- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Torsdag den 16. maj havde Rikke - den kommende købmand i Rækker Mølle - Borgerforeningen og Rækker Mølle Invest indkaldt til borgermøde i Sædding forsamlingshus. 70 fandt sagen værd at bruge en aften på, og sagen er jo den, at Rækker Mølle har været uden købmand i et par måneder. Det mærkes!
Rækker Mølle Invest, som ejer købmandsbygningerne, har behov for, at der findes anvendelse for dem og har derfor glædet sig over den interesse Rikke Lindeborg Lauridsen, Hanning har vist for at bruge bygningerne til det, de er bygget til – købmandshandel.
Mange har mærket, at der mangler noget vigtigt i sognefællesskabet, når man kører forbi en tom købmandsbutik i Rækker Mølle med brunt papir for ruderne. 

Jens-Erik Vesterbæk, der er formand for Borgerforeningen, ridsede anledningen op for indkaldelsen til Borgermødet. Ejnar Tylvad var udset til at være ordstyrer på den husstandsomdelte dagsorden. H.C. Tylvad fra Rækker Mølle Invest gennemgik historien om det engagement og de investeringer, der over tid har ført til, at man har kunnet drive købmandshandel i Rækker Mølle. Han pegede på, at Rækker Mølle Invest befinder sig i en alvorlig likviditetskrise som følge af en tom bygning uden lejeindtægt. H.C. Tylvad glædede sig over Rikkes interesse og mod på at tage handsken op og forsøge at drive købmandsbutik i Rækker Mølle. Da det pt. ikke er muligt at få banker til at stille med risikovillig kapital var et salg ikke en mulighed, men Rækker Mølle Invest er også godt hjulpet med en lejeindtægt på bygningerne. Pga. af bankernes forsigtighed er det nødvendigt for Rikke med en garantikapital overfor Supergros (150.000 kr.), hvis de skal levere varer til butikken. H.C. opfordrede til, at man ville være Rikke behjælpelig.

Efter Rækker Mølle Invests indlæg fik Rikke ordet. Hun ridsede sin baggrund op for at være interesseret i at drive købmandshandel i Rækker Mølle. Rikke er gift med Søren Lauridsen. Hun er uddannet købmand i en dagligvarebrugs og har deltaget i familiens drift af en butik i Vodstrup. Hun har således gode forudsætninger for at drive en butik. Rikke har visioner for en købmandshandel i Rækker Mølle. Hun vil ikke være med i en kæde, fordi omkostningerne er for store. Hun regner med at kunne spare omkring 150.000 kr. på årsbasis ved ikke at tilslutte sig. Hun vil forsøge at holde udgifterne til personale nede og regner med, at hun kan få hjælp i butikken fra hendes mor og en rumænsk familie. Åbningstiderne bliver, som de er kendte fra den tidligere købmand. Rikke regner med at starte langsomt op med vareudbuddet, så indtægter og udgifter kan følges ad. Hun vil lægge vægt på en god service - også overfor ældre kunder, som kan have svært ved selv at komme i butikken. Tips og Lotto kan ikke løbe rundt, men Rikke vil forsøge at opretholde muligheden for at hente apotekervarer, ligesom salg af frimærker vil være en mulighed.

Efter de to indlæg kunne Jens-Erik Vesterbæk fortælle, at Borgerforeningen havde besluttet at indskyde 25.000 kr. i garantikapital. Christian Sørensen og Olav Tylvad havde gjort et stort fodarbejde blandt de næringsdrivende i området og kunne meddele, at der var tilsagn om 55.000 kr. Dette indspark udløste naturligvis en spontan og velfortjent klapsalve fra tilhørerne.
Herefter var ordet frit og flere af deltagerne var kritiske overfor Rækker Mølle Invests engagement og mente, at man burde tilbyde nogle måneders huslejefritagelse eller i det mindste en huslejenedsættelse. Rækker Mølle Invest har ikke mulighed for et sådant engagement og Christian Sørensen lykkedes med at få vendt stemningen i en positiv retning.

Efter en gennemgang af muligheden for at støtte Rikke gennem et ”udlånsbevis”, blev der serveret kaffe og rigtig mange benyttede lejligheden til at fatte kuglepennen og tegne sig for et beløb.
Som tjenere med sølvbakker gik nogle fra Borgerforening rundt og indsamlede de udfyldte udlånsbeviser, og alle holdt vejret indtil det samlede resultat blev annonceret. Den samlede garanti blev på 147.500 kr. – altså meget tæt på det, der skal til, for at der igen kan komme varer på hylderne og borgerne atter kan handle i Rækker Mølle.

Der er endnu mulighed for at støtte med et beløb inden den 21. maj. ”Udlånsbeviset” kan downloades og det garantibeløb, man ønsker at bidrage med, kan overføres til det oplyste kontonummer. Man er velkommen til at aflevere en kopi af udlånsbeviset til:
Jens-Erik Vesterbæk
Kløverbakken 1, Rækker Mølle
6900 Skjern
Tlf.: 50502037

Inden mødet sluttede omtalte Ejnar Tylvad muligheden for at deltage med forslag til uddelingen af de to priser: Rækker Mølle prisen og Forskønnelsesprisen.

Hvis de sidste financielle brikker falder på plads, kan vi alle glæde os til, at Rikke vil slå dørene op til købmandsbutikken i Rækker Mølle meget snart – de første dage i juni.
Mødet viste, at sammen kan vi faktisk en hel del. Stor ros til initiativtagerne og deres fodarbejde. Nu handler det så om at stå sammen omkring handlen i Rækker Mølle.
JKH
Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse

Sidst opdateret: 18-05-2013
Kalender
19-07-2020 14:00
Søndagskaffe
-----------------------------------

26-07-2020 14:00
Søndagskaffe
-----------------------------------

02-08-2020 14:00
Søndagskaffe
-----------------------------------

03-08-2020 19:30
Generalforsamling Møllegaarden
-----------------------------------

07-08-2020 19:00
Riffelskydning
-----------------------------------

09-08-2020 14:00
Søndagskaffe
Opslagstavlen
Design: MediaConnect