- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Indvielse af Damslund

På mindestenen over Hans J. Okholm i Damslund er skrevet følgende skudsmål: Klar i tanke/ Stærk i vilje/ Djærv i færd/ Dygtig i virke. Det udvalg under sogneforeningen, der har taget initiativ til en fornyelse af Damslund, lever til fulde op til idealet.

Lørdag den 20. maj 2017 inviterede Bølling Sogneforening til indvielse af Damslund. Vejret tilsmilede arrangementet. Kl. 14 stod solen højt på himlen og kastede sine stråler gennem lundens gamle trækroner og spejlede sig i flere af de søer, der findes i Damslund. Ja, alt var så smukt og stille, at man fik lyst til at bryde ud i sangen: I skovens dybe stille ro.

Damslund har en lang og spændende historie i Bølling sogn. Oprindeligt blev der gravet mergel i Damslund, og mergelgravene udgør i dag de søer, der findes på stedet. Da mergelgravningen sluttede i begyndelse af 1900-tallet overtog Hans J. Okholm på Bøllinglide stedet og tilplantede en lille lund med løvtræer. Damslund blev derved til et rekreativt område og et yndet udflugtsmål. Ved sin død testamenterede Hans J. Okholm lunden til Vestjysk Landboforening.

Bølling sogneforening, som har øje for opgaver, der kan tjene til sognets vækst, nedsatte i 2014 tre udvalg, der skulle arbejde med forskellige opgaver. En gruppe skulle have øje på byforskønnelse. En anden på et gammelt ønske om at etablere en cykelsti til Skjern og endelig en 3. gruppe, der skulle arbejde med en genopretning og fornyelse af Damslund. Vestjysk Landboforening gav udvalget ret til at disponere over Damslund.

Den 20. maj kunne udvalget så præsentere resultatet af de mange anstrengelse for at gøre Damslund til et attraktivt udflugtsmål. Udvalget har søgt og fået betydelige støttemidler fra Nærværdi-puljen (20.000 kr.), Friluftsrådet (64.000), LAG (100.000), og endelig stillede Skjern Bank en kassekredit til rådighed for udvalget. Dertil skal lægges mange frivillige arbejdstimer med træfældning og oprensning af søerne og opførelse af et ”shelter” og et ”madpakkehus”.

Kl. 14 var bålet tændt og klar til at levere varme pølser. I omegnen af 40 Bøllingboere havde fundet vej til indvielsen, som indledtes med en tale af Sogneforeningens formand, Berit Ærø Bollerup. Hun glædede sig stort over det fine resultat og takkede de mange bidragydere. Hun sluttede sin tale af med at erklære Damslund for åben, og modtog en velfortjent applaus fra de fremmødte.

Bente Tang, var som repræsentant for LAG mødt frem og glædede sig over det imponerende fine resultatet af de donerede midler. Benny Pedersen fra Friluftsrådet fik også ordet og understregede vigtigheden af lokale initiativer, som det, han nu var vidne til i Damslund. ”Uden sådanne initiativer dør lokalsamfundene.”

Arrangementet sluttede med at udvalget serverede varme pølser til de fremmødte. Udvalget fortjener stor tak for initiativet med at genetablere og forny Damslund, og det er mit ønske, at mange vil få øje på denne lille perle i Bølling sogn og arrangere en familieudflugt til stedet.
Jens Holmgaard
Klik på et billede og se serien i stor størrelse

Sidst opdateret: 21-05-2017
Kalender
23-02-2024 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

25-02-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

27-02-2024 18:45
Live foredrag i Finderup Forsamlingshus
-----------------------------------

29-02-2024 17:00
Suppeaften i Sædding Forsamlingshus
-----------------------------------

01-03-2024 18:00
Jubilæumsfest i Minihøjskolen
-----------------------------------

12-03-2024 18:45
Live foredrag i Finderup Forsamlingshus
Design: MediaConnect