- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Landsbyernes kulturmiljø som resurse

Skjern-Egvad Museum udgav i 2006 en undersøgelse af Landsbyernes kulturmiljø som resurse. Undersøgelsen omfatter bl.a. Finderup og Rækker Mølle. Undersøgelsen er udarbejdet af Per Lunde Lauridsen.

Klik og forstør!

Lørdag den 10. januar indbød firkløverets Borgerforeninger og Forenings-rådet til et Fremtidsværksted på Sædding Efterskole.
Fremtiden bør interessere alle - især når man inviteres indenfor i værkstedet og kan være med til at forme fremtiden.
Rigtig mange - 80 - mente at det var værd at bruge en lørdag eftermiddag på at komme med visioner til, hvordan fremtiden skal se ud i 2020 i Firklø-verområdet.
Den mindste deltager (billedet) var lille Smilla - og for hende er det nok værd at gøre et stykke fremtidsværkstedsarbejde!
>Læs de 261 ideer
>Se de 8 temaer og grupper


Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi alt!


Fremtidsværkstedet blev et fantastisk forum for visioner om en mulig fremtid for Firkløverområdet.

De fire Borgerforeninger, Foreningsrådet og foreningen "Smagfulde Rækker Mølle" havde taget initiativ til afholdelse af Fremtidsværkstedet.
Opgaven var at komme med visioner for Firkløverområdet for de næste 10 år.

Initiativtagerne havde inviteret Kirsten og H.C. Jensen fra Janderup til at stå for afviklingen af værkstedet. De to ved bestemt noget om, hvordan man etablerer et fremtidsværksted og få folk til at arbejde med fremtiden og drømme drømme.

Forstander på Sædding Efterskole, Jens Birkmose bød deltagerne vel-kommen til efterskolen og fortalte om Skolen arbejde og kunne fortælle at dens største støtte til lokalområdet gik gennem den lokale købmand.
Herefter fortalte Poul Nielsen, som er formand for Foreningsrådet  om den rettidige omhu for fremtiden som lå til grund for dganes værksted. 
H.C. og Kirsten tog herefter over. Værkstedet indledtes med fællessangen: "Der truer os i tiden". Teksten lagde meget godt op til det indtryk mange har af Vestjylland: At vi sidder med bananen, som er ved at rådne. H.C. mente nu det modsatte - at det er fra Vestjylland at alle de gode ideer kommer. Mottoet for hans inspirende oplæg til værkstedsarbejdet var:
"Ingen kan alt - alle kan noget og sammen kan vi alt!"

Efter det spændende oplæg, skulle der arbejdes. Den ene væg i Efter-skolens samlingssal blev dekoreret med et stykke blankt papir, hvorefter delagerne blev udstyret med penne (i fire forskellige farver). Opgaven gik nu ud på at skrive stikord til fremtidens Rækker Mølle.

Efter denne opgave blev man i pennefarve sendt ud i grupper for at samtale om visioner. Endnu flere ideer blev nu formuleret, og siden blev alle ideer præsenteret i samlingssalen.

I alt 261 visioner kom der ud af fremtidsværkstedet!!! Alle ideer vil siden blive præsenteret på Portalen.

Nu fik alle mulighed for at være med til at prioritere de mange ideer. Det kom der 8 overskrifter ud af. Otte arbejdsgrupper blev dannet, som den 23. februar vil samles, så gruppernes arbejde og ideer kan konkretiseres og bearbejdes.

Alt i alt må man sige at, ét af oplægsholdernes temaer: Kulturen (lands-byens) er den skål, hvoraf vi drikker vort liv" , fik krop.
JH


Sidst opdateret: 27-02-2009
Kalender
18-06-2024 19:00
åbent på arkivet
-----------------------------------

23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect