- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
Fredag den 28. september var Dannebrog til tops og parkeringspladsen ved Rækker Mølle Skolen fyldt til sidste plads. Årsagen var, at skolen havde inviteret til bedsteforældredag. 136 havde tilmeldt sig, og så var der dem, der havde glemt det, og som derfor måtte nøjes med en plads på gangen udenfor samlingssalen. En stort tilløbsstykke blev dagen, der begyndte kl. 9.45 med kaffe og rundstykker.
Da alle var blevet bænket bød lærer, Mads Broch Eriksen velkommen. Han indledte med at fortælle, at han havde taget tjansen, fordi skoleleder Torben Friis Svendsen sad til byggemøde.
Mads kaldte dagen for en stor dag for skolen, når så mange bedsteforældre fra fjern og nær var mødt frem. Han fortalte kort om dagens program. Der var afsat 2 klokketimer til besøg i klasserne, og han mindede om, at de bedsteforældre, der havde 4 elever kunne gå hen og få lidt småtravlt. Han opfordrede også bedsteforældrene til at melde sig ind i skolen støtteforening, Tryllestaven. Støtteforeningen har bl.a. skaffet midler til indkøb af musikinstrumenter, og betaler transporten ved skolens årlige udflugt til Legoland. Ester Marie slog et slag for Minihøjskolen.
Skolens musiklærer, Tanna havde indstuderet en sang med de to 6.-klasser. Hun havde valgt sangen fra indvielsen af Storebæltsbroen i 1998 – ”Godmorgen lille land”. Eleverne sang frit fra leveren og høstede et stort bedsteforældrebifald. Arrangementet i samlingssalen sluttede med fællessalmen: ”Nu falmer skoven”.
Snart blev det ringetid, og de mange bedsteforældre fulgte den lokaleplan, der var aftrykt i programmet hen til netop deres barnebarn.
Et fint arrangement, der tjener skolen til stor ros. Når der næste år kaldes til bedsteforældredag skulle renoveringen af skolen gerne være godt i gang. Efter planen, som den ser ud nu, skulle opstarten på byggeopgaven tage sin begyndelse i april 2013.
JH
Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse.
Sidst opdateret: 28-09-2012
Kalender
11-03-2021 17:00
Aftensang
-----------------------------------

25-03-2021 17:00
Aftensang
-----------------------------------

08-04-2021 17:00
Aftensang
-----------------------------------

22-04-2021 17:00
Aftensang
-----------------------------------

06-05-2021 17:00
Aftensang
-----------------------------------

20-05-2021 17:00
Aftensang
Opslagstavlen
Design: MediaConnect