- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
Klik og forstør!
På den første sommerdag, der traditionelt sættes til den 1. juni, var himlen så blå over Rækker Mølle som sjældent set. En særlig dag for Firkløversognene var og blev det nu også. Efter 90 år med præstegårde i Hanning og Bølling indledes en ny æra med en fælles præstebolig i Rækker Mølle.
Byggeudvalget og menighedsrådet havde indbudt til et brag af en indvielse af den nye præstebolig, som gennem trekvart år har været under opførelse.
Indvielsesfestlighederne begyndte kl. 10.30 med en festgudstjeneste i Hanning kirke. Kirken var fyldt til sidste plads, som havde det været juleaften. Kirkekoret, som har kormedlemmer fra alle fire sogne, deltog under ledelse af Martha Fyrstenborg. Under slutsalmen – ”Det dufter lysegrønt” – der blev sunget stående, blev det tydeligt at pinsens ildtunger havde sat brand i menigheden. Det var som taget lettede under de mange stemmer, der gav pinserøst.
Klik og forstør!
Efterfølgende inviterede menighedsrådet til kirkefrokost på parkeringspladsen foran den nye præstebolig. Byggeudvalget, som stod for arrangementet, bød på godt dansk smørrebrød og dertil serveredes musik fra Jan Ilsø og Anders.
Efter frokosten, som 160 havde takket ”ja” til, indledtes det officielle indvielsesprogram med en sang til lejligheden forfattet af Mary Jakobsen, som er medlem af byggeudvalget.
Klik og forstør!
Byggeudvalgets formand, Leif Bach Kofoed indledte talerrækken. I sin tale pegede han bl.a. på det gode samarbejde, der har været med provstiet, håndværkere og arkitektfirmaet. Han lagde i sin tale ikke skjul på, at dette at bygge og bygge nyt, kræver sin mand.
Menighedsrådsformand, Laila Frandsen, takkede byggeudvalget for deres store indsats med blomster og en mindre erkendtlighed og ønskede, at sognenes beboere ville gøre brug af sognets nye fælleshus. Provst, Poul Ivan Madsen, der repræsenterede provstiet, udtrykte stor respekt for byggeudvalgets arbejde og sognenes måde at håndtere sognesammenlægningen på. Han glædede sig blandt over det sammenhold, som de nye byportaler med ”firkløveret” signalerer. Sognepræsten afsluttede den officielle talerække med at ønske, at den Guds velsignelse, som har hvilet over den gamle præstegård i Bølling, måtte flytte med til den nye præstebolig i Rækker Mølle.
Efter ”ordet frit” sluttede Poul Nielsen, som er formand for Foreningsrådet i Rækker Mølle, talerrækken. Når Poul Nielsen havde bedt om ordet, var det også fordi præsteboligindvielsen faldt sammen med udgivelsen af ”Firkløver-Info”, som er et katalog, der præsenterer de mange tilbud og aktiviteter, der tilbydes i Rækker Mølleområdet.
Efter den officielle indvielse blev der holdt åbent hus på præsteboligen, og det generelle udtryk fandt vej ud i den jyske og pinselige underdrivelse: ”Det er ikke så ringe endda!”. Flere af gæsterne kunne nu ikke skjule deres begejstring for præsteboligens unikke placering bag bekymringen for om præsten nu ikke ”ville falde i staver” i forberedelsen af søndagens prædiken.
Anders Stengaard betragter folkegaven.

Åbent hus gæsterne kunne blandt andet se den ”folkegave” der er indsamlet til den nye præstebolig – et portræt af Søren Kierkegaard. Det hænger i præsteboligens entré. Sognene har ment, at det var en god indvielsesgave at bidrage med; for ikke blot er maleriet betalt gennem folkegaven – også rækker gaven til en flagstang til præsteboligen.
JH

Jeg skal gå til mini- og maxikonfirmationsforberedelse her!
Klik og forstør!
Så er der spist op! (Klik og forstør!)
Sidst opdateret: 02-06-2009
Kalender
25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect