- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
1. spadestik!

Den 2. maj 2013 kl. 12 ringede det ud til stort frikvarter på Rækker Mølle Skolen. Eleverne samledes på plænen foran skolen. Flaget var hejst, solen stod højt på en blå himmel og hver en gren fremviste stolt sine grønne knopper - det var, som ville skaberværket og våren bidrage til dagens glæde.
Børnehaven Lærkereden, der indgår i skolens fremtidige ledelses-struktur, havde naturligvis også fået en invitation til at tage del i festlighederne. På række gjorde de deres entré på plænen og slog sig ned på skrænten til skolens udeklasseværelse.

En lille sandbunke med dannebrogsflag og en spade antydede, hvad arrangementet gik ud på. 1. spadestik skulle tages til den store renovering af Rækker Mølle Skolen.

Kl. 12 samledes elever og lærer omkring den lille sandbunke, og Tanna spillede til den omdelte sang: ”Plant et træ”. Efterfølgende bød skoleleder, Torben Friis Svenden velkommen og fortalte, at dagen markerede en milepæl i skolens historie. Med det 1. spadestik indledes en totalrenovering af skolen, som tilmed vil være på forkant med hensyn til energirenovering. Torben Svendsen omtalte at idéen, til at forny skolen ind- og udvendig, var fostret for 4 år siden.
I lyset af lockout og regeringens planer om en heldagsskole, lå det lige for at spørge Torben Svendsen, om sådanne planer var tænkt med ind i renoveringen. Torben svarede bekræftende: Der bliver lokaler til lærerforberedelse.
Torben Svendsen mindede om, at skolen går en spændende tid i møde. Renoveringen foregår i 3 etaper, og eleverne må regne med på skift at rykke ud af deres klasseværelse. Renoveringen er omfattende. Alt indenfor murerne fornys. Nye gulve, vægge og inventar. Nyt central-varmeanlæg. En ny og præsentabel indgang til skolen. Et nyt musiklokale og en ny samlingssal. Torben Svendsen sluttede sin tale med at takke for et eksemplarisk samarbejde med kommunen.

Bente Tang, repræsenterede kommunalbestyrelsen og var udset til at tage det 1. spadestik. Inden, hun sammen med en elev, Sofie Skov tog det, holdt hun en lille tale. Hun kunne fortælle, at hun i 2006 sad i skolebestyrelsen og var med til at føde idéen om en skolerenovering. Hun glædede sig over den positive modtagelse idéen havde fået i kommunen og mindedes den 11. oktober 2011, da pengene til renoveringen blev bevilget. En ”superskole”, der kan levere tidssvarende rammer for god undervisning, vil helt bestemt blive resultatet, når man i april 2014 har færdiggjort arbejdet. Bente Tang sluttede af med at forberede lærer og elever på, at det kommende år nok vil indebære, at støvkluden skal tages ekstra i brug.

Efter talen blev det første spadestik taget, og efterfølgende blev der inviteret på chokoladekage, saft og kaffe. Naturligvis fik de mindste elever lov til at komme først til fadet.
Tillykke med dagen, som virkelig må siges at være en milepæl i Rækker Mølle Skolens historie, som åbner en vej til en lys og lang fremtid. Skolen, der er fra 1971, må betegnes som nedslidt og utidssvarende og uden en renovering kunne man frygte, at den på et tidspunkt ville blive lukningstruet.
Jens Holmgaard
Klik på et billede og se serien i stor størrelse.
Sidst opdateret: 02-05-2013
Kalender
25-02-2021 17:00
Aftensang
-----------------------------------

11-03-2021 17:00
Aftensang
-----------------------------------

25-03-2021 17:00
Aftensang
-----------------------------------

08-04-2021 17:00
Aftensang
-----------------------------------

22-04-2021 17:00
Aftensang
-----------------------------------

06-05-2021 17:00
Aftensang
Opslagstavlen
Design: MediaConnect