- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Sædding Efterskole fejrer 40 års jubilæum

Fredag og lørdag den 26. – 27. september fejrede Sædding Efterskole 40 års jubilæum. Festlighederne tog deres begyndelse med en uformel reception fredag eftermiddag fra 14.30 – 16.30.

Skoleleder Rasmus Houler bød de fremmødte velkommen og trak tråde tilbage til skolens start i 1974. ”Herren førte det igennem”, stod der at læse i ”Missionsvennen” i en omtale af indvielsen. Under devisen ”bed og arbejde” havde man fået etableret en fri skole i Sædding. Gud kaldte på mange frivillige hænder og ved opgørelsen af udgifterne viste det sig, at de mange hænder havde bidraget med ca. 1 mill. lønkroner.

Rasmus Houler omtalte indvielsesdagen den 14. september 1974. Dagen var præget af stor taknemlighed og mange taler og blev båret af salmeord fra GT:
Halleluja. Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid. (Sl. 107)

Skolen havde fået digitaliseret en del gamle smalfilm fra byggeriet, som deltagerne kunne se på storskærmen i skolen nye kantine. En del af gæsterne kunne sætte navne på de mange flittige hænder.
Rasmus Houler sluttede sin tale af med at rette en tak til de mennesker, der stod bag skolen ved dens start og forlængede takken til at omfatte de fremmødte, venner og forretningsforbindelser af skolen.

Skolen bød på et kaffebord i klasse med det sønderjyske. Under kaffen bragte skoleleder på Solgården, Christian Andersen en jubilæumshilsen.
Han hæftede sig ved at 40 år i menneskelig forstand hører til i en aldersklasse, der er præget af masser af energi og kraft. Ikke blot bragte han en tak fra ”en søsterskole” og ”søskendefællesskab” – men også en personlig tak for de to skoleår, han selv fik på Sædding Efterskole. Endelig bragte han en forældretak. Christian Andersen pegede afslutningsvis på det fælles mål, at lade de unge elever må møde Gud og Jesus.

Kunstneren, Arent Uhres stærke billeder var udstillet på skolen. Eleverne havde brugt tid på at fremstille de 4 årtier, skolen har fungeret i. Spændende var deres kreationer, der fortalte et årti gennem mode, musikstil og større begivenheder i verden.

Ja, meget har ændret sig siden skolens start i 1964. Skolen startede bl.a. som en reaktion imod loven om fri abort og den frie porno.

En fin og uformel reception, der godt kunne have tiltrukket flere naboer, venner og samarbejdspartnere; men måske havde mange valgt at deltage i den store jubilæumsfest lørdag aften?

Søndag var det Efterskolernes dag og i den anledning kunne receptionsgæsterne også se den nye "profilbrochure", som skal tiltrække elever til Sædding Efterskole. Der er tale om en meget fornem og utraditionel publikation med titlen "Begejstring for LIVET", som forhåbentlig vil virke flere elever til Sædding Efterskole.

JH
Klik på et billede og se serien i stor størrelse!

Sidst opdateret: 04-10-2014
Kalender
28-02-2020 18:00
Rækker Mølledans
-----------------------------------

28-02-2020 19:00
Håndbold
-----------------------------------

28-02-2020 20:20
Håndbold
-----------------------------------

06-03-2020 18:00
Afslutningsfest i Minihøjskolen
-----------------------------------

14-03-2020 13:30
Håndbold
-----------------------------------

14-03-2020 15:00
Håndbold
Opslagstavlen
Design: MediaConnect