- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Finderup borgerforening:

Formand: Brian Andersen, Tlf. 8154 2228 Mail: ScottieSkov@gmail.com
Herborgvej 16a, Finderup, 6900 Skjern

Kasserer: Mieke Moerman, Tlf. 5057 0346 Mail: moerman@hotmail.dk
Skjernvej 11, Finderup, 6900 Skjern

Medlem: Nikolaj Yakymenko Tlf. 5276 5626 Mail: lektor.kyxnja@gmail.com
Fårborgvej 6, Finderup, 6900 Skjern

Medlem: Heidi Wøldike Dobra Tlf. 3123 8532 Mail: W_77hei@yahoo.dk
Skjernvej 9, Finderup, 6900 Skjern

Medlem: Debbie Juhl Backenhaus Tlf. 2960 3228 Mail: Juhl_Dagmardebbie@live.dk
Herborgvej 12, Finderup, 6900 Skjern

Suppleant: Else Marie Henning Tlf. 5056 0558 Mail: emnhenning@gmail.com
V. Finderupvej 4, Finderup, 6900 Skjern


Medlemskab:
150 kr. pr. husstand
  75 kr. for singler
300 kr. for virksomheder

Midlerne anvendes til de forskellige arrangementer, udgifter til hjertestarter, vedligeholdelse af legeredskaber ved kirken og forsikring.

Kontingentet kan indbetales på MobilePay: box3784JB

 

Sidst opdateret: 25-05-2023
Kalender
01-06-2023 08:00
Udflugt med soldatervennerne
-----------------------------------

05-06-2023 14:30
Grundlovsmøde
-----------------------------------

08-06-2023 19:00
Midsommerfest
-----------------------------------

25-06-2023 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

27-08-2023 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

24-09-2023 13:00
Søndagsaktivitet
Opslagstavlen
Design: MediaConnect