- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Fredag den 23. juni inviterede KFUM-Spejderne, Rækker Møllegården og Rækker Mølle Borgerforening til Sankt Hans aften bag Møllegården. Til det sidste havde man håbet på, at det ville være muligt at tænde bål; men der var udstedt afbrændingsforbud. Det havde arrangørerne indstillet sig på. Alt skulle være som en Sankt Hans aften plejer at blive fejret i Rækker Mølle - så der var rejst et lille bål, og børnehaven havde fremstillet en heks til bålet. Lene Plauborg havde sørget for, at der i bålet var blevet installeret en elektrisk røgmaskine, og så kunne det jo kun gå efter den gamle talemåde:  ”Der går ikke røg af en brand, uden at der er ild i den.” Jeg mener også, at det ikke var spor svært for de ca. 100 fremmødte at forestille sig ilden, da røgmaskinen blev sat i gang.

Ellen Danielsen havde talt de fremmødte til ca. 100, og arrangørerne var godt tilfreds med fremmødet i betragtning af afbrændingsforbuddet. Kl. 18 var der indbudt til pølser under den orange teltdug i det dejlige telt spejderne har. I tilfælde af regn var det rart, at spise i tørvejr; men der kom nu ingen regn! Men det var stort hyggeligt at nyde en pølse i selskab med venner og bysbørn.
Der var også tænkt på børnene. Der var opstillet en hoppeborg, som gjorde stor lykke.

Kl. 19.30 blev sangen ”Danmark nu blunder den lyse nat” sunget, hvorefter Nicolaj de Place bød aftenens taler velkommen. Man havde indbudt pastor emeritus, Jens Kristian Holmgaard til at holde båltalen.
Det blev, om jeg så må sige ”en flammende” båltale, når jeg selv skal anmelde den. Holmgaard delte øretæver ud til Alternativets Franciska Rosenkilde, som ville tage glæden fra børnehaven, som havde fremstillet heksen. Ikke overraskende ville Franciska bytte den hellige Sankt Hans ud med en gang feminisme. Holmgaard fastholdt, at det er Sankt Hans – Johannes Døberens bål vi tænder. Johannes var et sandhedsvidne, og Holmgaard pegede på et andet, han var optaget af – nemlig Kaj Munk. Han havde i en prædiken om Johannes sagt: ”Sandheden er til for at siges”. Det gav Holmgaard anledning til uddeling af endnu et par øretæver til alle de, der er givet magt, og som lyver os alle sammen op i vort åbne ansigt: Trump og Putin med flere - og alle blev svitset på ordets flammende bål.
Nicolaj takkede for båltalen og kvitterede med en kurv til taleren. Herefter sang vi ”Midsommervisen” - og røgmaskinen blev sat i gang.

Afslutningsvis kunne der købes kaffe, og folk havde ikke travlt med at komme hjem, men nød hinandens og den gode samtales selskab.
En fin Sankt Hans aften blev det på trods af alle tørkens genvordigheder.

JH
> Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse!

Sidst opdateret: 26-06-2023
Kalender
25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect