine og Jens Sudergaard m. familie sid fra v. Christine Pedersen, Mette Pedersen og Jensine Pedersen
Bølling Stine og Jens Sudergaard m. familie st fr v. Jens Jacob Pedersen,  Ida Pedersen og Jensine Pedersen Mourids Pedersen
Bølling Stinne Vinges hus som lå mellem Toftevej 2 og 4. Kristine Vinge (Stine Vinge)n
Bølling Store Sudergaard Østerbyvej 8  Matr. nr. 5a Østerby
Bølling Struer 1955. Bystrup 1956 Nr. Nissum 1957 Varde 1958 Skjern 1959 Ølby 1956 Fredericia 1961 Ørum 1962 Hanning 1963
Bølling Stående fra v. Line Skjærbæk, Jenny Gammelgaard,Dorthea Villadsen, Niels Chr. Mortensen og Laurence Jespersen 1921
Bølling Stående til v. Mette Kirstine Christensen Husbestyrer hos Peder Madsen Poldergaard.
Bølling Søndergaard Østerbyvej 2. Matr. nr. 10 Vester Bølling
Bølling Søren Bendtsen født 1919. Søn af Maren og Hans Bendtsen i Thorbo.
Bølling Til højre Petrea Hansen. i midten Ingrid Høghøj fra Hanning.
Bølling til venstre Karl Astrup Knudsen Skomager i Bølling
Bølling Tinna Andersen f. 1909 - d- 1936.  Datter af Smed Laurids Andersen og Pouline Andersen i Bølling
Bølling Toftegaard Marie Dalgaard med 3 piger
Bølling Toftevej 4 Bølling. Centralen
Bølling Trine Axel" Inger Catrine Axelsen f 1849 i Skjern, gift med Jens Peder Axelsen bølling 1895 Boede Toftevej 5 fra 1900
Bølling Tømrer Jens Hansen i hvid jakke og David Andersen nr 2 fra højre  i værkstedet Toftevej 17
Bølling Vognmand Hans Damgaard siddende i bilen ca 1920.
Bølling Voksne sid. fra v. Karen Gammelgaard, Hanne Mortensen, Ane Marie Mortensen,Kirstine Mortensen ca 1921
Bølling Voksne sidende fra h.  Jens Christian Rolighed og kone Ane. Billedet er taget ca 1921 i huset Lisenborgvej 3.
Bølling Østerbyfolk i haven på Østerbygaard ca 1927 bag fra v. ?? Sine Buch, Laust Buch, Mourids Sudergaard, iver Nielsen
Bølling Østerbyfolk i haven på Østerbygaard ca 1927 Forrest fr v. Kirstine Østerby og Sigrid Simonsen.
Bølling Østerbyfolk i haven på Østerbygaard ca 1927 midt fra v. Kirstine Nielsen, Mette Buch, Ingeborg Simonsen
Bølling Aage Damgaard Andersen - Lisenborgvej 19 - Damgaardsminde
Bølling  Collage med navne Ane Dorthea Jørgensen f 1855, Houle Eskildsen Nørgaard f 1839
Bølling  Collage med navne Hans Olesen Damgaard f 1812. Villadsine Margrethe Hansen f 1850. Ole Jens Damgaard Hansen f 1853
Bølling  Collage med navne Jens Andersen Nesgaard f 1844, Marie Sophie Engeline Hansen f. 1842, Kirsten Hansen f. 1844
Bølling  Collage med navne Niels Henrik Nielsen Kjærgaard f 1843, Ane Kjerstine Madsen f 1845
Bølling  Hvirvelgaard  fra v. 1.Jens Falk Jepsen Bølling. 2. Christian Nørgaard Hanning 3. Hans Thøstesen Hanning
Bølling  Hvirvelgaard ca. 1900 Avisudklip. Fra v. Karen Margrethe Jepsen, tj. Pige, datter Mariane og Hans Jepsen stående i Porten
Bølling  Hvirvelgaard.  Et kobbel køer Karen Margrethe og Jens Falk
Bølling  Hvirvelgaards have v. flagstang konsulent Kr. Vadgaard Borris nr 3 fra v. Hans Jepsen resten ukendte.
Bølling  Jens Andersen Nesgaard med børn. Nr 4 bag fra v. Jens Rærup Jensen
Bølling/Sædding Konfirmandbillede vinteren 1928-29. 4 Henry Nielsen Bø. 5. Pastor Christoffersen 6. Niels Mortensen Bø.
Bølling/Sædding Konfirmandbillede vinteren 1928-29. 7. Svend Lunde Bø. 8. Villiam Nissen Bø.
Bølling/Sædding Konfirmandbillede vinteren 1928-29. bag f. v. 1. Jens Mortensen Sæ. 2. Aagaard Clausen Bø. 3. Harald Holm Pedersen Sæ
Bølling/Sædding Konfirmandbillede vinteren 1928-29. for f. v. 1 Johanne Smed Bø. 2 Anne Sigrid Svenstrup Sæ. 3 Ellen Kragmose Gammelgaard Sæ
Bølling/Sædding Konfirmandbillede vinteren 1928-29. for f. v. 4 Cesillie Pedersen Bø. 5 Emmy Grimstrup Andersen Sæ. 6 Betty Ladekjær Bø.
Bølling/Sædding Pastor Andersen 1896 - 1910 Bølling – Sædding
Bølling/Sædding Sognerådet 1925 b. fra v. 1. Lars Gammeljord Sædding. 2. Christen Smed Christensen 3. ???? 4. Marcus Gammeljord
Bølling/Sædding Sognerådet 1925 b. fra v. 5. Mads Peder Madsen Nørlund. 6. Hans Bendtsen Thorbo.
Bølling/Sædding Sognerådet 1925 f. fra v. 1. Iver Nielsen Kjærsinggaard 2. Svend Stensig Sædding 3. Anders Clausager Sædding
Faster Sælægtsstævne på Fastergaard sommeren 1953
Finderup 1979 afsked med Pastor Arnbjerg Barbara Hansen og fru Arnbjerg
Finderup 1979 afsked med Pastor Arnbjerg I midten Jørgen Andersen, kørte rustvogn i Videbæk, th. Birgit Andersen fru Arnbjerg
Finderup 1979 afsked med Pastor Arnbjerg Kr. Korsgaard, ??, Asta Kyndesn, Møller Kyndesen, Tove Aalbæk og Martin Aalbæk
Finderup 1979 afsked med Pastor Arnbjerg. Det nye præstepar Birthe og Gunner Pedersen
Finderup 1979 afsked med Pastor Arnbjerg. Det nye præstepar Birthe og Gunner Pedersen
Finderup 1979 afsked med Pastor Arnbjerg. Jens Axel Damgaard. Ruth Damgaard, Peder Graakjær og Anne Marie Graakjær
Finderup 1979 afsked med Pastor Arnbjerg. Niels og Morten børn af Th . Gunner Pedersen og Birthe Pedersen
Finderup 1979 afsked med Pastor Arnbjerg. Pastor Hans Arnbjerg, Else Arnbjerg og Provst Sv. Ebbe Jensen
Finderup 1979 afsked med Pastor Arnbjerg. Solveig og Eva Gunner Pedersens børn th. Gunner Pedersens forældre.
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest Anna Dyrvig
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest fra h Marie Christensen, Hilda Svendsen fra Sædding, Julius L. Pedersen
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest fra h. Fru Arnbjerg, Fru Pedersen, Gunner Pedersen Provst  Jacobsen biskop Skov
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest fra h. Jørn Møller, Hans Arnbjerg og Peder Graakjær Nielsen
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest fra h. Marie Christensen, Hilda Svendsen, Julius L. Pedersen, Johanne Pedersen
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest fra h. Organist Minna Møller , Mary Danielsen og Mie Thomsen
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest fra v Mads Pilgaard, Hans Klemmensen fra Skjern og Johanne Pedersen
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest fra v. Mads Pilgaard, Hans Klemmensen
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest Graver og kirkesanger Gunnar Møller
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest Holger Jensen
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest Jens Axel Damgaard Hanning
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest Julius L. Pedersen
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest Kristian Søndergaard
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest Menighedsrådet fra h. Edith Nielsen, Jacob Christiansen, Eigil Husted
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest Menighedsrådet fra v. Ellen Jacobsen, Peder Graakjær Nielsen, Eigil Husted.
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest Niels Nielsen og Sørine Madsen begge var med på det første konfirmationshold 1910
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest Organist Henning Korsgaard
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest Peder Graakjær Nielsen
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest Sognepræst Gunnar Pedersen
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest Tidligere lærer og kirkesanger Niels Jensen
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest Viktor Hansen
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest. Provst Svend Ebbe Jacobsen Tarm
Finderup 1984 kirkens 75 års jubilæumsfest. Tidligere sognepræst Hans Arnbjerg nu bosat i Videbæk
Finderup Agertoften
Finderup Agnes Jensen Konfirmandbillede
Finderup Albæk Ø. Finderupvej 2 ca 1909. På vognen længst til højre ses Lars Faurby
Finderup Alfred Jensen Fra Lysgaardvej. Flyttede til Tarm, Blev senere blind og forfatter
Finderup Alfred Jensen Fra Lysgaardvej. Flyttede til Tarm, Blev senere blind og forfatter
Finderup Alma Helene og Jens Chr. Lauridsen med deres først fødte søn Jens Villy 1927.  Jens Chr. Lauritsen var tømrer i Finderup
Finderup Andreas Jensen dødsannonce og nekrolog 29. november 1975 død i Opsund. Kopi af avisudklip
Finderup Andreas Jensen Soldaterbillede
Finderup Ane Christiane Lauridsen gift Bendtsen
Finderup Ane Christiane Laursen  (Gift med Jens Korsholm Bendtsen Sæddinghedevej 3 Sædding) 25. 5. 1890 – 23. 7. 1945
Finderup Ane Dusine Lauridsen  (Sine Lauridsen)
Finderup Ane Dusine Lauridsen Konfirmeret i Hanning kirke 8. 4. 1945 (Sine Lauridsen)
Finderup Anna Østergaard (Vistnok pigen til venstre
Finderup Anne Marie Nielsen født 1886 i Finderup. Gift med Jens Peder Nielsen Hedevang i Højmark
Finderup Anton Jensen dødsannonce og Nekrolog 28. marts 1961. Kopi af avisudklip
Finderup Anton Jensen med søskende Bag fra v. Knud, Andrea, Cilius for fra v. Peder og Anton
Finderup Anton Jensen Nekrolog 28. marts 1961.  1. Kopi
Finderup Anton Jensen Nekrolog 28. marts 1961.  2. Kopi
Finderup Anton Jensen Nekrolog 28. marts 1961.  3. Kopi
Finderup Anton Jensen Soldaterbillede
Finderup Axel Jensen Soldaterbillede
Finderup Baf fra v. Ingrid. Jørgen Andreas, Ellen f. fra v. Agnethe Møller og Maja.
Finderup Bag fra v Hans Pedersen, Karen Marie Pedersen,Christian Hindhede, forrest fra v. Knud og Arne
Finderup Bag fra v. Holger, Andreas, Ejner, Mary f. fra v. Emma, Aksel, Esther og Agnes.    Kirstine og Anton Jensens Børn
Finderup Bag fra v. Mary, Andreas, Ejner og Esther Midt fra v. Holger og Emma for fra v. Kirstine, Agnes, Aksel og Anton Jensen
Finderup bag fra v. Peder Lodahl Pedersen, Karen Pedersen, Ellen Pedersen, Marie Pedersen
Finderup Bil. 3 brødre, Thorvald Emil Jespersen tjente i Finderup hvor han førte Dagbog 1921 fra v. Møller, karl og Thorvald
Finderup Birgitte og Henriks bryllup, i hestevogn gennem Finderup
Finderup Blomster ved indvielse af Knud Møllers nye købmandsbutik 1981
Finderup Blomster ved indvielse af Knud Møllers nye købmandsbutik1981
Finderup Bryllupsbillede Ane Christiane og Jens Korsholm Bendtsen 21. Juni 1916
Finderup Bryllupsbillede Stinne og Peder Lauridsen Finderup viede i Bøvling kirke 10. 7. 1957
Finderup Bækgaard 1909 Herborgvej 66. Fra v. 1. Georg Mortensen, 2. Bertel Mortensen siddende på tyren, 3. Ejnar Mortensen
Finderup Bækgaard 1909 Herborgvej 66. Fra v. 4. Else Marie Jensen, 5. Oline Mortensen, 6 Ella Christensen f. Mortensen
Finderup Bækgaard 1909 Herborgvej 66. Fra v. 7. Karoline Mortensen, 8. Peter Mortensen, 9. Laura Mortensen, 10. Jens Mortensen.
Finderup Bækgaard 1914 Herborgvej 66. Fra v. 1. Tj. Pige Anna Madsen, 2. Evald Holm Mortensen, 3.  Else Marie Jensen.
Finderup Bækgaard 1914 Herborgvej 66. Fra v. 4. Ejnar Mortensen, 5. Laura Mortensen, 6. Ella Mortensen, 7. Oline Mortensen
Finderup Bækgaard 1914 Herborgvej 66. Fra v. 8. Jens Mortensen, 9. Peder Mogensen, 10. Georg Mogensen. Hunden hed Sjang.
Finderup Bækgaard 1914 Herborgvej 66. Personerne de samme som på billede 123.
Finderup Chr. Hansens ejendom Holmgaardsvej 1
Finderup Chr. Hindhede, Arne Pedersen (Hindhede) plejebarn Marie Hindhede.
Finderup Chr. Vig overtager posten som sognefoged efter Anton Jensen. Kopi af avisudklip
Finderup Christen Laursen f i Finderup Mølle
Finderup Christen Laursen f i Finderup Mølle
Finderup Dagmar og Chr. Bjergs Bryllup
Finderup Dagny og Viktor Pedersen
Finderup Dalgaard Faarrborgvej 16
Finderup Den gamle skole Herborgvej 51
Finderup Der vaskes op. fra v. Erling Christensen , Gunner Pedersen og Stinne Laursen
Finderup Der vaskes op. fra v. Erling Christensen , Gunner Pedersen og Stinne Laursen
Finderup Dilletant i Finderup ca. 1954 – 55  Fra v. Ellen Hansen, Knud Peder Knudsen og Anna Gåsdal
Finderup Dilletant i Finderup ca. 1954 – 55 Fra v. 1. Ellen Hansen 2. Kristian Kold 3. Grethe Mikkelsen 4. Lars Kold. 5. Sminkør.
Finderup Dilletant i Finderup ca. 1954 – 55 Fra v. 1. Instruktøren, 2. Knud Peder Knudsen, 3. Lone Gråkjær Jespersen
Finderup Dilletant i Finderup ca. 1954 – 55 Fra v. 10. Jens Husted 11. Instruktør Pedersen. 12. Maja Vestergaard
Finderup Dilletant i Finderup ca. 1954 – 55 Fra v. 13. Peder Nørgaard Nielsen 14. Fin Jakobsen.
Finderup Dilletant i Finderup ca. 1954 – 55 Fra v. 4. Ellen Hansen 5. Arne Kjærgaard, 6.Anna Gåsdal, 7. Leo Jakobsen.
Finderup Dilletant i Finderup ca. 1954 – 55 Fra v. 6. Dagmar Bjerg 7. Poul Jensen 8. Stine (murer) Jensen 9. Stinne Jensen
Finderup Dilletant i Finderup ca. 1954 – 55 Fra v. Anna Gåsdal, Ellen Hansen og Leo Jakobsen
Finderup Dilletant i Finderup ca. 1954 – 55 Fra v. Arne Kjærgaard, Ellen Hansen, Knud Peder Knudsen og Stinne Jensen
Finderup Dilletant i Finderup ca. 1954 – 55 Fra v. Ellen Hansen og Arne Kjærgaard
Finderup Dilletant i Finderup ca. 1954 – 55 Fra v. Ellen Hansen og Knud Peder knudsen
Finderup Dine Møller, Birthe Møller og Stinne Nielsen (Daltoft)
Finderup Ejgild Husteds ejendom Vester Finderupvej 5
Finderup Ejner Jensen Soldaterbillede
Finderup Ejner Jensen til højre. Soldaterbillede
Finderup Elektrikker Svend Aage Christensen fra Rækker Mølle
Finderup Ellen og Julius Pedersens børn i Finderup fra v. Grethe, ukendt, Anna, Hanne og Karl
Finderup Ellen og Julius R. Pedersen
Finderup Ellen og Julius R. Pedersen
Finderup Ellen Pedersen ved HGF Faarborgvej
Finderup Elna Esbensen (til højre, plejebarn hos Larsine og Enevold Esbensen Finderup) pigen til venstre feriebarn
Finderup Elna Katrine Esbensen født 25. 7. 1898 i Århus domsogn gift 1918 med Daniel Martin Danielsen Finderup død 11. 2. 1970 i Finderup
Finderup Emma Jensen Konfirmationsbillede Finderup 2. 10. 1932 Finderup kirke
Finderup Emma Jensen og Gunnar Pedersen Bryllupsbillede viede 4. 3. 1943 Finderup kirke
Finderup Erik Frandsens ejendom Vester Finderupvej 7
Finderup Erik Frandsens ejendom Vester Finderupvej 7
Finderup Erik Tangs ejendom Herborgvej 16
Finderup Esther Jensen (Gift Pedersen)
Finderup Esther Jensen (Gift Pedersen)
Finderup Esther Jensen Konfirmandbillede
Finderup Esther Jensen til højre den anden ukendt
Finderup Esther Jensen til venstre den anden ukendt
Finderup f. Anna Husted, Ejgil Husted 2 rk Henry Nielsen og Peder Graakjær 3 rk. Chr Danielsen
Finderup F. fra v. Johanne Pedersen, Karen Marie , Svend Pedersen, Hans Pedersen, Margrethe Pedersen
Finderup f. h. Pastor Jacob Gejlsberg og fru Else, Tilde og Jens Kusk Kristensen og Niels Bach
Finderup f. h. Smed J. Østergaard og fru Agnes, Marit Pedersen
Finderup f. v. Anna Dyrvig, Else Rahbek, Klara Smidt og Stinne Laursen
Finderup f. v. Chr. Jensen, Poul Kjeldsen, Grethe Kjeldsen ukendt, Maarie Nielsen og Knud Nielsen
Finderup F. v. Julius Pedersen, Chr. Nielsen , Asta Nielsen og Johanne Pedersen.
Finderup f. v. Stinne Laursen, Petra Kjærgaard og Viktor Pedersen
Finderup f. v. Thea Carstensen, Marie Rudmose, Mejeribest Harald Borum og Jens Carstensen
Finderup f.v. Peder Lausen, Jens Peder Dyrvig, Ellen Pedersen og Minna Møller
Finderup f.v. Petra Kjærgaard, Dagny Pedersen, Viktor Pedersen og Peter Laursen
Finderup f.v. Viktor Pedersen, Peder Laursen, Jens p. Dyrvig, graver Jørgen Møller, Ellen Pedersen, Anna Dyrvig, Else Rahbek
Finderup f.v. Viktor Pedersen, Peder Laursen, Jens peder Dyrvig og Graver Jørgen Møller.
Finderup Fam. Pilgaard bagerst fra v. Helge, Egon, Ernst. For fra v. Mathilde Holger og Mads Pilgaard 11. Juni. 1949
Finderup Familiebillede Mathilde og Mads Pilgaards sølvbryllup 11. Juni 1949. Holmgaardsvej 3. Finderup
Finderup Finderup gl. Skole
Finderup Finderup kirke får tårnur. Erling Christensen på jorden
Finderup Finderup kirke får tårnur. Erling Christensen på jorden
Finderup Finderup Mølle
Finderup Finderup Mølle
Finderup Finderup Mølle
Finderup Finn Jacobsens ejendom Herborgvej 18
Finderup Fra v. Amalie Sørensen, Mary og Birthe Møller.
Finderup Fra v. Axel Jensen, Bedstemoder Ane og Agnes Jensen
Finderup fra v. Chr Hindhede, Peder Lodahl, Margrethe, Ukendt m arm i Slynge, Ellen Pedersen, Hans Pedersen og Margrethe Hindhede
Finderup Fra v. Dagny og Mette Jespersen (Centralbestyrer)
Finderup Fra v. Edith Graakjær Nielsen og Kathrine Damgaard
Finderup Fra v. Emma, Holger og Andreas Jensen
Finderup Fra v. Esther Jensen og Agnes Jensen
Finderup Fra v. Jens Knud Nielsen og Knud Møller ekspederer 1981
Finderup Fra v. Johanne, Kristine, Marie Christensen (Midde) og en besøgende ved deres nye hus i Finderup
Finderup Fra v. Kirstine og Anton Jensen m. børnene: Agnes Jensen, Holger Jensen, Andreas Jensen, Esther Jensen og Ejner Jensen
Finderup Fra V. Kirstine og Anton Jensen med 3 børn
Finderup Fra v. Kirstine Søe, Maren Laursen Henny Sørensen
Finderup Fra v. Knud Møller, Iens Knud Nielsen og Sylvia eksederer. 1981
Finderup Fra v. Kr. Stræde, Ejgild Husted og Tove Albæk ved morgenkaffen.
Finderup fra v. Marie, Karen. Ellen, Johanne, Margrethe Pedersen 5 søstre døtre af Karen Marie og Hans Pedersen
Finderup Frederik Gråkjær Nielsen, Sinne og Edith Gråkjær Nielsen
Finderup Faarborggaard ca 1904 – 1907 Med tekst.
Finderup Gammelgaard - Starten til Vester Finderup. 1. Kopi
Finderup Gammelgaard - Starten til Vester Finderup. 2. Kopi
Finderup Georg Mortensen
Finderup Graverhus i Finderup
Finderup Gymnastik hold øverst fra v. 1. Leo Jakobsen 2. Bjarne Jensen 3. Villy Pedersen 4. Knud Peder Knudsen
Finderup Gymnastik hold øverst fra v. 5. Poul Jensen 6. Karl Pedersen 7. Aksel Jensen. 8. Laurids Holk
Finderup Gymnastik hold. 2. nederst fra v.  1. Grethe Mikkelsen 2. Kirstine Stræde 3. Inger Pedersen 4. Marit Thomsen
Finderup Gymnastik hold. 2. nederst fra v.  5 Åse Pedersen 6. Sigrid Madsen 7. Tove Jensen 8. ????
Finderup Gymnastik hold. 2. øverst fra v.  1. Steen Mikkelsen 2. Bente Rahbæk 3. Vera Rahbæk 4. ?? Trustrup 5. Anton Jensen
Finderup Gymnastik hold. 2. øverst fra v.  6. Juul Vestergaard 7. Peder Thomsen 8. Jenny Kamp
Finderup Gymnastik hold. 2. øverst fra v.  9. Lene Stræde 10. ?????? 11. Jens Husted
Finderup Gymnastik hold. nederst fra v. 1. Anna Damgaard 2. Stinne Lauridsen 3. Stinne Nielsen (Murer) 4. Anna Gaasdal
Finderup Gymnastik hold. nederst fra v. 5. Ellen Hansen 7. ??? Kusk 8. Lilly Madsen. 9. Mina Møller
Finderup Gården Skovlund Rishøj 6 i Finderup ca 1959
Finderup Hans Chr Lauridsen
Finderup Hans Pedersen med Eva Agerbo og Arne Pedersen
Finderup Harry Danielsens gård Hestkjærvej 4
Finderup Helga Mouridsens hus Hestkjærvej 8
Finderup Helga Rasmussens gård Faarborgvej
Finderup Henny Sørensen (1910) f. 1891 Hestkjær i Finderup Gift med Chr. Rahbæk Alkjær Mølle i Skjern
Finderup Henny Sørensen (1912) f. 1891 Hestkjær i Finderup Gift med Chr. Rahbæk Alkjær Mølle i Skjern
Finderup Henny Sørensen f. 5. 10. 1891 Hestkjær i Finderup Gift med Chr. Rahbæk Alkjær Mølle i Skjern død i Skjern 31. 12. 1977.
Finderup Henny Sørensen f. 5. 10. 1891 Hestkjær i Finderup Gift med Chr. Rahbæk Alkjær Mølle i Skjern død i Skjern 31. 12. 1977.
Finderup Hestkjærvej 4
Finderup Holger Jensen resten ukendte
Finderup Holger Jensen Ringridning
Finderup Holger Jensen stående på hest
Finderup Holger Møller Jensen dødsannonce og nekrolog 7. marts 1988. Kopi af avisudklip
Finderup Holmgaard Holmgaardsvej 3. ca 1909 fra v. 1. Anna Pilgaard, 2 Uk tjenestepige, 3. Søren Pilgaard, 4. Uk tjenestekarl
Finderup Holmgaard Holmgaardsvej 3. ca 1909 fra v. 5. Mads Pilgaard, 6.  Gårdensejer Søren Pilgaard på slåmaskinen
Finderup Holmgaard Holmgaardsvej 3. ca 1909 fra v. 5. Mads Pilgaard, 6.  Gårdensejer Søren Pilgaard på slåmaskinen
Finderup Holmgaard Holmgaardsvej 3. ca 1914 fra v.  1. Anna Pilgaard, 2. Mads Pilgaard, 3. Mellem hestene Poul Christensen
Finderup Holmgaard Holmgaardsvej 3. ca 1930 Mads Pilgaard på traktor med selvbinder.
Finderup Hovedgaden i Finderup
Finderup Inge Marie og Peder Graakjær
Finderup Jacob Christensens ejendom Hestkærvej 10
Finderup Jens Husteds ejendom Vester Finderupvej 3.
Finderup Jens Karstensen og Martin Danielsen
Finderup Jens Kr. Nielsen fra ”Gammelgaard” Vester Finderup
Finderup Jens Peder Jensen siddende fra v. Mette Marie Jensen og Magda Jensen
Finderup Jeppe kirkegaard Sædding til Venster Andreas Jensen Finderup til Højre
Finderup Johanne Jensen (Søe) f. 1894 i Finderup
Finderup Johanne Sørensen f 1886 i Hestkjær Finderup gift m . Andreas Rahbek fra Albæk Mølle i Skjern. Bosatte sig i Lem
Finderup Johanne Sørensen f 1886 i Hestkjær Finderup gift m . Andreas Rahbek fra Albæk Mølle i Skjern. Bosatte sig i Lem Bryllupsbillede
Finderup Johanne Sørensen Hestkjær mark Elmelund 1
Finderup KFUM udflugt til stauning 1908 Anders Dines Kristensen, Peder Laursen
Finderup KFUM udflugt til stauning 1908 Morten Overgaard Mortensen, Søren Ølgaard
Finderup Kirsten Jensen 90 år 24. April 1939. Kopi af Avisudklip.
Finderup Kirsten Østergaard samt en søster
Finderup Kirstine Jensen dødsannonce og nekrolog 19. maj 1981. Kopi af avisudklip
Finderup Kirstine Karoline Jensen (Søe) til venstre født 1885 i Finderup Gift med Hans Sejrup Hansen i Skjern.
Finderup Kirstine og Anton Jensen og hans mor Ane
Finderup Kirstine og Sognefoged Anton Jensen
Finderup Kirstine Ølgaard, Født i Finderup 1885 og død 1937. Ukendt dreng
Finderup Knud Møller åbner sin købmandsbutik i Brugsen 1981 . Knud Møller og Karen Marie Christensen
Finderup Knud Møller Åbner sin Købmandsbutik i træhandlerens butik Skjernvej 9. På billedet Erik Møller
Finderup Knud Møller Åbner sin Købmandsbutik i træhandlerens butik Skjernvej 9. På billedet Erik Møller
Finderup Knud Møllers butik, små priser. Esso tank uden for døren
Finderup Knud Møllers Købmandsbutik, Birthe en lille niece beundrer udstil

Finderup Søren Øllgaard og Mikkel Christensen
Finderup Tage Nielsen s ejendom Elmelund 2
Finderup Thilde Kusk
Finderup Thomas Jensen
Finderup Tove Knudsen, Klara Knudsen, Smith Knudsen og Stinne Nielsen (Stinne Daltoft)
Finderup Tvillingesøstre fylder 80 Kirstine Jensen og Maren Mikkelsen. Kopi af avisudklip
Finderup Udklip fra "Hjemmet" med Mie Thomsen og Landssoldat tørklædet.
Finderup Ungdomsbillede Marie Hindhede
Finderup Vester Finderupvej 1 Luftfoto
Finderup Viktor Pedersen
Finderup Vognmand Frederik Graakjær Nielsen og søn Niels Chr.
Finderup Ældre udflugt til nr. Vosborg Kirsten og Frede Agger
Finderup Ølgaard søskende stående fra v. Jens Chr Ølgaard og Søren Ølgaard Siddende fra v. Maren Ølgaard og Kirstine Ølgaard
Flere sogne Danmarks befrielse og modstandsfolk  Engelske panservogne når frem til Skjern og Dejbjerg
Flere sogne Danmarks befrielse og modstandsfolk  Engelske panservogne når frem til Skjern og Dejbjerg
Flere sogne Danmarks befrielse og modstandsfolk  nogle trætte tyske soldater gik først gennem æresporten
Flere sogne Danmarks befrielse og modstandsfolk  Peder Kjærgaard med hvid krave fører en tysk soldat til forhør.
Flere sogne Danmarks befrielse og modstandsfolk  tyske soldater på vej hjem.
Flere sogne Danmarks befrielse og modstandsfolk  tyske soldater på vej hjem.
Flere sogne Danmarks befrielse og modstandsfolk  Tyskerne nedlægger deres våben i Dejbjerg.
Flere sogne Danmarks befrielse og modstandsfolk  Æresport rejst i Skjern for at modtage de Engelske tropper
Flere sogne Danmarks befrielse og modstandsfolk Anders Vestergaard Sædding bevogter en tysk bil.
Flere sogne Danmarks befrielse og modstandsfolk Flygtningetog
Flere sogne Danmarks befrielse og modstandsfolk Flygtningetog
Flere sogne Danmarks befrielse og modstandsfolk Flygtningetog på Skjern banegård
Flere sogne Danmarks befrielse og modstandsfolk Missionshotellet i Skjern, som var kvarter for tyske soldater
Flere sogne Danmarks befrielse og modstandsfolk Modstandsfolk fra Nr. Vium, Hanning, Finderup og Bølling.
Flere sogne Danmarks befrielse og modstandsfolk Modstandsfolkene stiller op foran politistationen i Skjern.
Flere sogne Danmarks befrielse og modstandsfolk Niels Kjærgaard Svenstrup, Peder Kjærgaard, Karl Smith, Ib Ejlersen
Flere sogne Danmarks befrielse og modstandsfolk Sinne Kjærgaard, Anders Kjærgaard, Maja Kjærgaard
Flere sogne Familie træf  ved Vester Mølle Hallen 16. juni 1973 Anton Jensen i Finderup efterkommere
Flere sogne Gymnastik kursus 1911 i Hadsten Johannes Pedersen Hanning, Herluf Okholm Bølling og Jesper Jensen Bølling
Flere sogne Ringkøbing Amtsråd nr 4 fra v Kristian Stengaard
Flere sogne Udflugt til Jespershus 1 Kirstine,  Aksel Nielsen 2.  Ellen Pedersen, Mie Jakobsen 3. Knud stræde, Henry Nielsen
Flere sogne Udflugt til Jespershus 1.rk. Jens Mortensen , Richard Hansen 2 Bernhard Nielsen, Mads Pilgaard 3. Stinne Laursen
Flere sogne Udflugt til Jespershus Anna Dyrvig
Flere sogne Udflugt til Jespershus Anne Therkildsen og Johanne Pedersen
Flere sogne Udflugt til Jespershus Astrid Kyndesen og Anne Terkelsen 2 Række Kristian Danielsen og Kamma Danielsen
Flere sogne Udflugt til Jespershus Else Rahbek, Tea Carstensen og Anna Dyrvig.
Flere sogne Udflugt til Jespershus Else Rahvek og Agnes Østergaard
Flere sogne Udflugt til Jespershus f. Frede Agger og Knud Henriksen b. Mads Kjær, Peder Lodahl, Asta Lodahl og Børge Chauffør
Flere sogne Udflugt til Jespershus fra Højre Ellen Pedersen Mary Skovby og ukendt.
Flere sogne Udflugt til Jespershus fra v Anna Therkildsen, Agnes Østergaard Johanne Pedersen , Petra Kjærgaard
Flere sogne Udflugt til Jespershus Helga og Harry Mouridsen
Flere sogne Udflugt til Jespershus Inge Mortensen og Erik Mortensen
Flere sogne Udflugt til Jespershus Jakob og Ejgil Husted beundrer påfugl.
Flere sogne Udflugt til Jespershus Klara Knudsen og Mie Jakobsen
Flere sogne Udflugt til Jespershus Knud Stræde
Flere sogne Udflugt til Jespershus Laurids Lønborg og Jens Karstensen
Flere sogne Udflugt til Jespershus Mads Pilgaard og Jens Peder Dyrvig
Flere sogne Udflugt til Jespershus Stinne Laursen og Agnes Jensen på vandcykel
Flere sogne Udflugt til Jespershus Stående Mads Andersen
Flere sogne Udfluht til Jesoershus Møller Kyndesen, Jens Karstensen, Jens Peder Dyrvig og Anna Dyrvig.
Flere sogne  Hjemmeværnet fra v. Kommandanten i Borris Lejren, Anders Stengaard Sædding og Uddeler Bakmann Astrup Brugs.
Hanning  2 billeder af Sygeplejerske Marie Husted F 1892 - D 1953
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Alma Madsen, Metha Søndergaard, Dagmar Danielsen,
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Andrea Kruse, Johanne Danielsen, Astrid, Andersen, Karen Nielsen
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Anna Lydersen, Dorthe Jacobsen, Anna Jacobsen, Agnes Søe,
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Dagny Jørgensen, Ingeborg Bak Knudsen, Marie Nielsen.
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Dinna Søndergaard, Barbara Pedersen, Mary Høghøj
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Erna Gadegaard, Emilie Andersen, Karen Førgaard Andersen
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Ingeborg Borup, Ingeborg lærerinde, Sørine Opstrup, Maja Nielsen
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Jacobine Opstrup, Marianne Mortensen, Margrethe Knudsen
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Jens Gadegaard, M. Kristian Jacobsen, Niels Husted, Alfred ??
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Jens Laurids Andersen, Jeppe Nørgaard, Viggo Kruse
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Jeppe Aksel Søndergaard, Jens Lydersen, Niels Nielsen
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Jeppesine Leding, Musse Jacobsen, Alma Danielsen
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Karen Videbæk Madsen, Marianne Mortensen, Kamma Nielsen
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Kristian Nørgaard, Eli Danielsen, Bodil Borup, Marie Borup
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Marianne Tylvad, Karen Gadegaard, Anna Nielsen,Astrid Borup
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Marin Andersen, Niels Lydersen, Anton Søndergaard
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Metha Nielsen, Marie Kruse, Marie Andersen, Mathilde Mathiasen
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Mie (Marie) Jacobsen, Nielsine Mathiasen, Johannes Søe
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Niels Jensen, Arnold Søe, Jacob Jacobsen, Jeppe Jensen
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Peder Bollerup, Anders Bollerup, Aage Jørgensen, Mads Nielsen
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Sigrid Borup, Karen Pedersen, Maja Jacobsen, Hans Danielsen
Hanning  Skole 1915 Skolebillede Søren Borup, Chr. Faurby, A. Kristian Andersen, Peder W. Borup
Hanning ??? Fønns Jørgensen
Hanning (Lis) Anne Elisabeth Pedersen og (Niels)  Andreas Niels Evald Henriksen bryllup 12 Juli 1947
Hanning 1918 – 1939 Kirstine og Niels Chr. Nielsen  1939 – 1966 Johanne og Vendelbo Madsen 1966 nedlagt
Hanning 2 fra v stående Hans Christian Mortensen  Gdr. Hanning foto fra 13. 3. 1962
Hanning 3 fra v stående Niels Marinus Mortensen  Murer i Hanning foto fra 13. 3. 1962
Hanning Aftægtshus mellem Skaarupvej 7 og hovedvejen. Huset nedbrudt i 1959
Hanning Agnes Dejgaard og Johannes Jensen. Bryllupsbillede  viet Hanning kirke 29 03 1961
Hanning Agnes Høghøj F 18 - 7 - 1916
Hanning Agnes Høghøj og Mads Christian Høghøj
Hanning Alderdomshjemmet i Hanning 1958
Hanning Andrea og Christian Aarup, Søster Mary Janne i midten.
Hanning Andrea og Peder Pedersen
Hanning Anna og Hans Lundes bryllup. 24 oktober 1907. Gæsterne foran Bakkelund Holstebrovej 91 a
Hanning Anne Marie Fønss Jørgensen, Gerda og Peder Bent Fønss Jørgensen med deres børn.
Hanning Anton Pedersen i Lykkeby dødsannonce og Nekrolog. 11. Nov. 1959 Kopi af Avisudklip
Hanning Anton Pedersen Lykkeby får støtte af Sygeplejerske Emma Gaasdal
Hanning Anton Pedersen m. Familie Lykkeby
Hanning Bent Fønns Jørgensen
Hanning Bjerregaard Lemvej 4
Hanning Bryllup hos Niels Vendelbo Tylvadvej 1.
Hanning Bryllup hos Niels Vendelbo Tylvadvej 1.
Hanning Bryllup hos Niels Vendelbo Tylvadvej 1.
Hanning Bryllupsbillede af Iris og Peder Pedersen, Søn af Johannes Pedersen Lemvej 4
Hanning Bryllupsbillede Agnes Høghøj og Træhandler Henry Volmer Nielsen af Rækker Mølle gift i Hanning kirke 5. 3. 1938
Hanning Bryllupsbillede Andrea Pedersen og Kristian Aarup viede i Hanning kirke 28. 1. 1946
Hanning Bryllupsbillede Ane og Morten Mortensen bosat i Dejbjerg (Morten Bøjlesens børn)
Hanning Bryllupsbillede Barbera og Hans Graversen bosat i Skjern (Morten Bøjlesens børn)
Hanning Bryllupsbillede Dagny Merete Høghøj og Bertel Balsby Jensen af Ørnhøj. Viede i hanning kirke 12. 11. 1930
Hanning Bryllupsbillede Inger Lydersen og Vagn Pedersen
Hanning Bryllupsbillede Ingrid Christensen og Mads Christin Høghøj 1. maj 1942.
Hanning Bryllupsbillede Ingrid Christensen og Mads Christin Høghøj 1. maj 1942.
Hanning Bryllupsbillede Kirstine og Niels (Morten Bøjlesens børn)
Hanning Bryllupsbillede Kristiane og Thomas Mortensen (Morten Bøjlesens børn)
Hanning Bryllupsbillede Maren og Ole Bjerregaard bosat i Stauning (Morten Bøjlesens børn)
Hanning Bryllupsbillede Margrethe og Jens Mortensen (Morten Bøjlesens børn)
Hanning Bryllupsbillede Marie Kirk og Peder Maagaard Olesen  viet i Hanning kirke 13. December 1946
Hanning Bryllupsbillede Marie og Peder Meldgaard Jensen bosat i Borris (Morten Bøjlesens børn)
Hanning Bryllupsbillede Martha Elisabeth Høghøj og lærer Thorvald Clausager Dalgaard viet i Hanning kirke 4. 2. 1940.
Hanning Bryllupsbillede Mary Kristine Høghøj og Gaardmand Alfred Iversen af Sædding. gift i Hanning kirke 11. April 1929
Hanning Bryllupsbillede Mette Marie Nielsen Vendelbo og Johannes Pedersen viede i Sædding kirke 27. Juli 1917
Hanning Bryllupsbillede Tove og Kristen Pedersen Hanning  ???
Hanning Bundsbækvej 10 i Lykkeby
Hanning Bundsbækvej 10 Lykkeby Postkort
Hanning Bundsbækvej 10 Lykkeby Postkort Bagside Til Inger Sørensen fra Niels
Hanning Børn fra v. Knud  Henriksen, Nanna Henriksen, Vagn Henriksen og Elly Henriksen
Hanning Dagny Merete Høghøj F 14 - 6 - 1910
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus 1993 Fra v.  5. Thomas Jensen 6. Joan Lund Nielsen 7. Kjeld Grønne
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus 1993 Fra v.  8 Anette Hykkelbjerg 9. Hans Jørgen Rindom 10. H. C. Hansen 11. ???
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus 1993 Fra v.  Birgit Hansen ?? Kis Sinbech.
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus 1993 Fra v.  Jørgen Kirkeby, Ejvind Nielsen
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus 1993 Fra v.  Kurt Kirkeby, Kis Sinnbech
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus 1993 Fra v.  Lene Hansen, Kristian Jakobsen
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus 1993 Fra v.  Lene Pedersen, Kis Sinbech
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus 1993 Fra v.  Ole ?? fra Vildbjerg, Birgit Hansen, Mona ???
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus 1993 Fra v.  Thomas Jensen, Hans Jørgen Rindom
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus 1993 Fra v.  Thomas Jensen, Hans Jørgen Rindom
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus 1993 Fra v. 1. Ejvind Nielsen 2. Ulla Jacobsen 3. Jørgen Kirkeby 4. Else Olesen
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus 1993 Fra v. Anne Mette Pedersen, Birgit Hansen
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus 1993 Fra v. Hans Nielsen, Hans Jørgen Rindom, Niels Peder Thomsen, Ulla Jacobsen
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus 1993 Fra v. Kis Sinbech, Per Tang, Anne Mtte Jakobsen, ?? Lone Hansen, Kristian Jakobsen
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus 1993 Fra v. Reimar Pedersen, Anne Mette Pedersen
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus 1993 Fra v. Reimar Pedersen, Kristian Jakobsen
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus 1993 Fra v. Thomas Jensen, Else Olsen fra Spjald, Jørgen Kirkeby
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus 1993 Hele holdet
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus Fra v. Ejvind Nielsen, Heidi Bro, Ukendt
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus Fra v. Ejvind Nielsen, Maria Tylvad og Kis Sinbech
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus Fra v. Ejvind Nielsen. Finn Kaasgaard, Anne Mette Jakobsen, Heidi Bro
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus fra v. Kis Sinbech. Og Per Tang
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus Fra v. Per Tang og Heidi Bro
Hanning Dilettant Hanning Forsamlingshus Fra v. Ukendt, Ejvind Nielsen
Hanning Else (f. Steffensen) og Kristian Graversen lærer Hanning skole.
Hanning En del af arbejdsgruppen bag Hanning bogen fra v 1 Edith Mathiesen, 2. Lis Henriksen 3. Knud Henriksen
Hanning En del af arbejdsgruppen bag Hanning bogen fra v 4. Svend Dalgaard 5. Jens Axel Jakobsen
Hanning Erik Henriksen
Hanning Erik Henriksen f 15. 4. 1886 og Hustru Maren f. 10. 2. 1890 med børn
Hanning Erna Pedersen af Lykkeby
Hanning Esther Pedersen af Lykkeby
Hanning Fam Sørensen fra Han. hedegaard  m. fra v. nr 6 Ingeborg Sørensen f. Madsen Gift med Christian Sørensen ejer Hanning Hedegaard
Hanning Fam Sørensen fra Hanning Hedegaard b. f. v. nr 9 Mads Christensen søn af Ingeborg og Christen Sørensen
Hanning Fam Sørensen fra Hanning Hedegaard b. f. v. nr. 1. Magdalene Hansen senere gift med Chr. Kongensholm
Hanning Fam Sørensen fra Hanning Hedegaard b. f. v. nr. 10 Kirstine Hansen  f. Christensen datter af Ingeborg og Chr. Sørensen
Hanning Fam Sørensen fra Hanning Hedegaard m. f. v.  nr 10 Johanne Christensen gift m  Anders Mortensen Gasdalgaard i Bølling
Hanning Familien Borup b fra v. 1. Marie Borup. 2. P. W. S. Borup 3. Søren Borup. 4. Poul Borup 5. Astrid Borup
Hanning Familien Borup f. fra v. 1 Bodil Borup f. Jessen i Bølling 2. Thomas Borup 3. Sigrid Borup 4. Laurids Borup 5. Ingeborg Borup
Hanning Familien Henriksen december 1922
Hanning Familien Høghøj
Hanning Familien Sørensen fra Hanning Hedegaard  Foto ca 1910.
Hanning Familien Sørensen fra Hanning Hedegaard for f. v. nr 9  Christian Spangsberg Søe søn af Anders Mortensen
Hanning Familien Sørensen fra Hanning Hedegaard for.  f v. nr 4 pige i hvid bluse Karen Christensen f 1907 dat af Søren Christensen
Hanning Familien Sørensen fra Hanning Hedegaard for. f. v. nr 7 pige i hvid bluse Ingeborg Christensen datter af Søren Christensen
Hanning Familien Sørensen fra Hanning Hedegaard m. f. v.  nr 9 Anders Mortensen Gasdalgaard i Bølling
Hanning Familien Sørensen fra Hanning Hedegaard m. f. v.  nr 9 Anders Mortensen Gasdalgaard i Bølling
Hanning Familien Sørensen fra Hanning Hedegaard midt fra v. nr 4 Sophie Christensen , gift med Søren Christensen
Hanning Familien Sørensen fra Hanning Hedegaard midt fra v. nr 5 Søren Christensen, søn af Ingeborg og Chr Sørensen bor i Nivaa
Hanning Flytning af Lokalhistorisk Arkiv sommeren 2014. De gamle lokaler under Tingager i Hanning
Hanning Flytning af Lokalhistorisk Arkiv sommeren 2014. De gamle lokaler under Tingager i Hanning
Hanning Flytning af Lokalhistorisk Arkiv sommeren 2014. De gamle lokaler under Tingager i Hanning
Hanning Forrest  Jens Chr. Høghøj og Marie Karoline bagverst deres børn
Hanning Forsamlingshus Forskellig borddækning
Hanning Forsamlingshus Forskellig borddækning
Hanning Forsamlingshus Forskellig borddækning
Hanning Forsamlingshus Forskellig borddækning
Hanning Forsamlingshus Forskellig borddækning
Hanning Forsamlingshus renovering og indretning af toilet til kørestolsbrugere
Hanning Forsamlingshus renovering og indretning af toilet til kørestolsbrugere
Hanning Forsamlingshus renovering og indretning af toilet til kørestolsbrugere
Hanning Forsamlingshus renovering og indretning af toilet til kørestolsbrugere
Hanning Forsamlingshus renovering og indretning af toilet til kørestolsbrugere
Hanning Forsamlingshus udvendig 1993.
Hanning Forsamlingshus udvendig 1993.
Hanning Forsamlingshus udvendig 1993.
Hanning Forsamlingshus udvendig 1993.
Hanning Forsamlingshus vandskade 23. 9. 1988.
Hanning Forsamlingshus vandskade 23. 9. 1988.
Hanning Forsamlingshus vandskade 23. 9. 1988.
Hanning Forsamlingshus vandskade 23. 9. 1988.
Hanning Forsamlingshus vandskade 23. 9. 1988. fra v. Bent Jacobsen, Peder Møller Jensen, Anna Lisa Lodahl, Mary Jacobsen
Hanning Fra v Dorthea Marie Madsen g. med Anton Madsen foto fra 13. 3. 1962
Hanning Fra v Fru Fønns Jørgensen og Maja Andersen
Hanning Fra V. Birgitte Christensen, Lis Henriksen og Anna Kirkegaard. Udstilling Husholdningsforeningen.
Hanning Fra v. Finn, Ingrid, Henning, Mads Chr. forrest Jens Christian Høghøj
Hanning Fra v. Henning og Finn Høghøj
Hanning Fra v. Mie Bloch Bølling. Ingrid og Mads Chr Høghøj Hanning Johannes Bloch Bølling
Hanning Fra v. Svend Vendelbo, Gravers Vendelbo og Peder Vendelbo
Hanning Fra venstre Marie Karoline Høghøj (Friis) og 2 ukendte personer
Hanning Fra venstre Marta Elisabeth Høghøj og Agnes Høghøj
Hanning Frav. Karen Stokholm, Magdalene Stokholm, Morten Stokholm.
Hanning Genforeningssten
Hanning Genforeningssten
Hanning Gerda Fønns Jørgensen m børn
Hanning Gerda og Bendt Fønns Jørgensen 1950
Hanning Gl. Hanning"  Gl. Hanningvej 3 Matr nr. 3a Gl. Hanning. Fam. Chr. Spangsberg Rahbek.
Hanning Gl. Hanningvej 5 Lis og Niels Henriksens hus.
Hanning Gl. skole Rækker Møllevej 7
Hanning Gravsten over Jens Chr. Sørensen og Maren Sørensen på Hanning Kirkegård
Hanning Gunner og Birthe Pedersen i deres nye hus i Videbæk
Hanning Gunner og Birthe Pedersen i Hanning Præstegaard
Hanning Gunner og Birthe Pedersen i Hanning Præstegaard til højre Minna Møller
Hanning Gymnastik hold fra hanning ca  1935 Johannes Pedersen i mørkt tøj er leder
Hanning Gymnastik kursus 1911 Johannes Pedersen Hanning, Holger Okholm Bølling og Jesper Jensen Bølling l. Kastbjerg
Hanning Gymnastikhold ca. 1914 Bag nr 6 fra v Johannes Pedersen  2 Række bagfra pige nr. 1 fra Højre Marie Pedersen
Hanning Gymnastikhold ved gl. forsamlingshus i Hanning 2 række bagfra nr 5 fra v. Johannes Pedersen Lemvej 4
Hanning Gymnastikopvisning Hanning skole ca 1935.
Hanning Gymnastikopvisning Hanning skole ca 1935.
Hanning Gymnastikopvisning Hanning skole ca 1935. Johannes Kirk Forrest til højre
Hanning Hanning forsamlingshus eftersyn og auktion over inventaret 28. Februar 2013
Hanning Hanning forsamlingshus eftersyn og auktion over inventaret 28. Februar 2014
Hanning Hanning forsamlingshus eftersyn og auktion over inventaret 28. Februar 2015
Hanning Hanning forsamlingshus eftersyn og auktion over inventaret 28. Februar 2016
Hanning Hanning forsamlingshus eftersyn og auktion over inventaret 28. Februar 2017
Hanning Hanning forsamlingshus eftersyn og auktion over inventaret 28. Februar 2018
Hanning Hanning forsamlingshus eftersyn og auktion over inventaret 28. Februar 2019
Hanning Hanning forsamlingshus eftersyn og auktion over inventaret 28. Februar 2020
Hanning Hanning forsamlingshus eftersyn og auktion over inventaret 28. Februar 2021
Hanning Hanning Forsamlingshus fra v. 5. Inger Marie Jacobsen 6. Agnes Jensen 7. Else Vennevold 8. Naria Tylvad
Hanning Hanning Forsamlingshus fra v.1. Carsten Vennevold 2.Johannes Jensen 3. Mary Jacobsen 4. Anne lise Lodahl
Hanning Hanning forsamlingshus færdigt arbejde
Hanning Hanning forsamlingshus færdigt arbejde
Hanning Hanning Forsamlingshus klar til nedrivning
Hanning Hanning Forsamlingshus klar til nedrivning
Hanning Hanning Forsamlingshus klar til nedrivning
Hanning Hanning Forsamlingshus klar til nedrivning
Hanning Hanning Forsamlingshus klar til nedrivning
Hanning Hanning Forsamlingshus klar til nedrivning
Hanning Hanning Forsamlingshus klar til nedrivning
Hanning Hanning Forsamlingshus Luk og sluk fest 29. september 1912
Hanning Hanning Forsamlingshus Talerstol 100 år 23. 4. 1993 fra v. 1 Birthe Green 2 Birgit Pallesen 3. Mads Andersen
Hanning Hanning Forsamlingshus Talerstol 100 år 23. 4. 1993 fra v. 4. Carsten Vennevold 5. Niels Peder Thomsen 6 Lene Bertelsen
Hanning Hanning Forsamlingshus Talerstol 100 år 23. 4. 1993 Niels Peder Thomsen på talerstolen
Hanning Hanning Forsamlingshus under afvikling
Hanning Hanning gamle skole bygget 1858
Hanning Hanning gl. skole
Hanning Hanning gymnatik forening 1910
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning gymnatik forening Gymnastik billede
Hanning Hanning Kirke
Hanning Hanning kirke indv og udv. 1985.
Hanning Hanning kirke indv og udv. 1985.
Hanning Hanning kirke indv og udv. 1985.
Hanning Hanning kirke indv og udv. 1985.
Hanning Hanning kirke indv og udv. 1985.
Hanning Hanning kirke indv og udv. 1985.
Hanning Hanning kirke indv og udv. 1985.
Hanning Hanning kirke indvendig
Hanning Hanning kirke indvendig
Hanning Hanning Kirke Indvendig.
Hanning Hanning ny skole
Hanning Hanning skole 1925
Hanning Hanning skole ca 1919 eller 1920
Hanning Hanning Skole Postkort
Hanning Hanning Skole Postkort Bagside Til Kirstine Andersen fra Mie Borup 1921
Hanning Hanning. Gaasdal ca. 1900 Mand i vogn Morten Gaasdal, Mand på hest Jens Gaasdal, sid. AftægtsfolkSinne og Hans Jensen
Hanning Hanning. Skole 1915 Skolebillede + Navneliste
Hanning Hans Lunde fødselsdag
Hanning Hans Lunde fødselsdag b. fra v Villy Nielsen, Holger Lunde, Lisbeth Lunde, Niels Husted Lunde.
Hanning Hans Lunde fødselsdag f. fra v. Mary Nielsen, Børge Nielsen,Anna Lunde, Hans Lunde, ??, Anna Lunde.
Hanning Holstebrovej 100 b ca 1925 postkort
Hanning Holstebrovej 100 b ca 1925 stor format
Hanning Holstebrovej 95 Landting Østergaard
Hanning Høstfest på Tingager 1992 fra V.   ???  Karen Jensen (træhandler) Finderup
Hanning Høstfest på Tingager 1992 fra V.  Anne Therkildsen, Møller Kyndesen, Asta Lodahl og Gunner Pedersen. 3 første fra Finderup
Hanning Høstfest på Tingager 1992 fra V.  Bente Wyff, Clara Nielsen og Kirstine Jensen
Hanning Høstfest på Tingager 1992 fra V.  Chr. Engholm og Anna Therkelsen
Hanning Høstfest på Tingager 1992 fra V.  Chr. Engholm og Kaj Brant
Hanning Høstfest på Tingager 1992 fra V.  Karen ?? fra Borris og Grethe Vendelbo
Hanning Høstfest på Tingager 1992 fra V.  længst til Højre Marie Tylvad
Hanning Høstfest på Tingager 1992 fra V.  Peter Holm fra Hanning
Hanning Høstfest på Tingager 1992 fra V. Anne Grethe Lauridsen, Anker Lauridsen fra Dejbjerg og Marianne  Søndergaard
Hanning Høstfest på Tingager 1992 fra V. Betty Kjær og Stina Kjær Jensen
Hanning Høstfest på Tingager 1992 fra V. Birtha Pedersen, Grethe Kjær, Mads Kjær og Marianne Jensen hun er fra Dejbjerg
Hanning Høstfest på Tingager 1992 fra V. Janna Tylvad og Maja Tylvad
Hanning Høstfest på Tingager 1992 fra V. Johanne Søndergaard og Ruth Grønne Begge fra Hanning
Hanning Høstfest på Tingager 1992 fra V. Kamma Tylvad og Maja Tylvad
Hanning Høstfest på Tingager 1992 fra V. Laurids Gammeljord, Chr. Graversen og Astrid Kyndesen
Hanning Høstfest på Tingager 1992 fra V. Maria Tylvad og Birtha Pedersen
Hanning Høstfest på Tingager 1992 fra V. Oline Olesen  Hanning og Oda Olesen (Gift Pedersen)
Hanning Høstfest på Tingager 1992 fra V. Oline Olsen og Maja Tylvad
Hanning Høstfest på Tingager 1992 i midten Kirstine Jensen Og en søn Peder Jensen
Hanning I midten Ingrid Høghøj, til Højte Petrea Hansen fra Bølling
Hanning Ilse Voigt Løvstrupgaard med ukendt barn
Hanning Inger (Lydersen) og Vagn Pedersen med deres datter Conny.
Hanning Inger og Hans Voigt
Hanning Ingrid og Jens Høghøj
Hanning Ingrid og Mads Christian Høghøj.
Hanning Jacob Peder Nielsen sognefoged Niels Bendtsens søn i Hanning, han emigrerede til Australien
Hanning Jens Christian Høghøj F i Hanning 19 - 12 - 1880. D. i Hanning 6 - 10 - 1942
Hanning Jens Christian Høghøj og Karoline med børn
Hanning Jens eller Laurids Pedersen Lemvej 4.  Begge rejste til Canada.
Hanning Jens Lauridsen og Jensine Jensdatter datter af Jens Madsen født 1833 Hanninggaard
Hanning Jens Leding Jensen, Jeppesine Jørgine Jørgensen Sæddingvej 7
Hanning Jens Leding og hans søster Sinne med 2 ræveunger
Hanning Jens Madsen Hanninggaard
Hanning Jens Madsen Hanninggaard Bagside af Jens Madsens billede
Hanning Johannes Gadegaard (07 11 1873 – 13. 3. 1937)  Karen Gadegaard (02. 09. 1878 – 13. 11. 1936)
Hanning Johannes og Marie Pedersens Sølvbryllup 1942  bag fra v. Mary, Andrea, Jens Laurids, Niels, Peder, Sinne og Lis
Hanning Johannes og Marie Pedersens Sølvbryllup 1942  for fra v. Arne, Villy, Marie, Vagn, Johannes, Ernst og Anker
Hanning Karoline og Jens Chr Høghøj
Hanning Kathrine Kirk (f. Boutrup)
Hanning kirke indv og udv. 1985.
Hanning Kirsten og Morten Jensen på alderdomshjemmet i Hanning Kirstens 75 års fødselsdag
Hanning Knud (Smed) Christensen
Hanning Knud (Smed) Christensen og Trines hjem ca 1913 Holstebrovej 100b bagved skimtes møllen på Landting Østergaard
Hanning Knud (Smed) Christensens børn af 1. Ægteskab forrest fra v. Jensine, Niels. Mariane. Bagerst fra v. Kirstine og Kristiane
Hanning Konf. Billede 30.9.1934 b fra v. 1 Metha Johanne Knudsen 2. Ellads Kirsten Margrethe Gaasdal 3. Kirsten Marie Mortensen
Hanning Konf. Billede 30.9.1934 b fra v. 4 Ketty Miltersen 5. Elly Kristiansen 6. Alma Gregersen Kruse 7. Klara Lydersen
Hanning Konf. Billede 30.9.1934 f. fra v. 1. Niels Richard Juul Nielsen 2. Andreas Pedersen 3 Pastor Jensen
Hanning Konf. Billede 30.9.1934 f. fra v. 4. Søren Peder Sørensen 5.  Verner Jensen 6. Anders Landting.
Hanning Konf. billede Skjern Valgmenighed 1926. Fra v. 2 Jakob Jakobsen, Lille Gadegaard, 3 Jens Kirk, Vestergaard Hanning
Hanning Konf. billede Skjern Valgmenighed 1926. Fra v. 4 Thomas Borup, Hanning skole. 5. Pastor L. P. Larsen
Hanning Konf. billede Skjern Valgmenighed 1926. Fra v. 8 Vagn Voigt Løvstrupgaard forrest fra v. 6 Mette Kathrine Sørensen
Hanning Konfirmand billede Mads Christian Høghøj
Hanning Konfirmation 30 03 1913 b. fra v. 1. Jeppe Christiansen 2. Mads Madsen 3. Niels Thomsen (Videbæk) 4. Føns Jørgensen
Hanning Konfirmation 30 03 1913 b. fra v. 5. Christian Henrik Jørgensen 6. Ole Andreas Jespersen 7. Niels Christian Danielsen
Hanning Konfirmation 30 03 1913 f. fra v. 1. Hansine Mathilde Hansen (G Pilgaard) 2. Mathilde Nygaard (Hilda Svendsen)
Hanning Konfirmation 30 03 1913 f. fra v. 3. Anne Mathilde Sørensen (Anne Pilgaard) 4. Karen Mathilde Lauridsen g. Kusk
Hanning Konfirmation 30 03 1913 f. fra v. 5. Ane Mari Borup
Hanning Konfirmation Jens Christian Friis Høghøj
Hanning Konfirmationsbillede 1966.  B. fra v. 1. Søren Tang Sørensen 2. Arne Holm 3. Jens Madsen 4. Svend Alfred Sørensen
Hanning Konfirmationsbillede 1966.  B. fra v. 5. Vagn Kongsholm 6. Otto Vad. 7. Arne Henriksen 8. Aksel Mølby.
Hanning Konfirmationsbillede 1966.  F fra v. 1 Else Førgaard Andersen 2. Else Dideriksen 3. Bente Pedersen 4. Karen Lodal
Hanning Konfirmationsbillede 1966. F. fra v. 5. Inga Christiansen 6. Ingeborg Kirkegaard Sørensen 7. Mary Henriksen
Hanning Konfirmationsbillede 1966. M. fra v. 1. Finn Høghøj 2. Jørgen Søe 3. Jørgen Jensen 4. Jesper Poulsen 5. Peder Grevsen
Hanning Konfirmationsbillede 1966. M. fra v. 6 Jens Falk Thøstesen 7. Steen Rasmussen 8. Pastor Hans Arnbjerg
Hanning Konfirmationsbillede 1970. Bag. Fra v. 1  Bent Larsen 2. Ole Graversen 3. Aage Høj 4. Flemming Rasmussen 5. Niels Kirk 6 Ole Tang
Hanning Konfirmationsbillede 1970. For. Fra v. 1 Esther Mathiasen  2. Edith Jensen 3. Jill Enoch 4. Ingerlise Nielsen
Hanning Kopi af Actie Løvstrup Plantage udstedt til Sognefoged Niels Bendtsen i Hanning 1874 side 1
Hanning Kopi af Actie Løvstrup Plantage udstedt til Sognefoged Niels Bendtsen i Hanning 1874 side 2
Hanning Kopi af bryllupspillede Christine Marie Nielsen Østerby bøl. Peder Christiansen Aarup Hanning 26. 2. 1916 Bølling kirke
Hanning Kopi af Love for Løvstrup Plantningsinterresantselskab 27. Sept 1873. side 1
Hanning Kopi af Love for Løvstrup Plantningsinterresantselskab 27. Sept 1873. side 2
Hanning Kopi bill. Jens Chr. "Medergaard" Christiansen og Jeppesine Sørenline Maren Kristine Lauritsen af Medergaard Aarup
Hanning Kopi. Hanning Sangforening 1917.  Aksel Larsen (Løvstrupgård, Mejeribest. Finderup), Ole Jacobsen,Sofus Jensen (møllebest)
Hanning Kopi. Hanning Sangforening 1917. Anne Madsen (Mejeriet) Helene Sypige (Rk. Mølle) Lærer Borup, Bodil Borup,Astrid Borup
Hanning Kopi. Hanning Sangforening 1917. Mie Borup, Ingeborg Borup, Thora Gahner, Marie Andersen (Skaarup), Mette Bach
Hanning Kopi. Hanning Sangforening 1917. Søren Rahbech (manufaktur handler Rk. Mølle) Jacob Jacobsen, Anders Gahner
Hanning Kopier af 4 Luftfotos Af Tylvad. Tylvadvej 6 Hanning
Hanning Kvindelejr ca 1940. 2. b. fra v. 1. Barbarra Hansen 2. Abelone Sønderby 3. Anna ”Sypige” 8 Martha Andersen
Hanning Kvindelejr ca 1940. 2. b. fra v. 10 Agnes Høghøj Nielsen 11. Marie Nielsen 12. Mathilda Pilgaard 15. Asta Nielsen
Hanning Kvindelejr ca 1940. 2. b. fra v. 16. Elna Danielsen 19. Jane Hansen 20. Misse Jensen 21. Marie Jespersen
Hanning Kvindelejr ca 1940. 3. b. fra v. 1. Karen Kjær Nielsen 8. Maren Landting 9. Mathilde Kusk 11. Karoline Høghøj 17 Ellen Engvang
Hanning Kvindelejr ca 1940. 3. b. fra v. 9. Tonni Iversen 12. Karen Nielsen 13. Kirstine Jensen 14. Sine Esbensen 15. Emma Agerbo
Hanning Kvindelejr ca 1940. 4. b. fra v. 1. Signe Larsen 4. Marie Pedersen 5. Mariane Damgaard 6. Mary Jensen 8. Helga Stræde
Hanning Kvindelejr ca 1940. b. fra v. 11. Anna ”Hedegaard” Nielsen 14. Marie Ostersen
Hanning Kvindelejr ca 1940. b. fra v. 4. Fru Pahus 7. Johanne Pedersen 8. Asta Lodal Pedersen
Hanning Kvindelejr ca 1940. f. fra v. 5. Sinne ?? 6. Dina Sørensen  7. Amalie Sørensen 8. Midde Kristensen 9. Johanne Jacobsen.
Hanning Køkkenpersonale Forsamlingshus 1993 Fra v.  Jens Gren, Lene Bertelsen, Egon Madsen, Birthe Thomsen, Else vennevold
Hanning Køkkenpersonale Hanning Forsamlingshus 1993
Hanning Køkkenpersonale Hanning Forsamlingshus 1993
Hanning Landting Østergaard Holstebrovej 95
Hanning Langdysse Løvstrup plantage (omtalt i Hanning bog side 13)
Hanning Langdysse Løvstrup plantage (omtalt i Hanning bog side 13)
Hanning Langdysse Løvstrup plantage (omtalt i Hanning bog side 13)
Hanning Langdysse Løvstrup plantage (omtalt i Hanning bog side 13)
Hanning Langdysse Løvstrup plantage (omtalt i Hanning bog side 13)
Hanning Lastbil i Tingagers have 1993
Hanning Legitimationskort for Thomas Kirk gdr. Vestergaard i Hanning
Hanning Legitimationskort Ole Thuesen Pedersen Aarup. Kopi
Hanning Luftfoto Hanning kirke
Hanning Luftfoto Hanning købmands butik ca. 1952.
Hanning Luftfoto Løvstrupgaard
Hanning Luftfoto Maren og Niels Mulvads gård Skårupvej 14
Hanning Luftfoto Tylvadvej 1 Skaarup ca 1960
Hanning Lynnedslag i træ Hanning kirkegård
Hanning Lynnedslag i træ Hanning kirkegård
Hanning Lynnedslag i træ Hanning kirkegård
Hanning Lærerparret Bodil og Peder Veje Sørensen Borup Lærer Borup var Lærer og kirkesanger i Hanning 1897 – 1935
Hanning Løvstrupgård
Hanning Løvstrupgård 1907 Kopi
Hanning Løvstrupgård luftfoto  1948 Kopi
Hanning Løvstrupgård Vagn Voigt på kontoret 1944 Kopi
Hanning Løvstrupgårds 50 års jubilæum 29. 8. 1949 avisudklip Ilse Voigt, Jørgen Andersen, hr og fru Leuning Kopi
Hanning Mads Chr. Finn, Henning, Jens, Ingrid og Randi Høghøj
Hanning Mads Chr. Høghøj i Chervolet og ved siden af Thorvald Dalgaard
Hanning Mads Chr. med Jens Høghøj
Hanning Mads Chr. og Ingrid med Jens Høghøj
Hanning Mads Christian Høghøj
Hanning Mads Christian Høghøj F 29 - 6 - 1915.
Hanning Mads Christian Høghøj F 29 - 6 - 1915.
Hanning Mads Christian Høghøj hos hønsene
Hanning Mads Christian Høghøj Yderst til venstre
Hanning Mads Christian Høghøj Yderst til venstre
Hanning Mads Høghøj i sin Chervolet
Hanning Mand med tyr
Hanning Maren og Erik Henriksen 1946
Hanning Mariane og Christen. K. Sørensen med sønnen Søren Peder Sørensen i Aarup (f. 10 08 1889 – d. 18 02 1920)
Hanning Mariane og Knud Lervad Knudsen børn, fra v.  Smidt, Maren  Anders,Johannes og Mette
Hanning Mariane og Morten Bøjlesens børn foto fra 13. 3. 1962
Hanning Marie (vendelboe) og Johannes Pedersen ”Bjerregaard”  Lemvej 4 m. Børn Peter, Sinne og Andrea ca 1920
Hanning Marie Borup
Hanning Marie Karoline (Friis) og Jens Christian Høghøj
Hanning Marie Karoline (Friis) og Jens Christian Høghøj  Forlovelsesbillede
Hanning Marie Karoline Friis (Høghøj) F i Vejen 5 - 11 - 1887 D i Hanning  9 - 5 - 1971
Hanning Marie Karoline Høghøg
Hanning Marie Karoline Høghøg
Hanning Marie Karoline Høghøg
Hanning Marie Karoline Høghøj (Friis) i lyst tøj. med hendes familie fra Vejen
Hanning Marie Karoline og Jens Cristian Høghøj
Hanning Marie Karoline og Jens Cristian Høghøj
Hanning Marie og Johannes Pedersen på udflugt, Cykeltur til Mols Bjerge
Hanning Marie og Johannes Pedersen Sølvbryllup 1942    1.Mary Janne 2. Ernst 3. Sinne 4. Arne 5. Vagn 6. Marie 7. Jens Laurids
Hanning Marie og Johannes Pedersen Sølvbryllup 1942   8. Peder 9. Villy 10. Johannes 11. Anker 12. Niels 13 Lis 14. Andrea
Hanning Marie og Johannes Pedersen Sølvbryllup 1942   Lemvej 4
Hanning Marie og Johannes Pedersen Sølvbryllup 1942   Lemvej 4
Hanning Marie og Johannes Pedersen Sølvbryllup 1942   Lemvej 4 fra v. Sinne, Lis, Mary og Andrea
Hanning Marie og Johannes Pedersens børn b. fra v. Jens Laurids, Peder, Niels F. fra V. Villy, Arne,Vagn. Anker og Ernst.
Hanning Marie og Johannes Pedersens børn b. fra v. Niels, Villy, Ernst, Anker, Jens Laurids, Arne og Viggo
Hanning Marie og Johannes Pedersens børn f. fra v. Lis, Andrea, Peder, Sinne og Mary Janne.
Hanning Marie Pedersen født Vendelbo
Hanning Marie Pedersen i Lykkeby dødsannonce og Nekrolog 22. April 1953 Kopi af avisudklip
Hanning Marie Pedersen med ”søster” Mary Janne og et ukendt barn
Hanning Marie Pedersen og Marie og Frederik Lydersen med fælles barnebarnet Conny.
Hanning Marie Voigt Løvstrupgaard med ukendt barn
Hanning Martha Elisabeth Høghøj F. 21 - 2 - 1913
Hanning Mary Kristine Høghøj F. 3 - 7- 1908
Hanning Medegaard Aarupvej 6 Hann. ca 1925. Bag fra V. 1 Laurids Christiansen (1875 – 1951) 2 . Jensine Født Jensen (1876 - 1951)
Hanning Medegaard Aarupvej 6 Hanning ca 1925. Bag fra v. 2 og 3 Uk.. 4 Viggo Emil Christiansen 5 Jeppe Søndergaard Christiansen
Hanning Medegaard Aarupvej 6 Hanning ca 1925. For  fra V. 1 Uk. 2. Karen Villie Christiansen 3. Christian Andry Christiansen
Hanning Medegaard Aarupvej 6 Hanning ca 1925. For fra V. 4 Petra Augusta Christiansen 5. Sigrid Oline Christiansen.
Hanning Mette og Niels Skindbjerg Hanninggaard
Hanning Mindesten Løvstrup plantage rejst 1898 over Apoteker C. C. Heiberg
Hanning Morten Kusk Kopi af  avisbillede
Hanning Motionshold Hanning Sædding 1966.
Hanning Nelly, Sinne,  Katrine og Marie Pedersen alle hel søskende efter Niels og Larsine Vendelbo.  ca. 1915
Hanning Niels Peder Thomsen foran Hanning Forsamlingshus
Hanning Niels Pedersen fejer foran møllen i Rækker Mølle
Hanning Niels Vendelbo fodrer hønsene Tylvadvej 1.
Hanning Niels Vendelbo og Marianne, hans andet ægteskab og mange af hans børn Tylvadvej 1
Hanning Niels Vendelbos børn af andet ægteskab b.fra v. Gravers, Peder og Svend f fra v. Amalie,Stinne og Ninna
Hanning Niels Vendelbos ejendom Tylvadvej 1
Hanning Nielsine Elisabeth Nielsen og Søren Peder Jensen Søe Landting Hanning
Hanning Nielsine Elisabeth Nielsen og Søren Peder Jensen Søe Landting Hanning Bagside af billedet.
Hanning Nielsine og Søren Søe med børn
Hanning Nielsine Søe
Hanning Nielsine Søe med barnebarnet Gudrun 1937
Hanning Nielsine Søe og Agnes Søe gift Nørgaard med barnebarnet Gudrun 1937
Hanning Nielsine Søe, Arnold Søe og Søren Søe
Hanning Ole Thuesen 90 år 1948. Kopi af avisudklip
Hanning Olga Pedersen af Lykkeby
Hanning Opstart af Lokalhistorisk arkiv 1992. fra v 1. Anders Stengaard 2. Mads Andersen 3 Niels Peder Pedersen.
Hanning Opstart af Lokalhistorisk arkiv 1992. fra v 4. Stående Bendt Bendtsen 5. Knud Henriksen 6 Plejehjemsleder Mukai
Hanning Opstart af Lokalhistorisk arkiv 1992. fra v 7 Anna Dyrvig 8. Sigvald Jensen
Hanning Pastor Lars Jensen
Hanning Pastor Norup
Hanning Pastor Syby
Hanning Peder Henriksen
Hanning Peder Mulbjerg i Uniform Skaarupvej 14 Hanning
Hanning Peder Pedersen Degn 24. 2. 1845 – 3. 1. 1917 og Andrea Jensen 15. 3. 1856 – 29. 12. 1925 Bjerregård Lemvej  4
Hanning Personale Hanning Forsamlingshus Damen til venstre Marie Pedersen til højre Asta Bach i midten ukendt.
Hanning Postkort Fra Fønns Jørgensen Uggerslev til Laurits Jacobsen Landting Hanning 6. Oktober 1931. Parti fra Uggerslev
Hanning Postkort Fra Fønns Jørgensen Uggerslev til Laurits Jacobsen Landting Hanning 6. Oktober 1931. Tekst
Hanning Postkort fra Johannes Pedersens to brødre i Canada Laurids og Jens og en Kammerat som sider til bagside
Hanning Postkort fra Johannes Pedersens to brødre i Canada Laurids og Jens og en Kammerat som sider til højre på billedet
Hanning På kirkegården Laurids Jacobsen og Magdalene Stokholm
Hanning På udflugt med ”Ringkøbing Søndervig rutebil”  pige ved siden af Chauffør Lis Henriksen (F. Pedersen)
Hanning Randi Høghøj med dukkevogn
Hanning Siddende Morten Mortensen Slagter i Hanning foto fra 13. 3. 1962
Hanning Sigrid Borup
Hanning Sine og Svend Pedersen Bryllupsbillede 1965 Værtspar i Hanning forsamlingshus 1963 – 1971 med et års pause.
Hanning Sinne Vendelbo, datter af Niels Vendelbo
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Anders Tylvad, Chr. Kongensholm.
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Bodil Borup, Else Hansen, Marie Borup, Karen Husted
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Hedvig Lauridsen, Abelone Meldgaard, Sørine ??
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Jenny Husted, Ingeborg Borup, Peder Østergaard Madsen
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Jeppe Christiansen, Niels Bach Knudsen, Chr. Jensen
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Jeppe Jensen, Jens Tylvad, Laurids Borup
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Johanne Jacobsen, Marie Jørgensen, Johanne Kruse,
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Johannes Nisgaard, Chr. Olesen, Laurids Pedersen, Peder ??
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Karen Nielsen, Oline Thuesen, Mine (eller Kirstine) Jensen
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Kirstine Husted, Marie Thuesen, Karen Hansen,
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Knud Knudsen, Eli Faurby, Jacob Knudsen, Johanne Andersen
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Kristiane Meldgaard, Sin Jørgensen, Magdalene Jørgensen,
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Margrethe Nielsen, Petrine Jespersen, Sine Gregersen
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Marianne Bach Knudsen, Astrid Borup, Marie Jensen
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Marie Danielsen, Frederik Kruse, Andrea Jespersen
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Marie Lauridsen, Kirstine (mine) Jensen, Marie Kruse
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Marinus Jensen, Chr. Clausen, Poul Borup, Poul Nisgaard
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Mette Bach Knudsen, Gitte Bach Knudsen, Sine Danielsen
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Mitte Bach Knudsen, Maja (Maren) Tylvad, Anna Kongensholm
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Ole Svendsgaard Andersen, Chr. Jørgensen, Anna Lauridsen
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Peder Faurby, Anders Andersen, Jens Ole Nielsen, P. W. Borup
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Peder Vognbjerg, Ole Clausen, Thue Thuesen, Knud Bach
Hanning Skole 1907 Skolebillede.  Søren Olesen, Peder Kruse, Peder pedersen, Jens Leding
Hanning Skole 1907 Skolebillede. + kopi og navnelister
Hanning Skole 1912 Skolebillede + Navneliste
Hanning Skole 1912 Skolebillede Ane Johanne Andersen, Sigga Nielsen, Metha Nielsen
Hanning Skole 1912 Skolebillede Anton Christian Andersen, Ole Svensgaard Andersen
Hanning Skole 1912 Skolebillede Birgitte Bach Knudsen,
Hanning Skole 1912 Skolebillede Ingeborg Borup, Johanne Jacobsen, Mette Bach Knudsen
Hanning Skole 1912 Skolebillede Maja Nielsen, Sørense Opstrup, Jacobine Opstrup
Hanning Skole 1912 Skolebillede Martin Andersen, Jens Tylvad
Hanning Skole 1912 Skolebillede Oline Thuesen, Stinne Madsen, Karen Nielsen, Andrea ?? Madsen
Hanning Skole 1912 Skolebillede Peder Østergaard Madsen, Peder W. Borup, Bodil Borup
Hanning Skole 1912 Skolebillede Sinne Leding, Stinne ?? Madsen, Astrid Borup, Marianne Tylvad
Hanning Skole 1912 Skolebillede Søren Olesen, Else (Lærkenborg) Hansen, Marie Borup
Hanning Skole 1920 Skolebillede ?? Kruse, Anders Lervad Knudsen, Tang Sørensen, Astrid Borup
Hanning Skole 1920 Skolebillede ?? Kruse, Jeppe Nørgaard, Laurids Jeppesen, Sinne ??
Hanning Skole 1920 Skolebillede ?? Lauridsen, Jens Kirk, Kristian Mathiasen, Alfred Søndergaard
Hanning Skole 1920 Skolebillede + Navneliste
Hanning Skole 1920 Skolebillede Agnes Søe, Anna Jacobsen, Sigrid Mortensen, Mette Clausen
Hanning Skole 1920 Skolebillede Anna Knudsen, Astrid Pedersen, Anna Opstrup, Lydia Lydersen
Hanning Skole 1920 Skolebillede Anna laugesen, Bodil Borup, Peder W. Borup, Karen Pedersen
Hanning Skole 1920 Skolebillede Chr. Søndergaard Christiansen, Aage Jensen,Aksel Jørgensen
Hanning Skole 1920 Skolebillede Clara Lauridsen, Mette Kathrine Sørensen, Ellen Tylvad, Anna Nielsen
Hanning Skole 1920 Skolebillede Dagny Høghøj, Elna Søndergaard, Bertha Nielsen, Johanne Opstrup
Hanning Skole 1920 Skolebillede Ellen Nielsen, Johanne Sørensen, Dorthea (Dodde) Jacobsen
Hanning Skole 1920 Skolebillede Hans Danielsen, Martin Gadegaard, Laurids Andersen
Hanning Skole 1920 Skolebillede Ingeborg Bak Knudsen, Mary Høghøj, Janne Jacobsen
Hanning Skole 1920 Skolebillede Jacob Jacobsen, Frederik Lydersen, Kristian Mortensen
Hanning Skole 1920 Skolebillede Jens Pedersen, ?? Kjær, Niels Mathiasen, Viggo Andersen
Hanning Skole 1920 Skolebillede Johannes Jensen, Anna Lydersen, Anna Pedersen, Karen Madsen
Hanning Skole 1920 Skolebillede Karen (Kanne) Jacobsen, Olga Jacobsen, Villi Christiansen
Hanning Skole 1920 Skolebillede Karen Andersen, Signe Nielsen, Agnes Lauridsen, Jens Nørgaard
Hanning Skole 1920 Skolebillede Kristian S. Sørensen, Thomas Borup, Arne Kirkegaard
Hanning Skole 1920 Skolebillede Mads Topgaard Nielsen, Peder Opstrup, Anders Bollerup
Hanning Skole 1920 Skolebillede Marianne Mortensen, Kamma Nielsen, Sigrid Borup, ?? Kjær
Hanning Skole 1920 Skolebillede Mary Lunde, Dorthea Bollerup, Edith Vad Kongsholm,
Hanning Skole 1920 Skolebillede Mie Borup, Dinna Søndergaard, Dagny Jørgensen, Marie Nielsen,
Hanning Skole 1920 Skolebillede Niels Jensen, Aage Jørgensen, August Kruse, Anton Søndergaard
Hanning Skole 1920 Skolebillede Nielsine Mathiasen, Maren (Maja) Jacobsen, Alma ??
Hanning Skole 1920 Skolebillede Ole Sørensen, Peder Bollerup. Arnold Søe, Hartvig Danielsen
Hanning Skole 1920 Skolebillede Peder Østrgaard Madsen, Niels Landting, Johannes Andersen
Hanning Skole 1920 Skolebillede Viggo Kruse, Viggo Kirkegaard, Martin Jørgensen, Vilhelm Søe
Hanning Skole 1920 Skolebillede Aage Søe, August Jespersen, Ivar Pedersen, Laurids Borup
Hanning Skole 1926 Skolebillede + Kopi og Navneliste
Hanning Skole 1926. ?? Jensen, Sigrid Miltersen, Kirstine Nielsen, Kristiane Opstrup
Hanning Skole 1926. Agnes Høghøj, Marianne Madsen, Kirstine Sørensen, Ingeborg Opstrup
Hanning Skole 1926. Christian Andersen, Kresten Engsig, Bøjle Mortensen, Holger Lunde
Hanning Skole 1926. Ejnar Andersen, Peder Pedersen, Kresten Dalgaard, Mads Sørensen
Hanning Skole 1926. Esther Gadegaard, Nanna Henriksen, Christa Mortensen, Magda Kruse
Hanning Skole 1926. Grethe Andersen, agnes Nielsen, Nelly Hansen, Christian Christiansen
Hanning Skole 1926. Kirsten Pedersen, Agnes Høgsberg, Talka Lauridsen, Marianne Landting
Hanning Skole 1926. Laurine (Just) Lauridsen, Elly Jørgensen, Signe Gadegaard, Alma Nielsen
Hanning Skole 1926. Mads Chr. Høghøj, Jens Axel Jakobsen, Jens Pedersen, Christian Landting
Hanning Skole 1926. Maja Meldgaard Kristiansen, Margrethe Søndergaard, Petra Christiansen
Hanning Skole 1926. Maren Jensen, Esther Sørensen, Elly Henriksen, Larssine M. M. Pedersen
Hanning Skole 1926. Marie Jeppesen, Ester Søe, Lis Høghøj, Maren Pedersen, Ester Nielsen
Hanning Skole 1926. Mette Gammelmark, Marie Kirk, Andrea Pedersen, Kirstine Sørensen.
Hanning Skole 1926. Morten Gaasdal, Anders Jansen, Søren Jensen, Niels Søe, Martin Madsen
Hanning Skole 1926. Niels Husted Lunde, Kristian Mortensen, Peder Søndergaard, Laurids Jakobsen
Hanning Skole 1926. Ole Pedersen, Svend Aage ??, Laurids Jacobsen, Laurids Jeppesen
Hanning Skole 1926. Peder Pedersen, Henry Jensen, Niels Agerbo, Eskild Bollerup, Lars Kirk
Hanning Skole 1926. Peder W. Borup, Sigrid Borup, Astrid Borup, Olga Pedersen, Alma Kruse
Hanning Skole 1926. Svend Madsen, Laurids Mortensen, Svend Kirk, Aage Vad, Bodil Borup
Hanning Skole 1926. Vagn Henriksen, Svend (Just) Lauridsen, Jens (Nørgaard) Dalgaard
Hanning Skole 1926.Thomas Jeppesen, Jens Gammelmark, Peder Søndergaard,Sigfred Jacobsen
Hanning Skole 1941 Skolebillede + Navneliste
Hanning Skole 1941 Skolebillede Agnethe Larsen, Ester Pedersen, Ingeborg Thomsen, Anna Muldbjerg
Hanning Skole 1941 Skolebillede Astrid Borup, Niels Krusen Enevoldsen, Mie Madsen, Anne Thomsen
Hanning Skole 1941 Skolebillede Astrid Damgaard, Stinne Olsen, Dinna Skovbjerg Hansen, Oda Madsen
Hanning Skole 1941 Skolebillede Edith Olesen, Rigmor Pedersen, Stinne Nielsen, Else Graversen
Hanning Skole 1941 Skolebillede Else Søndergaard, Magda Enevoldsen, Anna Larsen, Edith Husted
Hanning Skole 1941 Skolebillede Ernst Pedersen, Anker Pedersen, Knud Jensen, Holger Damgaard
Hanning Skole 1941 Skolebillede Johannes Kirkegaard Sørensen, Kristian Skovbjerg Hansen
Hanning Skole 1941 Skolebillede Kristian Bjørnk Rindom, Svend Thimes Christiansen, Vagn Nielsen
Hanning Skole 1941 Skolebillede Lene Kruse, Inga Gammelmark, Doris Mortensen, Margit Mortensen,
Hanning Skole 1941 Skolebillede Lyder Lydersen, Kristen Thomsen, Johannes Pedersen
Hanning Skole 1941 Skolebillede Mads Andersen, Tage Jensen, Anne Mortensen, Betty Henriksen
Hanning Skole 1941 Skolebillede Mary Skovbjerg Hansen, Hans Møller Christiansen, Christian Graversen
Hanning Skole 1941 Skolebillede Molly Gaasdal, Dinna Gaasdal, Lis Pedersen, Mie Nielsen, Marie Jensen
Hanning Skole 1941 Skolebillede Niels Skovbjerg Hansen, Mads Nielsen, Hans Aage Enevoldsen
Hanning Skole 1941 Skolebillede Niels Tylvad Søndergaard, Holger Enevoldsen, Gravers Graversen
Hanning Skole 1941 Skolebillede Ole Landting Andersen, Jens Madsen, Ejnar Jensen, Ole Marius Nielsen
Hanning Skole 1941 Skolebillede Sine Dejgaard Thomsen, Jytte Thomassen, Kamma Tylvad
Hanning Skole 1941 Skolebillede Verner Knudsen, Richard Danielsen, Kristian Pedersen, Svend Opstrup
Hanning Skole 1941 Skolebillede Villy Pedersen, Ejvind Skovbjerg, Arne Jensen, Johannes Madsen
Hanning Skole 1952 Skolebillede + navneliste
Hanning Skole 1952 Skolebillede Anker Pedersen, Aksel Gejlsberg, Kristen Vad, Mogens Bach
Hanning Skole 1952 Skolebillede Astrid Jacobsen, Birthe Mouridsen, Else Nielsen, Agnes Jensen
Hanning Skole 1952 Skolebillede Bent Jacobsen, Bent Søndergaard Christiansen, Ove Poulsen
Hanning Skole 1952 Skolebillede Eigil Enevoldsen, Jens Oluf Søe, Bjarne Søe, Hans Madsen
Hanning Skole 1952 Skolebillede Ester Madsen, Anne Grethe Graversen, Joan Hundebøl
Hanning Skole 1952 Skolebillede Gunnar Nielsen, Niels Chr, Christiansen, Johannes Kjær
Hanning Skole 1952 Skolebillede Hans Ole Ostersen, Peder Bach Henning, Børge Lunde Nielsen
Hanning Skole 1952 Skolebillede Harald Søe, Jørgen Bækby Nielsen,
Hanning Skole 1952 Skolebillede Inger Jacobsen, mary Hansen, Agnes Dejgaard thomsen
Hanning Skole 1952 Skolebillede Inger Lydersen, Ebbe Kaasgaard, Lis Østerhaab, Ingrid Mouridsen
Hanning Skole 1952 Skolebillede Inger Marie Lauridsen, Astrid Borup, Grethe Madsen
Hanning Skole 1952 Skolebillede Jette Holst, Hanne Holm, Lis Madsen, Ingeborg Østergaard
Hanning Skole 1952 Skolebillede Kaj Madsen Halfdan Hundebøl, Niels Bollerup, Jørgen Rindom
Hanning Skole 1952 Skolebillede Karen Jacobsen, Emmy Bisgaard, Dinne Graversen, Grethe Madsen
Hanning Skole 1952 Skolebillede Kirsten Mølby, Olga Marie Andersen, Else Lunde Nielsen
Hanning Skole 1952 Skolebillede Lars Sandfeld Nielsen, Frede Mouridsen, Christian Graversen
Hanning Skole 1952 Skolebillede Laurids Bollerup, Spangsberg Østergaard, Preben Bro
Hanning Skole 1952 Skolebillede Lis Kjeldsen, Grethe Bollerup, Anny Nexø, Birthe Marie Andersen
Hanning Skole 1952 Skolebillede Mads Østergaard, Finn Jensen, Egon Bro, Frede Hansen
Hanning Skole 1952 Skolebillede Nancy Sofie Bach Henning, Inger Jensen, Ruth Mølby
Hanning Skole 1952 Skolebillede Niels Erik Mathiasen, Anders Graversen
Hanning Skole 1952 Skolebillede Ole Jacobsen, Gunner mouridsen, Vagn Nielsen, Børge Pertou
Hanning Skole 1952 Skolebillede Ove Søndergaard, Henning Vad, Svend Erik Graversen
Hanning Skole 1952 Skolebillede Vilhelm Hundebøl, Ernst Enevoldsen, Jens Høghøj Nielsen
Hanning Skole 1952 Skolebillede Aase Andersen, Anna Krista Andersen, Anna Kirstine Dalgaard
Hanning Skolebillede Finn Høghøj
Hanning Skolebillede Hanning skole  ????
Hanning Skolebillede Hanning skole 1969
Hanning Skolebillede Hanning.
Hanning Skolebillede Henning Høghøj
Hanning Skolebillede Jens Christian Friis Høghøj
Hanning Skybruddet 6. 9. 2014. Lemvej
Hanning Skybruddet 6. 9. 2014. Lemvej
Hanning Skybruddet 6. 9. 2014. Lemvej
Hanning Skybruddet 6. 9. 2014. Lynbrand Holstebrovej 96
Hanning Skybruddet 6. 9. 2014. Rækker Møllevej ved containepladsen
Hanning Skybruddet 6. 9. 2014. Tylvad Dambrug
Hanning Skybruddet 6. 9. 2014. Åen vest for Rækker Mølle
Hanning Skaarupvej 2 vinteren 1946 Kristian Engholm Jensen, Nanna Engholm Jensen og Agnes Pedersen
Hanning Slægten fra lille Gadegaard Slægtstræ
Hanning Sognefogeder i Bølling-Nørre Herred bagerst nr 1 fra Højre N. Dejgaard Thomsen
Hanning Sognepræst Georg Johannes Fønns Jørgensen og Hustru Anne Marie  m. børnene Karl Ib. Ruth, Peder Bendt og Lis
Hanning Studespand fra da Rækker Møllevejen blev anlagt
Hanning Sæddingvej 7
Hanning Sæddingvej 7 Postkort
Hanning Sæddingvej 7 Postkort Fra Karen Møller Hansen  til Maria Jensen 1910
Hanning Søren Peder Jensen Søe
Hanning Søren Peder Jensen Søe Bagside af billedet
Hanning Søster Mary Janne Pedersen
Hanning Tingager 1982 fra H.  2 Charlotte Nielsen Hanning 4 Niels ???
Hanning Tingager 1982 fra v Christian Graversen, Marie Jespersen,Tinne Bollerup. Julius Damgaard, Johanne Damgaard alle fra Hanning
Hanning Tingager 1982 fra v Gunnar Pedersen , Martin Pedersen
Hanning Tingager 1982 Georg Mortensen
Hanning Tingager 1982 Stinne Lauridsen Finderup og Niels ????
Hanning Tingager 1995.
Hanning Tingager 1995.
Hanning Tingager 1995.
Hanning Tingager 1995.
Hanning Tingager 1995.
Hanning Tingager 1995.
Hanning Tingager 1995. Anna Therkildsen
Hanning Tingager 1995. Edith Mathisen
Hanning Tingager 1995. Karl Jensen
Hanning Tingager 1995. Kristian Engholm
Hanning Tingager Fastelavn 1995.
Hanning Tingager Fastelavn 1995.
Hanning Tingager Gymnastik Forår 1994. Fra v. Bernhard Nielsen ??? Kristine Stensig
Hanning Tingager Gymnastik Forår 1994. Fra v. en hjælper, Maja Tylvad, Chr. Engholm, Frida Nielsen og Kirsten Jensen.
Hanning Tingager Gymnastik Forår 1994. Fra v. Kirstine Jensen, Ukendt, Chr. Engholm, Ukendt, Kirstine Kirk og en hjælper
Hanning Tingager Jul 1981 fra h. 1 Jens Pedersen Hanning. 2. Ukendt 3. Frida Nielsen Hanning Stående Jensine Graakjær
Hanning Tingager Jul 1981 fra v. 1 Charlotte Jensen. 2 Karen Andersen  3. Ellen Pedersen 4. Ukendt 5. Niels  6. Katrine Madsen Bølling.
Hanning Tingager Jul 1981 Fra v. 1 Katrine Madsen Bølling, 4. Jensine Graakjær Finderup 5. Mukai  6 Frederik Graakjær Finderup
Hanning Tingager Jul 1981 Thilde Kusk
Hanning Tingager Jul 1994.
Hanning Tingager Julehygge 1993. Fra v.  Maja Tylvad/ Janne Tylvad Ingrid Kruse
Hanning Tingager Julehygge 1993. Fra v.  Maja Tylvad/ Janne Tylvad Ingrid Kruse
Hanning Tingager Julehygge 1993. fra v. Dinna Søgaar Rindom, en hjælper, Maja Tylvad, Janna Tylvad og Kristine Jensen
Hanning Tingager Julehygge 1993. Fra v. Stinne Jensen og Dinna Søgaard Rindom
Hanning Tingager Julehygge 1993. Stinne Jensen
Hanning Tingager Nytår 1981. fra h. 1 Jens Ped


Hanning  Tingager Maja Tylvads fødselsdag 25. 6. 1994.  Fra v. Karl Jensen,  Marie Lydersen, Krista Sørensen
Hanning  Tingager Maja Tylvads fødselsdag 25. 6. 1994. Fra v. Anne Therkelsen, Maja Tylvad og Chr. Engholm
Hanning  Tingager Maja Tylvads fødselsdag 25. 6. 1994. Fra v. Birgit Damgaard, Birthe Rindom, Erna og Birgitte Christensen
Hanning  Tingager Personalefest okt. 1994. Fra v. Birgit Pallesen, Anne Grethe Jensen  og i mørk trøje Karen Iversen
Hanning  Tingager Personalefest okt. 1994. Fra v. Edith Larsen og Anna Christensen
Hanning  Tingager Personalefest okt. 1994. Fra v. ukendt, Kis Nygaard, Rita Lauridsen, Aase Brindal, Grete Kjær, Dagmar Bjerg
Hanning  Tingager. Marianne Jensens fødselsdag 10. 10. 1994 Fra v. Anna Olga, Marianne Jensen, Ida Jensen og Julius Pedersen
Hanning  Tingagers beboere i Sommerhus 1994
Hanning  Tingagers beboere i Sommerhus 1994
Hanning  Tingagers beboere i Sommerhus 1994 Fra v. Bernhard Nielsen Finderup, Karl Jensen og Hanne Vendelbo Sædding
Hanning  Tingagers beboere i Sommerhus 1994 Fra v. Holm Mortensen Finderup og Karl Jensen
Hanning  Tømrer Jensens  hus og værksted Bakkelund Holstebrovej 91a
Hanning/Finderup Holger F. Pahus Sognepræst i Hanning/Finderup 1936 – 49 Anna E. Pahus f Holst m. børn fra v. Carl Michael og Helge
Hanning/Finderup Konfimation Hanning Kirke 5 April 1936 b. fra v. 1. Peder Christian Damgaard Andersen 2. Henry Poulsen Hanning
Hanning/Finderup Konfimation Hanning Kirke 5 April 1936 b. fra v. 3 Jørgen Thomas Mortensen Finderup 4. Christian Danielsen Finderup
Hanning/Finderup Konfimation Hanning Kirke 5 April 1936 b. fra v. 5. Aksel Richardt Pedersen Hanning 6. Mads Nygaard Rahbech Finderup
Hanning/Finderup Konfimation Hanning Kirke 5 April 1936 b. fra v. 7 Thorvald Kristen Jensen Finderup 8. Knud Henriksen Hanning
Hanning/Finderup Konfimation Hanning Kirke 5 April 1936 f. fra v.  1. Lilly Mortensen Finderup 2. Julie Laugette Christiansen Hanning
Hanning/Finderup Konfimation Hanning Kirke 5 April 1936 f. fra v.  3. Hans Pedersen Finderup 4. Pastor Hans Pedersen Dejbjerg
Hanning/Finderup Konfimation Hanning Kirke 5 April 1936 f. fra v.  5 Jenny Bjerg Hanning. 6. Esther Margrethe Juul Nielsen Hanning
Hanning/Finderup Konfimation Hanning Kirke 5 April 1936 f. fra v.  7. Gerda Bolette Jensen Finderup.
Hanning/Finderup Konfirmandbillede 1962  2. b. fra v. 1. Poul Andersen Rækker Mølle. 2. Juhl Nielsen Han. 3. Ove Søndergaard Fin
Hanning/Finderup Konfirmandbillede 1962  2. b. fra v. 4. Pastor Arbbjerg 5. Niels Erik Nielsen Fin. 6. Kurt Nisgaard Han.
Hanning/Finderup Konfirmandbillede 1962  2. b. fra v. 7. Svend Aage Pedersen Fin.
Hanning/Finderup Konfirmandbillede 1962  3. b. fra v. 1 Margit Mølby Han. 2. Eva Henriksen Han. 3. Lisbeth Madsen Han.
Hanning/Finderup Konfirmandbillede 1962  3. b. fra v. 4 Bodil Marie Karstensen Fin. 5. Anna Marie Karstensen Fin 6. Ingrid Kjærgaard Fin
Hanning/Finderup Konfirmandbillede 1962  b. fra v.  Erik Madsen Fin.
Hanning/Finderup Konfirmandbillede 1962  b. fra v. 1. Søren Søe, Han. 2. Erik Vad Kongsholm, Han.  3. Christen Spangsberg Sørensen Han.
Hanning/Finderup Konfirmandbillede 1962  b. fra v. 4. Karl Frederik Nielsen Han.  5. Christian Gath Nielsen Fin. 6 Kjeld Aaes Henriksen Han.
Hanning/Finderup Konfirmandbillede 1962  f. fra v. Jenny Kamp Fin. 2. Anni Grevsen Han. 3. Krista Jacobsen Han. 4. Laila Nielsen Han.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1956 B. fra v. 1. Børge Lodahl Fi. 2. Svend Ole Ostersen Ha. 3 ?? Løvstrupgård
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1956 B. fra v. 4. Leif Jensen Fi. 5. Kurt Damgaard Fi-. 6. ?? Løvstrupgård
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1956 F. fra v.  1. Sonja Faurby Fi. 2. Gerda Trustrup Fi. 3. Margit Lønborg Fi. 4 Pastor Gejlsberg
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1956 F. fra v.  5 Eva Kusk Christensen Ha. 6. Grethe Graversen Ha. 7. Vera Rabæk Fi.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1956 M. fra v.  6. Agnes Jensen Ha. 7. Grethe Madsen Ha. 8. Bent Nielsen Fi. 9. Bent Jacobsen Ha.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1956 M. fra v. 1. Poul Jensen Fi. 2. Bent Christiansen Ha. 3. Lisbeth Madsen Ha. 4. Magda Stræde Fi.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1963. 2 f. fra v. 1. Mona Madsen Fi. 2. Betty Henriksen HA 3. Inger Søndergaard H.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1963. 2. f. fra v. 4. Birthe Marie Jacobsen FI. 5. Hanna Nexø Ha.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1963. 3. f fra v. 4. Niels Arne Pedersen Ha.  5. Laurids Grevsen Ha.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1963. 3. f. fra v.  6. Erik Nielsen Fi. 7. Erik Jørn Larsen Lø
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1963. 3. f. fra v. 1. Laurids F. Mortensen Fi. 2. Henning Høghøj Ha. 3. Svend Erik Graversen Ha.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1963. b. fra v. 1. Pastor Hans Arbjerg 2. Ernst Østergaard Madsen Ha. 3. Jens Lodahl Pedersen Ha.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1963. b. fra v. 4.Benny Andersen Lø. 5. Kaj Erik ??? Lø. 6. Børge Pedersen Fi. 7. Harry Hansen Lø.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1963. b. fra v. 8. Benny Hansen Lø. 9. Knud Erik Bollerup Ha.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1963. F fra v. 1. Niels Jørgen Vendelbo Ha 2. Jan Jensen LØ 3. Søren Nielsen Fi 4. Jakob Lykke Jensen Fi
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1964.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1965. B fra v. 1. Henning Birmose Ha 2. Holger Arnbjerg Ha. 3. Søren Sørensen Ha. 4. Kristian Sørensen Ha
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1965. B. fra v. 5 Villiam Dyrvig Fi. 6. Bjarne Pedersen Fi. 7. Bertel Jensen Fi.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1965. F. fra v. 1. Ellen Margrethe Jensen Fi. 2. Ellen Tang Sørensen Ha. 3. Anne Kirstine Nisgaard Ha.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1965. f. fra v. 4Pastor Arnbjerg 5. Randi Nielsen Fi. 6. Rita Nielsen Fi.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1965. M fra v. 1. Eva Jensen Rm. 2. Birthe Møller Vestergaard Fi. 3. Kristen Henriksen Hanning
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1965. M. fra v. 4. Martin Danielsen Fi.  5- 6- 7- 8- Elever fra Løvstrupgård
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1967.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1968.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1969.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1971.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1972.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1973.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1974.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1975.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1976.
Hanning/Finderup Konfirmationsbillede 1977.
Hanning/Finderup Mindesten for Pastor Fønss Jørgensen på Uggerslev kirkegård
Hanning/Finderup Pastor Fønss Jørgensen og Anne Marie med børn
Hanning/Finderup Pastor Fønss Jørgensen og Anne Marie med børn
Rækker Mølle Alpha Motor 1958 Rækker Mølle  Elværk
Rækker Mølle Andelskassen Søvejen 15.
Rækker Mølle B&W Motor 1958 Rækker Mølle Elværk
Rækker Mølle Bageriet søvejen 16.
Rækker Mølle Bankospil – koncentration
Rækker Mølle Bankospil – koncentration
Rækker Mølle Besigtigelse af de nye Lokaler på Rækker Mølle skolen til højre Betty jensen i samtale med rengørings kone
Rækker Mølle Den gamle Møllegaard ca 1900
Rækker Mølle Det gamle Mejeri med bestyrerbolig.
Rækker Mølle Dinna Steffensens broderi af omstilling telefoncentralen
Rækker Mølle DLG bygningerne . Foderstofforretningen
Rækker Mølle Elværket 1959
Rækker Mølle Elværket 1959
Rækker Mølle Elværket 1959 fra v 4. Poul Kjærgaard. 5. Karl Flink 6. Arne hansen 7. Christian Pedersen
Rækker Mølle Elværket 1959 fra v Bestyrer Karl Møller Jensen 2. Hans Jensen. 3. Egon Andersen
Rækker Mølle Engen ved mølledammen 1989 før oprensningen
Rækker Mølle fra h. møllerens niece Sinne Clausager f. Sørensen nr 2. møllerens datter Christine ca. 1900
Rækker Mølle Hanning - Sædding Mejeri med bestyrer bolig Gl. Mejeri
Rækker Mølle Hanning Sædding Andelsmejeri brev fra Anna Falk Thøstesen til Hanning Sædding Kreaturforsikring 10. 5. 1968.
Rækker Mølle Hanning Sædding Andelsmejeri brev fra Anna Falk Thøstesen til Hanning Sædding Kreaturforsikring 10. 5. 1968. Bagside
Rækker Mølle Hanning Sædding Andelsmejeri Diplom for usaltet smør. Decbr 1901
Rækker Mølle Hanning Sædding Andelsmejeri Diplom for usaltet smør. Jan. 1904
Rækker Mølle Hanning Sædding Andelsmejeri Diplom for usaltet smør. Januar 1901
Rækker Mølle Hanning Sædding Andelsmejeri Diplom for usaltet smør. Jun. 1911
Rækker Mølle Hanning Sædding Andelsmejeri Diplom for usaltet smør. Marts 1917
Rækker Mølle Hanning Sædding Andelsmejeri Luftfoto
Rækker Mølle Haveforeningen skæmker træer til den nye skole. Laurids Jacobsen graver , Mejerinestyrer Rasmussen holder træet
Rækker Mølle Haveforeningen skæmker træer til den nye skole. Længst til højre Lærer Præstholm
Rækker Mølle Henry Volmer Nielsen Cykelhandler F. i Bølling 9 - 11 - 1914
Rækker Mølle Hus med skorsten det gamle mejeri, hus foran mejeriet, mejeribestyrerboligen Åglimt 8
Rækker Mølle Huset til højre er Købmandsbutikkem Åglimt 19 Købmand Anders Andersens butik
Rækker Mølle I midten Møller Jeppe Andersen til venstre for ham hans kone Thuesine ca. 1900
Rækker Mølle I vognen møllerens svigersøn Søren Sørensen i Stensig ca 1900
Rækker Mølle Idyl på søen ved Rækkergaard
Rækker Mølle Indflytning på Rækker Mølle skolen
Rækker Mølle Indflytning på Rækker Mølle skolen
Rækker Mølle Indflytning på Rækker Mølle skolen
Rækker Mølle Indflytning på Rækker Mølle skolen
Rækker Mølle Indflytning på Rækker Mølle skolen Betty Jensen tører reolerne af.
Rækker Mølle Indflytning på Rækker Mølle skolen Der sættes på plads, Bodil Rasmussen, Jens Axel Damgaard og Ejvind Stræde
Rækker Mølle Indflytning på Rækker Mølle skolen Der sættes på plads, Bodil Rasmussen, Jens Axel Damgaard og Ejvind Stræde
Rækker Mølle Indflytning på Rækker Mølle skolen Knud Jensen, Ejvind Stræde og Jens Axel Damgaard arbejder med reoler
Rækker Mølle Indflytning på Rækker Mølle skolen. De nye lokaler er nu klar til brug
Rækker Mølle Indflytning på Rækker Mølle skolen. De nye lokaler er nu klar til brug
Rækker Mølle Indflytning på Rækker Mølle skolen. De nye lokaler er nu klar til brug
Rækker Mølle Indflytning på Rækker Mølle skolen. De nye lokaler er nu klar til brug
Rækker Mølle Indflytning på Rækker Mølle skolen. De nye lokaler er nu klar til brug
Rækker Mølle Indflytning på Rækker Mølle skolen. De nye lokaler er nu klar til brug
Rækker Mølle Indflytning på Rækker Mølle skolen. De nye lokaler er nu klar til brug
Rækker Mølle Indflytning på Rækker Mølle skolen. De nye lokaler er nu klar til brug
Rækker Mølle Indflytning på Rækker Mølle skolen. De nye lokaler er nu klar til brug
Rækker Mølle Indflytning på Rækker Mølle skolen. De nye lokaler er nu klar til brug
Rækker Mølle Indvielse af Rækker Mølle hallen 1978.
Rækker Mølle Indvielse af Rækker Mølle hallen 1978.
Rækker Mølle Indvielse af Rækker Mølle hallen 1978. blomsteroverrækkelse fra v. 1 Jens Hvid 2 Jens Holm 3. Frede Agger
Rækker Mølle Indvielse af Rækker Mølle hallen 1978. blomsteroverrækkelse fra v. 4. C Beck. 5. P. Ladekjær
Rækker Mølle Indvielse af Rækker Mølle hallen 1978. Fanehilsen
Rækker Mølle Inga og Jørgen Jensens børn på kælk uf for Anton Andersens købmandsbutik Aaglimt 19
Rækker Mølle Installatør Karl Møller Jensen og Hustru Laura foran hjemmet Kløverbakken 2
Rækker Mølle Kirsten Marie Andersen. 28. 08 1848 – 09 08 1938.( Købmand Jacob Andersens mor).
Rækker Mølle Kirstine og Jens Ole Nielsen Barber i Rækker Mølle Søvejen 5
Rækker Mølle Kopi af 3 Luftfotos Rækker Mølle 2005
Rækker Mølle Kopi af den gamle Møllegaard ca 1900.
Rækker Mølle Leder af børnehaven Lærkereden Hanne Damgaard Markussen. Uddeling af isvafler
Rækker Mølle Luftfoto ca 1950
Rækker Mølle Luftfoto Kløverbakken 2. 1943
Rækker Mølle Luftfotto ca 1965
Rækker Mølle Medarbejdere i Lærkereden 1994. b fra v. Gitte Siig, Inger Møller, Birgit Thorø, Susanne Mogensen
Rækker Mølle Medarbejdere i Lærkereden 1994. f fra v. Pia Fredsted Jeppesen, Tove Bach, Lis Lis Juvonen
Rækker Mølle Mejeri Søren Villadsen og Martin Pedersen Mælkekuske med traktorer
Rækker Mølle Mejeriet ca 1965 luftfoto
Rækker Mølle Mejeriet ca 1980 luftfoto
Rækker Mølle Mejeriet ombygget til lejligheder ca 1996
Rækker Mølle Mælkevogne ved Mejeriet Hestevogn
Rækker Mølle Mølle søen før oprensningen i 1986.
Rækker Mølle Mølle søen før oprensningen i 1986.
Rækker Mølle Mølle søen før oprensningen i 1986.
Rækker Mølle Mølle søen før oprensningen i 1986.
Rækker Mølle Mølledammen 1989 før oprensningen
Rækker Mølle Møllegården og Købmand Jens Andersens butik
Rækker Mølle Møllegården og Købmand Jens Andersens butik
Rækker Mølle Møllegården Søvejen 4
Rækker Mølle Møllens bestyrer bolig søvejen 1.
Rækker Mølle Møllens bestyrer bolig søvejen 1.
Rækker Mølle Nr 3. fra h. Tjenestekarlen Karl. ca. 1900
Rækker Mølle Nye møllebygninger  før 1907
Rækker Mølle Oprensning af Mølle søen, 1986 maskinen Watermaster
Rækker Mølle Oversvømmelse skybrud / Clausager og Tylvad dambrug 6. 9. 2014
Rækker Mølle Oversvømmelse skybrud / Clausager og Tylvad dambrug 6. 9. 2015
Rækker Mølle Oversvømmelse skybrud / Clausager og Tylvad dambrug 6. 9. 2016
Rækker Mølle Oversvømmelse skybrud / Clausager og Tylvad dambrug 6. 9. 2017
Rækker Mølle Oversvømmelse skybrud / Clausager og Tylvad dambrug 6. 9. 2018
Rækker Mølle Oversvømmelse skybrud / Clausager og Tylvad dambrug 6. 9. 2019
Rækker Mølle Oversvømmelse skybrud / Clausager og Tylvad dambrug 6. 9. 2020
Rækker Mølle Oversvømmelse skybrud / Clausager og Tylvad dambrug 6. 9. 2021
Rækker Mølle Oversvømmelse skybrud / Clausager og Tylvad dambrug 6. 9. 2022
Rækker Mølle Oversvømmelse skybrud / Clausager og Tylvad dambrug 6. 9. 2023
Rækker Mølle Oversvømmelse skybrud / Clausager og Tylvad dambrug 6. 9. 2024 lille film
Rækker Mølle Parti fra Rækker Mølle
Rækker Mølle Parti fra Rækker Mølle
Rækker Mølle Parti fra Rækker Mølle
Rækker Mølle Parti fra Rækker Mølle ca. 1950
Rækker Mølle Parti fra Rækker Mølle luftfoto.
Rækker Mølle Parti fra Rækker Mølle ved søen
Rækker Mølle Parti fra Rækker Mølle, Møllebygning, bestyrerbolig og Mejeri
Rækker Mølle Parti fra Rækker Mølle. Luftfoto
Rækker Mølle Parti fra Rækker Mølle. Rækker Actiemølle med bestyrerbolig
Rækker Mølle Parti fra Rækker Mølle. Rækker Actiemølle med bestyrerbolig og smedbygning
Rækker Mølle Parti fra Rækker Mølle. Set tra Rækkergaard
Rækker Mølle Pati fra Rækker Mølle  yderst til højre Rækkergaard
Rækker Mølle Peder Møller Jensen ved en Alpha Motor. Rækker Mølle Elværk 1958
Rækker Mølle Pigen foran vognen Maren Olsen, f. Sørensen bag hende. Anders Sørensen ca. 1900
Rækker Mølle Pokal K.F.U.M. & K. Idræt 26. Kreds Cup 1970 H. B.
Rækker Mølle Pokal K.F.U.M. & K. Idræt 26. Kreds Kredsmester 1971/72 S. I. D.
Rækker Mølle Pokal K.F.U.M. & K. Idræt 26. Kreds Kredsvinder 1970 S. 2. H.
Rækker Mølle Pokal K.F.U.M. & K. Idræt 26. Kreds Kredsvinder 1972 Dr.
Rækker Mølle Pokal K.F.U.M. & K.F.U.K.  Idræt Kredsmester 1974/75 S. I. D.
Rækker Mølle Pokal K.F.U.M. 6 K.F.U.K. CUP – 73 H. J.
Rækker Mølle Pokal Ølsted 1971
Rækker Mølle Postkort fra Rækker Mølle Rækkergaard yderst til højre
Rækker Mølle Postkort Parti fra Rækker Mølle
Rækker Mølle Rækker Mølle by Luftfoto ca 1980
Rækker Mølle Rækker mølle ca 1900.
Rækker Mølle Rækker mølle ca 1900. Jens Andersens købmandsbutik. Spejlvendt.
Rækker Mølle Rækker Mølle set fra Rækkergaard
Rækker Mølle Rækkermøllegaardens købmandshandel
Rækker Mølle Rækkermøllegaardens købmandshandel
Rækker Mølle siddende bagest fra v. 1 i hvid kjole Karla Fårtoft. 2. Lisbeth Skov Jensen
Rækker Mølle siddende bagest fra v. 3 Karin Faartoft. 4. Henrik Skov Jensen
Rækker Mølle siddende bagest fra v. 5. Betty Kjær Jensen. 6. Erik Faartoft
Rækker Mølle siddende forrest fra v. 1. Lone Juvonen. 2. Elsebeth kjær Jensen. 3. Morten Skov Jensen
Rækker Mølle siddende forrest fra v. 4. Tina Juvonen. 5. Alice Kjær Jensen
Rækker Mølle siddende forrest fra v. 6. Hanne Bendtsen. 7. Gitte Nyby.
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen 5. ned mod søen
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen 5. ned mod søen
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen 5. ned mod søen
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen 5. ned mod søen
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen bag ved købmandsgården og bestyrer boligen
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen bag ved købmandsgården og bestyrer boligen
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen bag ved købmandsgården og bestyrer boligen
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen bag ved købmandsgården og bestyrer boligen
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen bag ved købmandsgården og bestyrer boligen
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen Legepladsen ved Mølle gården
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen Legepladsen ved Mølle gården
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen Markvej bag Mølle gården
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen Møllegården
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen Møllegården og Bryggeriet
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen ved Bryggeriet
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen ved Bryggeriet
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen ved Bryggeriet
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen ved Bryggeriet
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen ved Bryggeriet og Møllegårdens have
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen ved Bryggeriet og Møllegårdens have
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen ved Bryggeriet og Møllegårdens have
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen ved Bryggeriet og Møllegårdens have
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen ved Møllegården
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen ved Møllegården
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen ved Møllegårdens have
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen ved Møllegårdens have
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen ved Møllegårdens have
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen Videoklip  Møllegården, Bryggeriet og Søen
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen Videoklip  Møllegården, Bryggeriet og Søen
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen Videoklip  Møllegården, Bryggeriet og Søen
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen Videoklip  Møllegården, Bryggeriet og Søen
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen Videoklip  Møllegården, Bryggeriet og Søen
Rækker Mølle Skybrud 6. 9. 2014. Søvejen Videoklip  Møllegården, Bryggeriet og Søen
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014 trappe til boldbanerne og skolegård Rækker Mølle skolen
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014.  Møllegården og Bryggeriet
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014.  Møllegården og Bryggeriet
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Broen ved brygmesterns bolig
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Broen ved brygmesterns bolig
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Bryggeriet
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Bryggeriet
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Bryggeriet
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Bryggeriet
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Bryggeriet
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Bryggeriet
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Bryggeriet
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Bryggeriet
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Bryggeriet
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Bryggeriet
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Bryggeriet
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Bryggeriet
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Bryggeriet
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Bryggeriet
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Bryggeriet
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Bryggeriet
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Brygmesterns bolig
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Brygmesterns bolig
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Clausagervej  Clausager have
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Haven ved Møllegården
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Haven ved Møllegården
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Skaderne studeres ved Møllegården
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Søvejen Bag købmandsbutikken
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Søvejen ved Møllegården
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Søvejen ved Møllegården
Rækker Mølle Skybruddet 6. 9. 2014. Ved Møllegården
Rækker Mølle Smedien
Rækker Mølle Sofus Jensen (Jens Peder Sofus Jensen) Bestyrer og Møller i Rækker Actiemølle 1904 – 1920. Billede efter 1920.
Rækker Mølle Sofus Jensen (Jens Peder Sofus Jensen) Bestyrer og Møller i Rækker Actiemølle 1904 – 1920. Billede efter 1920.
Rækker Mølle Souschef i børnehaven Lærkereden Pia Fredstedt Jeppesen 1995
Rækker Mølle Storkerede ved telefoncentralen sommeren 1948
Rækker Mølle stående bagest fra v. 1. Kurt Kirkegaard. 2. Erik Kjær Jensen .
Rækker Mølle stående bagest fra v. 3. Torben Hansen. 4. Gunnar Kjær Jensen
Rækker Mølle Svaner i Mølledammen
Rækker Mølle Sædding forsamlingshus
Rækker Mølle Søvejen 10 Foto 12. 5 1968
Rækker Mølle Søvejen 9 - Søvejen 11 med navneliste.
Rækker Mølle Søvejen med møllegården i baggrunden
Rækker Mølle Tavlen ca 1958 Rækker Mølle Elværk
Rækker Mølle Til venstre Rækker Møllegården
Rækker Mølle Udsigt fra vindmøllen 1942 over  Kløverbakke. Kløverbakken 2 med kryds på taget.
Rækker Mølle Udsigt fra vindmøllen 1942 over Rækker Mølle by.
Rækker Mølle Udstilling af håndarbejde i Rækker Mølle skole 19. April 1982
Rækker Mølle Vest siden af elværket 1942. Vindmøllen skimtes i baggrunden
Rækker Mølle Østside af Elværket  1942 Fra v. Laura, Karl Møller Jensen, Hartvig ????? og en ukendt person.
Rækker Mølle Aaglimt 17 Cykelhandel
Rækker Mølle Åglimt med mejeriet
Skjern Børstenbinder Herman og fru Villumsen med hundevogn
Skjern Sine og Anders Jensen Old og deres børn Ingrid, Alma, Musse, Tilde og Laurids.
Stauning Nørkjærgaard her tjente Peder Laursen fra Finderup 1908 - 09
Sædding ?? Dyssevænget 31
Sædding ?? Lyngvejen 3
Sædding ?? Solvangvej 5
Sædding ??? Granvej 1
Sædding ??? Granvej 1
Sædding ??? Jens Barde Kirkegaard ??. Højgaard Sæddingvej 4
Sædding ??? Stentoft Solvangvej 3.
Sædding ??? Stentoft Solvangvej 3.
Sædding ??? Stentoft Solvangvej 3.
Sædding ??? Stentoft Solvangvej 3.
Sædding ??? Stentoft Solvangvej 3.
Sædding ??? Sæddingvej 26
Sædding ????
Sædding ????
Sædding ???? Hostedhøjvej 8
Sædding ???? Jacobsen foran solur. Sæddingvej 23
Sædding ???? Jacobsen Sæddingvej 23
Sædding ???? Kirsten og Tove
Sædding ???? Peder Clausager.   Kjærgaard. Kjærgaardsvej 1.
Sædding ?????
Sædding ?????
Sædding ?????
Sædding ?????
Sædding ?????
Sædding ?????
Sædding ?????
Sædding ?????
Sædding ?????
Sædding ?????
Sædding ?????
Sædding ?????
Sædding ????? 1957
Sædding ????? Stensig Svendsen. Stensig Slumstrupvej 14
Sædding 4 generationer Bendt Bendtsen med datteren Anette, Hans Jensen og Mourids Mouridsen Opsund
Sædding 4 generationer Maren Mouridsen Opsund, Mary Jensen, Jytta Bendtsen med datteren Anette
Sædding 4. klasse på udflugt Bag fra v. Tove Jacobsen pigen yderst til venstre Else Marie Pedersen
Sædding 5 X Søren Fra v. Søren Clausager, Søren Olsen, Søren Sørensen, Søren Villsen og Søren Sørensen
Sædding Abelone Marie
Sædding Afdansningsbal i Sædding forsamlingshus. I lyserød kjole Hanne Bendtsen
Sædding Afholdshjemmet ca 1922. Thorkild Olsen til højre og Kornelius Pedersen til venstre Kopi af avisudklip og avisudklip
Sædding Afsløring af Søren Kirkegaard mindesten 11. nov. 1935. ved Sædding kirke.
Sædding Afsløring af Søren Kirkegaard mindesten 11. nov. 1935. ved Sædding kirke.
Sædding Afsløring af Søren Kirkegaard mindesten 11. nov. 1935. ved Sædding kirke.
Sædding Afsløring af Søren Kirkegaard mindesten 11. nov. 1935. ved Sædding kirke.
Sædding Afsløring af Søren Kirkegaard mindesten 11. nov. 1935. ved Sædding kirke.
Sædding Afsløring af Søren Kirkegaard mindesten 11. nov. 1935. ved Sædding kirke.
Sædding Afsløring af Søren Kirkegaard mindesten 11. nov. 1935. ved Sædding kirke.
Sædding Afsløring af Søren Kirkegaard mindesten 11. nov. 1935. ved Sædding kirke.
Sædding Agnes Kirkegaard dødsannonce og nekrolog 12. oktober 1987. Kopi af avisudklip
Sædding Agnes og Niels Barde Kirkegaard længst til Højre hans far Jens Barde Kirkegaard. Højgaard Sæddingvej 4
Sædding Agnes Pedersens Ishus 1961 – 1971
Sædding Ajlen køres ud hos Jens Korsholm Bendtsen Sæddinghedevej 3 Ved Pumpen Jens Peder Bendtsen
Sædding Aksel Thorsen Solvangvej 10.
Sædding Alfred Bendtsen Astrupvej 4
Sædding Anders Andersen kaldet Møller boede Stensigvej 6
Sædding Anders Bjergbo Clausager ca 1918
Sædding Anders Bjerregård Nielsen Astrupvej 9.
Sædding Anders Elkær Christensen (Anders Gahner) Lille Hedegaard f. 14 12 1893 d. 10 02 1961
Sædding Anders Gahner Christensen og Kathrine med sønnen Thomas Sæddingvej 31
Sædding Anders Gahner Christensen sår marken til ca. 1950.
Sædding Anders Ganer Christensen sår marken til Sæddingvej 31
Sædding Anders Stensigvej 1
Sædding Anders Vestergaard Grimstrup Gård Sæddingvej 21
Sædding Andrea Bilberg med sin første fødte 1889
Sædding Andrea Clausager
Sædding Ane Clausager. Clausager Clausagervej 2.
Sædding Ane Clausager. Clausager Clausagervej 2. Beskrivelse af Billedet.
Sædding Ane Kathrine (Trine) født Grimstrup og Niels Haahr. Stjær
Sædding Ane Kristiane Korsholm Bendtsen f. Sæddinghedevej 3
Sædding Ane Marie Kirkegaard med børnene Andreas, Anne Marie og Helene
Sædding Ane og Søren Nørgaard Pedersen Slumstrupvej 17
Sædding Ane og Søren Nørgaard Pedersens hus Dyssevænget
Sædding Ane Sørensen ?????
Sædding Ane Thomsen og Jens Kirkegaard Clausagervej 1
Sædding Ane Thomsen og Jens Kirkegaard Clausagervej 1
Sædding Anette Bendtsen besøger sin Bedstemor Mary Jensen f. Mouridsen på Tingager
Sædding Anette Bendtsen skolebillede 1967
Sædding Anine ??? Thorsen Solvangvej 10.
Sædding Anna Bendtsen Sæddinghedevej 3.
Sædding Anna Jensen Slumstrupvej 8.
Sædding Anna Kathrine Bilberg. Pilgaard  Clausagervej 3.  3. april 1949
Sædding Anna Lise Pedersen og Astrid Larsen Dyssevænget 31
Sædding Anna Mette Bendtsen f Sæddinghedevej 3
Sædding Anna og Gravers Pedersens børn Hans, Jens og Kaj Søvejen 27
Sædding Anna og Peder Sand Østergaard med børn fra v. Ella, Anne Marie og Vera. Stensædevej 6.
Sædding Anna og Søren Clausager
Sædding Anna Sigrid Lodahl Solvangvej 2
Sædding Anna, Else Marie og Henning ???
Sædding Anne Margrethe og Alfred Poulsgaard med børn Flemming, Svend Aage og Jørgen. 1959. Dyssevænget 38
Sædding Anne Marie Jensen Slumstrupvej 8.
Sædding Anne og Niels Arne Nielsen m. datteren Grethe Sæddinghedevej 2
Sædding Astrid og Jeppe Christensen m. børn Fyrstenborgvej 10 Ellen, Hans, Karen Laura, Ellen, Hanne og Christian
Sædding Astrid og Karl Skovgaard Hansen Slumstrup. Slumstrupvej 15.
Sædding Astrup vej 4 Jens Bendtsen og Margrethe med børn foran gården
Sædding Astrupvej 11
Sædding Astrupvej 2.
Sædding Astrupvej 2.
Sædding Astrupvej 2. efter ombygningen.
Sædding Astrupvej 2. f. v. Jens Rahbæk, Jens Pedersen, Johanne Pedersen, Ole (Degn) Pedersen, Mariane Pedersen og en tjenestekarl
Sædding Astrupvej 9
Sædding Avisudklip Foråret 1939 Sædding Skole 2 små børn på forreste række er Lærer Jensens tvillinger. Lærer Jensen bag dem
Sædding Axel og Nelly Mastrup, Svend ?? Stensigvej 6
Sædding Bag f. v. Anne Marie. Peder, Martha, For. f .v. Eva. Søren og Tove Bork Sørensen Slumstrupvej 13
Sædding Bag f. v. Inger og Henning f. f. v. Kirstine, Jens og Peder Hvid Jørgensen Stensigvej 4
Sædding Bag. Fra v. Ane Kirkegaard Thomsen, Maren Kirkegaard (Nygaard) Marie Kirkegaard og Karen Barde Kirkegaard
Sædding Bager Jens Peder Jensen og Jenny m børn Poul Erik
Sædding Bager Jensens børn fra v. Lissi, Sonja Tove, Poul Erik og liggende Lillian
Sædding Bagerier Søvejen 16
Sædding Bageriet Søvejen 16
Sædding Bendt Bendtsen
Sædding Bendt Bendtsen og datteren Hanne
Sædding Bendt Bendtsen Sæddinghedevej 3.
Sædding Bent Bendtsen Astrupvej 4
Sædding Bent. Mette og Ingvard Jensens barnebarn Slumstrupvej 8
Sædding Beskrivelse af Familien Kirsten og Morten Jensen fra Højtoft
Sædding Bilberg Kløverbakken. De boede kløverbakken 7. Forsamlingshuset i baggrunden
Sædding Bilberg Vask af Volvo Kløverbakken. De boede kløverbakken 7
Sædding Birgit Jørgensen Sæddingvej 20
Sædding Birgit Smedegaard Olsen 9. april 1961
Sædding Birgit, Else og Søren ????? Birgit og Søren Muligvis Smedegaard Olsen
Sædding Birtha Frost
Sædding Borris Landbrugsskole  billede i Gården
Sædding Borris Landbrugsskole 1936 – 37 Jens Rahbæk Pedersen – Chr. Gammelgaard – Anders Stengaard -
Sædding Borris Landbrugsskole 1936 – 37 Jeppe Kirkegaard – Niels Jensen – Jens Kirkegaard Thomsen
Sædding Brolægning af gang Sædding kirke 1994.
Sædding Brolægning af gang Sædding kirke 1994.
Sædding Bryllupsbilled Mary Bendtsen og Johan Bonde
Sædding Bryllupsbillede  Ane Christiane og Jens Korsholms Bryllup 21. Juni 1926 Viede i Finderup kirke
Sædding Bryllupsbillede Ane Kirstine Madsen og  Niels Christian Jensen  25 April 1893 Astrupvej 11
Sædding Bryllupsbillede Ingrid Jacobsen og Bent Østergaard
Sædding Bryllupsbillede Jenny Petrea Bendtsen og Christian Bork viede i Sædding kirke 25. 10 1949 Han er fra Hammelev sogn
Sædding Bryllupsbillede Jytta Jensen og Bendt Christian Bendtsen viede i Sædding kirke 19. Januar 1955
Sædding Bryllupsbillede Solvangvej 5
Sædding Brøndgraver og murer Anders Thorsen og Maria med børnene Thora og Niels boede Solvangvej 1
Sædding Bygning af klokkestabel sædding kirke 1996.
Sædding Bygning af klokkestabel sædding kirke 1996.
Sædding Bygning af klokkestabel sædding kirke 1996.
Sædding Bygning af klokkestabel sædding kirke 1996.
Sædding Bygning af klokkestabel sædding kirke 1996.
Sædding Bygning af klokkestabel sædding kirke 1996.
Sædding Bygning af klokkestabel sædding kirke 1996.
Sædding Børge Falkner Granvej 1
Sædding Børge Holmgaard Solvang, Solvangvej 4.
Sædding Børge Nielsen Hostedhøjvej 11
Sædding Børge og Kristian Andersen Fyrstenborgvej 8
Sædding Børn ??? Solvangvej 10.
Sædding Børn ved Andelskassen s70 års jubilæum
Sædding Børnefødselsdag ca 1942 fra v. 1 Vagn Øgindal Nielsen 2. Gert Kristensen 3. Kristian Skov Jensen 4. Kaj Kristensen (Bag)
Sædding Børnefødselsdag ca 1942 fra v. 5 Mads Storgaard Andersen 6. Bendt Bendtsen 7. Svend Aage Olsen. 8 Ejnar Stampe
Sædding Cecilie Bach Dyssevænget, Lissi Langbo Søvejen, Birgit Smedegaard Olesen. 9. april 1961
Sædding Cecilie og Arne ????? 1955
Sædding Cecilie og Hans Chr. Nielsens børn Lillian, Hanne og Anne Lyngvejen 5.
Sædding Cecilie og Hans Chr. Nielsens datter Else NielsenLyngvejen 5.
Sædding Cecilie og Hans Chr. Nielsens datter Kathrine Nielsen  Lyngvejen 5.  13. April 1958
Sædding Cecilie og Hans Chr. Nielsens søn Peder Lyngvejen 5.
Sædding Chr. Gadegaard Karl i Kirkegaard
Sædding Christen Gammelgaard
Sædding Christian Bendtsen Sæddinghedevej 3.
Sædding Christian Nørremark og en skærsliber sommeren 1956
Sædding Clausager ca 1917 forrest fra v  Margrethe, Andeders, Maja Clausager
Sædding Clausager ca 1917 på verandaen Anna og Søren Clausager
Sædding Clausager ca 1917 siddende foran ved verandaen Anders Bjergbo Clausager
Sædding Clausager luftfotto.
Sædding Clausager. Clausagervej 2
Sædding Clausagervej 1
Sædding Clausagervej 5 Tylvad  Dambrug
Sædding Damgårdsvej 1
Sædding Damgaardsvej 1. Pigen i forgrunden er Elly Vendelbo
Sædding Der køres korn hjem Sæddinghedevej 5
Sædding Der såes Jeppe Kirkegaard i marken Sæddingvej 33
Sædding Dilletant  Fra v, 2. Karoline Stengaard 3. Jens Pedersen 4. Maja Clausager 6. Elly Vendelbo 8. Siddende Johanne vendelbo
Sædding Dilletant ”Eventyr på fodrejse” Forrest fra v. 1. Lærer Jensen 2. Karoline Stengaard 3. Maja Clausager
Sædding Dilletant ”Eventyr på fodrejse” Øverst 2 fra Højre Hans Gammelgård
Sædding Dilletant 1923. ”Lige børn leger bedst” fra v. 2. Maja Clausager 3. Hans Gammelgaard
Sædding Dilletant 1928. ”Nye tider” Bagerst fra v. 4. Lærer Jensen
Sædding Dilletant 1928. ”Nye tider” Forrest fra v.  2. Martinus Jacobsen 3. Maja Clausager.
Sædding Dilletant fra v. 1. Birthe Gammelgaard 2. Ove Linaa. 3. Jeppe Kirkegaard.
Sædding Dilletant Sædding forsamlingshus 1927 ”En fiks ide”
Sædding Dilletant Sædding forsamlingshus 1927 ”Gifteri”
Sædding Dilletant Sædding forsamlingshus 1928 ” Nye tider”
Sædding Dilletant Sædding forsamlingshus 1929 ”Lige børn leger
Sædding Dilletant Sædding forsamlingshus 1929 ”Studeprangeren”
Sædding Dilletant Sædding forsamlingshus 1930 ”Dalby Præstegaard”
Sædding Dilletant Sædding forsamlingshus 1930 ”I bondens hjem”
Sædding Dilletant Sædding forsamlingshus 1931 ”En skandale”
Sædding Dilletant Sædding forsamlingshus 1932 ”sognefogedens pigebørn”
Sædding Dilletant Sædding forsamlingshus 1933 ”Eventyr på Fodrejse”
Sædding Dilletant Sædding forsamlingshus 1934 ”Guldsaksen”
Sædding Dilletant Sædding forsamlingshus 1939 ”Sparrekassen”
Sædding Dilletant Sædding forsamlingshus 1940 Forrest nr 2 fra v. Esther Pedersen  4. Jeppe kirkegaard
Sædding Dilletant. Fra v. 3. Martinus Jacobsen 8. Hans Gammelgaard
Sædding Dilletant. Øverst fra V. 2. Martinus Jacobsen
Sædding Dilletant. Øverst fra V. 3. Johanne Vendelbo 7. Lærer Jensen 8. Jens Pedersen 9. Maja Clausager
Sædding Dilletant. Øverst fra V. 4. Maja Clausager 6. Lærer Jensen 8. Inger Olsen.
Sædding Dreng ??? Solvangvej 10
Sædding Dreng på Ferguson Lille Bjergbo Højbo 2
Sædding Dreng til Hest. Muligvis Søren Smedegaard Olsen
Sædding Dyb koncentration i køkkenet Asta Bach og Mary Jensen
Sædding Dyssevænget 11
Sædding Dyssevænget 19
Sædding Dyssevænget 21
Sædding Dyssevænget 25
Sædding Dyssevænget 5
Sædding Edith Bilberg. Pilgaard  Clausagervej 3.  5. april 1959
Sædding Edith Smidt Pedersen Solvangvej 8
Sædding Egon Bilberg. Pilgaard Clausagervej 3.  30. 3. 1952
Sædding Ejner Thorsen Solvangvej 10.
Sædding Eline og Jeppe Kirkegaard Sæddingvej 33
Sædding Eline og Ketty Kirkegaard Sæddingvej 33
Sædding Eline og Lars Kirkegaard Sæddingvej 33
Sædding Ellen Jørgensen Sæddingvej 20
Sædding Ellen Smidt Pedersen Solvangvej 8
Sædding Elly, Hanne, Thora og Jens Vendelbo Damgårdsvej 1
Sædding Else Gammelgaard .  Gammelgaard Sæddingvej 6.
Sædding Else Marie Pedersen Sæddinghedevej 5
Sædding Else og Morten Mortensen m. børn b. Børge og Jens . f. Karl. Lille Bjergbo Højbo 2
Sædding Else Østergaard og Birtha Frost
Sædding Emma og Anders Vestergaard m. børn Citta, Anna Kristine, Grethe og Søren. m. billede af Grimstrupgård
Sædding Ernst Christensen Fiskbækvej 9.
Sædding Escmarch Søvejen 4
Sædding Eskild og Marie Kirkegaard
Sædding Ester Marie Pedersen dødsannonce og nekrolog 6. oktober 1986 kopi af avisudklip
Sædding Ester og Ole Pedersens børn Bag. Frede. Fra v. Inger Marie, Anton, Martin Thuesen og Lillian Kirstine  Solvangvej 1.
Sædding Esther (Jensen) og Ole Pedersen
Sædding Esther Jensen (Gift Pedersen) og Gunner Sørensen
Sædding Esther og Anne Marie
Sædding Esther og Ole Pedersen med børnene Inger Marie og Frede. Barnedåb
Sædding Esther og Ole Pedersen med Lillian Sædding. Barnedåb
Sædding Esther Thorsen Solvangvej 10.
Sædding Esther, Peder, Sigurd, Niels og Anna Jensen Dyssevænget 19
Sædding Fam Bendtsen B. fra v. 1 Bendt Bendtsen 2 Johannes Bendtsen 3. Maren Bendtsen 4. Martin Bendtsen 5 Jens Peder Bendtsen
Sædding Fam Bendtsen F fra v. 1 Margrethe Bendtsen 2. Johanne Bendtsen 3. Sine Bendtsen 4. Alfred Bendtsen 9 Jens Bendtsen
Sædding Familie billede Bjergbo 1. rk. fra v.  1. Hans 2. Margrethe 3. Thora. 4: Sigrid
Sædding Familie billede Bjergbo 2. rk. fra v. 1. Jensine Dalgaard 2. Kathrine Dalgaard. 3. Trine Clausager 4. Anna Clausager
Sædding Familie billede Bjergbo 2. rk. fra v. 5. M aianne Nielsen 6. Anna Nielsen 7. Anna Kristensen 8. Kirstine Kristensen
Sædding Familie billede Bjergbo 3. rk. fra v. 1. Anna Jansen 2. Mariane Jansen 3.Thmaine Jansen 4. Katrine Jansen
Sædding Familie billede Bjergbo 3. rk. fra v. 5. Johanne Kristensen 6. Otilie Jansen 7. Maren Simonsen
Sædding Familie billede Bjergbo 4. rk. fra v.  1. Jan Aas 2. Jan Aas Nielsen 3. Jan Aas Jansen 4. Jan Aas Simonsen
Sædding Familie billede Bjergbo 4. rk. fra v. 5. Jan Aas Kristensen 6. Jan Lauridsen Jansen
Sædding Familie billede Bjergbo 5. rk. fra v. 1. Chr L. Jansen 2. Jens Clausager 3. H. Bjergbo Jansen 4. Chr. Christensen
Sædding Familie billede Bjergbo 5. rk. fra v. 5. Chr. Nielsen 6. Laurids Nielsen 7. Jens Chr Jansen 8. Ejnar Jansen
Sædding Familien Bendtsens gård Sæddinghedevej 2  1910
Sædding Familien Clausen
Sædding Familien Gammelgaard Sæddingvej 6
Sædding Familien Thorsen  Solvangvej 10.
Sædding Familien Ulriksen i anlæget i Herning
Sædding Familien Ulriksen i anlæget i Herning
Sædding Fanemærke  Sædding Gymnastik forening 1. 6. 1952
Sædding Fanemærke  V. G. F. 10. 8. 58
Sædding Fanemærke 19 – S. G. - 07 A. Herrer 12. 8. 51
Sædding Fanemærke 19 – S. G. - 07 B. Damer 12. 8. 51
Sædding Fanemærke 19 – S. G. - 07 B. Herrer 12. 8. 51
Sædding Fanemærke B. G. 5. Juni 1953
Sædding Fanemærke Bølling Gymnastikforening 11. 9. 49
Sædding Fanemærke Bølling Gymnastikforening 11. 9. 49
Sædding Fanemærke Bølling Gymnastikforening 19. 9. 1948
Sædding Fanemærke F. G. 21. 6. 1958
Sædding Fanemærke H – G 11. 7. 59 D. M.
Sædding Fanemærke H. B. 1954
Sædding Fanemærke H. B. 2. 7. 1950
Sædding Fanemærke H. G. 1954
Sædding Fanemærke H. G. 1954
Sædding Fanemærke H. G. 1954
Sædding Fanemærke H. I. F. 40 År 9. 8. 64
Sædding Fanemærke H. I. F. 40 År 9. 8. 64
Sædding Fanemærke Hanning G 12. 7. 58
Sædding Fanemærke Hanning G 12. 7. 58
Sædding Fanemærke Haandbold H. B. 9. 9. 62
Sædding Fanemærke Haandbold Hanning 21. 6. 1953
Sædding Fanemærke Haandbold Hanning 21. 6. 1953
Sædding Fanemærke Haandbold Herborg 14. 8. 49
Sædding Fanemærke Haandbold Lyhne 26. 7. 64
Sædding Fanemærke Håndbold Lyhne 26. 7. 64
Sædding Fanemærke Håndbold Lyhne 26. 7. 64
Sædding Fanemærke N. N. G. 28. 8. 55
Sædding Fanemærke N. V. I. F. 20. 8. 61
Sædding Fanemærke S. G. 1907  - 15. 6. 1952
Sædding Fanemærke S. G. 1907 – 27. 8. 61
Sædding Fanemærke S. G. 1907 – 31/7. 49 Mester
Sædding Fanemærke S. G. 1907 A. Karle 26. 6. 55
Sædding Fanemærke S. V. B. 23. 7. 1961
Sædding Fanemærke Sdr.Vium Gymnastikforening 10. 7. 49
Sædding Fanemærke Sdr.Vium Gymnastikforening 10. 7. 49
Sædding Fanemærke Sdr.Vium Gymnastikforening 10. 7. 49
Sædding Fanemærke Sædding 21. 7. 62
Sædding Fanemærke Sædding Gymnastikforening 13/8 1950 Junior
Sædding Fanemærke Sædding KFUM & Ks idræt 1958 Herre J.
Sædding Fanemærke Udsat af H. B. 24. 8. 1952.
Sædding Fanemærke Udsat af H. B. 24. 8. 1952.
Sædding Fanemærke Udsat af Hanning Bkl. 22. 6. 52.
Sædding Fanemærke Vostrup 27. 6. 64
Sædding Fanemærke Vostrup 27. 6. 64
Sædding Fanemærke Vostrup 27. 6. 64
Sædding fem Generationer Avisudklip bag fra v. 1 Bedstemor Mary Jensen Sæ. 2. Mormor Jytta Bendtsen Sæ. 3. Morfar Bendt Bendtsen Sæ.
Sædding fem Generationer Avisudklip bag fra v. længst til højre Chris's far Lars Peter Basland Ikast
Sædding fem Generationer Avisudklip for f. v. 1. Tipoldemor Maren Mouridsen Opsund. 2. Moderen Margit Bendtsen 3. Barnet Chris 2. mdr gl.
Sædding Folmer Jørgensen Sæddingvej 20
Sædding Forrest fra v. Kristian Kirkegaard (Nygaard) Eskild Kirkegaard og Jens Barde Kirkegaard
Sædding Fra H 1 Mads Clausager 2. Thorvald Andersen 3. Jens Jensen
Sædding Fra h. posten ukendt. 2. Chr, Søndergaard Bendtsen 3. Tjenestedreng Birk Simonsen  1910.
Sædding Fra v Agnes Barde, Ingeborg Stensig, Jacob Stensig, Chresten Jensen
Sædding Fra v Jytta Bendtsen – Tove Bendtsen – Ingrid Østergaard i Sandkasse
Sædding Fra v Knud Jensen , Axel Faartoft.  Ajna Villsen, Niels Barde
Sædding Fra v med hestene Bendt Bendtsen døtrene Maren og Kirsten Sæddinghedevej 2 i 1910
Sædding Fra V Tove Jensen og Jytta Jensen   Begge gift Bendtsen
Sædding Fra v Ukendt, Elna Nexø, Kirstine Olsen, Signe Pedersen
Sædding Fra v. (Vive Husholder os Bøjle Mortensen) Erik Henriksen Hanning, Ukendt.
Sædding Fra v. A. B. Clausager, Vikyor Mastrup, Laura Mastrup og Johanne vendelbo
Sædding Fra v. Anders Stengaard, Johanne, Juliane, Gudrun og Maren Stengaard Sæddingvej 25
Sædding Fra v. Andreas Pedersen fra Lykkeby Hanning,  Egon Andersen, Harald Pedersen, Andreas Svendsen
Sædding Fra v. Anne Nørgaard, Ukendt, Magda Syentoft, (Kristian kousgaards mor
Sædding Fra v. Asta Bach, Mary Jensen, Janne skov. Køkkenpersonalet fylder tarteletter
Sædding Fra v. Bolette Christensen, Anna Esmarch Dinne Søgaard, Anne Sypige Hanning
Sædding Fra v. Børge, Jens, Karl, Kristian og Poul Frede  Lille Bjergbo Højbo 2
Sædding Fra v. Ejner Stampe, Bendt Bendtsen og Frede Olsen
Sædding Fra v. Gunner Sørensen og Søren Sørensen
Sædding Fra v. Gunner Sørensen og Søren Sørensen
Sædding Fra v. Gunner Sørensen, Ernst Sørensen og Søren Sørensen
Sædding Fra v. Hans Søren Jensen (Hans Pot) og Mary Mathilde Jensen en ukendt og Kristian Gammelgaard
Sædding Fra v. Hans, Inger og Søren Olsen Lyngvejen 6
Sædding Fra v. Hilda Svendsen og Marie Medum
Sædding Fra v. Inger og Else Marie Pedersen Sæddinghedevej 5.
Sædding Fra v. Jens Olsen (Barber) Christian Pedersen, Gunnar Kousgaard
Sædding Fra V. Jens Vendelbo og Ole Pedersen
Sædding Fra v. Jørgen Jensen, ukendt, Magnus Møller, Johannes Esmarch, A. B. Clausager
Sædding fra v. Kaj Christensen og Aage Hundesen på venstre traktor
Sædding Fra v. Kirsten Bach, Erna Bach, Thora ??? , Christian Pedersen Hanning
Sædding Fra v. Kirsten Vinge Thomsen (Kiss Thomsen), Alma Kirkegaard, Maren Bendtsen, Kirstine Jensen og Jens Jensen
Sædding Fra v. Kirstine Nielsen Signe Pedersen resten ukendte
Sædding Fra V. Kirstine, Søren og Kristian Villsen Stensigvej 3
Sædding Fra v. Kristian Kirstine og Søren Villsen Stensigvej 3.
Sædding Fra v. Kristine, Jens og Abelone  Nørgaard Pedersen Slumstrupvej 17
Sædding Fra v. Købmand Arne Pedersen og hustru Solveig Kommis Hansen og forrest Jørgen Pedersen Søvejen 3
Sædding Fra v. Lilian, Egon og Margit  Dyrholm Solvangvej 6
Sædding Fra v. Lilly og Marius Mortensen
Sædding Fra v. Maren ????? og Mary Jensen f. Mouritsen
Sædding Fra v. Maren Bendtsen, Kirstine Jensen, Jens Jensen og Lilly Mortensen (F Pedersen)
Sædding Fra v. Maren Mouridsen, Jens Peder Bendts n, Tove Bendtsen Søvbrudeparret Mary og Hans Jensen viede 15. 5. 1935
Sædding Fra v. Maren og Laurits Olsen, Inger og Dinna Olsen Lyngvejen 6
Sædding fra v. Maren Søndergaard Bendtsen, Nielsine Bendtsen og Johanne Olga Bendtsen Måske Marens konfirmation 7. 4. 1918
Sædding Fra v. Marianne, Jenny, Kristian og Thorvald Skov Jensen Søvejen 14
Sædding Fra v. Marie Pedersen  Alma Kirkegaard og Mary Jensen. Marie Pedersen Gift med Medum Pedersen, Hun var post i Rk. Mølle
Sædding Fra v. Niels Nielsen Murer Finderup og Hustru Ane Kirstine Niels Nielsen, Ukendt Inga Møller f. Esmarch
Sædding Fra v. Nielsine Bendtsen, Jens Korsholm Bendtsen og Mary Bendtsen
Sædding Fra v. Peder Vendelbo, Johanne Vendelbo, Bent Bendtsen og Alfred Bendtsen
Sædding fra v. Thomas Peder Kirkegaard og Niels Sørensen kirkegaard begge født på Højgaard Sæddingvej 4
Sædding Fra v. Thora Thorsen resten ukendte.
Sædding Fra v. Thorvald Skov (Smed Skov) og 2 ukendte
Sædding Fra v. Tove Jensen gift Bendtsen og Jytte Jensen gift Bendtsen i badet.
Sædding Fra v. Tove Jensen og Jytta Jensen begge gift Bendtsen.
Sædding Fra v. Tove og Kristian Pedersen fra Hanning, Bendt Bendtsen, Anders Andersen (Skomager) Jens Peder Jensen (Bager)
Sædding Fra v. Tylvad  Tylvad  Martin Jensen Astrup Tømmerhandel
Sædding Fra v. Aage, Søren og Ajna Villsen Stensigvej 3.
Sædding Fra v. Aase Pedersen, Ingid Jacobsen (Østergaard) Jytte Sørensen og Jytta Jensen (Bendtsen)
Sædding Frank Eilertsen Sæddingvej 22  1961
Sædding Fredes Barnedåb: 1. Rk f.v. 1 Anton Jensen 2. ?? 3 Inger Marie 4 Esther m Frede. 5. Kirstine Jensen
Sædding Fredes Barnedåb: 1. Rk f.v. 6 Marie Pedersen fra Lykkeby 7 Anton Thuesen Pedersen
Sædding Fredes Barnedåb: 2. Rk f v . 1 og 2 ukendte piger 3 Emma Jensen 4 Ole Pedersen 5. Agnes Pedersen 6 Aksel Jensen
Sædding Fredes Barnedåb: Bag fra v. 1 Holger Jensen 2 ?? 3. Gunner Pedersen 4 Andreas Pedersen 5, Jens Pedersen
Sædding Fredes Barnedåb: Bag fra v. 6 Olga Pedersen 7. Kirsten Pedersen
Sædding Fredes Barnedåb: Frav 1. Agnes Jensen 2 Axel Jensen 3. Esther m. Frede 4 Ole Pedersen 5 Andreas Pedersen 6. Olga Pedersen
Sædding Fredes Barnedåb: Siddende forrest Lillian og Hans Pedersen
Sædding Frihedskæmpere
Sædding Frihedskæmpere
Sædding Frokost i det grønne Fra v. med ryggen til Hans Jensen, Mary Jensen og Hanne Kousgaard
Sædding Fyrstenborgvej 10
Sædding Fyrstenborgvej 2.
Sædding Fyrstenborgvej 3
Sædding Fyrstenborgvej 5.
Sædding Fyrstenborgvej 8
Sædding Fyrstenborgvej 9
Sædding Fødselsdag 1921: Abelone Nielsen fra Skjern.
Sædding fødselsdag 1921: Karen Kirkegaard, Margrethe Opstrup, Andrea Nielsen, Anna Rasmussen, Karen Iversen
Sædding Fødselsdag 1921: Kristine Andersen, Stine Pedersen, Inger Sørensen, Kirstine Nygaard, Kristine Stensig
Sædding Fødselsdag hos familien Esmarch Søvejen 4
Sædding Gadebillede Søvejen set fra vest
Sædding Gadebillede Søvejen set fra vest med Søvejen 12 Centralen
Sædding Gammelgaard Sæddingvej 6.
Sædding Gerda og Alfred Nielsen i haven Hostedhøjvej 11
Sædding Gerdas Bryllup ??  fra v Lærer Jensen med frue  Højgaard Sæddingvej 4
Sædding Granvej 1
Sædding Gravkammer Dyssevænget
Sædding Grenevej 6
Sædding Grethe Christensen Fiskbækvej 9.
Sædding Grethe m. fam. Hostedhøjvej 11
Sædding Grethe Sæddinghedevej 2.
Sædding Grethe Sæddinghedevej 2.
Sædding Grimstrup Gård Sæddingvej 21
Sædding Grisehandler Eskild Kirkegaard m hustru Marie og børn. Børn fra b fra v. 1 Maja 2. Jens Evald 3. Henry
Sædding Grisehandler Eskild Kirkegaard m hustru Marie og børn. Børn fra f fra v. 1. Poula 2. Martin
Sædding Gunhild Andersen Fyrstenborgvej 8
Sædding Gunnar
Sædding Gunnar Clausager Sørensen og Egon Bilberg 30. 3. 1952
Sædding Gunner og Ingerlise Grenevej 6
Sædding Gunner Sørensen m. bamse
Sædding Gunner Sørensen på Trehjulet Cykel
Sædding Gymnastik 2, række f.f. Fra h. 1. Jens Vendelbo
Sædding Gymnastik 3, række f.f. Fra v. 1. Anders Stengaard 2. Ole Pedersen
Sædding Gymnastik billede
Sædding Gymnastik billede
Sædding Gymnastik billede
Sædding Gymnastik billede
Sædding Gymnastik billede
Sædding Gymnastik billede

Sædding Hostedhøjvej 10 med Hostedhøjvej 8 i baggrunden
Sædding Hostedhøjvej 8
Sædding Hostedhøjvej 8
Sædding Hr. og fru lærer Jensen i midten Henning Hvid
Sædding Højgaard Sæddingvej 4
Sædding Højgaard Sæddingvej 4
Sædding Højtoft den pæne stue med en Amaryllis
Sædding Højtoft Familien i Marken Kirsten, Morten jensen med børnene Karen, Anders og Kirstine
Sædding Højtoft Familien Morten Jensen med børn foran stuehuset 1943
Sædding Højtoft Luftfoto ca 1950
Sædding Højtoft Morten Jensen med sin lange pibe
Sædding Højtoft Morten Jensen ved den gamle brønd
Sædding Højtoft Morten Jensens Lange pibe
Sædding Højtoft Morten Jensens piber og Tobaksdåser
Sædding Højtoft Morten og Kirsten Jensen foran stuehuset.
Sædding Højtoft set fra haven
Sædding Højtoft set fra marken 1978
Sædding Inga og Jørgen Jensen Søvejen 4
Sædding Ingeborg
Sædding Ingeborg og Jacob Stensig Svendsen m børn Stensig Slumstrupvej 14.
Sædding Inger Bendte Pedersen Dyssevænget 31
Sædding Inger Hvid gift med Peder Jensen bryllupsbillede
Sædding Inger Lodahl Solvangvej  2
Sædding Inger Mariane Pedersen og Else Marie Pedersen Sæddinghedevej 5
Sædding Inger Mariane Pedersen Sæddinghedevej 5    F. 8. 4.1945 Konfirmeret i Sædding kirke 5. 4. 1959
Sædding Inger Marie og Hans Skovgaard Hansen Slumstrup. Slumstrupvej 15.
Sædding Inger Marie Pedersen og Lillian Pedersen
Sædding Inger og Søren Kirkegaard Sørensen Billede fra deres diamantbryllup.
Sædding Inger og Søren Sørensen Nr. Stensig Stensigvej
Sædding Inger Pedersen Sæddinghedevej 5
Sædding Inger, Peder, Anna og Kurt Kløverbakken 2
Sædding Ingrid Skovgaard Hansen Slumstrup. Slumstrupvej 15.
Sædding Ingvard Clausager.   Kjærgaard. Kjærgaardsvej 1.
Sædding J. O. Pedersens vognmandsforretning 1990 i bilen Ejeren Peder Børge Pedersen ved side hans søn Jens Jørgen Pedersen
Sædding J. O. Pedersens vognmandsforretning 1990 vognparken
Sædding J. O. Pedersens vognpark Anna Lise og Peter Børge på kofangerne Dyssevænget 31
Sædding Jacob Andersen og Anders Clausager og Sinne i Kjærgaard
Sædding Jacob Andersen, Sinne og Anders Clausager
Sædding Janne Mastrup i Forsamlingshusets køkken
Sædding Jenny Bendtsen Sæddinghedevej 3.
Sædding Jenny Jensen Søvejen 14
Sædding Jenny og Svend Falkner med børn Tove og Børge Granvej 1
Sædding Jenny og Viggo Villadsen m. børn Sæddingvej 13
Sædding Jenny Svendsen
Sædding Jens ????
Sædding Jens Barde Kirkegaard 100 år 30. december 1967. 1. Kopi
Sædding Jens Barde Kirkegaard 100 år 30. december 1967. 2. Kopi
Sædding Jens Bendtsen Astrupvej 4
Sædding Jens Clausager og Ronny Tysk soldat som var deserteret og skjulte sig. De sidder på bure med sumpbævere
Sædding Jens Clausager.   Kjærgaard. Kjærgaardsvej 1.
Sædding Jens Erik, Jens, Peder Egon, Lasse og Viggo Lyngvejen 4
Sædding Jens Evald Kirkegaard rejst til U.S.A.
Sædding Jens Hvid med hund Stensigvej 4
Sædding Jens Kirkegaard barnebillede
Sædding Jens Kirkegaard Clausagervej 1
Sædding Jens Korsholm Bendtsen og Ane Christiane Sæddinghedevej 3
Sædding Jens Korsholm Bendtsen og Ane Christianes Sølvbryllup Sæddinghedevej 3 Viede i Finderup kirke 21. 6. 1916
Sædding Jens Korsholm Bendtsen og Ane Christianes Sølvbryllup Sæddinghedevej 3 Viede i Finderup kirke 21. 6. 1916
Sædding Jens Korsholm Bendtsen omgivet af Fætre og Kusiner bag fra v. 1 Maren Bendtsen, 2. Alfred Bendtsen 3. Nielsines mand
Sædding Jens Korsholm Bendtsen omgivet af Fætre og Kusiner bag fra v. 4. Nielsine Bendtsen 5. Johanne Bendtsen midt fra v ukendt
Sædding Jens Korsholm Bendtsen omgivet af fætre og kusiner m. fra h. Peder Vendelbo For fra v. Uk.  Jens Korsholm og Bendt Bendtsen
Sædding Jens Korsholm Bendtsen Sæddinghedevej 3
Sædding Jens Korsholm Bendtsens bygning Sæddinghedevej 3 i 1916
Sædding Jens Kristian Hansen
Sædding Jens Lodahl Solvangvej 2
Sædding Jens Mortensen Sæddingvej 26
Sædding Jens Peder Bilberg Solvang Solvangvej 4 på trehjulet cykel
Sædding Jens Pedersen foto 1922 Sæddinghedevej 5  født 3.4.1902 – 13.5.1972
Sædding Jens Pedersen med barnebarn Karsten Sæddinghedevej 5.
Sædding Jens Pedersen snakker med køerne Sæddinghedevej 5
Sædding Jens Pedersen Sæddinghedevej 5.
Sædding Jens Peter Bendtsen Sæddinghedevej 3.
Sædding Jensine Kristine Andrea Nielsens 50 års fødselsdag den 4. juni 1921 Andrea er nr 4 fra venstre
Sædding Jensine og Søren Andersen Grimstrupgaard Sæddingvej 21
Sædding Jeppe Kirkegaard byder velkommen til diletant i Sædding forsamlingshus.
Sædding Jeppe Kirkegaard og ukendt pige. Soldaterbillede
Sædding Jeppe Kirkegaard Soldaterbillede
Sædding Jeppe kirkegaard Sædding til Venster Andreas Jensen Finderup til Højre
Sædding Jeppe Kirkegaard Sæddingvej 33
Sædding Johanne Margrethe Bendtsen Astrupvej 4
Sædding Johanne og Chr Olsen m. børn Frede, Svend Åge, Harry, Vita og Anne Lise Vogterhuset Damgaardsvej 3
Sædding Johanne og Chr. Stengaard med børnene fra v. Kathrine, Anders, Karoline og Astrid Sæddingvej 25
Sædding Johanne og Jens Nielsen m. børn Ingerlise, Grethe, Tage og Arne Grenevej 6
Sædding Johanne og Karl Kirkegaard
Sædding Johanne og Svend Stensig Svendsen i haven Dyssevænget 4
Sædding Johanne Stensig Svendsen Stensig Slumstrupvej 14
Sædding Johanne, Gudrun og Juliane Stengaard Sæddingvej 25
Sædding Jytta Bendtsen med datteren Hanne
Sædding Jytta Jensen brud 19. januar 1955 gift med Bebdt Bendtsen
Sædding Jytta og Bendt Bendtsen Bryllupsbillede Søvejen 17
Sædding Jytta og Tove Jensen Søvejen 17
Sædding Jytta, Mary, Hans og Tove Jensen Søvejen 17
Sædding Jørgen
Sædding Kamma og Edith Skovgaard Hansen Slumstrup. Slumstrupvej 15.
Sædding Karen Grethe
Sædding Karen Marie og Mette Iversen Sæddinghedevej 1.
Sædding Karen Michael og Ebba Møller – Søndergaard Sæddingvej 19.
Sædding Karen og Bøjle Bjergbo Mortensen med børn Niels Peder ??? Solvangvej 9
Sædding Karen og Jens Barde Kirkegaard
Sædding Karen og Jens Barde Kirkegaard med sønnerne Niels og Peder
Sædding Karen og Jens Barde Kirkegaard med sønnerne Niels og Peder
Sædding Karen og Viggo Madsen m børne fra v. Mette, Karen Marie , Kristian Peder og Gotfred. Astrupvej 11
Sædding Karen Pedersen Dyssevænget 25 datter af Marie og Medum Pedersen
Sædding Karen Pedersen Dyssevænget 25 datter af Marie og Medum Pedersen
Sædding Karl Kirkegaard Søvejen 13
Sædding Karl Madsen Sæddingvej 29
Sædding Karl og Karen Kirkegaard
Sædding Kathrine og Chr. Boel. M børn gag. Mary, Jens, Margrethe, Anders. F. Ellen. Gerda og Jenny Fyrstenborgvej 9
Sædding Ketty og Chr. Langbo med Lissi som konfirmand 9. april 1961
Sædding Ketty og Jeppe Kirkegaard Sæddingvej 33
Sædding Ketty og Jeppe Kirkegaards gård Sæddingvej 33. Luftfotto
Sædding Ketty, Lissi, Kurt og Chr. Langbo Søvejen 26.
Sædding Kirkegaads mindesten ved Sædding kirke (Her Lå Søren Kirkegaards slægtshjem)
Sædding Kirkegaard Clausagervej 1 Luftfoto
Sædding Kirsten Bendtsen Sæddinghedevej 2 ca 1920
Sædding Kirsten og Chr. Bach m børn fra v. Cecilie, Svend, Henning, Jørgen og Marie  Hostedhøjvej 10
Sædding Kirsten og Morten Jensen fra Højtoft sølvbryllups billede 22. November 1935
Sædding Kirsten og Morten Jensens børn ca. 1935 Anders Jensen, Niels Jørgen Jensen, Kamma Jensen, Karen Jensen, Kirstine Jensen
Sædding Kirsten Solvangvej 5
Sædding Kirsten, Anders og Lisbeth Kirkegaard Søvejen 13
Sædding Kirstine Andersen kaldet Stinne Møller siddende til venstre og Thorasine Jørgine Sørensen stående
Sædding Kirstine og Jeppe Storgaard Andersen Kirstens Bryllup Stensigvej 2
Sædding Kirstine og Niels Peder Mortensen ???? Solvangvej 9
Sædding Kirstine og Ole Nielsens børn Vagn og Henning. Søvejen 26 Barberens
Sædding Kirstine og Peter Hvid Jørgensen med datteren Inger. Ingers Konfirmation. Stensigvej 4
Sædding Kirstine Pedersen  (Kirstine Elvira Pedersen) Sæddinghedevej 5    f.5.1.1920 – 21.10.1972
Sædding Kirstine Pedersen fodtrer høns og ænder Sæddinghedevej 5.
Sædding Kirstine Pedersen Sæddinghedevej 5
Sædding Kirstine Pedersen Sæddinghedevej 5
Sædding Kirstine Svendsen 90 år
Sædding Kjeld, Sonja, Aase og Bodil Christensen Sæddingvej 31
Sædding Kjærgaard. Kjærgaardsvej 1
Sædding Kløverbakken 2
Sædding Kløverbakken sommer 1960
Sædding Konfirmandbillede 1933 bag fra v.  1. Bojle Bjergbo Mortensen 2. Hans Hindbo Thøstensen 3. Pastor Christoffersen
Sædding Konfirmandbillede 1933 bag fra v.  4. Peder Clausager 5. Johannes Larsen
Sædding Konfirmandbillede 1933 for. fra v.  1 Inger Olesen 2. Anna Kathrine Bendtsen 3. Clara Petrine Dyrholm.
Sædding Konfirmandbillede 1965. Bølling kirke b fra v. 1 Johan Evald Jensen, 2 Poul Laurids Vig, 3 Arne Holm Nielsen
Sædding Konfirmandbillede 1965. Bølling kirke b fra v. 4 Ellen Margrethe Ulriksen 5. Ingelise Hindhede 6. Birthe Christensen
Sædding Konfirmandbillede 1965. Bølling kirke b fra v. 4. Hole Nørgaard Eskesen 5. Gunnar Kjærgaard 6. Johannes Esmarch
Sædding Konfirmandbillede 1965. Bølling kirke b fra v. 7. Jens Lunde Pedersen 8. Svend Stensig Svendsen 8. Flemming Povlsgaard
Sædding Konfirmandbillede 1965. Bølling kirke b fra v. 7. Methe Agnetha Bork Sørensen 8. Sigrid Østergaard
Sædding Konfirmandbillede 1965. Bølling kirke b fra v. 9. Niels Østergaard Jespersen 10 Pastor Johannes Andersen
Sædding Konfirmandbillede 1965. Bølling kirke f fra v. 1. Poula Stensgaard Andersen 2. Martha Højmose Jensen
Sædding Konfirmandbillede 1965. Bølling kirke f fra v. 3. Helene Nørgaard Petersen 4. Tove Mastrup 5. Else Marie Eline Pedersen
Sædding Konfirmandbillede 1965. Bølling kirke f fra v. 6. Alice Karin Linde 7. Katrine Elisabeth Pedersen 8. Jytte Kirstine Poulsen
Sædding Konfirmandbillede 1965. Bølling kirke m fra v. 1. Jørgen Bloch Pedersen 2. Bjarne Gaasdal Steffensen 3. Johanne Lissy Christensen
Sædding Konfirmations billede Bølling kirke 18. 4. 1943 Personer se billede 855
Sædding Konfirmations Ingrid Kirstine Jakobsen (Gift Østergaard) konf. I Sædding kirke 16. April 1950
Sædding Konfirmationsbillede Anna Louise Jensen Sædding stationsby. Konf. I Sædding kirke 16. April 1950
Sædding Konfirmationsbillede Bølling kirke Kopi fra bogen ”Ud går du nu på livets vej”
Sædding Konfirmationsbillede Johanne Olga Bendtsen Søndergaard Mark  konf. I Sædding kirke 5. Oktober 1924
Sædding Konfirmationsbillede Jytta Jensen gift Bendtsen konf. i Sædding kirke 16. April 1950
Sædding Konfirmationsbillede Sigfred Bach Konfirmeret i Bølling kirke 12. April 1953
Sædding Konfirmationsbillede Tove Jense 30. Marts 1952 Sædding kirke
Sædding Konirmationsbillede fra v. Tove Bendtsen f. Jensen og Lilly Mortensen f. Pedersen konf i Sædding kirke 30 marts 1952
Sædding Kopi af billede Niels Matzen Slumstrupgård i uniform
Sædding Kopier af Stentoft Solvangvej 3 - 1910 - 1960 - 1981
Sædding Kristian Bendtsen nr 1. fra venstre i Brunkulslejerne i Nr. Vium 1948 Resten er ukendte.
Sædding Kristian Gammelgaard Lyngvejen 3
Sædding Kristian Kirkegaard (Nygaard) han havde Nygaard frem til 1940. F. 02 01 1875 – d. 30. 11. 1943
Sædding Kristian og Agnes Pedersen  Bodils barnedåb 17. 11. 1957 Kirsten Kløverbakken 18
Sædding Kristian og Thorvald Skov Jensen Smedeforretningen i Søvejen 14
Sædding Kristian Peder Madsen Astrupvej 11
Sædding Kristian Villsen New Zeland hvor han arbejdede på en papirfabrik
Sædding Kristiane Laursen gift med Jens Korsholm Bendtsen Sæddinghedevej 3
Sædding Kristine (Stensig) Svendsen
Sædding Kristine Stensig Svendsen
Sædding Kristine Svendsen (Stine Stensig) Slumstrupvej 12
Sædding Kristne og Christen Gammelgaard .  Gammelgaard Sæddingvej 6.
Sædding Kurt, Hartvig, Folmer forrest Betty og Bobby 1940
Sædding Kærgaard. Kærgårdsvej 2 Siddende fra v. Peder og Maren Clausager
Sædding Kærgaard. Kærgårdsvej 2.
Sædding Købmand Arne Pedersen og Solveig, pige i Huset Jytta Jensen og siddende på trappen en søn Jøregn Pedersen
Sædding Købmand Jacob Andersen Søvejen 3 Sædding (På rejse til København)
Sædding Lars Gammeljord Lyngvejen 4
Sædding Laura og Karl Møller Jensen med børnene Fra v. Anna, Peder og Inger Kløverbakken 2
Sædding Laura og Karl Møller Jensen med børnene Kurt, Peder og Anna
Sædding Laurits Iversen Sæddingvej 1.
Sædding Lilian Bager Jensens datter
Sædding Lilian Margrethe Dyrholm Konf. Billede Solvangvej 6.  Konfirmeret 13. April 1958
Sædding Lille Bjergbo Højbo 2
Sædding Lille Kirkegaard Sæddingvej 33
Sædding Lilly Pedersen f. 9. 10. 1937   Gift med Marius Mortensen
Sædding Line og Lars Kirkegaard med sønnen Jeppe Kirkegaard
Sædding Lis og Thomas Østergaard m. børnene Jens Jørgen og Else Slumstrupvej 6.
Sædding Lisbeth og Anna
Sædding Lissie Bager Jensens ældste datter
Sædding Luftfoto Lyngvejen 1 med Vogterhuset Damgaardsvej 3 i baggrunden
Sædding Luftfoto Rækker Mølle
Sædding Lyngvej 6 Luftfoto
Sædding Lyngvejen 2.
Sædding Lyngvejen 2.  ????
Sædding Lyngvejen 3 Bondehaven
Sædding Lyngvejen 4
Sædding Lyngvejen 6
Sædding Lyngvejen 7.
Sædding Lærer Jeppe Kjærgaard og Lærerinde Tove Jacobsen med skolebørnene på udflugt til Bornholm.
Sædding lærer Michael Pedersen og Johanne
Sædding lærer Michael Pedersen og Johanne
Sædding Mads Clausager 1986.     f. 01 03 1916 – d. 27. 11. 1999
Sædding Mads Emborg Jensen Fyrstenborgvej 5.
Sædding Mads Iversen Sæddingvej 1.
Sædding Mads Kristensen
Sædding Mads og Aksel ?????
Sædding Mads og Jens Emborg Jensen Fyrstenborgvej 5.
Sædding Mads Solvangvej 5
Sædding Mads Stentoft Jensen
Sædding Mads Vendelbo soldaterbillede
Sædding Mads Vinge Kirkegaard Søvejen 13
Sædding Maja Clausager.   Kjærgaard. Kjærgaardsvej 1.
Sædding Maler Pedersen m kone og børn
Sædding Maler Pedersens datter med Lillian i Sædding Barnedåb
Sædding Maren Bendtsen Astrupvej 4
Sædding Maren Hansen
Sædding Maren Kirstine (Ditte) og Theodor Bilberg m Børn Viggo, Jens, Lars, Anne Kathrine Solvang Solvangvej 4
Sædding Maren og Jørgen Peder Clausager.   Kjærgaard. Kjærgaardsvej 1
Sædding Maren og Thomas Bording Christensen Sæddingvej 31
Sædding Maren Thorsen Solvangvej 10
Sædding Margit Elisabeth Dyrholm Konf. Billede Solvangvej 6. Konfirmeret  8. April 1956
Sædding Margit Købmand Pedersens datter
Sædding Margit Pedersen
Sædding Margrethe og Chr. Sørensen fejrer guldbryllup 28. sept. 1981 Kopi af avisudklip
Sædding Margrethe og Chr. Sørensen m. børn Nr. Stensig Stensigvej 8
Sædding Mariane og Lars Gammeljord. Lyngvejen 4
Sædding Marianne Jensen Søvejen 14
Sædding Marianne og Jens Jensen Kirkegaard med børn og Børnebørn fotograferet i Stentoft
Sædding Marianne og Markus Gammelgaard Sæddingvej 8
Sædding Marianne og Markus Gammelgaards gård Luftfoto. Sæddingvej 6
Sædding Marianne Pedersen Astrupvej 2.   f. 9.2.1948
Sædding Marie Hansen fra Pilgaard
Sædding Marie Kirkegaard med et af børnene
Sædding Marie Pedersen til højre foran huset på Dyssevænget 23
Sædding Marie Sæddingvej 26
Sædding Martha og Finn Henriksen Birkelund planteskole
Sædding Martin Thorsen Solvangvej 10.
Sædding Mary Bendtsen Sæddinghedevej 3.
Sædding Mary Helene Korsholm Bendtsen f. Sæddinghedevej 3
Sædding Mary Mathilde Jensen (Mouridsen ) og Hans Søren Jensen Sølvbryllup 16. 5. 1960 fra v. Tove, Mary. Hans og Jytta
Sædding Mary Mathilde Jensen (Mouridsen ) og Hans Søren Jensen Sølvbryllup 16. 5. 1960 Viede i Brejning kirke
Sædding Mary og Alfred Iversen m børn i Søndergaard Sæddingvej 19. i baggrunden Søndagsskolebørn. 1938
Sædding Mary og Hans Jensen sølvbryllup 1960
Sædding Mary og Hans Jensen sølvbryllup 1960
Sædding Mary og Marius Stampes børn Fyrstenborgvej 2. Fra v. Svend, Kristian, Anna og Ejnar Stampe
Sædding Mette Søndergaard og ukendt dreng
Sædding Mindeord Ane Jensen Kirkegaard 18. April 1886.
Sædding Mindeord Ane Jensen Kirkegaard 18. April 1886.
Sædding Mindetavle Jens Clausager Larsen død 08 02 1894 tale ved grav
Sædding Mindetavle Jens Clausager Larsen død 08 02 1894 tale ved grav
Sædding Mindetavle Niels Albertsen Larsen død 01 02 1894 tale ved grav
Sædding Mindetavle Niels Albertsen Larsen død 01 02 1894 tale ved grav
Sædding Morten Jensen Højtoft fra gårdsiden
Sædding Morten Jensens 85 års fødselsdag på Højtoft
Sædding Motionshold Hanning Sædding 1966.
Sædding Murer Anton Kirkegaard og Alma  Søvejen 13
Sædding Murersjak fra v. Hans Jensen (Hans Pot)  ukendt, Christian Pedersen Hanning
Sædding Nancy, Ane og Johannes Esmarch Søvejen 4
Sædding Nancy, Anne Marie og Johannes Søvejen 4 Rækker Møllegaard
Sædding Nancy, Johannes og Anne Marie Søvejen 4
Sædding Nanna og Laurids Gammeljord med Jens Lyngvejen 4
Sædding Nanna og Laurids Gammeljords gård Hedevang Lyngvejen 4.
Sædding Nekrolog Michael Pedersen Kirkegaard i Ringkøbing Amts Avis
Sædding Niels (Stentoft) Jensen Solvangvej 5
Sædding Niels Barde Kirkegaard og Peder Barde Kirkegaard
Sædding Niels Pedersen Dyssevænget 25 søn af Marie og Medum Pedersen
Sædding Nielsine Bendtsen Sæddinghedevej 3.
Sædding Nielsine Korsholm Bendtsen 
Sædding Nielsine Korsholm Bendtsen ca. 1875 f. i Herborg 10. 5. 1852 – d. i Sædding 4. 11. 1900.
Sædding Nielsine Korsholm Bendtsen og Arne Knudsen viede i Sædding kirke 26. marts 1943
Sædding Nielsine Korsholms bryllup men Arne Knudsen Sædding kirke 26. 3. 1943 Arne er født i Øsby Haderslev amt
Sædding Nielsine Thuesine Jørgine og Anders Clausager. Kjærgaard. Kjærgaardsvej 1.
Sædding Nr. Stensig Stensigvej
Sædding Nr. Stensig Stensigvej 8 Margrethe og Christian Opstrup med nogle ukendte børn
Sædding Nygaard Sæddingvej 22
Sædding Nyt orgel i Sædding kirke 1940. fra v 1. Christian Stengaard. 2. Reimann Hansen
Sædding Nyt orgel i Sædding kirke 1940. Reimann Hansen
Sædding Nyt orgel i Sædding kirke 1940. yderst til højre Andreas Svendsen
Sædding Nørgaard Solvangvej 2 ca 1900 Niels Vendelbo og Marianne med børn
Sædding Nørgaard Solvangvej 2 før 1937
Sædding Nørgaardhus. Solvangvej 1.
Sædding Ole Andersen Født i Grimstrupgaard Sæddingvej 21
Sædding Ole og Mariane Pedersen Astrupvej 2
Sædding Ole Pedersen foran Kløverbakken 18
Sædding Ole Pedersen med hestene Musse og Lise
Sædding Ole Pedersens løbske heste 1956
Sædding Opvartere i Sædding Forsamlingshus fra v 1. Ruth Clausager 2. Kristine Svendsen (Stensig) 3 Erna Pedersen  4 Esther Pedersen
Sædding Opvartere i Sædding Forsamlingshus fra v 10. Mads Clausager  11. Ketty Kirkegaard 12. Jeppe Kirkegaard
Sædding Opvartere i Sædding Forsamlingshus fra v 5. Ib Ejlersen 6. Dinne Olsen 7. Ole Pedersen 8. Jenny Ejlersen  9. Smed Thorvald Skov
Sædding Parti fra Sædding (bybillede)
Sædding Parti fra Sædding Rækker Actiemølle
Sædding Pastor Brandt og Frue
Sædding Pastor Brandt. Karl Gunnar Brandt  Præst   i Bølling Sædding 1890 – 1896.
Sædding Peder Børge Pedersen med Lastbil
Sædding Peder Frandsen Gahner 14 år gl. Lille Hedegaard
Sædding Peder Hvid Jørgensen 80 årig gymnast avisudklip 1987
Sædding Peder Hvid Jørgensen 81 Årig gymnast avisudklip
Sædding Peder hvid Jørgensen med et barnebarn
Sædding Peder Kirkegaard, Helga Kirkegaard og Anton Kirkegaard  fra Ø. Kirkegaard
Sædding Personale Sædding forsam.hus fra v 5. Jens Rabæk 6, Ketty Kirkegaard På trappen Martha Ulriksen Ruth og Mas Clausager
Sædding Personale Sædding forsamlingshus fra v 1. Kirstine 2. Petra Pedersen 3. Ketty Langbo 4 siddende Hans Ulriksen
Sædding Petra og Peter Mølgaard Andersen m børn Signe Marie og Anders Stensigvej 1 Signe Marie Konfirmation
Sædding Petra og Søren Mortensen m børn  Viggo, Karl, Ivan, Villy og Leo
Sædding Pige med Cykel. Pilgaard Clausagervej 3
Sædding Pige på cykel
Sædding Pilgaard Clausagervej 3.
Sædding Pokal 19 – SG – 07 M. Herre 14. 6. 59
Sædding Pokal Borris G. & U. 20. 5. 67
Sædding Pokal Borris G. & U. 25. 5. 68
Sædding Pokal Borris Gymnastikforening 18. 7. 65
Sædding Pokal Bølling 20. 3. 1953 Drenge B.
Sædding Pokal F. G. 30. 8. 59  H. A.
Sædding Pokal F. G. 30. 8. 59 D. A.
Sædding Pokal Faster 30. 6. 63
Sædding Pokal Fiskbæk 25. 8. 63
Sædding Pokal Fiskbæk 25. 8. 63
Sædding Pokal H. B. 16.7.61
Sædding Pokal H. B. 5. 8. 67.
Sædding Pokal H. G.  A. Herrer 1961
Sædding Pokal H. G. 8. 8. 64
Sædding Pokal H. G. U. 20. 8. 66
Sædding Pokal H. I. F. 1960
Sædding Pokal H.G.U. 20. 8. 66
Sædding Pokal Herborg Idrætsforening
Sædding Pokal Haandbold i Staby 12. 7. 1959
Sædding Pokal L. G. F.   6. 7. 58.
Sædding Pokal N.V.I.F. 20. 8. 61
Sædding Pokal S. G. I. 4. /. 65
Sædding Pokal S. G. Pokalstævne 3. 6. 1968 H. C.
Sædding Pokal Spjald G. I. F.  - D. B. 6. 8. 67
Sædding Pokal Spjald G. I. F.  - H. A. 6. 8. 67
Sædding Pokal Stauning G. F. 1. 7. 67
Sædding Pokal Sædding 1963 drenge
Sædding Pokal Sædding 1963 H. B.
Sædding Pokal Sædding 1964
Sædding Pokal Sædding 1964
Sædding Pokal Sædding 1964
Sædding Pokal Sædding 21. 7. 62
Sædding Pokal Sædding 21. 7. 62
Sædding Pokal Sædding 21. 7. 62
Sædding Pokal Sædding 21. 7. 62
Sædding Pokal Sædding B Damer
Sædding Pokal Sædding B. Herrer
Sædding Pokal Sædding Drenge
Sædding Pokal Sædding G. & U. 15. 6. 68
Sædding Pokal Sædding G. & U. 15. 6. 68
Sædding Pokal Sædding G. F. 25. 7. 65
Sædding Pokal Sædding Kfum & K Idræt 1955 B. Damer
Sædding Pokal Sædding KFUM & Ks idræt 1953 B Herrer
Sædding Pokal Sædding KFUM & Ks idræt 1953 Junior Damer
Sædding Pokal Sædding M &Ks jubilæum20. 6.65 H. B.
Sædding Pokal T. G. F. 14. 6. 64
Sædding Pokal udsat af N. Mathiasen H. G.  29. 7. 51
Sædding Posthuset nedlægges 1. febr. 1968. Stationsbygningen er til salg. Kopi af avisudklip
Sædding Postkort bagside  til Kristine Andersen i Stensig
Sædding Postkort bagside  til Aage Villsen fra Johanne Pedersen
Sædding Postkort bagside Til Ajna Sørensen fra Niels Sørensen og Thomas Peder Kirkegaard 1908
Sædding Pouline ????? 1955
Sædding Ringridning
Sædding Ringridning
Sædding Ringridning, rytterne samlet ved Sædding afholdshotel
Sædding Ruth Clausager. Stensæde. Stensædevej 1.
Sædding Ruth Holmgaard Solvang, Solvangvej 4.
Sædding Ruth og Svend Erik Jacobsen Lyngvejen 7.
Sædding Ryslinge Højskole øverst nr. 5 fra v Jens Peder Astrup Svendsen
Sædding Rækker Mølle set fa søsiden
Sædding Sigfred ?????  1955
Sædding Signe Christensen Fiskbækvej 9.
Sædding Signe Marie og Anders Mølgaard Andersen August 1956
Sædding Signe Marie. Storgaard Stensigvej 1.
Sædding Signe og Harald Pedersen Sølvbryllup 29. 6. 1955 Sæddingvej 15.
Sædding Signe og Harald Pedersen Sølvbryllup 29. 6. 1955 Sæddingvej 15.
Sædding Signe og Søren Bilberg m. børn. Fra v. Ane Kathrine, Edith Konfirmand og Egon og Bedste? Pilgaard Clausagervej 3
Sædding Sigrid og Magnus Nielsen Astrupvej 9.
Sædding Skolebillede  Sædding skole Lærerparret til v. Hr. og fru. Jensen . 2. række nr 6. fra v. Else Marie Pedersen
Sædding skolebillede 1909
Sædding Skolebillede 1917 Lærer Michael Pedersen og hustru Johanne
Sædding Skolebillede 1924
Sædding Skolebillede 1930 Lærer Jensen og Fru Jensen
Sædding skolebillede lærer Michael Pedersen
Sædding Skolebillede Sædding skole. Drenge fra v. Jens Lunde Pedersen, Arne Holm, Johannes Esmarch, Bjarne Steffensen,
Sædding Skolebillede Sædding skole. Piger fra v. Meta Borch Sørensen, Else Marie Pedersen, Tove Mastrup, Ellen Margrethe Ulrichsen
Sædding Skolen gl/ny bygget 1939 - 40
Sædding Skolenbillede ca. 1898.  2. B. fra v. 1. Hans Jansen. 2. Peder Kirkegaard 3. Lærer Mikael Pedersen 4. Anna Gahner 5 Jakobine Madsen
Sædding Skolenbillede ca. 1898.  2. F fra v. 6 Anna Birch  7 Andrea Gahner 8 Peder ???
Sædding Skolenbillede ca. 1898.  2. F. fra v.  2. Ingeborg Gahner (g. Skov) 3. Kathrine Vendelbo  4. Anna Gammelgaard  5. Johanne Mortensen
Sædding Skolenbillede ca. 1898.  3. B. fra v. 1. Jens Kirkegaard 2. Petrine Kirkegaard Mikkelsen 3. Laurine Larsen 4. Kirstine Madsen
Sædding Skolenbillede ca. 1898.  3. B. fra v. 5 Kirstine Søndergaard 6. Kirstine Hansen 7 Kirsten Andersen 9. Svend Stensig 10. Mikkel Hansen
Sædding Skolenbillede ca. 1898.  4. B fra v. 1. Anders Søndergaard 2. Karoline Mortensen (g Dyrholm) 3. Katrine Stengaard 4. Kathrine Hansen
Sædding Skolenbillede ca. 1898.  4. B. fra v. 5 Kirstine Hansen 6. Mette Gammelgaard 7. Kirsten Bendtsen 8. Bendt Christensen
Sædding Skolenbillede ca. 1898. B. fra v B. fra v.  4. Lærerinde Hanna Krog 5. Mariane Kirkegaard (g. Søndergaard)
Sædding Skolenbillede ca. 1898. B. fra v B. fra v. 1. Metheo Gammelgaard 2. Jan Aas Jansen. 3. Peder Graversen
Sædding Skolenbillede ca. 1898. F fra v. 1.  Jens Christian Jansen 2. Peder Kirkegaard Mikkelsen 3. Anders Vestergaard Svendsen
Sædding Skolenbillede ca. 1898. F fra v. 4. Anders Clausager 5. Christen Jansen
Sædding Skybruddet 6. 9. 2014. Dagen derpå i Rækker Mølle
Sædding Skybruddet 6. 9. 2014. Dagen derpå i Rækker Mølle
Sædding Skybruddet 6. 9. 2014. Dagen derpå i Rækker Mølle
Sædding Skybruddet 6. 9. 2014. Dagen derpå i Rækker Mølle
Sædding Skybruddet 6. 9. 2014. Dagen derpå i Rækker Mølle
Sædding Skybruddet 6. 9. 2014. Dagen derpå i Rækker Mølle
Sædding Skybruddet 6. 9. 2014. Dagen derpå i Rækker Mølle
Sædding Skybruddet 6. 9. 2014. Dagen derpå i Rækker Mølle
Sædding Skybruddet 6. 9. 2014. Dagen derpå i Rækker Mølle
Sædding Skybruddet 6. 9. 2014. Dagen derpå i Rækker Mølle
Sædding Skybruddet 6. 9. 2014. Dagen derpå i Rækker Mølle
Sædding Skybruddet 6. 9. 2014. Dagen derpå i Rækker Mølle
Sædding Skybruddet 6. 9. 2014. Haven Sæddinghedevej 1.
Sædding Skybruddet 6. 9. 2014. Haven Sæddinghedevej 1.
Sædding Skybruddet 6. 9. 2014. Haven Sæddinghedevej 1.
Sædding Skybruddet 6. 9. 2014. Haven Sæddinghedevej 1.
Sædding Skybruddet 6. 9. 2014. Haven Sæddinghedevej 1.
Sædding Slumstrup Luftfoto
Sædding Slumstrup set fra haven
Sædding Slumstrup Slumstrupvej 15
Sædding Slumstrupvej 13
Sædding Slumstrupvej 17
Sædding Slumstrupvej 17 i haven
Sædding Slumstrupvej 8.
Sædding Sognefogeder i Bølling-Nørre Herred i midten nr 2. fra h. A. Clausager
Sædding Soldaterbillede Ingvard Clausager Garde og Thomas Gahner Fodfolket i Haderslev
Sædding Soldaterbillede. Thomas Thomsen i Kirkegaard står i midten
Sædding Solhøj år 1930. Dyssevænget 23 Hartvig med hunden Lilly. I baggrunden Dyssevænget 25
Sædding Solvang, Solvangvej 4
Sædding Solvangvej 1 Luftfoto
Sædding Solvangvej 2 Luftfoto
Sædding Solvangvej 4 ?????
Sædding Solvangvej 5
Sædding Solvangvej 5 Luftfoto 1955
Sædding Solvangvej 8 ????
Sædding Solvangvej 9
Sædding Solveig og Arne Pedersen købmand Søvejen 3 på udfugt
Sædding Solvejg Andersen Fyrstenborgvej 8
Sædding Stengaard Sæddingvej 25 før ombygning
Sædding Stengaard Sæddingvej 25 Luftfoto
Sædding Stensig Slumstrupvej 14
Sædding Stensig, Slumstrupvej 14. Ca. 1912
Sædding Stensigvej 2
Sædding Stensigvej 2 ????
Sædding Stensigvej 3 Luftfoto
Sædding Stensigvej 3.
Sædding Stensigvej 4
Sædding Stensigvej 6 Mastrups piger Laura, Birgit, Lis, Tove og Maren Mastrup ??
Sædding Stensigvej 8
Sædding Stensigvej 8
Sædding Stensæde. Stensædevej 1.
Sædding Stensædevej 2
Sædding Stensædevej 2 Børn af Morten Jensen Karen, Kirstine, Anders, Kamma og Niels
Sædding Stensædevej 6
Sædding Stentoft Solvangvej 3
Sædding Storgaard Stensigvej 1.
Sædding Stående Ole Pedersen
Sædding Svend
Sædding Svend Andersen f. i Bjergbo 04 01 1819 død i Stensig 17 05 1908
Sædding Svend Iversen Sæddingvej 1.
Sædding Svend Olsen Lyngvejen 6
Sædding Sædding efterskole Forstanderparret Britta og Peter Toft
Sædding Sædding forsamlingshus 1990.
Sædding Sædding forsamlingshus 1990.
Sædding Sædding gl. og nye skole set fra Dyssevænget 23.
Sædding Sædding Guldkonfirmation 18. 4. 1993.
Sædding Sædding Guldkonfirmation 18. 4. 1993.
Sædding Sædding gymnastikforening 1910  forrest fra v. 1 Anton Kirkegaard, 2 Andreas Svendsen, 3 Chr. Rasmussen
Sædding Sædding gymnastikforening 1910  forrest fra v. 4 Jens Gammeljord.
Sædding Sædding gymnastikforening 1910 avisudklip med navne.
Sædding Sædding gymnastikforening 1910 bag fra v. 1 Andreas Kirkegaard, 2 Niels Gammeljord, 3 Andreas Søndergaard
Sædding Sædding gymnastikforening 1910 bag fra v. 4 Peder Gaasdal, 5 Kr. Stengaard, 6  Karl Kirkegaard, 7Peder Kirkegaard
Sædding Sædding gymnastikforening 1910 næst bag fra v. 1 Kirsten Bendtsen, 2 Anton Svendsen, 3 Mads Chr. Jensen
Sædding Sædding gymnastikforening 1910 næst bag fra v. 4 Mads Chr Jensen 5. Anders Clausager, 5 Mikkel Kodbøl
Sædding Sædding gymnastikforening 1910 næst bag fra v. 6 Sofus "Møllebestyrer" 7, M. Gammelgaard 8 Kathrine Vendelbo.
Sædding Sædding gymnastikforening 1910 næst forrest fra v. 1 Lene Mouridsen, 2 Kirstine Mouridsen 3 ?? Lærerinden
Sædding Sædding gymnastikforening 1910 næst forrest fra v. 4 Maren Rasmussen, 5 Degnens pige, 6 Sine Gammeljord
Sædding Sædding gymnastikforening 1910 næst forrest fra v. 7 Kathrine Stengaard 8. Johanne Engelbrecht 9 Maren Kirkegaard
Sædding Sædding kirke
Sædding Sædding kirke
Sædding Sædding kirke
Sædding Sædding kirke
Sædding Sædding kirke
Sædding Sædding kirke
Sædding Sædding kirke 1895
Sædding Sædding kirke 1895
Sædding Sædding kirke 1895. Indvendig
Sædding Sædding kirke 1895. Udvendig
Sædding Sædding kirke indvendig
Sædding Sædding kirke. udklip fra Familie Journalen
Sædding Sædding Maskinstation Fiskbækvej luftfoto
Sædding Sædding skole
Sædding Sædding skole
Sædding Sædding skole
Sædding Sædding skole 1906
Sædding Sædding skole luftfoto
Sædding Sædding skole på udflugt til København 1950 Jytta Jensen står som nr 9 fra v. i pigerækken
Sædding Sædding. Gymnastikforening 1922. 2. rk. fra v. 1. Maren Bendtsen, 2 Johanne Pedersen, 3 pige i skolen
Sædding Sædding. Gymnastikforening 1922. 2. rk. fra v. 4 Valborg Krarup,lærerinde leder for pigerne
Sædding Sædding. Gymnastikforening 1922. 2. rk. fra v. 5 Jens Peder Svendsen leder for karlene, 6 Peder Iversen
Sædding Sædding. Gymnastikforening 1922. 2. rk. fra v. 7, Ejnar Bilbberg, 8 Kristian Nissen.
Sædding Sædding. Gymnastikforening 1922. bag. fra v. 1 Kristian Sørensen, 2 Peder Vendelbo, 3 Jens Leding
Sædding Sædding. Gymnastikforening 1922. bag. fra v. 4 Niels Barde Kirkegaard, 5 Bendt Bendtsen, 6 Marius Madsen
Sædding Sædding. Gymnastikforening 1922. bag. fra v. 7 Kristian Stengaard, 8 Alfred Bendtsen
Sædding Sædding. Gymnastikforening 1922. forrest. fra v. 1 Sine Bendtsen, 2 Didde Gammeljord, 3 Marianne Kirkegaard
Sædding Sædding. Gymnastikforening 1922. forrest. fra v. 4. Sine Leding, 5 Ajna Sørensen, 6 Jakobine Svendsen
Sædding Sædding. Gymnastikforening 1937 1. rk.fra v. 1 Kirsten Jensen, 2 Rigmor Andersen, 5 Elisabeth Gammelgaard
Sædding Sædding. Gymnastikforening 1937 1. rk.fra v. 6 Mary Andersen,  7 Anna Nielsen.
Sædding Sædding. Gymnastikforening 1937 2. rk.fra v. ? Kirsten Bak, 10 Chr. Frost
Sædding Sædding. Gymnastikforening 1937 2. rk.fra v. 1 Peder Nielsen  ? Helge Larsen ? Anna Sigrid Svenstrup
Sædding Sædding. Gymnastikforening 1937 3. rk.fra v.  1 ?? 2 Chr Korsholm Bendtsen, 3 Søren Olesen, 4 Søren Gammeljord
Sædding Sædding. Gymnastikforening 1937 3. rk.fra v.  10 Niels Kjærgaard Svendsen
Sædding Sædding. Gymnastikforening 1937 3. rk.fra v.  5 ?? 6  ?? 7Aksel Mastrup 8 Søren Clausager 9 ??
Sædding Sædding. Gymnastikforening 1937 4. rk.fra v.  1 Jeppe Kirkegaard, 2 Søren Andersen, 3 Mads Clausager,
Sædding Sædding. Gymnastikforening 1937 4. rk.fra v.  4 Anders Stengaard, 5 ?? 6 ?? 7 Svend Svenstrup
Sædding Sædding. Gymnastikforening 1937 4. rk.fra v.  8 Anders Jensen, 9 Jens Dyrholm.
Sædding Sædding. Gymnastikforening Mesterskabsdrenge (1964 eller67)
Sædding Sædding. Gymnastikforening Vinteren 1936-37 1. rk.fra v. 5 Dinne Olesen, 6 Kamma Jensen, 7 Stine Meldgaard
Sædding Sædding. Gymnastikforening Vinteren 1936-37 1. rk.fra v. 8 Jenny Faurby, 9 Maja Clausager
Sædding Sædding. Gymnastikforening Vinteren 1936-37 1. rk.fra v.1 ?? Larsen, 2 Inger Olesen, 3 Anne Bendtsen 4 Anne Nielsen
Sædding Sædding. Gymnastikforening Vinteren 1936-37 2. rk.fra v. 1 Ellen Gammelgaard, 2 Astrid Stengaard, 3 Magdelen Tang
Sædding Sædding. Gymnastikforening Vinteren 1936-37 2. rk.fra v. 4 Anna Sigrid Svenstrup, 5 Maja Clausager Leder
Sædding Sædding. Gymnastikforening Vinteren 1936-37 2. rk.fra v. 6.Johanne Vendelbo, 7 Else Meldgaard 8 Nielsine Korsholm
Sædding Sædding. Gymnastikforening Vinteren 1936-37 2. rk.fra v. 9 Mary Andersen, 10 Jens Vendelbo Leder.
Sædding Sædding. Gymnastikforening Vinteren 1936-37 3. rk.fra v. 1 Andres Stengaard 2 Ole Pedersen 3 ?? 4, Jeppe Kirkegaard
Sædding Sædding. Gymnastikforening Vinteren 1936-37 3. rk.fra v. 8 Jens Madsen, 9 Søren Andersen, 10 Mads Clausager.
Sædding Sædding. Gymnastikforening Vinteren 1936-37 3. rk.fra v.5 Aksel Clausager, 6 Jens Dyrholm, 7 Svend Svenstrup
Sædding Sædding. Gymnastikforening Vinteren 1936-37 4. rk.fra v. 1 Søren Olesen, 2 Helge Larsen, 3 Søren Clausager
Sædding Sædding. Gymnastikforening Vinteren 1936-37 4. rk.fra v. 4 Mads Vinge, 5 Chr. Bendtsen, 6 ?? 7 Jens Jensen  ?????
Sædding Sæddinghedevej 2  m. Sæddinghedevej 5 i baggrunden
Sædding Sæddinghedevej 3
Sædding Sæddinghedevej 3 B. fra v. Jens Korholm Bendtsen, Ane Christiane, Nielsine Korsholm bendtsen og Arne Knudsen
Sædding Sæddinghedevej 3 B. fra v. Jens Korholm Bendtsen, Ane Christiane, Nielsine Korsholm Bendtsen og Arne Knudsen
Sædding Sæddinghedevej 3 f. fra v. 1. Christian Bendtsen 2. Bendt Bendtsen 3. Jenny Bendtsen 4. Anna Bendtsen
Sædding Sæddinghedevej 3 f. fra v. 5. Mary Bendtsen 6. Jens Peder Bendtsen Resten Arne Knudsens Familie
Sædding Sæddinghedevej 3 Fam. Bendtsen i roerne fra v. Jens Frisk Jensen, Jens Peder, Tove, Mary Helena Bendtsen
Sædding Sæddinghedevej 3 fra v. Ane Kristiane, Hans Korsholm. Jens Peder Bendtsen og Mary Helene
Sædding Sæddinghedevej 3 Jens Peder Bendtsen i uniform
Sædding Sæddinghedevej 3.
Sædding Sæddinghedevej 3.
Sædding Sæddinghedevej 3.  f. fra v. 2 Mary kristine Bendtsen 3. Jens Peder Bendtsen 4. Kristian Bendtsen 5. Bendt Bendtsen
Sædding Sæddinghedevej 3. B. i døren Jens Korsholm og Ane Christiane Bendtsen f. fra v. 1. Nielsine Korsholm Bendtsen
Sædding Sæddinghedevej 3. f. fra v. 6 Anna Bendtsen 7. Jenny Bendtsen.
Sædding Sæddinghedevej 3. Mary Kristine Bendtsens konfirmation 20. 4. 1941 Bølling kirke.
Sædding Sæddinghedevej 3. Stor pige ukendt fra v. Nielsine Bendtsen, Christian Bendtsn og Anne Bendtsen
Sædding Sæddinghedevej 5
Sædding Sæddinghedevej 5
Sædding Sæddinghedevej 5 ???
Sædding Sæddinghedevej 5 ???
Sædding Sæddingvej 15. 29. 6. 1955
Sædding Sæddingvej 17
Sædding Sæddingvej 17
Sædding Sæddingvej 20
Sædding Sæddingvej 22
Sædding Sæddingvej 26
Sædding Sæddingvej 29 med den gamle kirkestald
Sædding Sæddingvej 31
Sædding Sæddingvej 31 ???
Sædding Søndagsskole børn i Søndergaard Sæddingvej 19. En sommer søndag i 1938
Sædding Sønder Kjærgaard Vinterbillede Slumstrupvej 17
Sædding Søndergaard Sæddingvej 19 Luftfoto
Sædding Søren Clausager.   Kjærgaard. Kjærgaardsvej 1.
Sædding Søren Lodahl Solvangvej 2
Sædding Søren Ogelvig Sørensen (Søren Clausager) Clausager Clausagervej 2
Sædding Søren Vestergård og søster på Ferguson Grimstrupgård Sæddingvej 21
Sædding Søren, Anne Birthe , Niels og Else Nørgaard Pedersen Slumstrupvej 17
Sædding Søskende fra Lille Hedegaard. Anders, Andrea, Ingeborg, Thora.
Sædding Søskende født på Sædinghedevej 3. fra v. Nielsine, Jens Peder, Anna, Kristian, Jenny, Bendt og Mary Bendtsen
Sædding Søvejen 10
Sædding Søvejen 17 ca 1960
Sædding Søvejen 28 Rækker Mølle
Sædding Søvejen 9 Cykel og træhandel
Sædding Tekst til billede 361 med posten Hans Husted
Sædding Tekst til billede 364 Sædding gl. og nye skole set fra Dyssevænget 23.
Sædding Thomas
Sædding Thora Kathrine Christensen Hjemmesygeplejerske i Bølling og Sædding f. 29 01 1888  d. 24.06 1966
Sædding Thora Katrine Nielsen gift med Anders Gahner Lille Hedegaard f. 29 01 1888 d. 24. 6. 1966
Sædding Thuesine Jørgine Sørensen og Anders Jensen Clausager Bryllupsbil. Gift i Sædding kirke 12 Oktober 1917
Sædding Til Højre Else Marie Pedersen Sæddinghedevej 5. på besøg i Knudsens have ved Brejning krat.
Sædding Til Højre Jens Korsholm Bendtsen og Ane Christiane Bendtsen f. Lauridsen de andre ukendte
Sædding Til venstre Else Marie Pedersen Sæddinghedevej 5 til h. Ellen Margrethe Ulriksen Sæddingvej 24
Sædding Tove Falkner Granvej 1
Sædding Tove Jensen (gift Bendtsen)  Afslapning
Sædding Tove Jensen gift Med Jens Peder Bendtsen 6. 7. 1957 til venstre Toves søster Jytta Bendtsen
Sædding Tove, gift med Jens Peder Sæddinghedevej 3.
Sædding Trine og Jens Bilberg ??????
Sædding Tørvegravning personer ukendte
Sædding Udflugt til Christiansborg
Sædding Udflugt til Lillebæltsbroen. siddende forrest 2 fra v Karl Smith, Slumstrup mark
Sædding Udflugt til Lillebæltsbroen. siddende forrest fra v. Gaardejer Jeppe Christensen Fyrstenborg
Sædding Udflugt til Lillebæltsbroen. siddende i lyst tøj Alfred Iversen til v. for ham Medom Pedersen
Sædding Udsigt over Rækker Mølle
Sædding Udsigten fra Søvejen 9
Sædding Ungdoms billede af Jens Kirkegaard Thomsen
Sædding Ungdomsforeningen fra v 1. Verner Svenstrup 2. Kristian Gammelgaard 5. Jens Kirkegaard 7. Anders B. Clausager
Sædding Ungdomsforeningen fra v 9. Alfred Bendtsen  10. Ditte Bilberg f. Gammeljord. 11. Jens Pedersen
Sædding Ungdomsforeningen fra v 9. Alfred Bendtsen  13. Astrid Stengaard 17. Ellen Gammelgaard
Sædding Ungdomsforeningen opfører Husmandstøsen, b. f. v. 1. Anders Damgaard 2. Hartvig Husted 3. Anders Stengaard
Sædding Ungdomsforeningen opfører Husmandstøsen, b. f. v. 4. Marie Rosendahl 5. Gustav Pedersen 6. Johannes Madsen
Sædding Ungdomsforeningen opfører Husmandstøsen, b. f. v. 7. Jenny Jensen, 8. Søren Olesen
Sædding Ungdomsforeningen opfører Husmandstøsen, f. f. v. 1. Kirsten Jensen 2. Anders Jensen 3. Elisabeth Gammelgaard
Sædding Ungdomsforeningen opfører Husmandstøsen, f. f. v. 4.Jakob Stensig 5. Lone Pedersen 6. Mads Clausager
Sædding Vester Kirkegaard ca 1900 Clausagervej 1. Det ældre par i midten er Jens og Mariane Kirkegaard
Sædding Vester Kirkegaard ca 1900 Clausagervej 1. Siddende forrest til v. Kathrine Stengaard (Faurby) til højre Ane Kirkegaard Thomsen
Sædding Viggo og Kirstine Pedersens datter Else Pedersen Lyngvejen 8.
Sædding Viggo og Kirstine Pedersens søn Bent Pedersen Lyngvejen 8.
Sædding Villy og Gerda Olsen Lyngvejen 6
Sædding Vinterbillede Sæddinghedevej 5
Sædding Vogterhuset Damgaardsvej 3
Sædding Vogterhuset Damgårdsvej 3    Frede, Svend Åge og Harry ????
Sædding Vogterhuset Damgaardsvej 3  Vita og Anne Lise ????
Sædding Vogterhuset. Damgaardsvej 3 Børn. Børnene er Harry, Frede og Svend Åge Olsen (Lejebolig 3. Sædding)
Sædding Øster Kirkegård Sæddingvej 24
Sædding Aase datter af Oda og Tage Jensen Fyrstenborgvej 3
Sædding Aase Gammelgaard Lyngvejen 3
Sædding Åse Kollerup ?? Clausagervej 5
Sædding  Astrid og Carl Skovgaard Hansen m børn Ingrid, Edith, Kamma og Inger Marie Slumstrupgaard
Sædding  Astrid Skogaard med sin mor Kirstine, og Datteren Edith Slumstrupgaard
Sædding  Emilie Bjerg, kirkegaard tildeles Sølvmedalje for lang og tro tjeneste 18 okt. 1976
Sædding  Familien samlet i haven Slumstrupgaard
Sædding  Faster Margrethe Christensen med Thomas, Maren og Inga. Lille Hedegaard
Sædding  Inger Marie og Hans Skovgaard
Sædding  Jeppe Kirkegaard Ringridning
Sædding  Slumstrupgaard

Sidst opdateret: 23-01-2015
Kalender
09-12-2016 09:30
Juleafslutning i Minihøjskolen
-----------------------------------

10-12-2016 10:00
Loppemarked
-----------------------------------

10-12-2016 13:00
Clausager
-----------------------------------

11-12-2016 13:00
Clausager
-----------------------------------

13-01-2017 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

14-01-2017 10:00
Loppemarked
Opslagstavlen
Spillemandsmesse
-----------------------------------

Hus udlejes
-----------------------------------

El-scooter
Design: MediaConnect