- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
Sommerfest og parkindvielse i Finderup
Du skal plante et træ.
Du skal gøre en gerning.
som lever, når du går i knæ,
en ting, som skal vare
og være til lykke og læ.

Torsdag den 13. juni 2013 kl. 19 blev der indbudt til midsommerfest og parkindvielse på Finderup Efterskole. I omegnen af 130 deltog i arrangementet. Der har været tradition for at holde midsommerfest i Finderup og sidste år påtog Finderup Efterskole sig opgaven med at føre traditionen videre. I år blev arrangementet specielt storslået, idet midsommerprogrammet var samlet omkring indvielsen af en ny naturpark lige syd for Efterskolen. Arrangementet tog sin begyndelse i Efterskolens nye hal, hvor deltagerne blev budt velkommen af lærer, Oluf Jensen. Han skitserede aftenens program. Efter fællessangen ”Du danske sommer” sang ”Vocal Mix” koret fra Aulum under ledelse af lærer, Gry Steensig 6 sange. På de 3 af sangene fik koret hjælp fra Efterskolens elever. Blandt de sange ”Vocal Mix” koret meget professionelt fremførte var den engelske ”I can see clearly now, the rain has gone”. Meget apropos artede vejret sig i den retning – ingen regn under hele arrangementet!

Efterfølgende fik Efterskolens forstander, Karen Bastrup ordet. Hun har nu ledet skolen et helt skoleår. Hun fortalte, at det havde været det bedste år i hendes 35 år lange karriere i arbejdet med børn og unge. Når det var blevet det bedste år, var det bl.a. på grund af Efterskolens fantastiske elever og medarbejdere. Dertil føjede hun en tak for den store forældreopbakning og den lokale opbakning til Efterskolen. Hun omtalte de mange spændende arrangementer skoleåret havde budt på - bl.a. elevernes opførelse af Carmen, en Berlintur og et Beachparty. Karen Bastrup sluttede med at takke for et fantastisk skoleår og citerede Ebbe Kløvedal Reichs digt: Danskerne findes i mange modeller”

Lærer, Birgitte Iversen havde samlet nogle elever på et dansehold, der under temaet ”på efterskole” meget overbevisende dansede sig gennem et skoleår.

Efter fællessangen ”En yndig og frydefuld sommertid” fik formanden for Borgerforeningen, Aksel Heltoft ordet. Det var en stor glæde for ham at kunne præsentere resultatet af arbejdet med en naturpark. Arbejdet havde taget sin begyndelse i maj 2011, hvor man var blevet gjort opmærksom på at Finderup lå indenfor en 4,5 km zone i forhold til møllerne i Brejning, hvorfor man var berettiget til af få del i VE-midler. Borgerforeningen havde taget initiativ til at indkalde til et møde med alle foreninger i Finderup. Pensionistforeningen, Forsamlingshuset, Kerneklubben, Indre Mission og Efterskolen stillede med repræsentanter til mødet, og det blev snart klart, at man ville arbejde med etableringen af en naturpark. Idéen blev udfoldet under overskriften ”sammen er vi stærke”. Fra VE-midlerne har man modtaget 460.000 kr. LAG-midlerne har støttet med 400.000 kr. Efterskolen havde fra Friluftsrådet modtaget 50.000 kr. til shelters, som er blevet skudt ind i projektet. Fra A.P. Møller har man modtaget 250.000 kr. med begrundelsen, at så mange foreninger stod sammen om projektet, og at Efterskolen kan anvende parken i forbindelse med undervisningen.
Aksel Heltoft takkede de mange, der har været med til virkeliggørelsen af parken og mindede om, at selv om jyder ikke er kendte for de store ord, så var der grund til at være stolte og bryste sig lidt af, at det er lykkedes at gennemføre så stort et projekt i Finderup. Parken er anlagt, og der er plantet 2500 træer. Man håber på at midlerne rækker til, at der kan etableres en legeplads og toiletter. Aksel Heltoft sluttede med at ønske borgerne tillykke med parken, som ”er alles park”. Han ønskede, at den måtte blive et godt samlingssted for mange.

Deltagerne gik nu over til parkens multibane, hvor formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristian Ahle skulle forestå indvielsen. Oluf Jensen indledte med at fortælle om arbejdet og tankerne bag parkanlægget. Der er skabt 30 cm overfladejord af arealet, som er fordelt for at nivellere parken. Der er anlagt en natursti på 0,5 km, som er beplantet med træer og vegetation i perioder fra istiden og frem til i dag. Et område er beplantet med nordmannsgran og nobilisgran, så det om nogle år vil være muligt for byens borgere at købe et juletræ og pyntegran. Et andet område er beplantet med frugttræer og buske, så der på sigt bliver mulighed for selvpluk. Efter Oluf Jensens fine gennemgang af parkanlæggets opbygning, gav han ordet til Kristian Ahle. Han glædede sig over det flotte projekt og fremhævede det flotte arbejde, der er udført af lokale kræfter. ”Området er virkelig tilført merværdi”, fremhævede han og ønskede borgerne tillykke med parken. Han berørte spørgsmålet om, hvad parken skal kaldes og nævnte, at navnet ”Finderuparken” allerede er optaget. Kristian Ahle sluttede talen med at citere Piet Heins sang ”Du skal plante et træ”. Formand for LAG-udvalget, Jørgen Madsen ønskede under ”ordet frit” tillykke med det fine resultat.

Efter at Kristian Ahle havde klippet den røde tråd blev indvielsen ”sparket i gang” ved at en person fra hver af de deltagende foreninger søgte at score mål. Indvielsen sluttede med en fodboldkamp mellem Efterskoleelever og foreningsrepræsentanter. Kristian Ahle var dommer og eleverne gik af med sejren med et enkelt mål.
Den flotte og veltilrettelagte indvielsen sluttede med, at der blev budt på kaffe og pølser i Efterskolen have.
Et stort tillykke til Finderup med den nye park. JH
Sidst opdateret: 28-02-2019
Kalender
23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect