- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
> Informationsmøde den 22/9-2005
Ejnar Tylvad byder velkommen på projektgruppens vegne!

Torsdag den 22. september havde projektgruppen omkring Landsbyråd og Mølleprojektet indbudt til orienteringsmøde i Sædding Forsamlingshus. Tilslutningen var stor. Ca. 60 deltog i det spændende møde.

Hans Dalgaard blev, efter at Ejnar Tylvad havde budt velkommen, valgt til ordstyrer.
Ejnar Tylvad kom først med et oplæg til, hvilke tanker man havde gjort sig omkring et Landsbyråds funktion og opgaver. Han understregede bl.a. nødvendigheden af et Landsbyråd i den nye stor-kommune, hvis lokalområderne ikke skal blive glemt eller få for langt til beslutningstagerne.

Kulturudvalgsformand, Bent Dyrvig fik herefter ordet og kunne varmt anbefale initiativet med at få oprettet et Landsbyråd. Han var af den opfattelse, at der ville blive lyttet til et Landsbyråd i den nye stor-kommune og kunne sagtens forestille sig, at Landsbyrådet også ville få tildelt en pose penge at administrere. Ligeledes kunne han også forestille sig flere årlige møder mellem Landbyrådet og de politiske beslutningstagere.

Ejnar Tylvad og Hans Dalgaard præsenterede det meget spændede projekt omkring en genetablering af Den gamle Mølle og oprettelse af et bryggeri i de restaurerede bygninger. Et virkelig gennemarbejdet projekt blev forsamlingen præsenteret for. De finansielle ting omkring projektet var ikke helt på plads endnu; men der var meget gode udsigter til at få del i fondsmidler, ligesom projektgruppen regnede med, at der skulle hentes midler gennem folkeaktier. Etableringshorisonten blev oplyst til at være sidste halvdel af 2006.

Per Lauridsen, der p.t. er ansat på Skjern-Egvad Museum, havde et inspirerende indlæg om ideer til landsbysamfundenes muligheder for at overleve og trække nye beboere til. Han nævnte bl.a. at den ringe mobilitet i 1800-tallet havde været medvirkende til landbysamfundenes opståen, og at den øgede mobilitet i 1900-tallet var blevet en trussel mod de små landbysamfunds muligheder for at opretholde et forretningsliv. Han pegede på at den øgede mobilitet også rummede positive elementer, idet den rummede muligheder for at trækker mennesker til fra et større område, hvis man fik udviklet de mange muligheder som Rk. Mølle rummer, for at tilbyde gode og spændende oplevelser. Han kunne i den forbindelse se meget positivt på Mølle-projektet.

Forsamlingen besluttede at nedsætte en gruppe, der skulle komme med forslag til, hvorledes man kunne opbygge et Landsbyråd. Gruppen skal inden kommunalvalget i november have færdiggjort sit arbejde, og have fremlagt det på en generalforsamling, hvortil repræsentanter for foreningslivet indbydes.

Der er grund til at rette en stor tak til initiativgruppen for et meget stort og inspirerendende forarbejde med Mølle-projektet og etablering af et Landsbyråd.
JH 

Bent Dyrvig orienterer om etablering af Landsbyråd

 

-------
> Læs mere om Landsbyrådet!

Sidst opdateret: 24-11-2008
Kalender
31-05-2020 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-06-2020 18:00
Fisketur
-----------------------------------

28-06-2020 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

07-08-2020 19:00
Riffelskydning
-----------------------------------

14-08-2020 19:00
Lerdueskydning
-----------------------------------

30-08-2020 13:00
Søndagsaktivitet
Opslagstavlen
Design: MediaConnect