- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Det risler ned ad ryggen!

Fredag den 26. november 2010 drog 40 elever fra 3. og 4. klasse fra Rækker Mølle Skolen til Ribe for at tage del i salmesang i Domkirken. 8.280 elever fra 100 skoler fordelt på 420 klasser i Ribe Stift har over flere dage deltaget RAMS - arrangementet.

RAMS står for Ribe Amts Skoletjeneste, som har til formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem skole og kirke i Ribe Stift. RAMS’ skoletjeneste tilbyder et grydeklart undervisningsforløb og materiale til skolerne under mottoet: ”Oplysning, oplysning og atter oplysning”.

Da Rækker Mølle menighedsråd i sin tid kontaktede skoleleder, Torben Friis Svendsen var han med det samme med på idéen, og opfordrede de relevante lærere til at afprøve materialet. Erfaringerne med brugen af materialet er positive, så også i næste skoleår, vil man gøre brug af undervisningsmaterialet på Rækker Mølle Skolen.

Et af temaerne i et undervisningsforløb hedder ”Et møde med den danske salme”. Temaet dette år havde fået titlen: ”Du kom til vor runde jord”. Den store finale består i at hold på 800 elever inviteres til Ribe Domkirke, hvor man sammen synger de salmer, der er indstuderet hjemmefra. De 3 salmer eleverne fra Rækker Mølle Skolen havde øvet sig på var: ”Du kom til vor runde jord” – ”Lovet være du, Jesus Krist” – ”Hil dig, frelser og forsoner!”

Sammen med lærer Bente Vinther, Trine Vils og skoleleder Torben Friis steg 40 elever på en bus den 26. november og satte kurs mod Ribe. Inden arrangementet i Domkirken var der tid til en kort rundtur i Ribe by. Torben Friis guidede blandt andet eleverne til Stormsøjlen og Maren Splids Hus. Inden ”syng sammen arrangementet” i Domkirken blev der tid til en rundtur i den store kirke – og indtrykket var helt klart: benovelse.
Kl. 10.30 begyndte arrangementet. Torben Friis fortæller, at når 800 elever bryder ud i sang ”Risler det ned ad ryggen”. Besøget i Domkirken betød også mødet med sure munke, Dronning Dagmar, reformationen og ja, av min tand – 20 helgener at bede til ved tandpine!

Efter 5 kvarters samvær i Domkirken gik turen hjemad. Som en ekstra gevinst ved arrangementet, fik eleverne et glimt af Dronning Margrethe II. Hun var i Ribe i anledning af de mange udgravninger og passerede forbi i ”Krone I”, netop som eleverne kom ud af Domkirken.
På vejen hjem gjorde man holdt på en rasteplads for at spise den medbragte mad.
Torben Friis udtaler, at han er meget tilfreds med arrangementet og giver eleverne et 12-tal i opførsel.
JH

Se også
http://www.skolekirke-ribeamt.dk/index.html

Foto: Torben Friis Svendsen. Klik på et billede og se hele serien!

Sidst opdateret: 08-12-2010
Kalender
25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect