- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Orienteringsmøde om 3 nye vindmøller syd for Finderup by.

 

 

 

 

 


I omegnen af 100 deltog i orienteringsmødet. Blandt deltagerne var 7 fra kommunalbestyrelsen.

Allerede fra mødets start fornemmede jeg, at modstanden imod projektet lå som en tung dyne over aftenen. For 10 år siden forsøgte Harald Madsen sig med et lignende projekt, som kuldsejlede i en stærk modvind. Måske lå et gammelt had stadig i luften tillige med den sædvanlige modstand, at ejendomsværdien falder, når møllerne rejses og dertil et nyt aspekt, at møllerne vil medføre en affolkning af lokalområdet.

Torsdag den 25. april indbød Harald Madsen, Sædding og Jens og Carsten Bukholt, Lem til informationsmøde om opstilling af 3 vindmøller på 150 m og udlægning af 6 ha. jord til solceller. Baggrunden for deres VE projekt er RKSK- kommunes efterspørgsel af forslag til nye projekter og Arla Foods interesse i at aftage elektriciteten direkte fra de 3 møller.

Harald Madsen bød deltagerne velkommen og gav ordet til rådgiver i vedvarende energi, Kristian Sejersbøl.  Kristian Sejersbøl gennemgik minutiøst projektet og de mange økonomiske fordele for de berørte og for lokalområdet. Der var mange penge i spil, og Kristian Sejersbøl havde også gjort sit hjemmearbejde grundigt og undersøgt skolesituationen og affolkningen af lokalområdet. I projektet havde man derfor også afsat midler til at tiltrække tilflyttere. Efter en seriøs gennemgang af projektet med plusser og minusser, gav han ordet til de to repræsentanter fra Arla, Peter Engelbrekt og Heidi Andersen.

> Klik og se plancher!

Peter Engelbrekt har været ansat som energiindkøber i Arla i 25 år. Som led i den grønne omstilling er Arla interesseret i at få mere af det store energiforbrug (1 mia. kwh. til varmeproduktion) over til grøn strøm. Arla har den tekniske løsning til at producere 130 grader damp ved hjælp af strøm og er interesseret i at modtage strømmen direkte, så man kan undgå at betale netafgift. Derfor har man set med interesse på projektet med tre vindmøller syd for Finderup by. Med en direkte nedgravet ledning kan den grønne strøm begynde at konkurrere med prisen på biogassen. Møllerne forventes med en produktion på 42 mill. Kwh/år at kunne dække 40 % af Arlas energibehov.

Efter en kaffepause blev ordet givet frit til spørgsmål. De første, der lagde ud med en kritik af projektet, var Vagn og Kirsten Jensen, der har en ejendom på Tylvadvej. Kritikken blev personlig imod Harald Madsen og overskred vel den ordentlige debattone, som Kristian Sejersbøl havde efterspurgt. Med 100 underskrifter imod projektet var der ingen tvivl om, hvor de lokale ønskede projektet hen.

En spørger ønskede at vide, hvorfor Arla ikke bare placerede møllerne tæt på fabrikken. Heidi kunne svare at det ville give for mange problemer at rejse møller i Videbæk og Nr. Vium, og at Arla anser det for sin hovedopgave at producere gode produkter og ikke at agere energiproducent.

En anden lokal opponent, som var tilflytter, var utilfreds med at Ringkøbing-Skjern kommune mente, at de absolut skulle ligge i top i produktionen af Grøn energi med 10%. Den lokale opponent tog også fat på spørgsmålet om problemet med tilflytning af børnefamilier, som kan holde liv i skole og foreningsliv.

Kristian Sejersbøl afviste med evidens fra andre mølleprojekter, at rejsningen af vindmøller nødvendigvis skulle føre til affolkning af lokalområder og faldende huspriser med den følge, at mennesker blev stavnsbundet.

Der var også spørgsmål til solcelleparken - om man havde sikret sig, at den var pfas-fri. Det kunne der svares bekræftende på, og at de får, der græssede mellem solcellerne, godt kunne spises. Andre spørgere udtrykte bekymring for affolkning, som følge af mølleprojektet. Hvad hjælper det med de mange penge projektet kan generere til lokalsamfundet, hvis folketallet falder? Kristian Sejersbøl pegede på, at projektet kun førte til nedlæggelse af én ejendom.

Der blev også rettet spørgsmål til politikerne. Manglen på højtuddannet arbejdskraft er mærkbar, og spørgeren mente, at mølleprojektet kunne skræmme nye beboere væk. Heidi fra Arla pegede på sagens kerne, at det er store højteknologiske virksomheder som Arla, der kan tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft og ikke boligsituationen.

Byrådsmedlem Ole Nyholm Knudsen (V) tog ordet og pegede på at møllerne naturligvis sætter aftryk lokalt; men kommunens strategi med øget VE er, at den er interesseret i at kunne få del i produktionen af Power to X.

Byrådsmedlem Marie Kamp From (V) pegede på, at hun ikke helt delte bekymringen om at bosætte sig nær vindmøller. Hun havde selv købt hus nær møller.

En spørger pegede på, at det ikke var vindmøller, der tiltrak højtuddannet arbejdskraft, men et godt skolevæsen og med reference til Billund internationale skole.

En sidste spørger rettede et direkte spørgsmål til Harald Madsen: Om man nu kunne regne med, at han ikke fandt på at ville rejse flere møller og solceller? Harald bedyrede, at det aldrig ville blive tilfældet, og at det videre forløb var ude af hans hænder, idet det er kommunen, der efter den 1. maj vil behandle alle de indkomne forslag og i et videre forløb indstille hvilke forslag, der kan gå videre og indgå i endnu en høring.

Nu ligger projektet i kommunens hænder. Nu er det op til dem, at bedømme om at projektet kan føre til en affolkning eller opblomstring af firkløverområdet!
JH

Sidst opdateret: 26-04-2024
Kalender
25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect