- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Jeg er en samler - 
en sand "Container-arkæolog"!

Den 48-årige "Container-arkæolog" Irma Brondbjerg var i weekenden den 5.-6- oktober inviteret til at afholde en workshop i Kernehuset i Finderup. Historien er, at Lisbeth Pedersen for et års tid siden ønskede at købe et ikon og henvendte sig til Irma. Hun fik svaret: Pga. af stor interesse for ikon-kurser har jeg pt. ikke et eneste ikon til salg; men hvis du har mod på det, kan der jo arrangeres et kursus? – Og så kan du selv kreere et ikon.

Som svaret, så gjort, og i weekenden den 5.-6. oktober meldte 11 interesserede sig til en ikon-workshop i Finderup. Den 6. oktober var der fernisering, og Portalen og Kirkebladet var på pletten.

”Ikon” er græsk og betyder blot: Et billede. Alle og enhver med en netadgang har givetvis et ikon liggende på PC-ens ”Skrivebord”. Ikonet er en vej, som ved et dobbeltklik, åbner op for en skjult verden. Sådan anvendes og fremstilles ikoner også i den ortodokse kirke: Som en vej ind i en åndelig verden.
Der er naturligvis stor forskel i udtrykket på den ortodokse kirkes ikoner og nutidens ikoner, men betydningen er den samme, fastholder Irma: At ikonet skal åbne op til den åndelige verden.

På kursets første aften fik deltagerne mulighed for at vælge et Skriftord at arbejde ud fra og dertil læring i at anvende de for hånden værende materialer til at udtrykke Skriftordet ved. Afslutningen på den første læring blev, at deltagerne skulle gå hjem og overveje: Hvor de var i deres liv – åndeligt forstået?

Den følgende dag var der så mulighed for, at anvende de indlærte teknikker til at udtrykke ståstedet med. Irma fortalte, at hun, fra et tidligere kursus, havde haft en deltager, som havde udtrykt sin livserkendelse med ordet: ”Pyt”. Hun var nået til Prædikerens erkendelse, at der er så vist er meget jag efter alt for skiftende vinde! I den erkendelse kan man jo skrive ”Pyt” på et ikon, men man kan også skrive: ”Frygt ikke”, som en af deltagerne fra Finderup udtrykte det.

Ferniseringen viste, at deltagerne på alle måder havde oplevet kurset som en ”andagt” – altså muligheden for at ”tænke efter og på”, og give andagten et konkret og smukt udtryk.
JH
Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse!

Sidst opdateret: 07-10-2012
Kalender
25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect