- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
Fredag den 9. oktober kl. 14.30 var det svært at finde en parkeringsplads i ”Finderup City” - godt at parkeringsvagter er et ukendt folkefærd på de kanter. Årsagen til den store koncentration af biler var, at Finderup Efterskole inviterede til indvielse af nye lokaler – en ”halv hal”.

I invitationen hed det, at man ikke ønskede blomster og deslige; men penge til 180 nye stole til hallen. Omkring 200 havde valgt at tage imod invitationen – så der var langt fra en siddeplads til alle. En såkaldt transportspand – i gammel tale en mælkejunge – var opstillet midt i hallen, så de, der ønskede at bidrage med en gave til indkøb at stole, kunne lægge deres bidrag i den.
Klik og forstør!
Bent Dyrvig, der er formand for bestyrelsen for Finderup Efterskole, bød velkommen til de mange fremmødte. Skolens musiklærer, Gry ledede forsamlingen i fællessangen: Vi pløjed’ og vi såed’ og skolens drama- og musikhold sang efterfølgende Kim Larsens ”Jutlandia”.
Jutlandian - Klik og forstør!
Bestyrelsesformand, Bent Dyrvig holdt indvielsestalen. I talen betegnede han dagen som ”Et magisk øjeblik” for skolen. Skolen blev etableret i 2003 og allerede ved starten tog bestyrelsen hånd på den grund hallen nu er bygget på. Et par af bestyrelsens overskrifter for skolen har været, at Finderup Efterskole skal være ”En skole i udvikling” og en ”Skole for fremtiden”. Den nye hal, der også har lokaler til praktiske fag i motorlære og sløjd, lever fornemt op til bestyrelsens visioner.
Bent Dyrvig kunne oplyse, at byggeriet havde kostet 3,4 mil. kr. iberegnet anlæggelsen af de fine åbne arealer omkring hallen. De åbne arealer ligger i passende afstand fra ”Finderup City”, så byens beboere ikke generes af elevernes friluftsaktiviteter.
Omkring skolen undervisning pegede Bent Dyrvig på, at Finderup Efterskole bestræber sig på at være en skole for de elever, der har brug for en ekstra indsats. Skolens mål er, ”at alle skal have en mulighed for at udfylde en plads i samfundet”.
Bent Dyrvig takkede FA-byg og de mange håndværkere og frivillige for et godt resultat og ønskede for skolens fremtid, at den stadig måtte være båret af nye drømme. Herefter blev hallen officielt indviet ved at forsamlingen råbte et trefoldigt hurra – og det lange manglede naturligvis ikke!
Kaffe - Klik og forstør!
Efter bestyrelsesformandens gode tale, blev der serveret kaffe, hvorefter skolens leder, Oluf Therkildsen holdt tale. Oluf Therkildsen lovpriste de nye lokaler og omgivelser og deres store betydning for elevernes dagligdag. Han pegede blandt andet på hallens fjedrende gulv og den ”grønne opvarmning” af hallen, som sker ved et jordvarmeanlæg. Han inviterede eleverne til at gøre brug af de nye faciliteter; men også værne om dem.
Han kom i sin tale også ind på det menneskesyn, der præger skolen. Vi er her for at leve et liv og må alle søge at give det, det udtryk, som vi hver i sær har fået gave til. Livsudtrykket kan iblandt høres! I den forbindelse takkede Oluf Therkildsen for den imødekommenhed og forståelse, som skolen har nydt fra naboerne.
Oluf Therkildsen kom i sin tale også ind på skolens principper omkring udvikling af et ordentligt sprog mellem eleverne, ligesom man gerne vil servere en kost, der ikke giver vægtproblemer og dertil hjælpe elever med rygeproblemer.
Til slut takkede Oluf Therkildsen bestyrelsens for dens visionære arbejde og dens arbejdende formand. Talen efterfulgtes af salmen: ”Du som gir’ os liv og glade dage”.
Oluf - Klik og forstør!
Arrangementet i hallen sluttede med, at de mange deltagere skulle prøves i en ”sand-falsk konkurrence”. Blandt andet blev deltagerne prøvet i hvor mange kartofler skolen serverer på et år. Det var bestemt ikke alle, der fandt den krog i hallen, hvor man skulle stille sig, hvis man havde det korrekte svar: 2 tons!!!!
Spiser elerverne 1 eller 2 tons kartofter? (klik og forstør)
Efter indvielsesarrangementet i hallen var der mulighed for at se sig omkring i de ny faciliteter. Vejret var perfekt til en middag i det grønne. Skolen havde fået sponseret 3 smågrise, som alle havde taget turen omkring en varm grill inden de blev serveret for de mange ”sultne” deltagere.

I sandhed et arrangement, der til fulde levede op til den smukke og funktionelle hal og den fine sammenhæng med de øvrige skolebygninger og naturen.
JH
Sidst opdateret: 10-10-2009
Kalender
02-12-2023 14:00
Håndbold 3 div
-----------------------------------

02-12-2023 15:45
Håndbold 2 div herrer
-----------------------------------

02-12-2023 17:15
Håndbold 1. div.
-----------------------------------

03-12-2023 12:00
Juletræstænding i Bølling
-----------------------------------

07-12-2023 10:00
Café & hygge
-----------------------------------

08-12-2023 09:30
Juleafslutning i Minihøjskolen
Design: MediaConnect