- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Advents- og jubilæmsfest på Borris soldaterhjem 

Fredag den 28. november 2014 indbød KFUMs Soldaterhjem til advents- og jubilæumsfest. Soldaterhjemsleder Kurt B. Nielsen stod i døren og bød gæsterne velkommen til den nyrenoverede og lyse kantine. Der var tydeligvis en del andre adventsarrange-menter i området, så deltagerantallet var under det forventede.
32 havde fundet vej til soldaterhjemmet, og de fik bestemt en dejlig aften. Kurt B. Nielsen bød velkommen, hvorefter julen blev sunget ind.

Missionær Heri Eltør, Aulum var inviteret til at tale. Han havde valgt at tale over Ef. 6, 10 ff - om at være stærke i Herren og iføre sig Guds fulde rustning. Det lykkedes Heri at anslå både advents- og jubilæumstakter i sin udlægning af teksten. Han pegede bl.a. på, at Herrens styrke er hans nåde, og at det er vigtigt, at vi er iført Guds fulde rustning, når Jesus kommer.

Kurt B. Nielsen orienterede om status på soldaterhjemmet. Soldaterhjemmet er blevet renoveret og har fået nye møbler. Til gennemførelsen af dette arbejde havde man bl.a. modtaget økonomisk støtte fra ”Tuborgfonden” og Ys-mændene. Kurt fortalte også, at der det seneste år har været en mærkbar nedgang i besøgende soldater – bl.a. pga. af færre skydninger og dertil, at soldaterne i det forgangne år har skullet spise i kasernens kantine. Omsætningen var derfor gået ned med 30-40%.
Endelig omtalte Kurt det kommende store projekt: At få indsamlet 225.000 kr. til en ny kantinevogn. Den nuværende skal skiftes ud senest sommeren 2015. Der bliver i fremtiden god brug for soldaterhjemmets kantinevogn, idet det er besluttet at kantinens vogn ikke længere skal køre i felten.

Jette P. Nielsen serverede et fornemt kaffebord, der afsluttedes med ris a la mente - og der var naturligvis en mandelgave!
Efter kaffen blev der afviklet et lotteri til fordel for en ny kantinevogn. Soldaterhjemmet havde modtaget mange mange fine præmier og pga. det lave antal gæster kunne Kurt love 1½ præmie pr. deltager.
Kurt og Jette havde taget et par ”julelege” med til at opbygge en gode julestemning. Og det lykkedes – alle legede med.

Heri Eltør afsluttede aftenen med en kort andagt, der gjorde indtryk. Han fik hjælp af tre af de yngste deltagere til at vise den kraft, der er givet i de foldede hænder: Kraften fra Kristi kors, fra den tomme grav og nådens rige fylde.

En meget hyggelig aften på Borris Soldaterhjem blev det - ikke mindst pga. Kurt og Jettes mange forberedelser. Skønt det lave antal deltagere, så lykkedes det vist at få indsamlet et pænt beløb til en ny kantinevogn.
I sommeren 2015 afholdes et cykelsponsorløb, som gerne skulle bringe anskaffelsen af en ny kantinevogn et stort skridt fremad.
JH

Sidst opdateret: 04-12-2014
Kalender
25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect