- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
Så er prøverne til årets Rakkerspil på Bundsbæk Mølle gået i gang. Torsdag den 5. august mødtes en flok glade amatører i frokoststuen på Bundsbæk Mølle. Der var folk af begge køn og i alle aldre ved bordene med de dannebrogsfarvede duge. De var nu ikke kommet for at nyde en frokost i de smukke museumsomgivelser. Forventningsfulde ventede de på at få udleveret rollehæftet til årets Rakkerspil. Ane Lisa Bollerup, der er forfatter til årets rakkerspil, gennemgik øveplanen og rollefordelingen. Der er afsat 11. aftener til at få replikkerne på plads inden de 3 forestillinger på Bundsbæk Mølle løber af stabelen den 10. og 12. september.
Efter en del diskussion om mødeplanen skar instruktør, Bitten Smedegaard igennem og kaldte til ro med de myndige ord: Ti’ stille – nu læser vi! Og så fløj replikkerne rundt i lokalet – snart kom de fra det forreste og snart fra det bageste bord. Det var 1. læseaften, så årets rakkerspillere havde ikke set teksten og smagt på ordene før, så af og til måtte en replik tages om. Så er der også det, at replikkerne helst skal fremsiges på klingende vestjysk, og det tager lige tid at få tungen vendt derefter. Ind imellem kalder en replik latteren frem, og af og til gøres der indsigelse mod en talemåde for ikke at være jysk nok. Det hedder da ”sølle”, er der én, der insisterer, og så bliver der rettet i teksten.
Ane Lisa og Bitten (Klik og forstør)
Instruktøren gør holdt ved begyndelsen af akt 2 og fortæller, at den er bygget op omkring en oplevelse hendes mor havde i barndommen, og hun føjer til, at når de når frem til at øve i det fri og med kostumer, skal der nok komme stor dramatik ud af det.
Årets Rakkerspil, der har titlen: ”Tyv tror …”, har indlagte sange og i slutningen af 1. akt finder Laurids Lauridsen harmonikaen frem og slår tonen an, mens Bitten Smedegaard svinger taktstokken og påstår, at det lyder som ”Dejbjerg mandskor”.
Efter 2. akt holdes der kaffepause, og stykket diskuteres livligt blandt skuespillerne, som hurtigt har fundet ind i rollerne som rakkere.
3. akt går som en leg og en af de mandlige aktører mener, at han selvsagt ikke vil få problemer med udenadslæren, for han har kun én replik. Efter at der er kommet styr på, hvem der tager sig af opvasken, siver folk langsomt hjem.
Der slides med replikkerne (Klik og forstør)
Stykket har 17 medvirkende og dertil kommer naturligvis en række folk, der skal tage sig af praktiske ting omkring kostumer, sminke og scene.
Holdet bag årets Rakkerspil består af mange aktører, der ikke står på rakkerscenen for første gang. De vil givetvis være i stand til at give Ane Lisa Bollerups stykke masser af liv. Stykket viser glimt fra rakkernes ofte barske hverdag og replikkerne rammer givetvis den karske omgangstone. I Bitten Smedegaards instruktion skal stykket nok få dramatisk liv, og hun ser sammen med holdet frem til den 10. og 12. september, hvor de glæder sig til at vise publikum årets Rakkerspil.
Rakkerspillene er ikke af ny dato. Ane Lisa Bollerup fortæller, at der med undtagelse af et enkelt år, siden 1997 har været opført Rakkerspil på Bundsbæk Mølle. Første gang, der blev opført Rakkerspil var i 1988 på Nato-området. De senere år har publikumstilstrømningen ikke været så stor; men holdet vil gøre alt for, at Rakkerspillet 2010 bliver et tilløbsstykke.
Jens Holmgaard

FAKTA

Kim Clausen, ”Hedens mennesker” for Skov- og Naturstyrelsen

"Meget tyder på, at rakkerne først begyndte at bosætte sig på de vestjyske heder i slutningen af 1600-tallet og i begyndelsen af 1700-tallet. Rakkerne syntes i denne periode i vid udstrækning at være ansat i embeder med det formål at udføre rakkerarbejde for bønderne i et eller flere sogne. De såkaldte "Dejbjergrakkere", havde indgået akkord med bønderne i Skjern, Stauning og Dejbjerg sogne om at udføre urent arbejde - hvilket i første omgang bestod i at flå huden af selvdøde dyr - kvæg og heste."

Sidst opdateret: 06-08-2010
Kalender
31-05-2020 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-06-2020 18:00
Fisketur
-----------------------------------

28-06-2020 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

07-08-2020 19:00
Riffelskydning
-----------------------------------

14-08-2020 19:00
Lerdueskydning
-----------------------------------

30-08-2020 13:00
Søndagsaktivitet
Opslagstavlen
Design: MediaConnect