- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

FERNISERING

Fredag den 5. august indbød Sommerskolen til afslutning på en spændende uge med masser af udfordringer for de 95 sommerskoleelever.

Kl. 14 blev elever, forældre og bedsteforældre budt indenfor i skolens store samlingssal. Alle trappetrin var fyldt til sidste plads – ja, nogle måtte nøjes med en ståplads.
Sommerskoleleder, Tina Dalgaard bød velkommen og benyttede lejligheden til at fortælle forældrene, at det havde være en fornøjelse at have deres børn i Sommerskolen. Man havde ikke en eneste gang oplevet konflikter. Tina rettede en tak til Rækker Mølle Skolen og Hallen for lån af lokaler. De 45 hjælpere fik også en stor tak for at de ville bruge et par feriedage på Sommerskolen. Tina tilføjede, at man ikke skulle holde sig tilbage med at melde sig som hjælper til Sommerskolen 2017. Man har oprettet en facebookside, hvor alle kan bringe kommentarer og melde sig som hjælpere. Clausager og Dambruget fik også en tak for at have stillet faciliteter til rådighed. I 2017 afholdes Sommerskolen i uge 32.
Efter talen høstede Tina et stort og velfortjent bifald.

Lone introducerede efterfølgende Danseholdet, der har været ledet af Mia og Margrethe. ”Powerdanseholdet” optrådte med tre danse og høstede et velfortjent bifald. Deltagerne havde nu mulighed for at se de mange elevarbejder.
Køkkenholdet havde anrettet et bord med lækkerier, der tiltrak mange.
På et par andre borde var der udstillet glas- og cykelslangearbejder. Resultatet var virkelig imponerende.
Udenfor på plænen foran samlingssalen kunne man se resultatet af ”friluft-gruppens” arbejde. Eleverne havde fremstillet buer og pile, og de gav beredvilligt en opvisning i, hvor velskydende buerne var.
Gruppen, der havde arbejdet med at omdanne en skrot-campingvogn til et slot, viste stolt resultatet frem. De havde virkelig grund til at være stolte. Både ud- og indvendig havde skrottet undergået en forvandling, der nok kunne berettige til navnet ”slot”.

Endnu en sommerskoleuge i Rækker Mølle er gennemført, og det blev tydeligt at eleverne har haft stort udbytte af at deltage. Der er grund til at uddele 5 stjerner til de mange frivillige, der har brugt tid og kræfter på at give sommerskoleeleverne en uge med indhold.
JH
> Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse!

Sidst opdateret: 05-08-2016
Kalender
11-03-2021 17:00
Aftensang
-----------------------------------

25-03-2021 17:00
Aftensang
-----------------------------------

08-04-2021 17:00
Aftensang
-----------------------------------

22-04-2021 17:00
Aftensang
-----------------------------------

06-05-2021 17:00
Aftensang
-----------------------------------

20-05-2021 17:00
Aftensang
Opslagstavlen
Design: MediaConnect