- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

December 2005

Efter et fællesmøde hvor alle deltager i mølleprojektet deltog, besluttede forretningsudvalget den 27. oktober 2005 at huset/stedet fremover skal hede Rækker Mølle Bryghus, og at der på et senere tidspunkt skal etableres et aktieselskab på folkeaktier.

Ringkøbing Amts Vandløbsafdeling v. Ingeborg Svennevig deltager også i projektet. Vandløbsafdelingen skal projektere en frilægning af Ganer Å’s hovedstrøm samt projektere det nye underløbs-vandhjul, som skal drive køleanlægget.

Der er etableret et tæt samarbejde med Ringkøbing Amts Erhvervsservice, hvor to konsulenter nu er tilknyttet projektet. Ninna Pedersen er i fuld gang med at hjælpe med vision, udarbejdelse af prospekt, markedsundersøgelse og fundraising. Frans Bjørn-Thygesen skal hjælpe til med forretningsplan og virksomhedsetableringen.

Der er etableret samarbejde med tre lokalepengeinstitutter: Skjern Egnens Andelskasse, Skjern Bank samt Ringkjøbing Bank. Det er aftalt, at de tre pengeinstitutter samarbejder om aktieemissionen samt finansieringen af projektet.

Der blev den 8. december afholdt stiftende generalforsamling i ”Forening til stiftelse af Rækker Møller Bryghus”. Til bestyrelsen valgte forsamlingen det nuværende forretningsudvalg med samme konstituering.
Foreningen er stiftet med henblik på at kunne ansøge fonde og puljer inden stiftelsen af aktieselskabet.

Fra mandag den 12. december 2005 lanceredes ”Årets julegave idé” - et gave kort til aktiekøb i Rækker Mølle Bryghus. Gavekortet er solgt fra mandag den 12. december i de 3 nævnte pengeinstitutters afdelinger – op imod 20 afdelinger.

Venlig hilsen
Kjeld Askjær-Jørgensen
Formand

Sidst opdateret: 19-11-2008
Kalender
31-05-2020 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-06-2020 18:00
Fisketur
-----------------------------------

28-06-2020 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

07-08-2020 19:00
Riffelskydning
-----------------------------------

14-08-2020 19:00
Lerdueskydning
-----------------------------------

30-08-2020 13:00
Søndagsaktivitet
Opslagstavlen
Design: MediaConnect