- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Tirsdag den 7. juni inviterede Rækker Mølle pastorats menighedsråd på den korte af to sogneudflugter. Turen gik til Vedersø præstegård. Kl 12.45 var de sidste af de 23. deltagere samlet op ved Finderup Forsamlingshus.

Lisbeth Lunde Lauridsen, der er uddannet lærer, er ansat som daglig leder på Vedersø Præstegård. Fonden Vedersø Præstegård har overdraget skødet til kulturministeriet, som via en årlig finanslovsbevilling vil sikre den fremtidige drift af præstegården. Der er allerede sket meget med Vedersø præstegård. En omfattende genopbygning af avlsbygninger er afsluttet. Lisbeth Lunde Lauridsen, der har en fortid som lærer på Sædding Efterskole, tog imod os og inviterede indenfor i den store foredragssal med Kaj Munks gamle Ford. Lisbeth fortalte levende om præstegårdens lange historie, der sluttede med Kaj Munks død i 1944. Glimt fra Munks liv og livet i præstegården fik deltagerne også, inden der blev inviteret på en havevandring, der blandt andet førte deltagerne ned til den kanal Kaj Munk lod grave fra præstegården ud til Nørre sø. Her fik deltagerne bl.a. historien om at Kaj Munk sammen med kollegaen og salmedigteren i Husby, K. L. Aastrup havde einviteret deres hustruer på en sejltur i robåd fra Vedersø til Ringkøbing. Efter den lange rotur måtte de to pastorer erkende, at de nok ikke var i stand til at klare roturen tilbage. Kaj Munk ringede efter en lokal vognmand og meddelte, at der var sket en stranding i Ringkøbing, og at han straks måtte komme de nødstedte til undsætning. Man fik robåden op på lastbilens lad, og de to præstefruer og pastor Aastrup blev placeret i robåden, og således gik det til, at de i god behold alle kom tilbage til Vedersø præstegård ad landevejen. Haven, som også er under restaurering rummer en lille stensætning, hvor den blå anemone, som Munk hentede på Lolland, har grosted. Lisbeth kunne fortælle, at der var et par andre stede i haven, hvor den fandtes, men ville ikke oplyse det præcise grosted, fordi man havde været ude for tyverier af planter. Efter havevandringen besøgte deltagerne præstegården, hvor Lisbeth fortalte glimt fra Munks liv i Vedersø præstegård. Derefter blev der serveret kaffe, og deltagerne fik mulighed for på egen hånd at studere præstegårdens mange spændende rum.

Fra Vedersø præstegård kørte bussen deltagerne til Vedersø kirke. I Kirken læste Leif Kofoed brudstykker fra den sidste prædiken Munk holdt i kirken, nytårsdag 1944. Ved graven læste Leif Kofoed et af Kaj Munks digte. Der var også mulighed for at se Marie Sands grav. Hun døde i barselsseng, og Kaj Munk har benyttet hendes historie i skuespillet: ”Ordet”. En meget fin tur, der selvsagt godt kunne have haft mange flere deltagere.
Klik på et billede og se serien i fuld størrelse!

Sidst opdateret: 10-06-2011
Kalender
25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect