- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
Alle er velkomne
Generalforsamling i Rækker Mølle Foreningsråd
Dato: Tirsdag den 4/6 Kl:16.30
Sted: RKM Gården
 
Dagsorden ifølge vedtægter:
 

1. Valg af stemmetællere og dirigent

2. Beretning ved formanden

3. Regnskab

4. Drøftelse af beretning og regnskab, der skal tages til efterretning henholdsvis godkendes

5. Indkomne forslag

6. Bestyrelsens tanker og ideer for det kommende år

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt 

 

Med venlig hilsen
 
Ejnar Tylvad
Åbrinken 54
6900 Skjern
Mobil 26342033
Sidst opdateret: 15-05-2024
Kalender
25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect